web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

Mijn beste wensen voor jou (2016)

Een tuin vol bloemen
wil ik je schenken
een tuin van hoop
waar Liefde bloeit
doornen en distels
ras verdwijnen
en het bloempje
vrede groeit.

Op zijn tijd een beetje regen
achter de wolken zonneschijn
waar rode rozen weelderig bloeien
en weinig bloemen van verdriet of pijn.

Voor ’t nieuwe jaar
mijn beste wensen
vertrouwen in God
en in elkaar
met dromen
die uit zullen komen
wens ik jou
een heel gelukkig nieuwjaar.

En gaat je weg niet over rozen
ben je soms een beetje stuk
schuil dan maar bij God de Vader
bij Hem vind je vrede en geluk!

www.myplaceofpeace.com/mijn-beste-wensen-voor-jou-2016

Een nieuwe kans (2016)

Ik wil leven zonder angst
zonder zorgen
voor de dag van morgen
zonder beren op mijn weg
met vertrouwen op God
die zegt:

“Stil maar
Ik ben
Ik was
Ik zal er zijn
in je grootste vreugde
in je diepste pijn.

Wees maar niet bang
voor wat komen kan
maar vertrouw op Mij
je leven lang.

Neem je rugzak niet mee
in het nieuw jaar
Ik zal hem dragen
voor jou is hij te zwaar.

De toekomst ligt open
het is geen donker gat
maar iedere dag een nieuwe kans
en Jezus die op je wacht!”

www.myplaceofpeace.com/een-nieuwe-kans-2016

God is er bij (2016)

Nieuwe kansen
andere keuzes
een schone lei
een nieuw begin.

Dankbaarheid
en vol verwachting
met Vader God
er midden in.

Genade op genade
tot vergeving bereid
iedere dag een geschenk
dichter bij de eeuwigheid.

Niets is er blijvend
alles gaat voorbij
één ding is zeker
God is er bij!

www.myplaceofpeace.com/god-is-er-bij-2016

De maan die lachte

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven2
28
dec

De maan die lachte

Daar staat hij dan de volle maan
hij weet nog niet van wijken
hij knipoogt naar me en hij lacht
ik blijf maar naar hem kijken.

Het duister is al aan ’t verdwijnen
het licht dat breekt al door
en hij staat daar maar hoog in de lucht
een lach van oor tot oor.

Hij kleurt mijn dag
en met volle moed
begin ik aan
de nieuwe dag.

Ga maar slapen
fluister ik hem toe
bedankt dat je er even
voor mij was.

www.myplaceofpeace.com/de-maan-die-lachte

Licht in de wereld

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
23
dec

Licht in de wereld

Het Licht kwam in de wereld
om het duister te verdrijven
in ieder mens wordt het ontstoken
het zal altijd bij je blijven.

Een Licht dat je uit mag dragen
en zal worden tot een vuur
louterend en reinigend
slechtend iedere muur.

Harten zullen weer gaan branden
als kaarsen in de nacht
Licht in het duister
Jezus wordt verwacht.

www.myplaceofpeace.com/licht-in-de-wereld

Voor ieder die dit leest veel Licht en Liefde

toegewenst nu en alle dagen van je leven.

 Eén groot stralend Licht

Zou God ook Kerstfeest vieren
met slingers en een boom
of zit Hij ongenaakbaar
boven op Zijn troon?

Heeft Hij het met ons gehad
en laat de wereld Hem koud
zou het een sprookje zijn
dat Hij zo veel van ons houdt?

Of huilt Hij bittere tranen
bij het zien van zo veel leed
en wacht Hij tot de laatste mens
zich aan Hem overgeeft?

Het kindje in de kribbe
is Zijn kostbaarste geschenk
uit Liefde aan ons gegeven
voor iedereen bestemd.

Een cadeau om uit te pakken
laag voor laag voor laag
om steeds weer door te geven
tot niemand meer alleen staat.

Zo worden vele lichtjes ontstoken
tot één groot, stralend Licht
als God Heer mag zijn in onze levens
dan verdwijnt het duister voor het Licht.

www.myplaceofpeace.com/een-groot-stralend-licht

Op weg naar Bethlehem

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
12
dec

Op weg naar Bethlehem

We zijn op weg
naar Bethlehem
hoorden de klank
van een engelenstem.

Een Kind geboren
een Koningszoon
geen paleis maar een stal
en een doornenkroon.

We volgen de weg
die de ster ons zal wijzen
ontmoeten de herders
en ook nog de wijzen.

De weg is zwaar
en gaat niet over rozen
een kind is ons geboren
dàt willen we geloven.

De een neemt de weg
die de wijzen zijn gegaan
de ander blijft bij de herders
even weifelend staan.

Soms zijn we de weg kwijt
het Licht is verdwenen
we dolen in het donker
heeft er ooit een ster geschenen?

Maar als je moedig voorwaarts gaat
vol verwachting en vertrouwen
dan zullen de wolken weer verdwijnen
en mag je het wonder gaan aanschouwen.

Zo klein zo teer
zo onnoemelijk groot
de Redder van de wereld
bij Maria op schoot.

En als je vol aanbidding
neerknielt bij deze Koningszoon
weet je dat je eens mag knielen
in de hemel voor Zijn troon.

www.myplaceofpeace.com/op-weg-naar-Bethlehem

God is goed

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
6
dec

God is goed

Alleen het goede wil ik verwachten
alleen het goede wil ik zien
in ieder mens
elke situatie
en in mijzelf bovendien.

Mijn blik gericht op Jezus
op Zijn Liefde en Zijn trouw
die doordrenkt heel de schepping
en weergalmt
” Ik houd van jou!”

Open mijn hart Heer
en mijn ogen
mijn wil en mijn verstand
zodat ik U zien kan
en het beloofde land.

Uw aanwezigheid
in mijn leven
waar ik mij ook in bevind
daar wil ik voor kiezen
alle dagen
wees mij nabij
als ik U niet vind.

www.myplaceofpeace.com/God-is-goed

Meer Liefde Heer

Meer van Uw Liefde
meer van Uw kracht
meer van Uw Licht
dat schijnt in de nacht.

Meer van Uw vergeving
een vaste hoop
meer vertrouwen
in U oneindig groot.

Meer van Uw wijsheid
meer van Uw geduld
meer zijn als Jezus
met Uw Heilige Geest vervuld.

Ach Heer ik ben niets
als U niet in mij woont
Uw Hand op mij legt
en mij met Uw Liefde kroont.

In U ben ik alles
geliefd en bemind
U bent mijn Vader
ik ben Uw kind!

www.myplaceofpeace.com/meer-liefde-Heer

Parijs

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
14
nov

Parijs

De wereld huilt…
geen mens laat het onberoerd
de lichtstad waar het licht gedoofd is
en de haat nog wordt gevoeld.

De angst en de paniek
die men heeft moeten doorstaan
levens moedwillig weggerukt
hoe kan dit bestaan?

De wereld huilt….
en God huilt met ons mee
onze onmacht onze pijn
draagt Hij met zich mee.

Laat de Liefde zegevieren
het enige dat van waarde is
reik elkaar de hand
er is al zo veel gemis.

Voor even lijkt de wereld
in zijn afschuw één
slaan we onze armen om Parijs
en om elkander heen.

Zo ontsteken we samen
toch een lichtje van hoop
dat eens uit zal groeien tot vrede
waar ik nog steeds in geloof!

www.myplaceofpeace.com/parijs