web analytics
Posts Tagged "Pasen"

Alle ketenen verbroken

(Pasen)

Hoor je al die stemmen
een groot en machtig koor
het juicht over heel de aarde
Jezus leeft Hij gaat ons voor.

Het ruist door de bomen
het knispert door het riet
in het gezang van de vogels
en in ieder vrolijk lied.

De lammetjes dansen in de wei
en ik dans met hen mee
de zon die knipoogt naar de maan
de golven vertellen het aan de zee.

Ik schreeuw het van de daken
ik twitter en ik app
Jezus leeft en wij met Hem
dit heeft Hij zelf voorzegd.

Ik roep het en ik schrijf het
ik ben het en ik blijf het
ik zing het en ik juich het
geen enkele macht verdrijft het.

Alle ketenen zijn verbroken
de weg naar God is open
wees verheugd en zing met mij
Jezus leeft, we zijn vrij!

www.myplaceofpeace.com/alle-ketenen-verbroken

Een dag zonder einde (Goede Vrijdag)

Een dag die past in deze tijden
van tranen en verdriet
van angsten en vreselijk lijden
van God verlaat mij niet.

Van een moeder die haar kind ziet sterven
van spotten en van hoon
van een doornenkroon
een speer in de zijde
van Jezus Gods eigen Zoon.

Maar ook een dag die spreekt van Liefde
voor ieder mens voor jou en mij
waar Jezus Zijn leven heeft gegeven
deze beker ging niet voorbij.

Een dag van hoop en van verlangen
naar een nieuwe wereld die komen gaat
van overwinning in de strijd
het is nog niet te laat.

Een dag van stilte en van knielen
stamelend danken bij het kruis
dank U Jezus voor dit lijden
U opent voor ons de weg naar Huis.

Dit is een dag zonder einde
met juist een nieuw begin
want Jezus leeft en wij met Hem
die zekerheid geeft je leven zin.

www.myplaceofpeace.com/een-dag-zonder-einde-goede-vrijdag

Het graf is leeg

Posted by: Cobiin Pasen
31
mrt

HET GRAF IS LEEG

Ik sta bij het graf en kan het niet geloven
lag hier Jezus Christus de Zoon van God?
Hij werd een mens zoals jij en ik
werd in de woestijn door de duivel verzocht.

Ik kijk in het graf
zo donker, leeg en koud
lag hier onze Redder
die zo veel van ons houdt?

Ik deins achteruit
als een engel tot mij spreekt
kan mijn oren niet geloven
Jezus is opgestaan, Hij leeft!

Mijn hart springt op van vreugde
al kan ik het niet bevatten
Jezus, Triomfator, Middelaar
onze Redder die wij verwachtten.

Ieder mens moet het weten
heel de wereld zal het horen
Jezus Christus leeft
we zijn niet verloren.

Verdwenen zijn mijn tranen
een lach siert mijn gezicht
als ik Jezus tegemoet ga
in Zijn eeuwig Licht.

Het laatste Avondmaal

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
28
mrt

HET LAATSTE AVONDMAAL

Ook wij breken het brood
om Jezus te gedenken
Zijn bloed dat voor ons vloeit
om ons vergeving te schenken.

Hij wast onze voeten
de minste wil Hij zijn
zodat ook wij
elkaars dienaar kunnen zijn.

Zijn angst en Zijn worsteling
laat deze beker aan Mij voorbijgaan
Zijn strijd en overgave
vrijwillig is Hij gegaan.

Niets is Hem bespaard gebleven
Zijn vrienden gingen heen
God had Hem verlaten
gebroken en alleen.

Daarom drinken wij van de wijn
en mogen het brood breken
om dit steeds weer te gedenken
en nooit te vergeten.

Jezus is opgestaan

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
25
mrt

Een lichtflits, gedonder
het voorhangsel scheurt
mensen die vluchten
wat is er gebeurd?

De graven barsten open
de dood gaat op de vlucht
een zonnestraal doorklieft het duister
een vredesduif op zijn vlucht.

Jezus is verschenen
in een stralend wit gewaad
de vrouwen vallen op de grond
is Hij het werkelijk die voor hen staat?

Dood waar is je prikkel
duister waar is je macht
Jezus is opgestaan , Hij leeft
Hij overwon de donkerste nacht.

HIJ MAAKT ALLE DINGEN NIEUW (Pasen)

Hij maakt alle dingen nieuw
het oude is voorbijgegaan
het goede blijft behouden
het kwaad zal niet meer bestaan.

Geen traan zal nog je blik vertroebelen
geen graf, geen dood en ook geen leed
want het is Pasen, een nieuwe morgen
Jezus Christus leeft.

Ook daarin mogen wij Hem volgen
met Hem sterven, maar ook opstaan uit het graf
want Jezus heeft de dood overwonnen
geef niet op, het is bijna dag…!

Net als Maria (Pasen)

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
22
mrt

Net als Maria (Pasen)

Hoe zou het zijn om Maria te wezen
om bij het lege graf te staan beven
van stille verwondering, angst en verdriet
omdat Jezus was verdwenen en mij verliet?

Hoe zou het zijn als een engel zou verschijnen
mij vertelde dat Hij leefde
toen heel de aarde beefde
vol ontzetting en ontzag
omdat Jezus opstond uit het graf?

Hoe zou het zijn
om Zijn stem weer te horen
mijn naam uit Zijn mond
terwijl ik dacht
dat ik Hem had verloren?

Hoe zal het zijn
als ik net als Maria
eens voor Hem mag staan
en Hij mij welkom heet
met een nieuwe naam?

Een nieuw lichaam om te dansen
een nieuw hart zuiver en schoon
en Jezus te mogen aanschouwen
de opgestane Heer, Gods geliefde Zoon.

