web analytics
Posts Tagged "schuilen"


Een plaats om te schuilen
 
Zacht is zijn stem
vol erbarmen Zijn hart
teder Zijn woorden
sterk is Zijn kracht. 
 
Zijn karakter is Liefde
zonder einde of begin
jij en ik bevinden ons
daar zo maar midden in. 
 
Veilig en geborgen
als een schild om je heen
geen kwaad kan je deren
geen pijl kan daar door heen. 
 
Trouw en rechtvaardig
Hij houdt zich aan Zijn Woord
geduldig en vol genade
geen gebed dat Hij niet hoort. 
 
De Alpha en Omega
Zijn armen om je heen
een plek om te schuilen
nooit meer alleen. 
 
www.myplaceofpeace.com/een-plaats-om-te-schuilen

Onze Toevlucht

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi
10
sep

Onze Toevlucht

Een plek om te schuilen
zo veilig en vertrouwd
waar je kunt lachen en huilen
omdat God van je houdt.

Waar zorgen verdwijnen
vrede je hart vervult
waar je alles los kan laten
je met Liefde bent omhuld.

Waar je mag rusten in Gods armen
die altijd onder je zijn
waar angsten verdwijnen
en vreugde je deel zal zijn.

Jouw Toevlucht, jouw Schuilplaats
waar je altijd heen kunt gaan
je mag laten vullen met Zijn kracht
en dan gesterkt weer verder gaan.

www.myplaceofpeace.com/onze-toevlucht

Onze toevlucht

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
26
jul

Onze toevlucht

God is een toevlucht en een schild
een redder in de nood
onder Zijn vleugels mag je schuilen
Zijn Liefde is zo groot.

Zijn gedachten zijn niet te peilen
Zijn Schepping wonderschoon
Hij is heilig en hoog verheven
toch zo dichtbij door Jezus Gods Zoon.

In Zijn armen mag je huilen
Zijn trouw houdt eeuwig stand
Hij antwoordt als je roept
en je in de nacht naar Hem verlangt.

Hij vervult je met Zijn Liefde
in de morgen telkens weer
in Zijn schaduw ben je veilig
doet het leven minder zeer.

Zijn trouw is schild en pantser
Zijn Liefde houdt eeuwig stand
kijk eens wie er naast je loopt
weet dat Hij ook naar jou verlangt.

n.a.v. Psalm 91

www.myplaceofpeace.com/onze-toevlucht

U in mij

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
30
sep

U in mij

Heer ik wil graag bij U schuilen
huilen in Uw aanwezigheid
m’n tranen vrij laten stromen
van verdriet of diepe spijt.

Uw armen wil ik zo graag voelen
Uw warmte om mij heen
zeker weten U bent bij mij
U laat mij nooit alleen.

U wil ik kennen als mijn Vader
zo dicht bij en zo vertrouwd
verdriet en vreugde met U delen
omdat U zo veel van mij houdt.

Dank U vader in de hemel
grote God toch zo dicht bij
niets kan mij van U scheiden
ik in U en U in mij!

www.myplaceofpeace.com/u-in-mij

HIJ LAAT MIJ SCHUILEN

“Hij laat mij schuilen onder Zijn dak
op de dag van het kwaad
Hij verbergt mij veilig in Zijn tent
Hij tilt mij hoog op een rots”.
Psalm 27 : 5

Wat een geborgenheid spreekt hier uit deze tekst.
God is zo betrokken bij alles wat we meemaken, Hij laat ons geen moment aan ons lot over.
Juist in kwade dagen, als het leven pijn doet, wil God er alles aan doen om ons er door heen te helpen.

We mogen onder Zijn dak schuilen en als we een veilige plek nodig hebben omdat het gevaar ons bestormt,
verbergt Hij ons in Zijn tent, zodat niets ons echt kan deren.

Hij is trots op Zijn kinderen, op ieder stapje voorwaarts, dat je misschien met zo veel pijn en moeite hebt gezet.
Hij schaamt zich niet voor ons, hoe we ook zijn of wat we ook doen.
Hij plaatst ons hoog op een rots, Hij laat ons merken en zien hoe veel Hij van ons houdt.

