web analytics
Posts Tagged "genade"

Groter dan ons hart

 
Dank U Heer dat U
groter bent dan ons denken
groter dan wie we zijn
groter dan ons hart
groter dan onze diepste pijn.
 
Dank u Heer voor Uw grote Liefde
groter dan onze haat
groter dan al onze tranen
groter dan al het kwaad.
 
Dank U Heer voor Uw genade
voor uw vergeving telkens weer
zodat ook wij  kunnen vergeven
zeventig maal zeven keer.
 
Dank U Heer voor Uw vrede
zo maar midden in de nacht
als Uw Liefde mij aanraakt
en U alle pijn verzacht.
 
www.myplaceofpeace.com/groter-dan-ons-hart

God is er bij (2016)

Nieuwe kansen
andere keuzes
een schone lei
een nieuw begin.

Dankbaarheid
en vol verwachting
met Vader God
er midden in.

Genade op genade
tot vergeving bereid
iedere dag een geschenk
dichter bij de eeuwigheid.

Niets is er blijvend
alles gaat voorbij
één ding is zeker
God is er bij!

www.myplaceofpeace.com/god-is-er-bij-2016

Hij kocht ons vrij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
29
mrt

Hij kocht ons vrij

Judas had zo’n spijt
om wat hij had gedaan
Jezus verraden met een kus
toen is hij weg gegaan.

Radeloos en eenzaam
vol berouw en spijt
en toch moest het gebeuren
het was de juiste tijd.

Het stond al in de boeken
door de profeten voorzegd
en Jezus heeft Zijn leven
in Gods Hand gelegd.

En toen Judas boven kwam
bij de hemelpoort
heeft hij woorden van vergeving
uit Jezus mond gehoord.

Ook voor hem was er genade
voor jou en voor mij
Jezus heeft alles volbracht
Hij kocht ons vrij.

LEVEN IN DANKBAARHEID

Ja Heer, mijn dank wil ik U geven
voor wat U voor mij hebt gedaan
dat U alle jaren van mijn leven
altijd naast mij hebt gestaan.

Dank voor Uw Liefde en Uw warmte
voor Uw armen om mij heen
ook als ik het mij niet bewust was
liet U mij geen moment alleen.

Dank voor Uw geduld en het vertrouwen
dat U ook aan mij gaf
Uw vergeving telkens weer
als ik die zo nodig had.

Dank U Heer voor Uw lijden
voor de straf die U droeg
voor genade eindeloos groot
die mij eeuwig leven doet.

Dank U voor mensen en dieren
die U in Uw Liefde aan mij gaf
zij verreiken mijn leven
ieder uur en elke dag.

Dat mijn dank nooit zal verstommen
ook als ik U niet begrijp
U wil ik lof en eer toezingen
van nu aan tot in eeuwigheid.

 

WAAROM WACHT U NOG?

Het leven is soms zo oneerlijk
de mensen zijn zo wreed
het lijkt wel lieve God
of U de touwtjes niet meer
in Handen heeft.

Waarom laat U ze zo vieren
een beetje strakker zou niet misstaan
we kunnen zelfs niet eens
met onze vrije wil omgaan.

Waarom komt U niet terug
en neemt U het heft in eigen Hand
we lijken wel overgeleverd aan het kwaad
oog om oog en tand om tand.

U hebt toch ook veel verdriet
om al dat zinloze geweld
waarom grijpt U niet in
zijn onze laatste uren hier geteld?

Ach Heer het is enkel genade
het is geen onwil dat U wacht
maar Uw oneindige Liefde
tot U door ieder mens wordt verwacht.

Als alle knie zich zal buigen
Uw stem zal verstaan
dan komt U weder op de wolken
en kunnen we vrij voor Jezus staan.

NIEMAND WIL IK MISSEN

Wanneer zal het voorbij zijn
wanneer zullen de graven open gaan
wanneer zal al het leed geleden zijn
zullen we schouder aan schouder staan?

Wanneer zal er overal vrede heersen
een kind weer kind mogen zijn
de oude mens zijn kracht hervinden
alle zieken weer gezond mogen zijn?

Waar blijft U toch Here Jezus
wanneer voltooit U Uw plan
kom toch met ons tot Uw doel
het duurt nu al zo lang?

