web analytics
Archive for the "Pasen" CategoryEen overwinningslied (Pasen)
 
Heel de wereld barst nu open
als één levensgrote knop
straalt ze als nooit tevoren
tot eer en glorie van onze God. 
 
De aarde draait een extra rondje
de maan lacht naar de zon
de bergen maken een vreugdedansje
de bomen springen in het rond. 
 
De bloemen zingen het hoogste lied
Jezus is opgestaan
de wind streelt zachtjes door je haar
blijf daar toch niet treurend staan. 
 
Kinderstemmen juichen
een overwinningslied
het graf is leeg
de steen is weg
omdat Jezus leeft!
 
De graven worden weer ontsloten
de zon zal niet meer ondergaan
de laatste vijand is verslagen
Jezus is waarlijk opgestaan!
 
www.myplaceofpeace.com/een-overwinningslied

Alle ketenen verbroken

(Pasen)

Hoor je al die stemmen
een groot en machtig koor
het juicht over heel de aarde
Jezus leeft Hij gaat ons voor.

Het ruist door de bomen
het knispert door het riet
in het gezang van de vogels
en in ieder vrolijk lied.

De lammetjes dansen in de wei
en ik dans met hen mee
de zon die knipoogt naar de maan
de golven vertellen het aan de zee.

Ik schreeuw het van de daken
ik twitter en ik app
Jezus leeft en wij met Hem
dit heeft Hij zelf voorzegd.

Ik roep het en ik schrijf het
ik ben het en ik blijf het
ik zing het en ik juich het
geen enkele macht verdrijft het.

Alle ketenen zijn verbroken
de weg naar God is open
wees verheugd en zing met mij
Jezus leeft, we zijn vrij!

www.myplaceofpeace.com/alle-ketenen-verbroken

Het offer van Gods Zoon

Niemand kan dit leed doorgronden
niemand kan het echt verstaan
de pijn die Jezus heeft geleden
de weg die Hij moest gaan.

Niemand kan het echt begrijpen
geen Liefde op aard’ zo groot
Zijn leven vrijwillig gegeven
en toch overwinnaar van de dood.

God zo groot en ook een mens
kwetsbaar zoals wij
is Hij als een lam gegaan
Hij deed het ook voor jou en mij.

De beker die Hij leegdronk
tot op de laatste slok
Hij liet Hem niet voorbij gaan
maar bracht ons terug bij God.

Niets kan ons van Hem scheiden
geen ziekte, zonde of dood
de weg naar God is open
Zijn Liefde is oneindig groot!

www.myplaceofpeace.com/het-offer-van-Gods-Zoon

Een dag zonder einde (Goede Vrijdag)

Een dag die past in deze tijden
van tranen en verdriet
van angsten en vreselijk lijden
van God verlaat mij niet.

Van een moeder die haar kind ziet sterven
van spotten en van hoon
van een doornenkroon
een speer in de zijde
van Jezus Gods eigen Zoon.

Maar ook een dag die spreekt van Liefde
voor ieder mens voor jou en mij
waar Jezus Zijn leven heeft gegeven
deze beker ging niet voorbij.

Een dag van hoop en van verlangen
naar een nieuwe wereld die komen gaat
van overwinning in de strijd
het is nog niet te laat.

Een dag van stilte en van knielen
stamelend danken bij het kruis
dank U Jezus voor dit lijden
U opent voor ons de weg naar Huis.

Dit is een dag zonder einde
met juist een nieuw begin
want Jezus leeft en wij met Hem
die zekerheid geeft je leven zin.

www.myplaceofpeace.com/een-dag-zonder-einde-goede-vrijdag

Jezus Christus is opgestaan

De zon verwarmt de hele aarde
de bergen dansen, een nieuwe dag
de vogels beginnen weer te zingen
de aarde juicht, de hemel lacht.

De grootste vijand is overwonnen
de dood is te niet gedaan
heel de wereld moet het weten
Jezus Christus is opgestaan.

De dood heeft niet het laatste woord
de liefde zal het altijd winnen
de weg naar God is vrij
we mogen opnieuw beginnen.

