web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

Wijs ons de weg

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
20
apr

Wijs ons de weg

Bloesem aan de bomen
een ongekende pracht
nieuw leven barst
uit alle knoppen
na de zwartste nacht
wordt het toch weer dag.

De aarde knipoogt
en ze glimlacht
ook al heeft ze veel verdriet
om wat mensen elkaar aandoen
zo bedoelde God het niet.

Hij schiep de wereld voor alle mensen
ongeacht godsdienst, huidskleur of ras
een wereld zonder grenzen
waar iedereen welkom was.

Eten voor alle mensen
een bed, een bad, wat brood
huisvesting voor de vreemdeling
Gods Liefde voor hen is zo groot.

Groter dan wij ooit
kunnen beseffen
met onze regeltjes
hokjes en wetten.

En toch gaat de natuur
gewoon z’n gang
na regen komt zonneschijn
na geween weer gezang.

Heer leer ons
onze ogen niet te sluiten
wijs ons de weg
om alle onrecht te stuiten.

Te blijven knokken
in daad en gebed
een wapen dat U
in ons hart hebt gelegd.

De gevelde boom

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven2
10
apr

De gevelde boom

Daar ligt hij dan de grote reus
geveld door stormgeweld
zijn wortels kwetsbaar naar omhoog
zijn dagen zijn geteld.

Toen hij nog stond te pronken
de grootste van alle bomen
de vogels nestelend in zijn takken
kon hij eindeloos dromen.

Hoe zou het voelen als hij vrij zou zijn
losgescheurd van moeder aarde
soms verlangde hij er naar
vond zichzelf van weinig waarde.

En nu ligt hij daar de grote held
hoe lang zou het nog duren
voor hij wordt verpulverd
met heel veel herrie en grof geweld?

Het voorjaar breekt door alles heen
maar voor hem is de herfst gekomen
geen vogels meer die nesten bouwen
en in zijn kruin komen wonen.

En toch is hij ook nu gelukkig
kindervoeten dansen op zijn takken
ze omarmen hem en lachen blij
proberen elkaar te pakken.

Ze klauteren en klimmen
in een wankel evenwicht
voor hem zijn het kleurige vlinders
een lichte last en vederlicht.

Moeders gebruiken hem als bankje
genietend in de zon
honden tillen hun pootje op
wie zoiets toch verzon.

Hij beseft met weemoed
er is een tijd van komen
en van gaan.

In dankbaarheid sluit hij zijn ogen
omdat hij zo lang
recht op heeft mogen staan.

Jezus Christus is opgestaan

De zon verwarmt de hele aarde
de bergen dansen, een nieuwe dag
de vogels beginnen weer te zingen
de aarde juicht, de hemel lacht.

De grootste vijand is overwonnen
de dood is te niet gedaan
heel de wereld moet het weten
Jezus Christus is opgestaan.

De dood heeft niet het laatste woord
de liefde zal het altijd winnen
de weg naar God is vrij
we mogen opnieuw beginnen.

De bomen wuiven met hun takken
de lammetjes dartelen in de wei
nieuw leven barst uit alle knoppen
Jezus leeft, we zijn vrij!

Het is nacht (Stille zaterdag)

Het is nacht, het licht is verdwenen
ik ben bewogen met diep ontzag
nu Jezus ter helle is afgedaald
in de diepste donkerste nacht.

Nu de grootste strijd wordt gestreden
Zijn Liefde ook daar wordt verspreid
waar dag en nacht zijn verdwenen
de tijd verweven met de eeuwigheid.

De wereld houdt haar adem in
de aarde lijkt te beven
geen nacht zo donker en zo licht
Jezus gaf voor ons Zijn leven.

Ik zie een engel nederdalen
de vrouwen huilen bij het graf
toch is dit niet het einde
er komt een nieuwe dag…

De wolken zullen weer verdwijnen
het licht dat gloort al aan de kim
de strijd is weldra gestreden
er komt een nieuw begin…

God is hier

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
31
mrt

God is hier

Het is het enige dat over blijft
als alles weg gevallen is
als je leeft in ‘ t diepe duister
wordt omgeven door een dikke mist.

Als de hele wereld wankelt
de zon niet meer wil schijnen
als je bij het ontwaken
in het niets zou willen verdwijnen.

