web analytics
Posts Tagged "veilig"

Onze Toevlucht

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi
10
sep

Onze Toevlucht

Een plek om te schuilen
zo veilig en vertrouwd
waar je kunt lachen en huilen
omdat God van je houdt.

Waar zorgen verdwijnen
vrede je hart vervult
waar je alles los kan laten
je met Liefde bent omhuld.

Waar je mag rusten in Gods armen
die altijd onder je zijn
waar angsten verdwijnen
en vreugde je deel zal zijn.

Jouw Toevlucht, jouw Schuilplaats
waar je altijd heen kunt gaan
je mag laten vullen met Zijn kracht
en dan gesterkt weer verder gaan.

www.myplaceofpeace.com/onze-toevlucht

Ik ben van U

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
26
feb

Ik ben van U

Ik ben van U
en U van mij
U lijkt ver weg
toch zo dicht bij

Uw armen veilig om mij heen
nimmer liet U mij alleen

Neem mijn gedachten
en mijn brein
dat ik geheel
van U mag zijn

Neem mijn hart
al wat ik ben
leer mij luisteren
naar Uw stem

doe Uw wil oh Heer in mij
dan pas ben ik werkelijk vrij!

www.myplaceofpeace.com/ik-ben-van-u

De Rots van mijn hart

Psalm 73 : 25, 26 (BGT)
U bent alles voor mij,
in de hemel en op aarde.
Ook als ik geen kracht meer heb,
als ik heel zwak ben,
dan bent U er, God.
Altijd ben ik veilig bij U,
U bent alles wat ik nodig heb.

Hier wordt zo mooi de afhankelijkheid van de psalmist beschreven van God en de zekerheid dat hij alles van God mag verwachten.
Hij weet dat zijn kracht ontoereikend is en dat hij juist in zijn zwakheid de kracht van God mag ervaren.
Hij weet zich veilig bij God.

In de NBG vertaling vers 26b vind ik het zo mooi omschreven:
mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.
“Mijns harten rots”, de rots van mijn hart, de rots die mijn hart vervult.
Als je dit kunt zeggen terwijl je hart en lichaam bezwijken, dan weet je dat niet alles voorbij is.
Jezus staat als een Rots in de branding overeind en in Hem ben je veilig geborgen, wat er ook gebeurt.
Niets kan ons van Hem scheiden.
Jezus is ons doel, Hij is de constante factor in ons leven, nu en dwars door de dood heen tot in eeuwigheid.
Hij verandert niet.

Een mooie tekst om regelmatig te lezen en te herlezen.
Net zo lang tot die rust en zekerheid van je verstand naar je hart zijn afgedaald.
Zodat je net als de psalmist, zult kunnen zeggen, ook al is het stamelend:
U bent alles wat ik nodig heb.

www.myplaceofpeace.com/de-rots-van-mijn-hart

 

Alleen op U

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
21
mrt

ALLEEN OP U

Heer op U wil ik vertrouwen
al begrijpt mijn ziel U niet
alleen op U wil ik bouwen
in tijden van vreugde en verdriet.

Mijn angsten wil ik aan U geven
want U bent mijn God
U hebt mij bij mijn naam geroepen
mij van mijzelf verlost.

U bent mijn Licht, U bent mijn heil
mijn behoud voor altijd
bij U is mijn leven veilig
van nu aan tot in eeuwigheid.

Veilig bij Jezus

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2
12
okt

VEILIG BIJ JEZUS

Psalm 32:7
Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood
en omringt mij met gejuich van bevrijding.

Veilig bij Jezus
zelfs in de grootste nood
met Zijn arm om je schouders
worden zorgen minder groot.

In Zijn nabijheid wordt alles anders
besef je…ik ben niet alleen
samen met Jezus aan je zijde
kom je er wel door heen.

Je lasten zijn niet plots verdwenen
maar je draagt ze niet alleen
je horizon wordt weer breder
het wordt lichter om je heen.

Zo wordt hoop opnieuw geboren
als een ster in de donkere nacht
de ochtend gaat weer gloren
je ziet het Licht dat er altijd al was.

Veilig geborgen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overlijden
23
mrt

VEILIG GEBORGEN

Jouw plaats op aarde is nu leeg
je bent hier maar zo kort geweest
nu ben jij boven bij de Heer
voor jou is het nu altijd feest.

Ik zie je juichen voor Gods troon
je danst en zingt zo blij
niet meer gevangen in jouw lichaam
jij bent nu volkomen vrij.