De bomen wuiven met hun takken
de lammetjes dartelen in de wei
nieuw leven barst uit alle knoppen
Jezus leeft, we zijn vrij!

Het is nacht (Stille zaterdag)

Het is nacht, het licht is verdwenen
ik ben bewogen met diep ontzag
nu Jezus ter helle is afgedaald
in de diepste donkerste nacht.

Nu de grootste strijd wordt gestreden
Zijn Liefde ook daar wordt verspreid
waar dag en nacht zijn verdwenen
de tijd verweven met de eeuwigheid.

De wereld houdt haar adem in
de aarde lijkt te beven
geen nacht zo donker en zo licht
Jezus gaf voor ons Zijn leven.

Ik zie een engel nederdalen
de vrouwen huilen bij het graf
toch is dit niet het einde
er komt een nieuwe dag…

De wolken zullen weer verdwijnen
het licht dat gloort al aan de kim
de strijd is weldra gestreden
er komt een nieuw begin…

Hij kocht ons vrij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
29
mrt

Hij kocht ons vrij

Judas had zo’n spijt
om wat hij had gedaan
Jezus verraden met een kus
toen is hij weg gegaan.

Radeloos en eenzaam
vol berouw en spijt
en toch moest het gebeuren
het was de juiste tijd.

Het stond al in de boeken
door de profeten voorzegd
en Jezus heeft Zijn leven
in Gods Hand gelegd.

En toen Judas boven kwam
bij de hemelpoort
heeft hij woorden van vergeving
uit Jezus mond gehoord.

Ook voor hem was er genade
voor jou en voor mij
Jezus heeft alles volbracht
Hij kocht ons vrij.

Het graf is leeg

Posted by: Cobiin Pasen
31
mrt

HET GRAF IS LEEG

Ik sta bij het graf en kan het niet geloven
lag hier Jezus Christus de Zoon van God?
Hij werd een mens zoals jij en ik
werd in de woestijn door de duivel verzocht.

Ik kijk in het graf
zo donker, leeg en koud
lag hier onze Redder
die zo veel van ons houdt?

Ik deins achteruit
als een engel tot mij spreekt
kan mijn oren niet geloven
Jezus is opgestaan, Hij leeft!

Mijn hart springt op van vreugde
al kan ik het niet bevatten
Jezus, Triomfator, Middelaar
onze Redder die wij verwachtten.

Ieder mens moet het weten
heel de wereld zal het horen
Jezus Christus leeft
we zijn niet verloren.

Verdwenen zijn mijn tranen
een lach siert mijn gezicht
als ik Jezus tegemoet ga
in Zijn eeuwig Licht.

’t IS BIJNA DAG (Stille zaterdag)

Stille zaterdag lijkt een beetje op advent
iets verwachten dat je nog niet kent
licht dat schijnt in de nacht
leven dat je na de dood verwacht.

Een zeker weten, niet begrijpen
en toch er in geloven
weten dat er zo veel meer is
tussen aarde en hemelbogen.

De wereld staat stil…
een stilte die voorbij zal gaan
als de steen wordt afgewenteld
en Jezus op zal staan.

Nog even wachten
de overwinning is nabij
de strijd is bijna gestreden
voor jou en ook voor mij.

Al is het nog zo duister
er komt een einde aan de donkerste nacht
aan de kimme zie ik het Licht al gloren
Jezus leeft, ’t is bijna DAG!

Het laatste Avondmaal

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
28
mrt

HET LAATSTE AVONDMAAL

Ook wij breken het brood
om Jezus te gedenken
Zijn bloed dat voor ons vloeit
om ons vergeving te schenken.

Hij wast onze voeten
de minste wil Hij zijn
zodat ook wij
elkaars dienaar kunnen zijn.

Zijn angst en Zijn worsteling
laat deze beker aan Mij voorbijgaan
Zijn strijd en overgave
vrijwillig is Hij gegaan.

Niets is Hem bespaard gebleven
Zijn vrienden gingen heen
God had Hem verlaten
gebroken en alleen.

Daarom drinken wij van de wijn
en mogen het brood breken
om dit steeds weer te gedenken
en nooit te vergeten.