web analytics
Archive for the "Goede Vrijdag" Category


Dank U Jezus (Lijdenstijd)
 
Het lijden van Jezus
en het lijden van de mens
zijn verbonden met elkaar
er is geen grens. 
 
Geen grens aan Zijn Liefde
Zijn lijden zo diep
Hij weet en begrijpt
en heeft ons zo lief. 
 
De weg die Hij ging
vastgenageld aan het kruis
werd een open weg
naar het Vaderhuis. 
 
Hoe diep was Zijn lijden
hoe groot Zijn pijn
hoe Godverlaten
en eenzaam moest Hij zijn?
 
Opdat wij nooit 
alleen zouden staan
maar Jezus als een Vriend
altijd naast ons zou gaan. 
 
Ik sluit mijn ogen
in stilte kniel ik neer
en ik stamel zacht
“Dank U, Heer!”
 
www.myplaceofpeace.com/dank-u-jezus

Dankbaar

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Goede Vrijdag
30
mrt

Dankbaar

(Goede Vrijdag)

Dankbaar voor Uw offer
dankbaar voor het open graf
dankbaar voor Uw leven
dat U ook voor mij gaf.

Dankbaar voor de kruisweg
hoewel niemand er om vroeg
dankbaar voor Uw lijden
dat U voor mij droeg.

Dankbaar dat ik vrij
nu tot God mag gaan
mijn schuld is weg gedaan
ik mag vrijmoedig tot Hem gaan.

Dankbaar voor Uw Liefde
zo groot onpeilbaar diep
voor ieder mens op deze wereld
U hebt ons zo oneindig lief!

www.myplaceofpeace.com/dankbaar

Man van smarten

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Goede Vrijdag
24
mrt

Man van smarten

Man van smarten
U gaat vooraan
zodat wij in Uw
voetspoor kunnen gaan…

…van het leed
dat U reeds voor ons droeg
U deed het vrijwillig
niemand die er om vroeg.

Ons kruis is te zwaar
wij kunnen het niet dragen
U neemt het van ons over
zonder iets te vragen.

Man van smarten
met wonden zo diep
van ieder mens op deze aarde
alle tranen, pijn en verdriet.

Dank U voor dit offer
het is te groot te diep
toen God de Vader
zelfs Zijn eigen Zoon verliet.

Ik kniel bij het kruis
en voel iets van Uw pijn
opdat wij nooit
verlaten zullen zijn.

De lijdenstijd

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Goede Vrijdag
16
mrt

De lijdenstijd

Here Jezus
ik wil het gewoon niet lezen
ik kan het niet verstaan
dat U zo heel alleen
die weg bent gegaan.

Uw tranen wil ik drogen
het kruis dragen dat U droeg
maar ik kan het niet alleen
ik heb geen kracht genoeg.

Ook ik heb U verraden
misschien niet zo bewust
en kruisig ik U niet alle dagen
als ik niet in de stilte bij U rust?

De kruisweg
kan ik niet verdragen
Jezus aan het kruis
dat breekt mijn hart
en net als Maria
ween ik alle dagen
bij het gesloten graf.

De engel
kan ik niet ontwaren
de tuinman
zie ik over ’t hoofd
ik zoek naar mijn Heer
maar kan Hem niet vinden
Heer geef mij
een vast en sterk geloof.

STERKER DAN DE DOOD

Had U de kruisweg
maar niet hoeven gaan…

Was ik maar bij U gebleven
U niet alleen laten staan…

Had ik U maar niet verloochend
gezegd dat ik U niet ken…

Had ik maar niet geroepen:
“Kruisig, kruisig Hem!”

Had U maar niet hoeven sterven
niet voor mij…

Was Uw lijden nu maar
voorgoed voorbij…

Oh Heer, het spijt me zo
dat U die weg moest gaan
maar hoe zou ik anders
vrij tot God kunnen gaan?

U deed het voor mij
voor onze wereld in nood
dank U Jezus voor Uw lijden
Uw Liefde is sterker dan de dood.

