web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

Uw Lijden

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Goede Vrijdag
8
feb

UW LIJDEN

Ik denk steeds aan het lijden
dat U Heer, moest doorstaan
Uw strijd alleen in Gethsemane
de kruisweg die U bent gegaan.

De tranen die U hebt gehuild
het zweet dat werd tot bloed
de beker die niet voorbijging
het leed van de wereld dat U droeg.

Het spotten en het honen
de steken in Uw zij
dank Heer voor Uw offer
U deed het ook voor mij.

VOOR HET NIEUWE JAAR

Laat je lichtje maar schijnen
ook in het komende jaar
met Jezus aan je zijde
krijg ook jij dat voor elkaar.

Minder gericht op eigen kunnen
op eigen leed en pijn
met liefde en aandacht voor die ander
kan ook jij een lichtje zijn.

Stilte

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi, In het dal
8
feb

STILTE
(aanslag WTC in Amerika 11-09-2001)

Hier past alleen maar diepe stilte
woorden missen ieder doel
hier kan geen mens in woorden vatten
wat hij diep van binnen voelt.

Eén minuut stilte is niet voldoende
de vlag half stok schiet ook te kort
bloemen leggen zegt zo weinig
als ons hart niet diep gereinigd wordt.

O Heer leer ons in vrede leven
geen gebalde vuist, geen wraak of moord
maar echte vrede, diep van binnen
zodat Uw stem weer wordt gehoord.

Help hen die vielen, hen die lijden
zij die gaan door dit donkere dal.
vertroost hen Heer, neem hen in Uw armen
zodat Uw Liefde overwinnen zal.

ALLE SCHERVEN INLEVEREN

Waar bent U Heer in mijn verdriet
ik dacht dat U mij nooit verliet
waarom kon U mij niet beschermen
hebt U mij niet horen kermen?

“M’n lieve kind, ‘k denk steeds aan jou
omdat ik zoveel van je hou’
Ik wil jou al mijn liefde geven
jou beschermen tegen het leven.

Het doet Mij ook zoveel verdriet
weet zeker, dat ik je nooit verliet
ook nooit zál verlaten, er altijd zal zijn
Ik voel met je mee, Ik draag ook jouw pijn.

Jouw leven en je broos geluk
lijken nu volkomen stuk
maar Mijn liefde kan alles helen
wil je Mij daar de kans voor geven?

Leg de scherven maar bij Mij neer
dan doet het al wat minder zeer
Ik leer je weer opnieuw vertrouwen
en help je weer op Mij te bouwen.”

Pinksteren

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pinksteren
8
feb

PINKSTEREN

Gesluierd ging ik door het leven
een waas bedekte mijn gezicht
hoe moest ik ware Liefde geven
het duister verjagen voor het Licht?

Waar is Uw Shaloom?
Waar is Uw vrede?
Waar is Uw kracht, o Heer, in mij?

Hoe moet ik overwinnend leven?
Waar is Uw blijdschap?
Wanneer ben ik vrij?

“Ontvang Mijn Geest, kind, Ik wil Hem jou geven
Hij schenkt jou alles wat jij begeert.
Shaloom en vrede, kracht en vreugde
als Mijn Heilige Geest in jouw leven regeert.

Dan is het Pinksteren, ook in jouw leven
als Mijn Geest als een duif op jou nederdaalt.
Dan ben je vrij, kun je werkelijk leven
geen sluier bedekt dan nog jouw gelaat.”

Overwinnaar

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
8
feb

OVERWINNAAR

Schuldig, schuldig,
altijd maar schuldig
het raast en het giert en het kolkt door mij heen
het maakt me zo triest en zo vreselijk alleen.

Nooit eens tevreden
niet helemaal vrij
op zoek naar Uw liefde
en kracht in mij.

“Ik wijs met geen vinger en veroordeel je niet
je doet jezelf zo veel verdriet.
Probeer maar te luisteren naar Mijn zachte stem
dan weet je zeker dat Ik het ben.

Je hoeft niet steeds meer
je mag zijn wie je bent
met je zorgen, je twijfels
weet dat Ik je ken.

Als mijn eigen kind, waar ik van houd
het is door Mijn genade en Mijn trouw
dat je vrij van schuld tot Mij mag gaan
Ik zie jou in Jezus aan.

Dus leef en lach
en voel je vrij.
je bent OVERWINNAAR
en dat komt door MIJ!”

De opstanding

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
8
feb

DE OPSTANDING

Als we staan bij een graf
is er altijd verdriet
geen vreugde of blijdschap
dat vind je daar niet.

Maar bij het lege graf van Jezus
daar word je werkelijk blij
Hij overwon de dood
voor jou en ook voor mij.

Niets hield Hem gevangen
geen steen en ook geen graf
geen windsels en geen doeken
geen dood, geen enkele macht.

Zodat ook wij eens met Hem
op zullen mogen staan
in deze overwinning
mag je nu reeds gaan staan.

Ook voor jou is er nu al
een eindeloze hoop
niets kan jou van Hem scheiden
geen leven en geen dood.

Moddergevecht

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2
8
feb

MODDERGEVECHT

Jezus houdt van vuile handen
van modder is Hij ook niet bang
Hij is geen God vanuit de hoogte
maar houdt je vast, levenslang.

Als jij in de modder valt
laat Jezus je niet stikken
Hij kijkt je met Liefde aan
en komt languit naast je liggen.

Het liefst was Hij je voor geweest
om je val te breken
Hij biedt jou Zijn leven aan
wil je Hem het jouwe geven?

Slaap maar zacht

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overlijden
8
feb

SLAAP MAAR ZACHT

U had Uw Geest dubbel gegeven
twee kindjes mochten in mij leven
ze groeiden dicht onder mijn hart
en ik wist, God houdt ze stevig vast.

Waarom heeft U ze losgelaten
waarom moesten ze mij verlaten
waarom die lege schoot
U had toch zoveel beloofd?

Ik weet wel Heer met mijn verstand
juist nu houdt U hen in Uw hand
U koestert hen zacht op Uw schoot
maar ik voel me zo van hen beroofd.

Was het een speling van het lot
dit is toch niet de wil van God?
Ik zoek maar vind het antwoord niet
alleen een bodemloos verdriet
dat God samen met mij wil delen
zodat wonden eens weer kunnen helen.

Slaap zacht mijn kinderen
klein en teer
‘k Geef jullie terug
aan onze Heer.

Hij zal jullie leven
vervolmaken
nu ik jullie
los moet laten.

Slaap maar kinderen
slaap maar zacht
in de wame liefde
van Gods hart.

’t Is diezelfde liefde die mij troost
’t zelfde hart, dezelfde schoot
diezelfde armen om ons heen
door Hem zijn we toch weer ÉÉN!

Niet zo

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overlijden
8
feb

NIET ZO

Geboren worden doet leven
maar er ging iets mis
geen kreetjes en geluidjes
alleen maar droefenis.

Een stil en bleek gezichtje
zo gaaf, zo wonderschoon
maar zonder adem, zonder leven
zo vreemd, zo ongewoon.

Een vader met een kistje
een moeder vol verdriet
God geeft niet om te nemen
zo wilde Hij het niet.