web analytics
Posts Tagged "gebed"

Gebed in de morgen

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
10
jul

Gebed in de morgen

Ontferm U Heer
over deze gebroken wereld
over al het verdriet en pijn
over alle mensen
die zo eenzaam zijn

over hen wiens vrijheid is ontnomen
omdat zij U erkennen als hun Heer
geef hen nieuwe kracht en help hen
bevrijd hen Heer

over de mensen in Mosul
geen huizen meer en geen bestaan
alleen nog puinhopen en verdriet
heel hen Heer
blijf heel dicht naast hen staan

over de kinderen
die geen kind
meer kunnen zijn
hun jeugd is hen ontnomen
ze weten alles
van verdriet en pijn

herstel hen Heer
geef nieuwe hoop
breng weer een glimlach
op hun gezicht
omarm hen Heer
vul hun holle ogen
met nieuw levenslicht.

Amen

www.myplaceofpeace.com/gebed-in-de-morgen

Wijs ons de weg

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
20
apr

Wijs ons de weg

Bloesem aan de bomen
een ongekende pracht
nieuw leven barst
uit alle knoppen
na de zwartste nacht
wordt het toch weer dag.

De aarde knipoogt
en ze glimlacht
ook al heeft ze veel verdriet
om wat mensen elkaar aandoen
zo bedoelde God het niet.

Hij schiep de wereld voor alle mensen
ongeacht godsdienst, huidskleur of ras
een wereld zonder grenzen
waar iedereen welkom was.

Eten voor alle mensen
een bed, een bad, wat brood
huisvesting voor de vreemdeling
Gods Liefde voor hen is zo groot.

Groter dan wij ooit
kunnen beseffen
met onze regeltjes
hokjes en wetten.

En toch gaat de natuur
gewoon z’n gang
na regen komt zonneschijn
na geween weer gezang.

Heer leer ons
onze ogen niet te sluiten
wijs ons de weg
om alle onrecht te stuiten.

Te blijven knokken
in daad en gebed
een wapen dat U
in ons hart hebt gelegd.

Ontferm U Heer

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi, In het dal
20
jul

Ontferm U Heer,

Ik kan alleen maar bidden
ontferm U Here God
over al die mensen en kinderen
getroffen door het noodlot.

Ontferm U over hen die rouwen
in hun onmetelijk verdriet
hun tranen breken ook Uw hart
zo wilde U het niet.

Hun geliefden krijgen een ereplaats
aan Uw rechterhand
maar op aarde is het zo leeg
er wordt zo naar hen verlangd.

Ontferm U Heer spreek recht
neem het heft toch in Uw Hand
U komt de wrake toe
bevrijdt ons van de angst.

Ontferm U Heer dat is mijn gebed
met stamelende woorden
vernieuw onze harten maak ons één
zodat we Uw stem weer kunnen horen.

 

Mijn gebed voor jou

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
15
nov

MIJN GEBED VOOR JOU

Dat je geluk zult mogen vinden
in de kleine dingen van het leven
dat je Liefde mag ontvangen
en weer door kan geven.

Dat tevreden en een thuis
jouw deel mogen zijn
dat er altijd hoop zal zijn
ook al doet het leven pijn.

Dat jij je geborgen mag weten
bij een God die van je houdt
dat je Hem echt mag leren kennen
zodat je Hem vertrouwt.

Dat als je niet kunt slapen
je Gods aanwezigheid mag ervaren
en Hij je mag beschermen
bij onrust en gevaren.

Dat je in Zijn armen
veilig zal mogen rusten
en Hij met Zijn Liefde
jouw angsten weg zal kussen.

Dat Hij jou als je ziek bent
zal kunnen genezen
en wanneer dat niet gebeurt
jou rust en vrede zal geven.

Dat als je bent gevallen
je samen met Hem weer op zult staan
en je zeker zal mogen weten
dat Jezus altijd naast je zal gaan.

Dat jij je geliefd mag weten
wat dat stemmetje van binnen ook zegt
zo zegen ik jou in Jezus naam
dit is mijn gebed.

