web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

Is er nog hoop?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
29
jun

IS ER NOG HOOP?

Het kan me zo intens benauwen
wat er om mij heen gebeurt
het lijden van de mensheid
harten die worden verscheurd.

Door onmacht en verdriet
keuzes die anders hadden moeten zijn
wat mensen elkaar aan doen
het leven doet soms zo veel pijn.

Waar is nog hoop te vinden
waar is nog uitzicht in al dat leed
wie kan die pijn verzachten
is er iemand die redding geeft?

“Ik ben jouw kracht, Ik ben jouw troost
Ik ben jouw hoop in donkere dagen
Ik neem de wereld in Mijn armen
laat Mij haar maar dragen.

Er is geen hulpkreet die Ik niet hoor
geen traan die Ik niet zie
geen pijn die Ik niet voel
mijn kinderen heb Ik zo lief.

Ik zal niet slapen
ook sluimer ik niet
het leed van deze wereld
doet Mij ook veel verdriet.

Wees nu maar stil
Ik zal voor je strijden
alles maak Ik nieuw
er komen andere tijden.”

Jezus houdt van jou

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2
26
jun

JEZUS HOUDT VAN JOU

Jezus houdt van jou
en geeft je nieuwe kracht
Hij vernieuwt je geest
en reinigt je vermoeide hart.

Heel jouw leven alle dagen
zijn zo geborgen in Zijn Hand
ook als je Hem bent vergeten
is daar de zachte druk
van Zijn doorboorde Hand.

Als de nacht gaat vallen
en het duister je omgeeft
doorklieft Zijn Licht
het diepste duister
Jezus Christus leeft!

Gedenken

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overlijden
21
jun

GEDENKEN

In gedachten stil staan
bij hen die ons zijn voorgegaan
de vele herinneringen
met een lach en een traan.

Het afscheid en hun sterven
soms door geweld zonder zin
een ziekte die het won
een triest en nieuw begin.

Toch blijven ze in ons leven
door de liefde die we gaven
soms vele lange jaren
enkele uren of dagen.

Ze worden niet vergeten
zo lang wij aan hen denken
over hen kunnen praten
en hen in ons hart gedenken.

Het gemis en de pijn
zullen blijven bestaan
maar er komt een tijd
dat je weer verder kunt gaan.

Met dankbare herinneringen
die je koesteren mag
en op een dag besef je
dat je weer lacht…

Geen tijd

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
8
jun

GEEN TIJD

God is hier
ook als ik niet aan Hem denk
Hem gewoon niet nodig heb
en geen enkele aandacht schenk.

Als de drukte van het leven
mij heeft op geslokt
als ik geen tijd kan vinden
voor mijn Vader God.

Als de dingen nu eenmaal lopen
zoals ze altijd gaan
als ik me geen tijd gun
om even stil te staan.

Ik geen rust meer kan vinden
voortdurend op de vlucht
tot God mij plotseling
vol Liefde wakker schudt.

Ik open mijn ogen
zie Hem met open armen staan
en ik weet weer heel zeker
zonder Hem kan ik niet verder gaan.

Heer U wil ik kennen
hoe het leven ook aan mij trekt
en ik komt weer tot rust
als Hij Zijn armen om mijn schouders legt.

SLECHTS ENKELE KLANKEN

Als ik ’s nachts niet slapen kan
als mijn gedachten gaan dwalen
als heuvels bergen worden
en kuilen hele diepe dalen.

Als het duister mij omringt
als een kille klamme deken
de hemel van koper lijkt
ik mijzelf niet kan vergeven.

Als ik steeds dieper dreig weg te zinken
in medelijden en zelfbeklag
als er geen einde lijkt te komen
aan die lange donkere nacht.

Dan kunnen enkele klanken van muziek
de hemel openbreken
de sterren weer doen stralen
en mij weer hoop en uitzicht geven.

Ze vullen mijn oren en mijn hart
met vrede en met rust
en ’t is alsof God zelf
mij met Zijn Liefde kust.

STILTE (Ruben en Julian)

Wie kan dit leed doorgronden
wie kan die pijn doorstaan
wie weet van al die slapeloze nachten
wie kan in een ander z’n schoenen staan?