JEZUS CHRISTUS LEEFT

Schreeuw het uit van de daken
zingen maar uit volle borst
laat je hart van blijdschap springen
en doe de deur maar van het slot.

Roep het uit en laat iedereen horen
Jezus Christus leeft
kijk maar eens in het graf
de steen is weg, het graf is leeg.

Halleluja, ho-hosanna
de dood is nu geen eindpunt meer
Jezus brengt jou bij God de Vader
dans en zing maar tot Zijn eer.

WAT BETEKENT PASEN?

Wat zou Pasen toch betekenen
gaat het over kip of ei
over een paashaas of een kuiken
wat betekent Pasen voor jou en mij?

Het vertelt je van overwinning
van opstaan uit de dood
van een graf dat leeg is
van Jezus, Gods Zoon, oneindig groot.

Hij is aan het kruis gestorven
werd begraven in een graf
maar Hij is niet dood gebleven
Hij stond weer op, de 3e dag.

Hij droeg de straf voor alle mensen
en voor alle kinderen groot en klein
daarom stierf Hij aan het kruis
zodat wij gelukkig kunnen zijn.

Pasen is een feest van overwinning
over zonde, dood en pijn
niets kan jou meer van Jezus scheiden
je mag nu altijd bij Hem zijn.

Jezus leeft

Posted by: Cobiin kidsCOBIVERTELTBIJBEL, kidsPasen
17
feb

JEZUS LEEFT (PASEN)

Het was een verdrietige stille nacht, nadat Jezus gestorven was. Hij was begraven in een graf, dat uitgehouwen was uit de rotsen. Er lag een hele grote zware steen voor en soldaten hielden er de wacht. Want Jezus had ooit gezegd dat Hij na 3 dagen weer op zou staan uit het graf. Dat mocht natuurlijk niet gebeuren, dat wilden de priesters niet. Daarom waren er soldaten bij het graf om dat te voorkomen.

Nu is het zondagmorgen, de derde dag nadat Jezus was gestorven. De Sabbath (dat was zaterdag) was voorbij. Op de Sabbat mochten de Joden niet werken, dat was een rustdag net zoals bij ons de zondag. Heel vroeg op die zondagmorgen gaan een groepje vrouwen op weg naar het graf van Jezus. Ze willen Hem de laatste eer gaan bewijzen. Ze hebben heerlijke geurige kruiden bij zich om het lichaam van Jezus te verzorgen. Op de Sabbat mocht dat niet gebeuren, daarom gaan ze nu op weg om dat te doen. Ze zijn heel verdrietig, dit is het laatste dat ze voor Jezus kunnen doen.

Maar als ze bij het graf van Jezus komen schrikken ze heel erg. Wat is dat, wat zien ze daar? De steen is weg voor het graf, die grote zware steen is weggenomen, hoe kan dat nu, wie heeft dat gedaan? En vol angst kijken ze in het lege graf en tot hun schrik zien ze dat het graf leeg is. Wie heeft dat gedaan, wie heeft het lichaam van Jezus weggenomen? Plotseling zagen ze 2 mannen in blinkende kleren, het waren engelen. “Wat zoeken jullie hier?” vroegen ze aan de vrouwen. “Waarom zoeken jullie in een graf naar iemand die leeft? Jezus is hier niet meer. Hij is niet meer dood, Hij is opgestaan, Hij leeft! Dat heeft Hij toch zelf verteld toen Hij nog bij jullie was, dat Hij op de 3e dag op zou staan uit de dood, dat Hij weer levend zou worden? Toen herinnerden de vrouwen zich dat Jezus dat zelf had gezegd en vervuld van blijdschap keerden zij terug naar Jeruzalem om het de andere discipelen (vrienden van Jezus) te gaan vertellen.

Maar Maria van Magdala keert weer terug bij het graf. Ze knielt daar huilend neer, oh wist ze maar waar de Here Jezus was. Dan hoort ze een stem: “Waarom huil je, wie zoek je?” Maria denkt dat het de tuinman is en ze zegt: “Ze hebben Jezus weggenomen uit het graf en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd.” Dan zegt de man: “Maria!”…. Die stem… dat kan alleen maar Jezus zijn, alleen Jezus kon zo haar naam noemen. Vol schrik en blijdschap kijkt Maria om en door haar tranen heen ziet ze Jezus staan. Ze strekt haar armen uit om Hem aan te raken. Maar Jezus zegt vriendelijk: “Raak me niet aan. Ga naar mijn broeders (de vrienden van de Here Jezus) en vertel hun dat ik terug ga naar Mijn Vader en jullie Vader, naar Mijn God en jullie God”. Dan is de Here Jezus weer verdwenen en Maria is weer alleen.

Maar Maria is niet verdrietig meer, oh nee, ze rent snel naar de vrienden van Jezus en roept het vol blijdschap uit: Ik heb Jezus gezien, Hij is niet dood, Hij leeft!” De discipelen luisteren naar alles wat Maria vertelt en ze worden heel blij. En ze juichen mee met Maria: “Jezus leeft!”

Deze dag was zo droevig begonnen, maar wat een blijdschap, wat een vreugde in de harten van al deze mensen. Ook in onze harten mag blijdschap zijn, want Jezus leeft. Hij heeft de dood overwonnen, Jezus is sterker dan de dood. Hij is Overwinnaar over al het kwaad dat in de wereld was gekomen. God had al aan Adam en Eva beloofd, dat er Iemand zou komen die sterker zou zijn dan al het kwaad, sterker dan de dood. Hij zou alles overwinnen. En dat heeft Jezus nu gedaan door op te staan uit de dood en het graf te verlaten.

Jezus leeft en wij mogen leven met Hem!