web analytics
Posts Tagged "geborgen"

Stil

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
19
febStil
 
Het kloppen van Zijn Hart
de warmte van Zijn lichaam
geborgen in Zijn Liefde
Hij en ik alleen.
 
Geen woorden
geen gedachten
God oneindig groot
verzonken in de stilte
bij Vader God op schoot.
 
Niet denken en niet voelen
gewoon te mogen zijn
alleen een zeker weten
Hij is hier bij mij!
 
www.myplaceofpeace.com/stil

In Jezus naam

In Uw naam wil ik bidden
heel dicht bij U zijn
Uw warmte voelen
in U geborgen zijn. 

U wil ik kennen
leren wie U bent
veel van U houden
door U worden gekend. 

Leidt mij Heer Jezus
wat ik ook voel
U bent Overwinnaar
breng mij tot Uw doel!

Amen

www.myplaceofpeace.com/in-jezus-naam

Een streepje

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven2
16
jul

Een streepje

Ons leven is slechts een streepje
van het begin tot het eind
als Jezus ons komt halen
blijven er slechts 2 jaartallen overeind.

Met daartussen een streepje
waarmee alles is gezegd
en alles is beleefd
wat God in ons heeft gelegd.

God heeft ons beloofd
dat Hij altijd naast ons zal staan
onze ziel zal beschermen
waar we ook door heen moeten gaan.

Hij heeft ons niet beloofd
ons te behoeden voor alle kwaad
maar wel dat Hij er zijn zal
en altijd met ons gaat.

Hij leidde ons toen ons leven
in de moederschoot werd gevormd
en Hij zal er ook zijn
als het einde komt.

Hij was bij het begin
toen Hij ons Zijn adem gaf
en zal er aan het einde zijn
verder dan het graf.

Ook al wordt het streepje afgebroken
einde van je tijd
door Christus ben je in God geborgen
tot in eeuwigheid.

www.myplaceofpeace.com/een-streepje

Omkleed met Uw Liefde
(Aan het begin van het nieuwe jaar 2015)

Omkleed met Uw Liefde
geborgen en beschermd
zo mag ik het nieuwe jaar beginnen
wetend dat U bij me bent.

Geen machten en geen krachten
kunnen dat kleed doorboren
wat het jaar ook brengen zal
U mag ik toebehoren.

Levend in Uw Licht
zal het duister verdwijnen
en de zon ook in het nieuwe jaar
achter de wolken blijven schijnen.

Kom je buiten spelen?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
8
jun

KOM JE BUITEN SPELEN?

Kijk de zon eens heerlijk schijnen
de bloempjes barsten uit hun knop
de vogeltjes kruipen uit hun eitjes
allemaal glimlachjes van God.

De winter is al lang verdwenen
ijlings op de vlucht gegaan
lange dagen zwoele nachten
de zomer komt er aan.

De natuur haalt opgelucht adem
de bomen wuiven in de wind
de lammetjes dartelen in de wei
zo gelukkig als een kind.

De narcissen en crocusjes
kunnen zich eindelijk verwarmen
we voelen ons weer geborgen
in Gods Vaderarmen.

Depressies..ze verdwijnen
als sneeuw voor de zon
en de wind fluistert zacht
kom je buiten spelen, kom!

Mijn gebed voor jou

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
15
nov

MIJN GEBED VOOR JOU

Dat je geluk zult mogen vinden
in de kleine dingen van het leven
dat je Liefde mag ontvangen
en weer door kan geven.

Dat tevreden en een thuis
jouw deel mogen zijn
dat er altijd hoop zal zijn
ook al doet het leven pijn.

Dat jij je geborgen mag weten
bij een God die van je houdt
dat je Hem echt mag leren kennen
zodat je Hem vertrouwt.

Dat als je niet kunt slapen
je Gods aanwezigheid mag ervaren
en Hij je mag beschermen
bij onrust en gevaren.

Dat je in Zijn armen
veilig zal mogen rusten
en Hij met Zijn Liefde
jouw angsten weg zal kussen.

Dat Hij jou als je ziek bent
zal kunnen genezen
en wanneer dat niet gebeurt
jou rust en vrede zal geven.

Dat als je bent gevallen
je samen met Hem weer op zult staan
en je zeker zal mogen weten
dat Jezus altijd naast je zal gaan.

