web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

Gods Geest in jou

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pinksteren
11
feb

GODS GEEST IN JOU

Wist jij dat God Zijn Geest wil geven
aan een ieder die in Hem gelooft?
Voordat Hij opvoer naar de hemel
heeft Jezus dat Zijn discipelen beloofd.

Wist jij dat dit de Heilige Geest is
de Trooster, die jou vertellen kan
of je rechts of dat je links moet
die in jou wil wonen, levenslang?

Wist jij dat je slechts hoeft te vragen
om de vervulling van Zijn Geest?
Het is een gebed dat wordt verhoord
en waarop God altijd antwoord geeft.

Wist jij dat je om méér mag vragen,
méér van Zijn Liefde, Zijn vuur en Zijn Geest?
Dan ziet de wereld ook Jezus in jou
en wordt het waarlijk Pinksterfeest.

GOD IS ALTIJD ONLINE

God is altijd online
op het wereldwijde web
bij Hem is nooit een storing
en Zijn server is nooit bezet.

Met God chatten is altijd mogelijk
het contact is levensecht
de verbinding is gelukkig draadloos
ook zonder computer kun je bij Hem terecht.

Hackers kunnen niet storen
Gods firewall werkt altijd correct
je zult hem wel zelf moeten installeren
dan is jouw verbinding perfect.

Gods computer zoekt heel het net af
om te verbinden met jou en mij
we mogen gratis downloaden
en virussen zijn er niet bij.

De beste programma’s kun je bij Hem krijgen
dan loopt je computer als een trein
en mocht je harde schijf toch crashen
dan is God voor jou altijd online.

Hij heeft geen wachttijd en geeft goede adviezen
Hij heeft zelfs een Handleiding gemaakt
als je die gebruikt als leidraad voor je leven
dan wordt jouw (levens)computer nooit meer gekraakt.

Geen zondaar te groot

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2
11
feb

GEEN ZONDAAR TE GROOT

Ook voor jou is er vergeving
ook voor jou stierf Jezus aan het kruis
ook voor jou heeft Hij een plaats bereid
bij Hem in Gods Vaderhuis.

Zijn leven is van heel veel waarde
Hij gaf het ook voor jou
vertel Hem alles wat jou vasthoudt
God blijft je onvoorwaardelijk trouw.

Hij zal je nooit veroordelen
of met boosheid gadeslaan
jouw zonden zal Hij afwijzen
maar jou kijkt Hij in Liefde aan.

Dus belijdt en vertel Hem al je zonden
geen zondaar is te groot voor Hem
zie naar Hem op en ontvang vergeving
je bent nu vrij en dat komt door Hem.

Geen brug te ver

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven2
11
feb

GEEN BRUG TE VER

Soms kunnen we elkaar niet bereiken
onrust in en om ons heen
de afstand wordt steeds groter
dan staan we moederziel alleen.

Van mens en God verlaten
geen uitzicht en geen hoop
dan rest ons nog één schuilplaats
veilig bij God op schoot.

U leert ons weer vertrouwen
U schenkt ons kracht en hoop
U geeft ons al Uw Liefde
U bent een Redder in onze nood.

U slaat een brug tussen de mensen
als wij wankelen, elkaar niet verstaan
als wij hand in hand die brug betreden
kunnen we in Uw Liefde weer verdergaan.

Geef nooit op

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
11
feb

GEEF NOOIT OP

Geef nooit op
Ik heb de wereld overwonnen.
Geef nooit op
het is nog niet voorbij.

Geef nooit op
niets kan jou van Mij scheiden
wat er ook gebeurt
je bent een kind van Mij.

Geef nooit op
Ik ben met je al de dagen
Ik was er, ben er, zal er zijn
in goede en in slechte dagen
Mijn verlossingskracht is nooit te klein.

Geef nooit op
jouw zonden zijn vergeven
Ik geef je rust en vrede daar nog bij.
Ik ben het antwoord op jouw veelgestelde vragen
kom maar m’n kind, kom nu maar bij Mij!

De weg is open

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
10
feb

DE WEG IS OPEN

De weg is open
je mag er vrij naar binnen gaan
niemand kan jou hierbij hinderen
want Jezus zelf heeft voor jou borg gestaan.

Geen drempels, leringen of dogma’s
kunnen jou hiervan weerhouden
die blokkade is door Jezus opgeheven
dat mag je zeker weten en daar kun je op vertrouwen.

Je wordt verwacht
Vader kijkt al naar je uit
neem die stap naar God
in Zijn armen kom je Thuis!

DENK GROOT VAN GOD

Denk groot van God
veel groter dan jij bent
wees je bewust
dat je Hem nog lang niet kent.

Zijn denken en Zijn doen
liggen op een hoger plan
voor ons niet te begrijpen
Zijn geduld is eindeloos lang.

Zijn Liefde is oneindig
Zijn trouw houdt altijd stand
over grenzen van dood en leven
heeft God alles in de hand.

Dus probeer niet in te voelen
waarheen, waartoe, waarvoor
maar lééf en kies voor Jezus
met Hem ga je er voor.

Verwacht maar grote dingen
Hij baant de weg voor jou
die sterke God en Vader
houdt heel erg veel van jou!

Dement

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
10
feb

DEMENT

Hij kijkt me aan
maar ziet me niet
hij hoort me wel
maar luistert niet.

Zijn lege blik
dwars door mij heen
naar die andere wereld
van hem alleen.

Kon ik maar bij hem binnenkomen
om zo z’n dromen mee te dromen
maar hij is er wel
en hij is er niet…

Heeft hij pijn…?
Heeft hij verdriet…?

Zo wachten we stil
hand in hand
misschien hebben we samen
naar God verlangt?

De goede strijd

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
10
feb

DE GOEDE STRIJD

Het leven is een strijdperk
soldaten aan het front
tot de tanden toe gewapend
overleven of gewond.

Winnen of verliezen
een goede of slechte strijd
met Gods wapenrusting aan
is de overwinning al een feit.

Zodat ook jij zult kunnen zeggen
zoals Paulus eertijds deed:
“Ik heb de goede strijd gestreden
en het is niet voor niets geweest”.

Dus kies voor de goede strijd
met de kruisvlag hoog in top
deze strijd kun je slechts winnen
door je OVER TE GEVEN aan God.

Dank U

Posted by: Cobiin Dank/aanbidding, GEDICHTEN Cobi
10
feb

DANK U

Dank U Heer, dat ik mag komen
heel dicht voor Uw aangezicht
dat de tranen mogen stromen
en U ze met Uw liefde wist.

Voor Uw kracht aan mij gegeven
voor Uw blijdschap in mijn hart
voor ieder mens die ik mag kennen
voor iedere traan, voor elke lach.

Voor de vriendschap in mijn leven
voor de dag en voor de nacht
voor Uw Geest aan mij gegeven
dank U, dat ik leven mag.