web analytics
Posts Tagged "bidden"

De wereld is in grote nood

En toch blijf ik hopen, bidden
met of zonder woorden
toch weet ik zeker
dat U mij zal horen.

Al krijg ik geen antwoord
op mijn vele vragen
U droogt mijn tranen
en wil mij dragen.

Op Uw Liefde blijf ik vertrouwen
die U in mij hebt gelegd
een keuze die ik zelf kan maken
biddend strijden in gebed.

Dus blijf ik roepen, schreeuwen
al duurt het nog zo lang
bevrijdt ons van het kwade
voleindig toch Uw plan.

Stop het moorden, de martelingen
het lijden is zo onmenselijk groot
laat Uw Liefde overwinnen
de wereld is in grote nood.

Biddend strijden

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
26
nov

BIDDEND STRIJDEN

Zou dat de reden zijn
waarom we alles weten
de kleinste zucht het grootste leed
en niet kunnen vergeten?

Zou daarom ons hart soms breken
zoals Jezus hart eens brak
als we mensen zo zien lijden
zonder eten zonder dak?

Als we kinderen zien zonder ouders
midden in het oorlogsgeweld
is vurig bidden en strijden
dan niet het enige dat telt?

We kunnen toch niet onbewogen
blijven hangen op de bank
onze ogen er voor sluiten
met een hapje en wat drank.

Laten we de hemel bestormen
met onze gebeden alle dagen
aan de hemelpoort blijven rammen
met onze hulpkreten en vragen.

Zo heeft het tenminste nog zin
al dat leed dagelijks op ons bord
als we biddend op de bres staan
en samen strijden met onze God.

Samen strijden

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
9
sep

SAMEN STRIJDEN

Het is niet vanzelfsprekend
dat je vrijheid hebt in spreken
Jezus mag belijden
of Hem gewoon vergeten.

Samen komen met Christenen
God prijzen en loven
het van de daken schreeuwen
of in stilte geloven.

Voor velen is dat voorrecht
niet zo maar weggelegd
gevangen genomen en vervolgd
om wat ze doen of hebben gezegd.

Gebroken gezinnen
gevangen om hun geloof
voor altijd vermist
getraumatiseerd of gedood.

Het is zo belangrijk
we kunnen het niet genoeg beseffen
dat we de vervolgde Christenen
dagelijks in Gods Handen moeten leggen.

Samen met hen strijden
in daden en gebeden
zodat ook zij weer eenmaal
in vrijheid mogen leven.

info: www.opendoors.nl/bid/

Bidden

Posted by: Cobiin JUWEELTJES, leven-juweeltjes
27
feb

BIDDEN

Wat is bidden?
Daar zijn vast vele antwoorden op.
Een paar hele mooie uitspraken die ik las in “Dagelijks brood” een dagboekje van Jos Brink:
– Je in Gods Handen laten vallen
– Op Gods adem komen
– Je keert je naar binnen
– Zoeken naar Gods aanwezigheid in jezelf

Persoonlijk spreekt de uitspraak “Je in Gods Handen laten vallen” mij het meeste aan. Hier kan ik me wel in vinden.
Wat is er eigenlijk eenvoudiger dan je in Gods Handen laten vallen?
Daar is niet veel voor nodig dan volkomen overgave èn vertrouwen dat God er is èn je op zal vangen.
Zeker mogen weten dat God je nooit zal laten vallen. Zijn eeuwige armen zijn altijd onder je.

Je valt als je niet meer in staat bent om te staan, te zwak of te ziek of te moe of uitgeput.
Als je alles hebt gegeven of juist niets meer kunt geven.
Dàn is God daar om je op te vangen in Zijn veilige armen en aanwezigheid.

Voor mij is dat een vorm van bidden, die me het meeste aanspreekt.
Woorden schieten zo vaak te kort en kun je lang niet altijd vinden om uit te drukken wat er in je omgaat.
Gelukkig is dat voor God niet nodig, Hij ziet het hart aan.
Hij weet wat we nodig hebben nog voor we Hem er om vragen.

Wat een geruststelling hè, laat je maar vallen vandaag.
Je mag zeker weten dat je een zachte landing maakt in Gods veilige armen.

WEES BLIJ IN DE HEER

“Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk”.
Romeinen 12 : 12
Blijdschap, hoop, standvastigheid, bidden…dit zijn de zaken, die in ons leven echt van belang zijn.
Paulus raadt ons aan om ze toe te passen in ons leven.
Zou dit echt allemaal mogelijk zijn?
Ik denk het wel, anders zou het zo niet in de Bijbel staan.
Maar het mooie is, dat hoe meer we Jezus leren kennen, hoe meer we ons hart open stellen voor Hem, hoe meer we de leiding accepteren van de Heilige Geest in ons leven, hoe meer we God steeds weer zoeken in ons gebed, des te meer zullen al deze dingen ons deel mogen en kunnen zijn.

