web analytics
Posts Tagged "Leven"

Waar is God

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
10
okt

Waar is God?

We hoeven niet te vragen
waar zou God toch zijn
Hij is in en om ons heen
Hij wil er voor ons zijn.

Hij is onze adem
onze zuurstof ons bestaan
we ademen Hem in en uit
we kunnen niet bij Hem vandaan.

Alles bestaat door Hem
Zijn Geest woont ook in ons
Zijn stem klinkt door ons heen
Zijn Liefde is onze vaste grond.

Zijn Koninkrijk is reeds in ons
door God in jou en mij geplant
alles is ontstaan door Hem
Zijn Liefde houdt eeuwig stand.

Waar wij ons ook bevinden
of doorheen moeten gaan
Hij is waar wij zijn
de bron van ons bestaan.

God is Liefde
God is goed
Hij is het
die ons leven doet!
www.myplaceofpeace.com/waar-is-god-2

n.a.v. preek ds. Ed Meenderink
Kerk van de Nazarener https://www.youtube.com/live/lX-G7OMHL4c?si=nN6KAz_yCbuKDEaE

Jezus leeft

Posted by: Cobiin Feestdagen, GEDICHTEN Cobi, Pasen
9
apr

Jezus leeft

Zie je dat de zon weer schijnt
en elke zorg op slag verdwijnt
ieder kind weer naar je lacht
en de wind die fluistert zacht:

Ik wil je iets vertellen
wat vanmorgen is geschied
de vrouwen kwamen bij het graf
maar Jezus was er niet.

Ze klaagden en ze weenden
sloegen zich op de borst
maar de engel zei: niet huilen
Jezus leeft, Hij is de Zoon van God.

Toen gingen hun ogen open
en hun hart zelfs wagenwijd
de dood is overwonnen
dit is een nieuwe tijd.

Dus roep het van de daken
vertel het iedereen
de weg naar God is vrij
ook jij mag er heen!

www.myplaceofpeace.com/jezus-leeft-3

De mallemolen van ons leven

Gedachten tollen in het rond
gaan als een razende te keer
er schijnt geen einde aan te komen
en het worden er steeds meer.

Ze tuimelen door elkaar
zonder einde zonder begin
en je zit met al je zorgen
er gewoon midden in.

De mallemolen draait
onophoudelijk rond en rond
toch mag je er op vertrouwen
dat er een eind aan komt.

Als wij onze eigen weg gaan
en een spaak soms breekt
dan wordt ons leven wankel
omdat de As alleen ons houvast geeft.

De As vormt met de spaken
één compleet geheel
alles draait om Hem
we kunnen niet alleen.

Stevig met God verbonden
Zijn band van Liefde veilig om ons heen
kan niets ons van die Liefde scheiden
geen spijker kan er dan door heen.

En mocht de band toch eens klappen
door wat het leven met je doet
dan ontvang je weer nieuw leven
want God is Liefde
Hij is goed.

Als Hij de mallemolen stil zet
het draaien is gestopt
dan vormen alle radertjes
weer één geheel met God.

www.myplaceofpeace.com/de-mallemolen-van-ons-leven

 

Waar word jij gelukkig van?

Het gezang van de vogels
de glimlach van een kind
klaprozen die bloeien
en wuiven in de wind.

De klanken van muziek
die mijn oren kunnen strelen
grote bruine hondenogen
die mij trouw en liefde geven

Hollandse luchten
met wolken blauw en wit
de warmte mogen voelen
van de zon in mijn gezicht.

Een roos in een vaas
in liefde gegeven
maar het grootste geluk is
dat ik mag leven!

www.myplaceofpeace.com/waar-word-jij-gelukkig-van

 

WAAROM WACHT U NOG?

Het leven is soms zo oneerlijk
de mensen zijn zo wreed
het lijkt wel lieve God
of U de touwtjes niet meer
in Handen heeft.

Waarom laat U ze zo vieren
een beetje strakker zou niet misstaan
we kunnen zelfs niet eens
met onze vrije wil omgaan.

Waarom komt U niet terug
en neemt U het heft in eigen Hand
we lijken wel overgeleverd aan het kwaad
oog om oog en tand om tand.

U hebt toch ook veel verdriet
om al dat zinloze geweld
waarom grijpt U niet in
zijn onze laatste uren hier geteld?

Ach Heer het is enkel genade
het is geen onwil dat U wacht
maar Uw oneindige Liefde
tot U door ieder mens wordt verwacht.

Als alle knie zich zal buigen
Uw stem zal verstaan
dan komt U weder op de wolken
en kunnen we vrij voor Jezus staan.

Nooit tevergeefs

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overlijden
23
mrt

NOOIT TEVERGEEFS

Een leven dat geleefd is
is nooit voor niets geleefd
intens geleefd, op eigen wijze
maar ’t was niet tevergeefs.

God hield reeds van dit leven
voor het werd gekend
Zijn Liefde blijft Hij geven
ook na de levensgrens.

En rondom al jouw zorgen
jouw pijn en diepe leed
zijn Vaders eeuw’ge armen
die troost en toekomst geeft.