“Mijn lieve kind, het is enkel genade
ik wacht tot de allerlaatste mens
zich vrijwillig aan mij overgeeft
dat is Mijn wil en grootste wens.

Niemand wil ik missen
als Ik eenmaal op die grote dag
terug kom op de wolken
en jullie omarmen mag.

Dan zal ik alles nieuw maken
een nieuw lichaam, een nieuwe naam
elke knie zal voor mij buigen
alleen de Liefde zal nog bestaan.”

UW HEIL NEEM IK AAN

“Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was
en vrede aan hen die dicht bij waren, dankzij hem
hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader “.
Efeziërs 2 : 17, 18

Kerstfeest…feest van vrede…feest van dank…feest van bevrijding…feest van eenheid.
Één door Jezus die de weg vrij heeft gemaakt naar God de Vader, die weg ligt nu open voor ieder van ons.
We mogen allemaal vrij naar binnen gaan gevuld met dezelfde Geest, Gods Geest in ons en vrijgemaakt door het bloed van Jezus. Dat maakt één en verbindt ons met elkaar, allemaal kinderen van dezelfde Vader of we nu dicht bij of ver weg waren.

Het begon bij dat kindje in Bethlehem en Gods werk werd voltooid op Golgotha.
Nog steeds vloeit het bloed van Jezus…nog steeds is het tijd…weer is het kerstfeest….nog steeds een kans.
Geknield bij het kind in de kribbe mogen we Zijn heil aannemen en danken voor zo veel genade.

VERANDER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF

“Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven,
maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens,
Jezus Christus, is veel overvloediger”.
Romeinen 5 : 15b

De keuze van één mens kan heel veel invloed uitoefenen op het leven van anderen.
Kijk maar naar Adam, zijn overtreding heeft hele grote gevolgen gehad voor heel de mensheid.
Gelukkig heeft God ons niet aan ons lot overgelaten. Hij heeft Zijn Zoon Jezus Christus,
als mens naar de aarde gestuurd om ons te redden van de gevolgen van de zondeval.
Zijn genade is zo groot dat wij allemaal gered kunnen worden door ons geloof in Jezus Christus,
dus ook door één mens.

Ook ons denken en doen kan van grote invloed zijn op de mensen om ons heen, meer dan we denken.
We kunnen elkaar veroordelen, al is het maar in gedachten. Maar we kunnen er ook voor kiezen om
het voorbeeld van Jezus te volgen.
We zijn tot veel meer in staat dan we vaak beseffen.

Ook vandaag mogen we weer een keuze maken, vaak meerdere malen.
Als we samen met Jezus kiezen voor het goede, kan God zich daaraan verbinden.
Een enkel woord in Liefde gesproken of een heel klein eenvoudig gebaar,
kan een ander tot grote zegen zijn op deze dag.

Ook jij kan de wereld veranderen ten goede.
Begin bij jezelf en op de plaats waar God je heeft gesteld en Hij zal het zegenen.

Witter dan sneeuw

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
16
feb

WITTER DAN SNEEUW

Witter dan sneeuw heeft Hij je gewassen
met Zijn kostbaar bloed
mooier nog dan ooit te voren
ben je nu rein en goed.

’t Is uit liefde en genade
dat je zo mag leven
jij mag heel je leven
aan Hem overgeven.

Hij laat je verder groeien
een bloem nog in de knop
die openbarst in volle schoonheid
tot eer en glorie van Vader God.

UW GENADE IS MIJ GENOEG

Een schat in aarden vaten
dat is Jezus in jou, Gods eigen Zoon
broos en breekbaar vaatwerk
is een plaats waar Hij graag woont.

Die plaats, dat is jouw lichaam
een tempel voor Zijn Heilige Geest
die mag je goed verzorgen
omdat jouw schat veel waarde heeft.

Door te lezen uit de Bijbel
te leren uit Gods Woord
door samen te komen in een kerkdienst
waar Gods stem nog wordt gehoord.

Door te geven van Gods Liefde
die je zelf ontvangen mocht
door je gaven te ontdekken
en te gebruiken tot eer van God.

Geen vat zo broos, zo zwak of klein
als woning van God kan het een tempel zijn
omdat jouw zwakheid er niet meer toe doet
en ook jij zal kunnen zeggen:
Uw genade is mij genoeg!