Nog steeds

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Goede Vrijdag, Jezus2
23
mrt

NOG STEEDS…

Nog steeds vloeit Uw bloed
voor een wereld in nood
uw wonden zijn nog niet genezen
Uw Liefde voor ons is zo oneindig groot.

Nog steeds wordt Uw zij doorstoken
iedere kreet om hulp doet U zo’n pijn
U wilt onze lasten dragen
en zelf de minste zijn.

Nog steeds wordt U gekruisigd
Uw lijden duurt nog voort
tot de laatste mens op aarde
van Uw Liefde heeft gehoord.

Het kruis

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Goede Vrijdag
8
mrt

HET KRUIS

Als ik denk aan het kruis
word ik verdrietig en blij
Jezus stierf daar
voor jou en voor mij.

Als ik denk aan Zijn lijden
zo intens en zo diep
Zijn van God verlaten zijn
Hij had de wereld zo lief.

De spijkers door Zijn handen
de doornenkroon op Zijn hoofd
het spotten en de slagen
van alles werd Hij beroofd.

Niets bleef er nog over
van Zijn leven en Zijn eer
Hij gaf het vrijwillig op
en legde alles neer.

Om jou en mij te besparen
wat Hem is overkomen
nooit te worden verlaten
en eeuwig bij God te mogen wonen.

Ik kan alleen maar stamelen
en knielen bij het kruis
dank U Jezus voor dit offer
voor U is mijn hart een Huis.

JESUS CHRIST SUPERSTAR

Het knallen van de zwepen
ze gaan dwars door me heen.
“Kruisig, kruisig Hem!”
riep ik met hen mee?

Het bloed uit al Uw wonden
zo weerloos als een lam
het honen en het spotten
het maakt me soms zo bang.

Waarom moest U dit dragen
waarom die helse pijn
waarom moest U zo eenzaam
van God verlaten zijn?

Waarom dronk U die beker
en ging hij niet voorbij
omdat U ons zo lief had
deed U dat ook voor mij?

Wat op Golgotha gebeurde
is te groot, ik begrijp het niet
het hart van God de Vader brak
toen Hij z’n eigen Zoon verliet.

Om ons nooit te hoeven verlaten
dat is genade, wonderlijk groot
dank U Jezus voor Uw lijden
en Uw overwinning uit de dood.

(zie ook Gedichtenkaarten Pasen)

STILLE ZATERDAG

Stil maar en wacht
dit is nog niet het einde
stil maar
het is nog niet te laat…

Al lijkt het stil
er wordt intens gestreden
want Jezus is
ter helle afgedaald…

Stil maar, zwijg stil
al lijkt het graf verlaten
heel diep van binnen
wordt de strijd geslecht.

Wacht maar, drie dagen
zal de strijd gaan duren
dat heeft Jezus, hier op aarde
immers zelf gezegd.

Kom maar
de strijd is nu gestreden
ons wacht verlossing
van een wisse dood.

De nacht is voorbij
we mogen eeuwig leven
door Jezus Christus
Overwinnaar van de dood.

NU IS HET STIL

Nu is het stil
men zwijgt in alle talen
geen enkele vogel
zingt nu nog zijn lied
de aarde lijkt voorgoed verlaten
omdat Jezus stierf en ons verliet.

De zon gaat onder
en geen sterren stralen
aan het hemels firmament
de wereld huilt
ontelbare bittere tranen
omdat Jezus als Zoon van God
niet werd gekend.

Het graf is dicht
hermetisch afgesloten
en Jezus daalt ter helle af
om te verkondigen
dat Hij heeft overwonnen
en ten derde dage
zal opstaan uit het graf.

Nòch is het stil
nòch zwijgen alle stemmen
maar in de hemel wordt zijn komst
al voorbereid
de aarde zucht en beeft
in een blij verwachten
want Jezus leeft
Hij komt, ’t is bijna tijd!