Je bent van Hem

Posted by: Cobiin JUWEELTJES, leven-juweeltjes
27
feb

JE BENT VAN HEM

“Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf.
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven wij voor de Heer.
Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer”.
Romeinen 14 : 7,8

Een nieuwe dag…een nieuw jaar…een nieuw begin.
Alles lijkt een beetje anders, nieuwe hoop…verwachting…plannen die we dit jaar waar willen maken.
Maar soms ook een beetje angst of onzekerheid over de dingen die ons te wachten staan in dit nieuwe jaar.

Toch is er ÉÉN die niet is veranderd en nooit zal veranderen.
Hij was er in 2007 en zal er zijn in 2008, onveranderd, vol liefde en met uitgestrekte Hand, die je iedere dag van dit nieuwe jaar wéér mag pakken, zodat God jou tot steun en hulp kan zijn.

Alles wat we doen mogen we voor Hem doen, ook al lijkt het in onze ogen van weinig belang. IN Gods ogen is alles wat we doen en zijn van levensbelang en van heel veel waarde.

In die zekerheid mogen we het nieuwe jaar in gaan vol hoop en vertrouwen, dat Hij het gaat maken, in jou en in mij.
We zijn van Hem en van niemand anders, niets of niemand kan daar tussen komen.

Een gezegend nieuw jaar, dicht bij God en mensen, wens ik je toe.

STERVEN OM TE LEVEN

“Waarachtig, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft,
blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht”.
Johannes 12 : 24

Jezus is ons grootste voorbeeld, ook als we kijken naar de vrucht die Hij heeft voortgebracht.
Stel je voor dat Hij niet was gestorven, waar zouden wij dan nu zijn?
Wie zou de weg naar God voor ons vrij hebben gemaakt? Door wie zouden wij zijn gered?

Nu mogen we zeker zijn van eeuwig leven samen met Hem en door Hem.
Jezus is die weg gegaan tot in de dood en gelukkig ook er dwars door heen.
Hij stierf voor ons en legde alles af wat Hij bezat, zodat alle mensen de mogelijkheid zouden hebben om eeuwig leven te ontvangen.
Dat is nog eens vrucht dragen, maar daar ging wel het sterven van Jezus aan vooraf.
Het heeft Hem alles gekost en Hij smeekte God of deze drinkbeker aan Hem voorbij mocht gaan.
Toch heeft Hij de beker tot op de bodem toe leeggedronken, voor jou en voor mij.

Ook hierin mogen we het voorbeeld van Jezus volgen.
Wij hoeven meestal niet ons leven te geven om anderen te redden.
Maar wij mogen wel ons eigen ik kruisigen en sterven aan onszelf, net als die graankorrel, net als Jezus.

Uit één graankorrel die in de aarde valt ontstaan prachtige vruchten.
Zou er dan ook niet iets moois kunnen ontstaan uit jou en mij, als wij ons eigen ik kruisigen en ons leven in Gods Hand leggen?
De vruchten liggen al klaar, God heeft ze in Zijn Hand.
Mag Hij ook jou snoeien en laten groeien, zodat deze vruchten tot volle wasdom kunnen komen in jou?

WAAR KIES JIJ VOOR?

Leven dat is steeds weer kiezen
voor het goede of het kwaad
die vrijheid heb je van God gekregen
je mag zelf weten waar je voor gaat.

Iedere keus is weer een stapje
dichter bij God of bij Hem vandaan
Hij verdraagt alleen het goede
het kwaad kan bij Hem niet bestaan.

Denk maar steeds, kan God hier bij zijn?
als je niet weet waar je voor moet kiezen
God verbindt zich altijd aan het goede
samen met Hem kun je niets verliezen.

Ook al heb jij je soms vergist
en een verkeerde keus gemaakt
dan mag je God alles vertellen
het is nog niet te laat.

Hij vergeeft je als je oprecht
spijt hebt van je verkeerde daad
leer van je fouten, blijf dicht bij Jezus
Hij leert je waar het werkelijk om gaat.

Jouw nieuwe leven

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
16
feb

JOUW NIEUWE LEVEN

Het leven is soms moeilijk
het doet je zo veel pijn
je weet niet meer hoe te leven
soms zou je er niet meer willen zijn.

Je ziet geen doel of toekomst
alleen een donker gat
je roept tot God: “Hoe moet ik leven,
U bent het toch die mij dit leven gaf?”

God ziet wel al jouw twijfels
je vragen en je pijn
Hij laat je niet alleen
en wil ook nu dicht bij je zijn.

Bij iedere stap die je zet
het zij goed of fout
blijf jij God’s geliefde kind
omdat Hij zo veel van je houdt.

Geef nooit op en houd toch moed
God houdt jou in Liefde omvat
Hij helpt je en geeft nieuwe kracht
ook in deze donkere nacht.

Zodat er toch weer licht gaat gloren
bij het aanbreken van de morgen
leg je Hand maar in God’s Hand
en laat Hem maar voor je zorgen.

Stap voor stap en dag na dag
zal Hij jou genezen
laat je maar door Hem dragen
dan begint vandaag jouw nieuwe leven.