En iedereen mag dat weten voor Hem, “kijk maar eens daar hoog op die rots, dat is Mijn geliefde kind”, zegt God.

En dat geliefde kind ben jij!

ALS JE BANG BENT

Als je bang bent en je voelt je angstig
dan ben je toch nooit echt alleen
want er is een Vriend, Zijn naam is Jezus
Hij is in en om je heen.

In Zijn armen ben je veilig,
Hij houdt over jou de wacht
Hij is de grootste, sterkste, liefste
Hij blijft ook bij je in de donkere nacht.

Hij verjaagt jouw angsten of boze dromen
Hij houdt van jou, zoals je bent
met Jezus hoef je nergens bang voor te zijn
omdat Hij alles weet en iedereen kent.

Als er toch iets is dat jou angstig maakt
denk dan maar aan Jezus, Hij is de baas
voel je Zijn armen om je heen?
Bij Hem ben je veilig, je bent nooit alleen.

Je mag ook schuilen
bij Jezus op schoot
er is plaats voor ieder kind
of je nu klein bent of groot.

Denk maar aan mooie dingen
zoals dansen in een bloemenwei
met jouw hand in de Hand van Jezus
zing een lied en voel je vrij.

HIJ HOUDT VAN JOU

Er is een plaats waar jij mag schuilen
waar Iemand op je wacht
Hij staat dagelijks op de uitkijk
omdat Hij jou verwacht.

Hij tuurt steeds weer in de verte
of jij er al aankomt
Zijn armen gespreid om jou te omarmen
een blik van hoop ligt om Zijn mond.

Van verlangen, van erbarmen
van vergeving en van trouw
het is God jouw Hemelse Vader
die zo heel veel van je houdt.

Even schuilen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
15
feb

EVEN SCHUILEN

Mag ik even bij U schuilen
zo maar Heer bij U op schoot
want ik kan alleen maar huilen
Heer, de wereld is in nood.

Kom toch gauw, U bent zo nodig
in deez’ wereld zo goor en grauw
kinderen kunnen niet meer lachen
niemand die zegt: Ik houd van jou.

Mag ik even m’n ogen sluiten
voor het leed, het doet zo’n pijn
‘k wil heel even niets meer horen
Uw kind wil ik alleen nog zijn.

Uw Liefde wil ik enkel voelen
Uw armen om mij heen
mij even in de hemel wanen
een bloemenwei met U alleen.

Uw Liefde voel ik door Mij stromen
een bron die nooit verdroogt
maar zich verspreidt als het mag stromen
door ieder mens waar Jezus in woont.

Nu kan ik wel weer verder leven
U vulde mij met Uw Liefde weer
ik ontving het van U om uit te delen
dank U Jezus, het gaat wel weer.

Jezus, jouw anker

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
12
feb

JEZUS, JOUW ANKER

Ik zie steeds jouw ogen
vol pijn en verdriet
om wat men jou aandeed
ze begrijpen het niet.

Ze vragen om liefde
een arm om je heen
maar je trekt je terug
en blijft moederziel alleen.

Zoekend en tastend
naar een anker, een rots
grijp maar het anker
dat is Jezus, jouw God.

Hij kan alles geven
waar je zo naar verlangt
Zijn Liefde voor jou
houdt eeuwig stand.

Bij Hem mag je schuilen
ook voor jou is er plaats
Hij droogt je tranen
daarvoor is het nooit te laat.

IN UW SCHUILPLAATS

Mag ik even bij U schuilen
want het leven doet zo’n pijn
mag ik heel dicht bij U komen
in Uw schuilplaats wil ik zijn.

Daar kan ik mij geborgen voelen
veilig bij Vader God op schoot
Uw eeuwige armen om mij heen
O mijn God wat bent U groot.

U bent mijn Redder en Bevrijder
U bent de Rots waarop ik sta
U geeft kracht om te strijden
het is allemaal gena’.

Dank U Heer voor die momenten
waar ik steeds weer naar verlang
U draagt mijn lasten en mijn zorgen
zodat ik toch weer verder kan.