web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

Het mooiste geschenk

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
6
feb

HET MOOISTE GESCHENK

Je hebt voor mij gebeden
toen ik het zelf niet kon.
Je hebt voor mij gebeden
en God, Hij overwon.

Je hebt voor mij gebeden
en nu ben ik gered.
Het mooiste geschenk dat ik ooit kreeg
dat was jouw gebed.

Je hebt voor mij gebeden
God blijft ons altijd trouw.
Zo heb ik leren bidden
en nu bid ik voor jou.

Ga je mee?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi
6
feb

GA JE MEE?

Mag ik een stukje met je meegaan
op jouw levenspad
mag ik je steunen en nabij zijn
zoals je van een vriend verwacht?

Mag ‘k met je lachen, met je huilen
je vreugde delen en verdriet
mag ik jouw tranen drogen
als er niemand is die ze ziet?

Wil je ook een stukje met mij meegaan
in liefde naast mij blijven staan?
Tot onze wegen zich weer scheiden
en wij in elkaar blijven bestaan.

EEUWIGE VADER

Eeuwige Vader, trouw en goed
een Vader die mij leven doet
oorsprong van mijn bestaan
Hij kent mijn zitten en mijn staan.

Hij weet van mijn geluk en mijn verdriet
Hij hoort mijn lofzang en mijn treurig lied
mijn eigen fouten mag ik maken
toch blijft Hij steeds over mij waken.

Als een Vader stil en zacht
drukt Hij mij telkens aan Zijn hart
Hij bemoedigt en bevrijdt
Mijn eeuwige Vader, los van de tijd.

De wedloop

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven2
6
feb

dewedloop

 

DE WEDLOOP

In de wedloop van het leven
loopt iedereen z’n eigen race
’t is een kwestie van dood of leven
je wint of je bent er geweest.

Je hoeft hem niet alleen te lopen
de Heer gaat aan je zij
van de start tot aan de finish
is Hij er steeds bij.

Hij is je trainer en verzorger
bemoedigt, houd je op de been
spoort je aan en wijst de weg
Hij laat je nooit alleen.

Als je halverwege stuk bent
en niet verder kan
als je het maar op wilt geven
want je bent zo vreselijk bang…

Kijk dan maar eens naast je
besef eens wie daar loopt
’t is jouw Heer, jouw Vriend en Meester
die zo vast in jou gelooft.

Zijn leven heeft Hij eens gegeven
zodat jij de eindstreep haalt
daar mag je vast op vertrouwen
de overwinning heeft Hij voor je behaald.

 

De ware wijnstok

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2
6
feb

DE WARE WIJNSTOK

U bent de ware Wijnstok
en ik ben een rank.
U bent in mij en ik in U
mijn hart is vol van dank.

Uw Vader is de Landman
die snoeit als Hij het nodig vindt
zodat de rank zijn vruchten draagt
omdat hij daarvoor dient.

Veel vrucht te mogen dragen
O Heer, dat is mijn wens.
Gebruik mij Heer, daar waar U wilt
voor ieder doel of mens.

Zodat zal worden vervuld
het doel van mijn bestaan
geheel te leven voor U
zodat Uw wil zal worden gedaan.

Ik prijs U Heer, U bent mijn God
alleen in U bereik ik veel.
De Landman, Wijnstok en de rank
zij vormen samen één geheel!

Depressie

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
6
feb

Depressie

Er is geen woord voor dat gevoel
er is geen tijd en ook geen doel
de hele wereld stort ineen
en jij daarin, zo heel alleen.

Er is geen kracht meer die jou draagt
er is geen hoop, reeds lang vervaagd
alleen nog drijfzand om je heen
ook daarin weer, zo heel alleen.

En toch, als jij je ogen sluit
het drijfzand jou bijna omsluit
is daar nog steeds die uitgestrekte hand
van een Vader die naar Zijn kind verlangt.

Alles in Jezus

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
6
feb

ALLES IN JEZUS

De vrede van dat Kind
de eenvoud van die stal
de eerbied van die herders
‘k bid dat God ’t jou geven zal.

De wijsheid van de wijzen
’t geloof dat Maria leidde
Jozef z’n geduld
dat God ook jou hiermee vervult.

Kracht om te strijden
aanvaarden wat niet is te vermijden
hoop die je krijgt als je kijkt naar dat Kind
‘k Bid dat jij dit alles in Jezus vindt.

GOEDE VRIJDAG

Dat U daar voor mij hing, o Heer
dat U daar zo moest lijden.
Dat U zo voor mij stierf, o Heer
ik kan het niet begrijpen.

Ik weet o Heer, het moest gebeuren
ik weet, het voorhangsel moest scheuren.
Maar Heer, het doet mij toch zo’n pijn
dat U daar alleen, zonder God moest zijn.

Uw lijden is met geen pen te beschrijven
U ervoer onze zonden aan de lijve.
“Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?”
Waarom moesten mensen U zo haten?

Tot U riep: “Het is volbracht!”
Nu wordt het voor ons nooit meer nacht.
Ik dank U Heer, dat U Uw leven hebt gegeven
opdat wij voor eeuwig mogen leven.

DE KRUISWEG VAN JEZUS

Niemand heeft Hem gedwongen
Jezus is zelf de kruisweg gegaan
en met pijn in Zijn hart
heeft de Vader Hem zien gaan.

Jezus had zelf kunnen kiezen
voor Zijn Zoonschap en grote macht
maar Hij legde alles af
maakte zich los van God’lijke kracht.

Hij koos voor de mens
voor jou en voor mij
die keus maakt ons nu
voor eeuwig vrij.

Hoe kan ik U danken
mijn Jezus en God
hoe hebt U geleden
hoe vreselijk was Uw lot.

Uw bloed vloeit nog steeds
voor een wereld in nood
U stierf voor elk mens
nog steeds is er hoop…

20130205-184610.jpg

De dagen gaan weer lengen

De dagen gaan weer lengen
het voorjaar komt er aan
de schaatsen kunnen in het vet
de winter is op de vlucht gegaan.

Misschien hier en daar wat stormpjes
en een sneeuwbui er door heen
vermengd met een beetje vorst
daar komen we wel door heen.

Want van binnen groeit verwachting
zo als de bloempjes op het veld
al moeten ze hun kopjes buigen
voor  stormen en natuurgeweld.

Ze geven het nooit op
er komen andere tijden
de dagen gaan weer lengen
daar kan ik me eindeloos in verblijden.