web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

ONDER ZIJN VLEUGELS

Onder Zijn vleugels mag je schuilen
het is goed om daar te zijn
waar verdriet en pijn verdwijnen
en jij gewoon jezelf mag zijn.

Waar nieuwe hoop toch weer gaat gloren
waar God jouw tranen zachtjes wist
waar Hij fluistert: “Jij bent Mijn geliefde kind”
en je weer weet, God heeft zich niet vergist.

Onder Zijn vleugels zie je alles anders
wordt de wereld weer een Paradijs
vind je Liefde, moed en nieuwe krachten
voor iedere dag op jouw levensreis.

Lieve God

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
15
feb

LIEVE GOD

Lieve God, mag ik even met U praten
want soms heb ik zo’n verdriet
de tranen willen me niet verlaten
en waarom…ik weet het niet.

’t Is een pijn heel diep van binnen
die ik niet kan beschrijven
een eenzaamheid, een stil verlangen
door niets of niemand te verdrijven.

Zijn het mijn beperkingen
is het mijn verdriet
het leed van heel de wereld
dat ik dagelijks op de beeldbuis zie?

Is het mijn verlangen
naar het Paradijs dat ik ooit verliet
naar het beloofde land
dat ik steeds weer in mijn dromen zie?

Bent U het Heer, mijn God en Vader
die dit vacuüm in mij heeft geschapen
dat door geen mens te vullen is
voel ik me daarom zo verlaten?

Maar toch…als het leed van heel de wereld
mij lijkt te overspoelen
als ik steeds dieper lijk weg te zinken
en niets meer zou willen voelen…

Dan rest mij slechts één ding
mij naar U om te keren
me storten in Uw veilige armen
niets kan mij dan nog deren.

De tranen die verdwijnen
het verdriet wordt minder rauw
ik hoor alleen Uw zachte stem
die fluistert zacht: “Ik houd van jou!”

Jouw huis

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven2
15
feb

JOUW HUIS

Je hoeft je heus niet op te poetsen
als je de deur voor Jezus open zet
Hij heeft ieder hoekje gezien
en kent elke verborgen plek.

Laat Hem maar rustig binnen
al is je huis in slechte staat
Jezus helpt je om het op te knappen
Hij weet hoe het worden gaat.

Van de kelder tot de zolder
kamer, keuken, in iedere kast
weet God wat er is verborgen
Hij ziet zelfs het stof onder de mat.

Als Jezus bij je binnen mag komen
gaat Hij samen met jou aan de slag
kast voor kast en kamer voor kamer
en alleen als het voor jou mag.

Niets zal Hij zo maar openbreken
met geweld of grof geschut
geen enkele deur zal Hij forceren
Hij vult je huis met Liefde, vrede en rust.

Soms moet je huis worden afgebroken
tot de grond toe gelijk gemaakt
met een nieuw fundament van Jezus Christus
weet je dat je huis stevig staat.

Zo bouw je samen aan een prachtige villa
ontstaan door genade, puur en echt
met kasten vol Liefde om uit te delen
aan ieder mens op jouw levensweg.

In Zijn armen

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
15
feb

IN ZIJN ARMEN

Laat je nu maar door Hem dragen
leg je hoofd maar op Zijn schoot
het geeft niet dat je niet kunt bidden
Zijn Liefde voor jou blijft even groot.

Je hoeft nu niet sterk te wezen
laat je gewoon maar even gaan
steun nu maar eens op die ander
nu jij niet kunt blijven staan.

Hij weet wel dat je niets kunt geven
je bent zo moe en uitgeblust
nieuwe kracht zal Hij je geven
als je veilig in Zijn armen rust.

Hoe moet ik leven?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
15
feb

HOE MOET IK LEVEN?

Ik weet niet eens hoe ik moet leven
het leven ben ik soms zo moe
alles is vlak ‘k heb niets te geven
waar gaat het leven met mij naar toe?

Naar omhoog of naar beneden
op de berg of in het dal
of blijf ik maar willoos hangen
zien waarheen de wind waaien zal?

Waar is m’n wil, m’n kracht gebleven
m’n blijdschap, spirit en m’n geluk
waarom heb ik het opgegeven
voel ik me diep van binnen stuk?

Ben ik de weg kwijt naar m’n Vader
heb ik er wel echt naar gezocht
of trok de wereld met al z’n charmes
en vergat ik te zoeken naar Vader God?