Handen

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
11
feb

HANDEN

Handen kunnen werken, ruig en hard

handen kunnen strelen, teer en zacht

handen kunnen slaan, meedogenloos

handen kunnen stil zijn, hopeloos

handen kunnen troosten, stil verdriet

handen kunnen voelen, wat niemand ziet

handen kunnen geven, met plezier

handen kunnen nemen, als een dier

handen kunnen spreken, zonder stem

handen ZIJN om te vouwen, in gebed tot HEM!

Gebed van een moeder

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
8
feb

GEBED VAN EEN MOEDER

O Heer, m’n kinderen
ik kan ze niet beschermen
ze gaan hun eigen weg
wilt U zich over hen ontfermen?

Wilt U hen steeds weer gadeslaan
overal, op al hun wegen
ik kan niet met hen medegaan
ik moet ze nu uit handen geven.

Als ze de verkeerde keuzes maken
wilt U ze toch weer dragen
Uw liefde aan hen blijven geven
ook als ze er niet om vragen?

En als ze U de rug toekeren
wilt U geduldig blijven kloppen
op de deuren van hun hart
ook als U niet wordt verwacht?

Dank U Heer, U bent hun Vader
zelfs al lijkt het of U talmt
ook al zullen stormen woeden
niemand rooft ze uit Uw hand.

Ochtendgebed

Posted by: Cobiin Dicht bij God, Gebed
5
jul

Heer ik wil zo graag
heel dicht bij U zijn
Uw armen om mij heen
gewoon samenzijn.

Uw Liefde kunnen voelen
horen Uw zachte stem
mij geborgen weten
leren wie U bent.

Heer ik wil U danken
ook als ik U niet vinden kan
U bent en blijft mijn God
iedere dag, mijn leven lang.

Alleen zo kan ik leven
wat deze dag ook brengen zal
U zet mij boven op de rots
zodat ik overwinnen zal.


gezongen door Carla de Feijter

Gebed voor de vervolgde Christenen

Vervolgd, geslagen, zoals Jezus
gevangen en gebroken
geen woorden mogen spreken
niet in vrijheid mogen geloven.

Geen recht en geen hoop
gemarteld en gebonden
gezinnen uiteengerukt
kinderen met diepe wonden.

Ontferm U Heer, geef vrede
vrijheid om te gaan
ketenen die breken
genees wat hen is aangedaan.

Geef ons een hart vol liefde
gebeden voor Uw troon
voor de vervolgde Christenen
die lijden, zoals eens Uw Zoon.

Wij bidden U, ontferm U
vrijheid om Uw naam te belijden
zaai Uw liefde daar waar haat is
wilt U hen van dit juk bevrijden.

Bid jij ook mee?

www.myplaceofpeace.com/gebed-voor-de-vervolgde-christenen

Gebed zonder woorden

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Stilte
16
apr

Gebed zonder woorden

Gebed zonder woorden
maakt je rustig en stil
brengt je dichter bij God
wie Hij is wat Hij wil.

De klok tikt de tijd weg
zonder dat je het kunt horen
de deur is gesloten
even niet storen.

Je hart is geopend
je aandacht gericht
op God onze Vader
Hij maakt zware lasten licht.

Stil en aandachtig
luister je naar Gods zachte stem
het is goed bij Hem te zijn
er is niemand die jou zo goed kent.

Je hoeft God niets te geven
en ook niets te zeggen
je mag heel stil bij Hem zijn
en alles in Zijn Handen leggen.

God neemt alles aan

Tranen zijn de woorden
die je mond niet spreken kan
tranen zijn de parels
die God verzamelt in een kan.

Lofzang is de dank
en blijdschap van Gods kind
die reikt tot in de hemel
waarin God vreugde vindt.

Aanbidding maakt je stil
nederig en klein
zodat God door jou heen
de grootste kan zijn.

Woorden gesproken
in een stamelend gebed
worden door God gehoord
en in een gouden schaal gelegd.

Wat in ons hart ontstaat
een traan, een woord of gebed
bereikt altijd de hemel
en wordt voor Gods troon gelegd.

God neemt alles aan
berouw, verwijt of spijt
bewaart ze in z’n Hand
en gebruikt ze op Zijn tijd.