web analytics
Posts Tagged "sterven"

Gedenken

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overlijden
21
jun

GEDENKEN

In gedachten stil staan
bij hen die ons zijn voorgegaan
de vele herinneringen
met een lach en een traan.

Het afscheid en hun sterven
soms door geweld zonder zin
een ziekte die het won
een triest en nieuw begin.

Toch blijven ze in ons leven
door de liefde die we gaven
soms vele lange jaren
enkele uren of dagen.

Ze worden niet vergeten
zo lang wij aan hen denken
over hen kunnen praten
en hen in ons hart gedenken.

Het gemis en de pijn
zullen blijven bestaan
maar er komt een tijd
dat je weer verder kunt gaan.

Met dankbare herinneringen
die je koesteren mag
en op een dag besef je
dat je weer lacht…

WAT BETEKENT GOEDE VRIJDAG?

Op Goede Vrijdag zijn we verdrietig
en soms ook een beetje stil
we denken aan Jezus die is gestorven
en dat was Zijn eigen wil.

Hij stierf voor heel de wereld
voor ieder kind en mens
zodat wij voor eeuwig zullen leven
dat is Zijn wil en ook Zijn wens.

Het kruis is een brug naar God de Vader
Jezus brengt ons terug bij Hem
Hij gaf het mooiste dat je maar kunt geven
Zijn eigen leven als geschenk.

Daar denken wij aan met Goede Vrijdag
al begrijp je het niet echt
één ding is zeker en mag je geloven
je bent door Jezus Christus gered.

DE ENIGE TROOST

Te diep, te veel, te erg, te wreed
niet te peilen, zo veel leed
zo veel pijn, zo veel verdriet
zo veel tranen, die God ziet.

Hij wil je troosten
dicht bij Zijn hart.
kruip maar opschoot
vertel Hem je smart.

Hij huilt met je mee
Hij heeft ook verdriet
Hij droogt je tranen
God heeft je lief.

Zo heeft God het nooit bedoeld
Alleen Hij weet wat jij nu voelt.

(zie ook Gedichtenkaarten Overlijden)

Niet zo

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overlijden
23
mrt

Niet zo

Geboren worden doet leven
maar er ging iets mis
geen kreetjes en geluidjes
alleen maar droefenis.

Een stil en bleek gezichtje
zo gaaf, zo wonderschoon
maar zonder adem, zonder leven
zo vreemd, zo ongewoon.

Een vader met een kistje
een moeder vol verdriet
God geeft niet om te nemen
zo wilde Hij het niet.

VOOR HEN DIE ONS VOOR GAAN

Wat zal God blij zijn jou te mogen ontmoeten
Hij wacht jou op voorbij de levensgrens
waar geen tranen of leed jou zullen begroeten
maar Gods Liefde jou eeuwig leven schenkt.

Verlost van angst, verlost van pijnen
volkomen zul je nu bestaan
volmaakt in schoonheid en in Liefde
zul je samen met Hem verder mogen gaan.

Je lange reis is nu ten einde
je was zo lang op weg naar Huis
je bent nu veilig in Gods Vaderarmen
eindelijk voor altijd THUIS!

NU JE MOEDER IS GESTORVEN

Een moeder zou eeuwig op aarde moeten leven
een moeder zou er altijd voor je moeten zijn
een moeder zou je altijd moeten kunnen troosten
bij verdriet en ook bij pijn.

Een moeder kun je eigenlijk nooit missen
ook al word je nog zo oud
de navelstreng wordt nooit helemaal verbroken
omdat ze onvoorwaardelijk van je houdt.

Een moeder zou nooit moeten sterven
die dag val je in een diep en donker gat
waar je maar moeilijk uit kunt komen
omdat haar hand jou niet meer omvat.

Voor een moeder mag je ook danken
voor iedere dag die God haar gaf
dat ze haar leven met jou deelde
voor haar liefde en haar lach.

Dat God en mensen jou nu mogen troosten
met die liefde die je nu zo mist
je blijft voor eeuwig met haar verbonden
ook nu ze in de hemel is.

