web analytics
Posts Tagged "Pasen"

Jezus leeft

Posted by: Cobiin Feestdagen, GEDICHTEN Cobi, Pasen
9
apr

Jezus leeft

Zie je dat de zon weer schijnt
en elke zorg op slag verdwijnt
ieder kind weer naar je lacht
en de wind die fluistert zacht:

Ik wil je iets vertellen
wat vanmorgen is geschied
de vrouwen kwamen bij het graf
maar Jezus was er niet.

Ze klaagden en ze weenden
sloegen zich op de borst
maar de engel zei: niet huilen
Jezus leeft, Hij is de Zoon van God.

Toen gingen hun ogen open
en hun hart zelfs wagenwijd
de dood is overwonnen
dit is een nieuwe tijd.

Dus roep het van de daken
vertel het iedereen
de weg naar God is vrij
ook jij mag er heen!

www.myplaceofpeace.com/jezus-leeft-3Een overwinningslied (Pasen)
 
Heel de wereld barst nu open
als één levensgrote knop
straalt ze als nooit tevoren
tot eer en glorie van onze God. 
 
De aarde draait een extra rondje
de maan lacht naar de zon
de bergen maken een vreugdedansje
de bomen springen in het rond. 
 
De bloemen zingen het hoogste lied
Jezus is opgestaan
de wind streelt zachtjes door je haar
blijf daar toch niet treurend staan. 
 
Kinderstemmen juichen
een overwinningslied
het graf is leeg
de steen is weg
omdat Jezus leeft!
 
De graven worden weer ontsloten
de zon zal niet meer ondergaan
de laatste vijand is verslagen
Jezus is waarlijk opgestaan!
 
www.myplaceofpeace.com/een-overwinningslied

Alle ketenen verbroken

(Pasen)

Hoor je al die stemmen
een groot en machtig koor
het juicht over heel de aarde
Jezus leeft Hij gaat ons voor.

Het ruist door de bomen
het knispert door het riet
in het gezang van de vogels
en in ieder vrolijk lied.

De lammetjes dansen in de wei
en ik dans met hen mee
de zon die knipoogt naar de maan
de golven vertellen het aan de zee.

Ik schreeuw het van de daken
ik twitter en ik app
Jezus leeft en wij met Hem
dit heeft Hij zelf voorzegd.

Ik roep het en ik schrijf het
ik ben het en ik blijf het
ik zing het en ik juich het
geen enkele macht verdrijft het.

Alle ketenen zijn verbroken
de weg naar God is open
wees verheugd en zing met mij
Jezus leeft, we zijn vrij!

www.myplaceofpeace.com/alle-ketenen-verbroken

Een dag zonder einde (Goede Vrijdag)

Een dag die past in deze tijden
van tranen en verdriet
van angsten en vreselijk lijden
van God verlaat mij niet.

Van een moeder die haar kind ziet sterven
van spotten en van hoon
van een doornenkroon
een speer in de zijde
van Jezus Gods eigen Zoon.

Maar ook een dag die spreekt van Liefde
voor ieder mens voor jou en mij
waar Jezus Zijn leven heeft gegeven
deze beker ging niet voorbij.

Een dag van hoop en van verlangen
naar een nieuwe wereld die komen gaat
van overwinning in de strijd
het is nog niet te laat.

Een dag van stilte en van knielen
stamelend danken bij het kruis
dank U Jezus voor dit lijden
U opent voor ons de weg naar Huis.

Dit is een dag zonder einde
met juist een nieuw begin
want Jezus leeft en wij met Hem
die zekerheid geeft je leven zin.

www.myplaceofpeace.com/een-dag-zonder-einde-goede-vrijdag

Het graf is leeg

Posted by: Cobiin Pasen
31
mrt

HET GRAF IS LEEG

Ik sta bij het graf en kan het niet geloven
lag hier Jezus Christus de Zoon van God?
Hij werd een mens zoals jij en ik
werd in de woestijn door de duivel verzocht.

