web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

Op weg naar Bethlehem

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
12
dec

Op weg naar Bethlehem

We zijn op weg
naar Bethlehem
hoorden de klank
van een engelenstem.

Een Kind geboren
een Koningszoon
geen paleis maar een stal
en een doornenkroon.

We volgen de weg
die de ster ons zal wijzen
ontmoeten de herders
en ook nog de wijzen.

De weg is zwaar
en gaat niet over rozen
een kind is ons geboren
dàt willen we geloven.

De een neemt de weg
die de wijzen zijn gegaan
de ander blijft bij de herders
even weifelend staan.

Soms zijn we de weg kwijt
het Licht is verdwenen
we dolen in het donker
heeft er ooit een ster geschenen?

Maar als je moedig voorwaarts gaat
vol verwachting en vertrouwen
dan zullen de wolken weer verdwijnen
en mag je het wonder gaan aanschouwen.

Zo klein zo teer
zo onnoemelijk groot
de Redder van de wereld
bij Maria op schoot.

En als je vol aanbidding
neerknielt bij deze Koningszoon
weet je dat je eens mag knielen
in de hemel voor Zijn troon.

www.myplaceofpeace.com/op-weg-naar-Bethlehem

God is goed

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
6
dec

God is goed

Alleen het goede wil ik verwachten
alleen het goede wil ik zien
in ieder mens
elke situatie
en in mijzelf bovendien.

Mijn blik gericht op Jezus
op Zijn Liefde en Zijn trouw
die doordrenkt heel de schepping
en weergalmt
” Ik houd van jou!”

Open mijn hart Heer
en mijn ogen
mijn wil en mijn verstand
zodat ik U zien kan
en het beloofde land.

Uw aanwezigheid
in mijn leven
waar ik mij ook in bevind
daar wil ik voor kiezen
alle dagen
wees mij nabij
als ik U niet vind.

www.myplaceofpeace.com/God-is-goed

Meer Liefde Heer

Meer van Uw Liefde
meer van Uw kracht
meer van Uw Licht
dat schijnt in de nacht.

Meer van Uw vergeving
een vaste hoop
meer vertrouwen
in U oneindig groot.

Meer van Uw wijsheid
meer van Uw geduld
meer zijn als Jezus
met Uw Heilige Geest vervuld.

Ach Heer ik ben niets
als U niet in mij woont
Uw Hand op mij legt
en mij met Uw Liefde kroont.

In U ben ik alles
geliefd en bemind
U bent mijn Vader
ik ben Uw kind!

www.myplaceofpeace.com/meer-liefde-Heer

Parijs

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
14
nov

Parijs

De wereld huilt…
geen mens laat het onberoerd
de lichtstad waar het licht gedoofd is
en de haat nog wordt gevoeld.

De angst en de paniek
die men heeft moeten doorstaan
levens moedwillig weggerukt
hoe kan dit bestaan?

De wereld huilt….
en God huilt met ons mee
onze onmacht onze pijn
draagt Hij met zich mee.

Laat de Liefde zegevieren
het enige dat van waarde is
reik elkaar de hand
er is al zo veel gemis.

Voor even lijkt de wereld
in zijn afschuw één
slaan we onze armen om Parijs
en om elkander heen.

Zo ontsteken we samen
toch een lichtje van hoop
dat eens uit zal groeien tot vrede
waar ik nog steeds in geloof!

www.myplaceofpeace.com/parijs

U wil ik prijzen

God van mijn leven
Heer van mijn hart
ik wil U danken
voor deze nieuwe dag.

Het licht dat gaat gloren
op deze nieuwe morgen
mijn dank en mijn leven
ik wil alles aan U geven.

U komt de eer toe
het doel van mijn bestaan
U bent alles in allen
ik prijs Uw grote naam.

www.myplaceofpeace.com/u-wil-ik-prijzen

Een nieuw perspectief

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
4
nov

Een nieuw perspectief

God opent nog steeds deuren
als alles hermetisch lijkt gesloten
is God aan het werk en doet
ergens een andere deur open.

Soms moet je even zoeken
je ogen zijn verblind
weer een stapje terug
wat jij juist zo belangrijk vindt.