(zie ook Gedichtenkaarten Overlijden)

STIL ZIJN MET JOU

Samen met jou wil ik even stil zijn
jouw verdriet is ook van mij
woorden kan ik nu niet vinden
zwijgen past hier beter bij.

M’n armen zachtjes om je schouder
zo dat je weet ik ben niet alleen
jouw tranen vermengen zich met de mijnen
Gods tranen stromen daar ook doorheen.

Zonder woorden kan ik niets zeggen
lijk ik leeg als een groot hol vat
maar gevuld met Gods Liefde om jou te troosten
zo houd ik jou in Zijn Liefde omvat.

We zijn nu verbonden met God en mensen
heel dicht bij Gods Vaderhart
de enige plek die troost kan geven
in jouw pijn en diepe smart.

(zie ook Gedichtenkaarten Overlijden)

JIJ BENT ONS VOORGEGAAN

Jij bent ons voorgegaan
je weet nu meer dan wij
jij kunt nu begrijpen,
wat wij niet verstaan
jij bent nu werkelijk vrij.

Jij mag Jezus nu aanschouwen
van aangezicht tot aangezicht
Hij zal jou in Zijn armen houden
jij kunt de Liefde zien op Zijn gezicht.

Wij zullen jou hier missen
maar eenmaal zien wij jou weer
als ook wij diezelfde weg gaan
recht in de armen van onze Heer.

Tot die tijd zullen wij huilen,
lachen, leven zoals het moet
jij daar boven, wij hier beneden
gedragen door diezelfde Vader
een Vader die ons leven doet.

(zie ook Gedichtenkaarten Overlijden)

NU PAPA ER NIET MEER IS

Ik weet, je hebt nu veel verdriet
het doet van binnen pijn
omdat papa is gestorven
en niet bij je kan zijn.

Hij is nu bij Jezus in de hemel
een Vriend die er ook voor jou wil zijn
Hij zal je troosten elke dag
als je verdriet hebt of pijn.

Je mag Hem alles vertellen
hoe jij je ook voelt
Jezus kan heel goed luisteren
en weet precies wat jij bedoelt.

En als je moet huilen
omdat je papa zo mist
dan slaat Hij Zijn armen om je heen
weet dat Hij altijd bij je is.

Nu lijkt het nog zo donker
maar het Licht zal weer gaan schijnen
datzelfde Licht schijnt ook voor papa
het zal nooit verdwijnen.

Denk maar aan alle fijne dingen
die je met papa mocht beleven
hij zal altijd in je hartje zijn
veel van je houden
en je nooit vergeten!

Je bent van Hem

Posted by: Cobiin JUWEELTJES, leven-juweeltjes
27
feb

JE BENT VAN HEM

“Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf.
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven wij voor de Heer.
Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer”.
Romeinen 14 : 7,8

Een nieuwe dag…een nieuw jaar…een nieuw begin.
Alles lijkt een beetje anders, nieuwe hoop…verwachting…plannen die we dit jaar waar willen maken.
Maar soms ook een beetje angst of onzekerheid over de dingen die ons te wachten staan in dit nieuwe jaar.

Toch is er ÉÉN die niet is veranderd en nooit zal veranderen.
Hij was er in 2007 en zal er zijn in 2008, onveranderd, vol liefde en met uitgestrekte Hand, die je iedere dag van dit nieuwe jaar wéér mag pakken, zodat God jou tot steun en hulp kan zijn.

Alles wat we doen mogen we voor Hem doen, ook al lijkt het in onze ogen van weinig belang. IN Gods ogen is alles wat we doen en zijn van levensbelang en van heel veel waarde.

In die zekerheid mogen we het nieuwe jaar in gaan vol hoop en vertrouwen, dat Hij het gaat maken, in jou en in mij.
We zijn van Hem en van niemand anders, niets of niemand kan daar tussen komen.

Een gezegend nieuw jaar, dicht bij God en mensen, wens ik je toe.