Wij moesten jou nu laten gaan
met veel verdriet en pijn in ’t hart
maar onze liefde gaat met jou mee
en in ons blijft de liefde, die jij ons gaf.

Je blijft een deel van ons bestaan
want God is Liefde, Hij maakt ons één
Zijn armen waarmee Hij jou omvat
slaat Hij nu ook om ons heen.

Jij bent veilig in Gods Hand
het leed is nu geleden
een nieuwe toekomst wacht op jou
de strijd is nu gestreden.

Wij gaan verder met wankele schreden
maar we geven het niet op
want jij wacht boven in de hemel
veilig geborgen bij Vader God.

(zie ook Gedichtenkaarten Overlijden)

jezusisdegoedeherder

JEZUS IS DE GOEDE HERDER

Jezus is de Goede Herder
Hij kent al zijn schaapjes bij hun naam
de schapen houden van hun Herder
en gaan nooit bij Hem vandaan.

Soms is een schaap ongehoorzaam
en luistert niet naar Jezus stem
het verdwaalt en begint te huilen
omdat hij de weg niet kent.

Het malse gras kan hij niet vinden
de weg is droog, zo heet en dor
was hij maar bij de Herder gebleven
dan was zijn buikje nu lekker vol.

Als de Herder ’s avonds thuis komt
telt Hij z’n schaapjes allemaal
maar dan schrikt de Herder vreselijk
één schaapje mist Hij, die is verdwaald.

Hij pakt z’n stok en gaat hem zoeken
over de bergen en door de dalen
Hij roept z’n naam en fluistert zacht:
“Stil maar, m’n kind, Ik kom je halen”.

Dan hoort Hij zachtjes klaaglijk blaten
de Herder knielt bij het schaapje neer
neemt het teder in Zijn armen
nu is het stil en huilt niet meer.

De Herder is blij en verzorgt de wonden
kijkt het schaap vol Liefde aan
het is nu veilig en bij Hem geborgen
nooit gaat het meer bij Jezus vandaan.

Gods Vaderarmen

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
14
feb

GODS VADERARMEN

Gods veilige Vaderarmen
waarom kunnen we die niet altijd vinden
juist als we ze zo nodig hebben
en bijna lijken te verdrinken?

Waarom kunnen we ze niet voelen
veilig om ons heen
gaan we struikelend verder
doen we het liever alleen?

Waarom moet het water
ons eerst vaak aan de lippen staan
voordat we eindelijk ontwaken
en schoorvoetend naar Jezus gaan?

Waarom moeten we eerst breken
voor we door de nood gedreven
ons gebroken hart
aan Jezus durven geven?

Maar hoe lang het ook mag duren
voor je die stap waagt
Jezus wil er voor je zijn
het is nooit te laat.

Zijn Vaderarmen
slaat Hij teder om je heen
dan ben je veilig en geborgen
en nooit meer alleen!

Jouw toekomst

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
12
feb

JOUW TOEKOMST

Jouw toekomst begint nu
en duurt tot in der eeuwigheid
jouw toekomst ligt in de Hand van God
jouw toekomst is een zee van tijd.

Jouw toekomst is die smalle weg
die Jezus jou wil wijzen
jouw toekomst is onbegrensd
daarin mag jij je verblijden.

Jouw toekomst gaat door, dwars door de dood
die Jezus heeft overwonnen
met Zijn verrijzenis uit het graf
is jouw eeuwigheid begonnen.

Wees maar niet bang
Hij ging jou voor, je hoeft Jezus slechts te volgen
dan jaagt de dood geen angst meer aan
je bent veilig bij Hem geborgen.

ALS DE WERELD STIL STAAT

Als de wereld stil staat
als de dag verdwijnt
je toekomst slechts een donker gat
dat in het niets verdwijnt…

Als het leven je ontvliedt
een ongelijke strijd
als de dood steeds nader komt
als de tijd verstrijkt…

Dan wacht Jezus daar op jou
sterker dan de dood
Hij overwon hem ook voor jou
Zijn liefde voor jou is levensgroot.

Wees maar niet bang, Hij draagt jou nu
je hoeft niets meer te zeggen
dan alleen je moede hoofd
veilig aan zijn borst te leggen.

Hij draagt jou door de Hemelpoort
in een wereld van Liefde en Licht
je mag Jezus nu aanschouwen
van aangezicht tot aangezicht.