Als je vragen en waaroms
je lijken te verslinden
als je hulpeloos rond doolt
geen rust meer kan vinden.

Dan is er slechts één ding
dat nooit zal veranderen
God is hier heel dicht bij jou
je mag huilen in Zijn armen.

Op de hoogste berg
in het diepste dal
waar je ook door heen gaat
Hij is er al.

God is hier
dat is een feit
in je grootste angst
en je felste strijd.

In je diepste eenzaamheid
ben je toch niet alleen
God is hier
in en om je heen!

Hij kocht ons vrij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
29
mrt

Hij kocht ons vrij

Judas had zo’n spijt
om wat hij had gedaan
Jezus verraden met een kus
toen is hij weg gegaan.

Radeloos en eenzaam
vol berouw en spijt
en toch moest het gebeuren
het was de juiste tijd.

Het stond al in de boeken
door de profeten voorzegd
en Jezus heeft Zijn leven
in Gods Hand gelegd.

En toen Judas boven kwam
bij de hemelpoort
heeft hij woorden van vergeving
uit Jezus mond gehoord.

Ook voor hem was er genade
voor jou en voor mij
Jezus heeft alles volbracht
Hij kocht ons vrij.

Man van smarten

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Goede Vrijdag
24
mrt

Man van smarten

Man van smarten
U gaat vooraan
zodat wij in Uw
voetspoor kunnen gaan…

…van het leed
dat U reeds voor ons droeg
U deed het vrijwillig
niemand die er om vroeg.

Ons kruis is te zwaar
wij kunnen het niet dragen
U neemt het van ons over
zonder iets te vragen.

Man van smarten
met wonden zo diep
van ieder mens op deze aarde
alle tranen, pijn en verdriet.

Dank U voor dit offer
het is te groot te diep
toen God de Vader
zelfs Zijn eigen Zoon verliet.

Ik kniel bij het kruis
en voel iets van Uw pijn
opdat wij nooit
verlaten zullen zijn.

De lijdenstijd

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Goede Vrijdag
16
mrt

De lijdenstijd

Here Jezus
ik wil het gewoon niet lezen
ik kan het niet verstaan
dat U zo heel alleen
die weg bent gegaan.

Uw tranen wil ik drogen
het kruis dragen dat U droeg
maar ik kan het niet alleen
ik heb geen kracht genoeg.

Ook ik heb U verraden
misschien niet zo bewust
en kruisig ik U niet alle dagen
als ik niet in de stilte bij U rust?

De kruisweg
kan ik niet verdragen
Jezus aan het kruis
dat breekt mijn hart
en net als Maria
ween ik alle dagen
bij het gesloten graf.

De engel
kan ik niet ontwaren
de tuinman
zie ik over ’t hoofd
ik zoek naar mijn Heer
maar kan Hem niet vinden
Heer geef mij
een vast en sterk geloof.

Sterk of zwak

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
11
mrt

Sterk of zwak

Zo sterk als een boom
of zo zwak als het geknakte riet
zingen van vreugde
of huilen van verdriet.

Jezus kan ons begrijpen
Hij was een mens als wij
Hij voelt met ons mee
vertroost en is er bij.

Verdriet verandert Hij in vreugde
tranen wist Hij van ons gezicht
Hij helpt ons alles te dragen
en maakt zware lasten licht.

Hij geeft hoop om door te gaan
verandert duister weer in Licht
kijk maar eens wie er naast je loopt
zie de Liefde op Zijn gezicht.

Voel Zijn arm om je schouders
Zijn warmte die je hart doorboort
zie de zon die weer gaat stralen
weet dat je Hem voor altijd toebehoort.

Je mag nu gaan

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven2
10
mrt

Je mag nu gaan

Goedemorgen maan
sta je daar nog
ben je de weg kwijt
of is het nog vroeg?

Ik wil net als jij
het ochtendgloren aanschouwen
de nacht die overgaat in de dag
op een nieuwe dag vertrouwen.

Genieten van het ochtendlicht
dat begint te gloren
God danken voor
deze nieuwe morgen.

Die me weer wordt gegeven
opdat ik leven mag
dag maan je mag nu gaan
want het is bijna dag…