web analytics
Posts Tagged "pijn"

Een Licht dat nooit dooft

Een heel klein lichtje voor jou
bij verborgen verdriet
kijk maar naar dat lichtje
als je geen uitkomst ziet. 

Als het leven pijn doet
het duister jou omgeeft
als je een lichtje zoekt
dat nooit walmt of beweegt. 

Dan wijs ik jou een Licht
dat altijd zal blijven schijnen
ga maar naar Jezus toe
Zijn Licht zal nooit verdwijnen.

www.myplaceofpeace.com/een-licht-dat-nooit-dooft

Als mensen je pijn doen

Jouw vaste grond is Jezus
Hij ziet jou in Liefde aan
Hij oordeelt en veroordeelt niet
maar blijft heel dicht naast je staan.

Hij kent je pijn en ook je strijd
je vreugde en verdriet
Hij kent je als geen ander
weet wat een ander niet ziet.

Hij tilt je uit boven de storm
spreid je armen maar
dan zul je zweven als een arend
en weten…God is daar.

Wat mensen je ook aan doen
blijf er boven staan
jij bent God alles waard
ik zegen jou in Jezus naam!

www.myplaceofpeace.com/als-mensen-je-pijn-doen

In jouw verdriet

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
30
jan

In jouw verdriet

Jouw pijn is mijn pijn
jouw verdriet is mijn verdriet
onze tranen vermengen zich
en ik weet zeker dat God ze ziet.

Ik zie zelfs een traan
die niet van jou is of van mij
maar van Vader God
Hij is heel dicht bij.

Bij mensen die moeten lijden
Hij tilt ze op
ooit bereik je
weer samen de top.

Leg je moede hoofd
maar op Zijn schouders neer
voel Zijn Liefde om je heen
laat je dragen door onze Heer.

Gods troostende armen
zijn als een cocon om je heen
waar je weer uit zal herrijzen
je bent niet alleen.

Zo veel vragen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Twijfel/vragen
28
jan

ZO VEEL VRAGEN

Waarom gaan mens en dier toch dood
waarom is er zo veel verdriet
waarom komt U niet terug
zoals U beloofde toen U ons verliet?

Waarom moeten mensen zo lijden
waarom is er zo veel pijn
waarom kunnen we niet allemaal
heel gewoon gelukkig zijn?

Waarom kunnen we U niet zien
kunnen we Uw stem niet horen
waar bent U dan, antwoordt toch
waarom houdt U zich verborgen?

Ben ik het zelf
te druk, te moe
soms ziek en zwak
te veel leed te dragen?

Mijn ogen gesloten
mijn oren dicht
veilig in het duister
en bang in het licht?

Vergeef mij Heer
dat ik U verliet
mij wentelde en keerde
in mijn verdriet.

Ik stop met vragen
en wil U vertrouwen
en alleen nog maar
van U blijven houden

Ik word stil
en sluit mijn ogen
U bent een God van Liefde
dat wil ik blijven geloven.

En als ik eindelijk afdaal
in de stilte van mijn hart
dan weet ik weer zeker
U hebt al die tijd op mij gewacht.

LIEF KIND VAN MIIJ,

Het doet Mij veel pijn en verdriet dat jou zo veel leed is aangedaan.
Jouw pijn is Mijn pijn en jouw verdriet is Mijn verdriet. Zo heb ik het niet bedoeld.
Ik heb je niet op de wereld gezet met pijn en verdriet, maar om Mij te zoeken en te vinden en zo dit leven samen met Mij te kunnen leven.
Ik heb jouw geluk voor ogen en niet jouw ongeluk.

Mensen hebben zich afgekeerd van Mij, daarom is er zo veel verdriet en pijn op deze wereld. Zij kozen er voor om hun eigen weg te gaan zonder Mij met alle gevolgen van dien.
Daar dragen nu al Mijn kinderen de gevolgen van, ook jij hebt daar mee te maken.

Maar Ik heb jullie niet alleen achter gelaten, Ik heb Mijn Zoon naar deze aarde gezonden om de weg naar Mij vrij te maken.
Dat heeft Hij gedaan toen Hij Zijn leven gaf voor alle mensenkinderen op deze aarde.
Dit betekent dat ook jij de weg in dit leven niet alleen hoeft te gaan. Ik ben bij je. Ik houd van je zoals je bent. Jij bent door Mij geliefd en een Parel in Mijn Hand.
Ik wil je zo graag helpen om ook de goede dingen te mogen ervaren in dit leven.
Bij pijn en verdriet wil ik je dragen, tot je weer zelf zult kunnen lopen. Wil jij je aan Mij toevertrouwen?
Alleen zo kun je het leven weer aan en wordt de pijn minder hevig en voel jij je niet meer zo alleen.

Probeer Mij steeds meer en beter te leren kennen.
Dat is de beste manier, zoek Mij in alles, want Ik zal er zijn!
Vertrouw op Mij en verwacht het goede.
Ik houd van jou.

Je liefhebbende hemelse Vader

NU DE TIJD VERSTREKEN IS

Nu de tijd verstreken is
de pijn nog niet verdwenen is
het gemis zo tastbaar is
leef je in een dichte mist.

Alles lijkt zo doelloos
zo beperkt en hopeloos
leeg en zonder zin
er is geen einde of begin.