Wie durft de eerste steen te gooien
wie is zonder zonden, volkomen rein
wie durft er van zichzelf te zeggen
als Jezus te kunnen zijn?

Hier past alleen maar stilte
in harten die zijn verscheurd
en met elkaar er voor te zorgen
dat zoiets nooit meer gebeurt.

Heer, help ons toch te kiezen
voor het goede en niet voor het kwaad
elkaar te respecteren en te verdragen
ook als het niet meer samen gaat.

Laat al die tranen die nu stromen
niet voor niets zijn geweest
vul ons allen met Uw Liefde
zodat die pijn ooit weer geneest.

www.myplaceofpeace.com

GODS ADEM (Pinksteren)

Gods adem streelt de aarde
de bloemen op het veld
de bladeren aan de bomen
mijn haren, die zijn geteld.

Hij neemt al mijn zorgen
en zonden met zich mee
Hij draagt ze op de wind
naar het diepste van de zee.

Hij verkwikt mijn ziel
en reinigt mij diep van binnen
witter nog dan sneeuw
ik mag weer opnieuw beginnen.

Zijn adem streelt mijn wangen
doorstroomt mij met Zijn Geest
Hij ontsteekt Zijn vuur in mij
dat is voor mij Pinksterfeest.

HET GA JE GOED (Afscheid van de basisschool)

Nu ga je deze school verlaten
een nieuw tijdperk breekt voor je aan
je hoort niet meer bij de oudste kinderen
je begint weer van voren af aan.

Een nieuwe school met andere kinderen
leerkrachten die je bij zullen staan
alles wordt anders, alles nieuw
je kunt het vast en zeker aan.

Je hebt hier heel veel mogen leren
en groeien tot wie je nu mag zijn
het was fijn om jou te kennen
en jouw juf of meester te mogen zijn.

Ik zou je nog zo veel willen leren
maar die tijd is nu voorbij
misschien denk je in de toekomst
nog wel eens aan mij.

Maar één ding mag je nooit vergeten
waar je ook gaat of waar je staat
je hebt een Vriend voor het leven
die altijd met je gaat.

Onze wegen gaan nu scheiden
maar Jezus gaat je voor
je hoeft Hem slechts te volgen
zet je voet maar in Zijn spoor.

Hij zal van je blijven houden
welke keuzes je ook maakt
je mag altijd naar Hem toe gaan
daar voor is het nooit te laat.

Samen met Hem kun je niet verdwalen
al is de weg soms ruig en woest
jij bent een Parel in Gods Hand
dag ……….., het ga je goed!

www.myplaceofpeace.com

Pesten is zo laf

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
10
mei

Pesten is zo laf
het haalt je naar om laag
al denk je zelf misschien
dat het je sterk en flinker maakt.

Je hebt niet eens het lef
om voor iemand op te komen
een jongen of meisje net als jij
met wensen en toekomstdromen.

Jij ontneemt door jouw gedrag
iemand zijn zelfrespect en eergevoel
heb jij je wel eens afgevraagd
wat iemand werkelijk voelt?

Sta op en keer je om
kies voor liefde en niet voor haat
dan zie je misschien voor het eerst
wie er werkelijk voor je staat.

Een mens geliefd en ook bemind
door vrienden, ouders, een koningskind
hopelijk dat ook jij
eenmaal dat respect verdient.

JEZUS DE GOEDE HERDER

Jezus is de goede Herder
Hij loopt vooraan met Zijn stok en staf
je hoeft Hem slechts te volgen
zodat je alles in Hem vermag.

Hij brengt je in grazige weiden
verkwikt je en geneest je pijn
ook in het allerdiepste dal
zal Jezus altijd bij je zijn.

Hij leidt jou veilig door de wildernis
zoekt je op als je bent verdwaalt
verbindt je wonden met Zijn Liefde
Hij zorgt dat jij de eindstreep haalt.

Blijf maar dicht bij Jezus je Herder
als een schaap volgzaam en klein
laat je maar zachtjes door Hem leiden
alleen Hij weet waar je moet zijn.