Dat jij je geliefd mag weten
wat dat stemmetje van binnen ook zegt
zo zegen ik jou in Jezus naam
dit is mijn gebed.

IK NOEM JOUW NAAM…

“Vrees niet, want Ik heb je verlost, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij.” Jesaja 43 : 1

Toen ik in het donker zat
Uw stem niet kon verstaan
bleef U heel dicht bij mij
en noemde steeds mijn naam.

Tot na een lange donkere nacht
het licht weer ging gloren
de wolken verdwenen
en ik Uw stem kon horen.

U sprak mijn naam
zoals niemand hem
ooit heeft uitgesproken
vol Liefde en erbarming
ik kon het niet geloven.

“Je bent van Mij”,
sprak zacht Uw stem
“Je hoeft niet bang te zijn.
Geef Mij nu maar je angst
je zorgen en je pijn.”

En met Zijn armen
veilig om Mij heen
werd ik opnieuw geboren
vrij als een vogel
een kind van God
ik mag altijd bij Hem horen.

Jezus houdt van jou

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2
26
jun

JEZUS HOUDT VAN JOU

Jezus houdt van jou
en geeft je nieuwe kracht
Hij vernieuwt je geest
en reinigt je vermoeide hart.

Heel jouw leven alle dagen
zijn zo geborgen in Zijn Hand
ook als je Hem bent vergeten
is daar de zachte druk
van Zijn doorboorde Hand.

Als de nacht gaat vallen
en het duister je omgeeft
doorklieft Zijn Licht
het diepste duister
Jezus Christus leeft!

Veilig geborgen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overlijden
23
mrt

VEILIG GEBORGEN

Jouw plaats op aarde is nu leeg
je bent hier maar zo kort geweest
nu ben jij boven bij de Heer
voor jou is het nu altijd feest.

Ik zie je juichen voor Gods troon
je danst en zingt zo blij
niet meer gevangen in jouw lichaam
jij bent nu volkomen vrij.

Wij moesten jou nu laten gaan
met veel verdriet en pijn in ’t hart
maar onze liefde gaat met jou mee
en in ons blijft de liefde, die jij ons gaf.

Je blijft een deel van ons bestaan
want God is Liefde, Hij maakt ons één
Zijn armen waarmee Hij jou omvat
slaat Hij nu ook om ons heen.

Jij bent veilig in Gods Hand
het leed is nu geleden
een nieuwe toekomst wacht op jou
de strijd is nu gestreden.

Wij gaan verder met wankele schreden
maar we geven het niet op
want jij wacht boven in de hemel
veilig geborgen bij Vader God.

(zie ook Gedichtenkaarten Overlijden)

IN DE PALM VAN GODS HAND

“Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen mij.
Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand
zal ze uit Mijn hand roven”.
Johannes 10 : 27, 28

Schapen herkennen de stem van hun herder, zij volgen hem overal.
Ze weten dat ze niet zonder zijn steun en hulp kunnen.
Ze vertrouwen hem blindelings en ze laten zich door Hem leiden.

Een duidelijker voorbeeld had Jezus niet kunnen nemen om onze relatie met Hem te vergelijken.
Zo mogen ook wij Jezus volgen in de zekerheid dat Hij ons leidt en er altijd voor ons zal zijn.
Zelfs als je er voor kiest om je eigen weg te gaan en je Zijn stem niet meer kunt horen, dan zoekt Jezus net zo lang, totdat Hij je heeft gevonden.
Hij heeft geen rust voordat Hij jou weer in Zijn armen kan sluiten.
Het is een onvoorwaardelijke liefde voor ieder van ons. Elk mensenkind is voor Jezus van levensbelang en heeft eeuwigheidswaarde.
Je blijft geborgen in Zijn Hand, niemand kan je daaruit roven, ook al lijkt dat soms wel zo.

IN DE PALM VAN GODS HAND

Weet je dat jouw naam staat geschreven
in de palm van Gods Hand
weet je dat niemand hem daar uit kan roven
hij staat er als het ware ingebrand.

Ingegrift en ingekerft
met het bloed van Jezus, Gods Zoon
een brandmerk dat nooit meer is uit te wissen
jouw naam, zo gewoon en toch zo wonderschoon.

Niets kan jou van Hem scheiden
waar het schip ook strandt
jouw naam blijft altijd zichtbaar
veilig in Gods Vaderhand.