Ik kijk in het graf
zo donker, leeg en koud
lag hier onze Redder
die zo veel van ons houdt?

Ik deins achteruit
als een engel tot mij spreekt
kan mijn oren niet geloven
Jezus is opgestaan, Hij leeft!

Mijn hart springt op van vreugde
al kan ik het niet bevatten
Jezus, Triomfator, Middelaar
onze Redder die wij verwachtten.

Ieder mens moet het weten
heel de wereld zal het horen
Jezus Christus leeft
we zijn niet verloren.

Verdwenen zijn mijn tranen
een lach siert mijn gezicht
als ik Jezus tegemoet ga
in Zijn eeuwig Licht.

Het laatste Avondmaal

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
28
mrt

HET LAATSTE AVONDMAAL

Ook wij breken het brood
om Jezus te gedenken
Zijn bloed dat voor ons vloeit
om ons vergeving te schenken.

Hij wast onze voeten
de minste wil Hij zijn
zodat ook wij
elkaars dienaar kunnen zijn.

Zijn angst en Zijn worsteling
laat deze beker aan Mij voorbijgaan
Zijn strijd en overgave
vrijwillig is Hij gegaan.

Niets is Hem bespaard gebleven
Zijn vrienden gingen heen
God had Hem verlaten
gebroken en alleen.

Daarom drinken wij van de wijn
en mogen het brood breken
om dit steeds weer te gedenken
en nooit te vergeten.

Jezus is opgestaan

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
25
mrt

Een lichtflits, gedonder
het voorhangsel scheurt
mensen die vluchten
wat is er gebeurd?

De graven barsten open
de dood gaat op de vlucht
een zonnestraal doorklieft het duister
een vredesduif op zijn vlucht.

Jezus is verschenen
in een stralend wit gewaad
de vrouwen vallen op de grond
is Hij het werkelijk die voor hen staat?

Dood waar is je prikkel
duister waar is je macht
Jezus is opgestaan , Hij leeft
Hij overwon de donkerste nacht.

HIJ MAAKT ALLE DINGEN NIEUW (Pasen)

Hij maakt alle dingen nieuw
het oude is voorbijgegaan
het goede blijft behouden
het kwaad zal niet meer bestaan.

Geen traan zal nog je blik vertroebelen
geen graf, geen dood en ook geen leed
want het is Pasen, een nieuwe morgen
Jezus Christus leeft.

Ook daarin mogen wij Hem volgen
met Hem sterven, maar ook opstaan uit het graf
want Jezus heeft de dood overwonnen
geef niet op, het is bijna dag…!

Net als Maria (Pasen)

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
22
mrt

Net als Maria (Pasen)

Hoe zou het zijn om Maria te wezen
om bij het lege graf te staan beven
van stille verwondering, angst en verdriet
omdat Jezus was verdwenen en mij verliet?

Hoe zou het zijn als een engel zou verschijnen
mij vertelde dat Hij leefde
toen heel de aarde beefde
vol ontzetting en ontzag
omdat Jezus opstond uit het graf?

Hoe zou het zijn
om Zijn stem weer te horen
mijn naam uit Zijn mond
terwijl ik dacht
dat ik Hem had verloren?

Hoe zal het zijn
als ik net als Maria
eens voor Hem mag staan
en Hij mij welkom heet
met een nieuwe naam?

Een nieuw lichaam om te dansen
een nieuw hart zuiver en schoon
en Jezus te mogen aanschouwen
de opgestane Heer, Gods geliefde Zoon.

JEZUS CHRISTUS LEEFT

Schreeuw het uit van de daken
zingen maar uit volle borst
laat je hart van blijdschap springen
en doe de deur maar van het slot.

Roep het uit en laat iedereen horen
Jezus Christus leeft
kijk maar eens in het graf
de steen is weg, het graf is leeg.

Halleluja, ho-hosanna
de dood is nu geen eindpunt meer
Jezus brengt jou bij God de Vader
dans en zing maar tot Zijn eer.