Soms moet je even wachten
je tast in het duister rond
je kan je niet meer indenken
dat daar een eind aan komt.

En toch als je de hoop
bijna hebt opgegeven
staat de deur weer op een kier
je kunt weer verder leven.

Je duwt hem zachtjes open
dit zou je nooit bedenken
een heel nieuw perspectief
dat God je nu wil schenken.

Als alles om je heen
lijkt afgesloten
kun je aan Gods Vaderhand
er zo naar binnen lopen.

www.myplaceofpeace.com/een-nieuw-perspectief

Jij maakt het verschil

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
31
okt

Jij maakt het verschil

Als ik zo de schoonheid zie
die U in de natuur hebt gelegd
de zon met Zijn stralen
die er een gouden glans over legt.

Dan roept U mij
als het ware dichterbij
“Kom maar Mijn kind
kom maar bij Mij.

Zie de hoop
in elk blad en iedere boom
zie Mijn Liefde
waar mee ik zelfs
het kleinste bloempje kroon.

Zie de rust en stilte
als de storm weer zwijgt
de regen zachtjes fluistert
er komt een andere tijd.

Zie het zachte mos
dat je voeten streelt
vergankelijkheid in de natuur
dat weer nieuw leven geeft.

Kom maar bij Mij als het leed
van heel de wereld op je drukt
in Mijn schepping
vind je vrede en rust.

Geef niet op
als het kwaad lijkt te overwinnen
richt je blik op mij
en begin gewoon te zingen.

Spreek woorden van hoop
dat is Mijn wil
hef je hoofd om hoog
jij maakt het verschil.

www.myplaceofpeace.com/jij-maakt-het-verschil-2

Op weg

Posted by: Cobiin Hoop2
26
okt

Op weg

Van haat naar Liefde
van oorlog naar vrede
van onrust naar rust
van ontvangen naar geven.

Van de nacht naar de dag
van geween naar gejuich
van een vreemdeling
naar een eeuwig Thuis.

Van verdriet naar vreugde
van leeg naar vervuld
met Gods Geest in je leven
in Zijn Liefde gehuld.

Van zoeken naar vinden
van gebroken naar geheeld
door Jezus onze Redder
die je rust en vrede geeft.

www.myplaceofpeace.com/op-weg

Uw Liefde is genoeg

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
17
okt

Uw Liefde is genoeg

Hier ben ik weer Heer
voor de zoveelste keer
U zegt nooit t Is genoeg
er is altijd meer.

Meer van Uw Liefde
meer van Uw kracht
nieuwe moed
na een doorwaakte nacht.

Ik strek mij naar U uit
mijn hart roept tot U
ik wil zijn waar U bent
heel dicht bij U.

Reinig mijn hart
zoals U bij David eens deed
vul mij met Uw Liefde
geef mij een vaste Geest.

Dank U Here God
ik kniel voor U neer
Uw Liefde is genoeg
ik vraag niets meer.

www.myplaceofpeace.com/uw-liefde-is-genoeg

De geur van herfst

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Herfst
3
okt

De geur van herfst

Als ik ’s morgens vroeg
de ramen wagenwijd open gooi
het gras en de bladeren zie
met de dauw getooid.

De fruitige geur van herfst
zwevend in de lucht
dan ontsnapt aan mijn ziel
een diepe dankbare zucht.

Een palet met vele kleuren
plakte God aan de hemelboog
zodat we ons op Hem zouden richten
niet op het dal maar hemelhoog.

De wolken met hun randen
zilvergrijs en goud
tonen mij hoeveel God
van deze wereld houdt.

Zie ik de lucht in vele kleuren
oranje paars en rood
dan kan ik alleen maar stamelen
oh mijn God wat bent U groot.

Ik adem heel diep
de herfstlucht naar binnen
en als vanzelf begint mijn hart
jubelend te zingen.

Ik voel me dankbaar
groot en ook heel klein
het was fijn om zo heel even
één met God te mogen zijn.

Heer wilt U mij steeds
blijven leiden
zodat ook in de herfst van mijn leven
ik Uw geur mag verspreiden.

www.myplaceofpeace.com/de-geur-van-herfst