De goedbedoelde woorden
geschreven of gesproken
ze kunnen je niet bereiken
je kan het niet geloven…

dat deze pijn eens zal verzachten
je op een dag weer zult kunnen lachen
de tranen niet meer zullen stromen
je dicht bij God zult kunnen komen…

Tot die tijd zullen wij jou dragen
niets verwachten en niets vragen
er gewoon voor jou zijn
delen in jouw diepe pijn.

NU JE MOEDER IS GESTORVEN

Een moeder zou eeuwig op aarde moeten leven
een moeder zou er altijd voor je moeten zijn
een moeder zou je altijd moeten kunnen troosten
bij verdriet en ook bij pijn.

Een moeder kun je eigenlijk nooit missen
ook al word je nog zo oud
de navelstreng wordt nooit helemaal verbroken
omdat ze onvoorwaardelijk van je houdt.

Een moeder zou nooit moeten sterven
die dag val je in een diep en donker gat
waar je maar moeilijk uit kunt komen
omdat haar hand jou niet meer omvat.

Voor een moeder mag je ook danken
voor iedere dag die God haar gaf
dat ze haar leven met jou deelde
voor haar liefde en haar lach.

Dat God en mensen jou nu mogen troosten
met die liefde die je nu zo mist
je blijft voor eeuwig met haar verbonden
ook nu ze in de hemel is.

(zie ook Gedichtenkaarten Overlijden)

HIJ WEET ER VAN

“Toch ziet U de pijn en het verdriet,
U merkt het op en weegt het in Uw Hand”.
Psalm 10 : 14a

Deze tekst raakte mij vanmorgen diep.
God kent onze pijn, Hij weet er van, Hij ziet het, Hij voelt het en Hij weet precies wat we moeten doorstaan.
Hij weegt het als het ware in Zijn Hand om er zeker van te zijn dat Hij ons precies de kracht geeft die we nodig hebben om met onze pijn en verdriet om te gaan, om het te kunnen dragen.
Hij kan het niet altijd wegnemen of ons er tegen beschermen, maar Hij zorgt er wel altijd voor dat we er tegen bestand zijn.
Dat is zeker, daar mogen we op vertrouwen.

Ook in je meest eenzame momenten, als je het gevoel hebt dat niemand je begrijpt of weet wat je doormaakt, dan is God daar.
Hij weet er van en samen kom je er door heen.

SAMEN MET HEM

Als het leven pijn doet en je zit met honderdduizend vragen…
Als je niet meer weet hoe je verder moet en je toekomst ziet er zo onzeker uit….

Dan is daar nog steeds die Vriend, Jezus…Hij is niet veranderd, ook al is al je zekerheid verdwenen…

Nog steeds is daar die uitgestrekte Hand die je vast mag pakken…een Hand die je zal steunen en door deze moeilijke periode van je leven heen zal helpen.
Samen met Hem kun je het aan.

SAMEN MET HEM

Gods liefdevolle armen
zijn troostend om je heen
als je ziek bent en zo zwak
en je voelt je zo alleen.

Hij zit bij je stil en rustig
Zijn Hand strekt Hij uit naar jou
leg jouw Hand maar in de Zijne
weet dat Hij heel veel van je houdt.

Roep maar, schreeuw maar naar de hemel
die van koper lijkt te zijn
vertel Hem maar al jouw frustraties
al je zorgen en je pijn.

Leg dan stil en vol vertrouwen
je hoofd tegen Zijn schouder aan
Hij geeft je moed en nieuwe krachten
samen met Hem zal het weer gaan.

DE GROTE VERTROOSTER

“Zoals een moeder haar zoon troost,
zo zal Ik jullie troosten”.
Jesaja 66 : 13

Wie kan er beter troosten dan een moeder. Daar kan echt niemand tegen op.
Bij verdriet of pijn is er maar één waar een kind om roept en die het verdriet kan verzachten en dat is mama.
Ik zie het nu ook weer bij m’n kleinkinderen. Oma kan nog zo belangrijk zijn, maar bij het allergrootste verdriet of als ze erg ziek zijn, roepen ze om mama. Moeders zijn onvervangbaar en zijn niet weg te denken uit het leven van een kind.
M’n eigen moeder is 90 en ik kan me nog steeds niet voorstellen dat ze er op een dag niet meer zal zijn.
Niet dat ik zo’n moederskindje ben, maar ze was er altijd. Ze hoort gewoon in mijn leven en ik ben ook heel dankbaar dat ik het voorrecht heb om nog steeds een moeder te hebben.

God weet hoe belanrijk moeders zijn, we kunnen niet zonder de troost van een moeder.
Zo kunnen we ook niet zonder de troost van God. Hij vergelijkt zich zelfs met een moeder, omdat dit een vergelijking is, die ieder mens begrijpt.
Hij laat ons zien dat Zijn armen altijd zijn geopend. Hij staat altijd klaar om ons op schoot te nemen, Zijn armen om ons heen te slaan en ons te overladen met Zijn Liefde.
Vaak is dit het enige dat we nodig hebben.
De omstandigheden zijn niet altijd weg te nemen, pijn en verdriet zijn een deel van ons leven.

Maar iedere keer als het ons te veel wordt, mogen we als een kind naar God toe rennen, en zeker zijn van Zijn troost en Zijn veilige armen om ons heen.