Liep ik met kleppen voor m’n ogen
m’n hart gevuld met klatergoud
is daarom al mijn hoop vervlogen
en voel ik mij zo troosteloos koud?

Heer hier ben ik, ‘k ben niet waardig
om een kind van U te zijn
ik wil alles aan U geven
help me Heer zoals U te zijn.

De weg naar God is open

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
15
feb

dewegnaargod

DE WEG NAAR GOD LIGT OPEN

Kijk het duister is verdwenen
een stralend Licht is opgegaan
Jezus is vandaag verschenen
Hij leeft, want Hij is opgestaan.

Hij heeft de dood nu overwonnen
drie dagen is Hij in het graf gebleven
al was jij de enige mens op deze wereld
Jezus had Zijn leven alleen voor jòu gegeven.

De weg naar God de Vader ligt nu open
geen zonde, dood of pijn verandert daar iets aan
je hoeft het zelf niet te verdienen
Jezus heeft alles al voor jou gedaan.

Zijn lijden en Zijn opstanding
wie kan de diepte daarvan doorgronden
Golgotha heeft ons nu voor eeuwig
met God de Vader verbonden.

(zie ook Gedichtenkaarten Pasen)

De levenssprong

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2
15
feb

DE LEVENSSPRONG

Er is een sprong die je altijd kunt wagen
veilig en zeker en toch zonder net
als je gebruik maakt van Jezus als Vanger
kom je altijd op de juiste plaats terecht.

Hij is een Vanger die je kunt vertrouwen
getraind als geen ander en goed voorbereid
Hij grijpt nooit mis, zet Zijn leven in voor jou
vangt je op het juiste moment en de juiste tijd.

Waag maar de sprong, je wordt opgevangen
door Jezus jouw Redder en vaste Rots.
Hij neemt je mee naar grote hoogten
tot in de veilige armen van Vader God.

Buigen of breken

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
15
feb

buigenofbreken

BUIGEN OF BREKEN

Je moet bukken en knielen om in de stal te komen
anders stoot je zeker je hoofd
je bent nooit te klein om binnen te komen
maar soms ben je wel te groot.

Je moet buigen of breken
zoals het geknakte riet
maar één ding is zeker
God verbreekt het niet.

De deur van de stal is nooit op slot
je mag er zo naar binnen gaan
vuile schoenen of gescheurde kleren
naar Jezus mag je altijd gaan.

En kom je weer buiten
klein en gebogen
maar gevuld met Zijn Liefde
en gesterkt door Zijn kracht…

Dan recht jij je rug
als nooit te voren
omdat je nu alles
van Jezus verwacht.

zieikmaakalledingennieuw

ZIE IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW

Wat moet U hebben genoten Heer
toen U de wereld schiep
de dieren en de bloemen
U had nog geen verdriet.

Als een palet met gouden kleuren
zag U de wereld door Uw ogen
alles zo mooi door U bedacht
de mens die U zou loven.

Alles wat leeft vertoont Uw liefde
de aarde heeft U ons gegeven
want u wilt ons geluk
dicht bij U mogen wij leven.

Maar als slechte rentmeesters
gaan wij onze eigen gang
de aarde gaat ten onder
het duurt niet meer zo lang.

U kijkt vanuit de hemel
op Uw schepping neer
Uw tranen worden stromen
en de aarde is niet meer.

Maar er komt een nieuwe aarde
er komt een nieuwe dag
waarop U alles nieuw zal maken
dan zie ik weer Uw lach.

Samen onderweg

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
15
feb

samenonderweg

SAMEN ONDERWEG

Eenmaal hoef je niet meer te huilen
eenmaal vind je vaste grond
eens hoef je niet meer te schuilen
als Jezus op de wolken wederkomt.

Eenmaal zul je Gods stem kunnen horen
eenmaal zul je als Jezus zijn
eens zullen de graven zich ontsluiten
als geluk je deel zal zijn.

Eens krijg je een antwoord op al je vragen
hoewel het dan niet meer nodig is
eens zijn alle tranen verdwenen
door Jezus met Zijn Liefde uitgewist.

Maar ook nu reeds mag je zo leven
al is de wereld nog geen Paradijs
we zijn samen onderweg naar Morgen
met Jezus als gids op onze levensreis.