We hebben een eindeloze hoop, een zekerheid dat God bij ons is, een open lijn naar de hemel en een Vriend als Jezus die naast ons gaat.
Zou je daar niet blij van worden, zou je dan niet in staat zijn om de moed er in te houden in moeilijke omstandigheden, zou je dan niet steeds weer even contact willen hebben met die grote, liefdevolle God?

Hij wil je dit alles schenken door Zijn genade, die is iedere dag weer nieuw.

Bidden

Posted by: Cobiin kidsbijGod, kidsKINDERGEDICHTEN
16
feb

BIDDEN

Weet je wat bidden is?
Dat is praten met God
je kunt het hardop doen of zachtjes
er is altijd IEMAND die het hoort.

Dat is God, Hij woont in de Hemel
en Hij kent jou helemaal
Hij vindt het fijn om met jou te praten
en dat is helemaal niet raar.

Als je blij bent of verdrietig
als je moe bent of alleen
als je ziek bent in je bedje
God is altijd om je heen.

Je mag Hem alles vertellen
Hij zegt zelf: Kom maar bij Mij
het is fijn om met Hem te praten
want bidden maakt je blij.

Heer ik bid U

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
16
feb

HEER IK BID U

Heer ik bid U voor onze wereld
voor ieder mens en ieder kind
sla Uw armen om hen heen
wees hun Vader en hun Vriend.

Heer ik bid U voor al die kinderen
die geen kind meer kunnen zijn
bruut beroofd van hun onschuld
genees oh Heer hun diepe pijn.

Heer ik bid U voor hen die rouwen
om wat zij eens hebben gehad
vult U Heer met al Uw Liefde
dat grote lege donkere gat.

Heer ik bid U voor alle zieken
in ziekenhuis of thuis op bed
geneest U hen van alle kwalen
en maak kromme wegen weer recht.

Heer ik bid U voor alle soldaten
aan het front zo ver van huis
bescherm hen voor geweld en granaten
en breng hen weer veilig thuis.

Heer ik bid U voor alle mensen
die eenzaam zijn en zo alleen
doorbreek oh Heer die grote stilte
en geef mensen om hen heen.

Heer ik bid U voor alle mensen
kinderen jong en oud
dat zij U echt mogen leren kennen
en weten dat U heel veel van hen houdt.

Help ons Heer om bruggen te bouwen
naar de mensen om ons heen
zodat we elkaar weer kunnen bereiken
leid ons Heer U weet waar heen!

Help ons Heer om los te laten
wat niet van ons is en ook nooit zal zijn
ons leven in Uw Hand te leggen
dan pas zal er vrede zijn.

Bidden is…

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
15
feb

BIDDEN IS…

Bidden is…dicht bij God komen
je hoofd veilig op Zijn schoot.

Bidden is…stil wachten
weten, Gods Liefde voor mij is groot.

Bidden is…je gedachten aan God geven
de taal van je ziel delen met Hem.

Bidden is…luisteren
naar Gods zachte stem
de vreugde die je mag ervaren
als je Zijn stem herkent.

Bidden is…huilen, ontelbare tranen
die God zacht van je ogen wist
de Liefde mogen zien in Zijn ogen
Hij weet immers wat je mist.

Bidden is…vragen naar het waarom
waarom oh God, ik begrijp het niet
en toch zeker mogen weten
God verlaat mij niet.

Bidden is… schreeuwen naar de hemel
die van koper lijkt te zijn
help me God, hoe moet ik leven
verlos me toch van deze pijn.

Bidden is…danken voor genade
dat je voor God van waarde bent
dat je mag komen zoals je bent
dat je door Hem wordt gekend.

Bidden is…je hart openen
voor een God die is te vertrouwen
ook zonder woorden, stamelend, smekend
blijft Hij van je houden.

Bidden is…dat je zeker mag weten
door Jezus Christus ben ik gered
dan stijgt je lofzang ten hemel
en wordt je leven één gebed!

Samen bidden

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
11
feb

SAMEN BIDDEN

Samen bidden, samen één
niets en niemand om je heen
een arm om je schouder
een hand die je drukt
een traan die gaat stromen
een lach en een zucht.

Een Vader die luistert
die troost en bevrijdt
de woorden die komen
geen uur en geen tijd.

Stromen van zegen
dalen op je neer
ze vullen je hart
en je leven steeds meer.

Niets blijft er over
van je oude natuur
Gods Geest maakt je één
zuiver en puur.

Het mooiste geschenk

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
6
feb

HET MOOISTE GESCHENK

Je hebt voor mij gebeden
toen ik het zelf niet kon.
Je hebt voor mij gebeden
en God, Hij overwon.

Je hebt voor mij gebeden
en nu ben ik gered.
Het mooiste geschenk dat ik ooit kreeg
dat was jouw gebed.

Je hebt voor mij gebeden
God blijft ons altijd trouw.
Zo heb ik leren bidden
en nu bid ik voor jou.