web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

De weg naar God is open

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
15
feb

dewegnaargod

DE WEG NAAR GOD LIGT OPEN

Kijk het duister is verdwenen
een stralend Licht is opgegaan
Jezus is vandaag verschenen
Hij leeft, want Hij is opgestaan.

Hij heeft de dood nu overwonnen
drie dagen is Hij in het graf gebleven
al was jij de enige mens op deze wereld
Jezus had Zijn leven alleen voor jòu gegeven.

De weg naar God de Vader ligt nu open
geen zonde, dood of pijn verandert daar iets aan
je hoeft het zelf niet te verdienen
Jezus heeft alles al voor jou gedaan.

Zijn lijden en Zijn opstanding
wie kan de diepte daarvan doorgronden
Golgotha heeft ons nu voor eeuwig
met God de Vader verbonden.

(zie ook Gedichtenkaarten Pasen)

De levenssprong

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2
15
feb

DE LEVENSSPRONG

Er is een sprong die je altijd kunt wagen
veilig en zeker en toch zonder net
als je gebruik maakt van Jezus als Vanger
kom je altijd op de juiste plaats terecht.

Hij is een Vanger die je kunt vertrouwen
getraind als geen ander en goed voorbereid
Hij grijpt nooit mis, zet Zijn leven in voor jou
vangt je op het juiste moment en de juiste tijd.

Waag maar de sprong, je wordt opgevangen
door Jezus jouw Redder en vaste Rots.
Hij neemt je mee naar grote hoogten
tot in de veilige armen van Vader God.

Buigen of breken

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
15
feb

buigenofbreken

BUIGEN OF BREKEN

Je moet bukken en knielen om in de stal te komen
anders stoot je zeker je hoofd
je bent nooit te klein om binnen te komen
maar soms ben je wel te groot.

Je moet buigen of breken
zoals het geknakte riet
maar één ding is zeker
God verbreekt het niet.

De deur van de stal is nooit op slot
je mag er zo naar binnen gaan
vuile schoenen of gescheurde kleren
naar Jezus mag je altijd gaan.

En kom je weer buiten
klein en gebogen
maar gevuld met Zijn Liefde
en gesterkt door Zijn kracht…

Dan recht jij je rug
als nooit te voren
omdat je nu alles
van Jezus verwacht.

zieikmaakalledingennieuw

ZIE IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW

Wat moet U hebben genoten Heer
toen U de wereld schiep
de dieren en de bloemen
U had nog geen verdriet.

Als een palet met gouden kleuren
zag U de wereld door Uw ogen
alles zo mooi door U bedacht
de mens die U zou loven.

Alles wat leeft vertoont Uw liefde
de aarde heeft U ons gegeven
want u wilt ons geluk
dicht bij U mogen wij leven.

Maar als slechte rentmeesters
gaan wij onze eigen gang
de aarde gaat ten onder
het duurt niet meer zo lang.

U kijkt vanuit de hemel
op Uw schepping neer
Uw tranen worden stromen
en de aarde is niet meer.

Maar er komt een nieuwe aarde
er komt een nieuwe dag
waarop U alles nieuw zal maken
dan zie ik weer Uw lach.

Samen onderweg

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
15
feb

samenonderweg

SAMEN ONDERWEG

Eenmaal hoef je niet meer te huilen
eenmaal vind je vaste grond
eens hoef je niet meer te schuilen
als Jezus op de wolken wederkomt.

Eenmaal zul je Gods stem kunnen horen
eenmaal zul je als Jezus zijn
eens zullen de graven zich ontsluiten
als geluk je deel zal zijn.

Eens krijg je een antwoord op al je vragen
hoewel het dan niet meer nodig is
eens zijn alle tranen verdwenen
door Jezus met Zijn Liefde uitgewist.

Maar ook nu reeds mag je zo leven
al is de wereld nog geen Paradijs
we zijn samen onderweg naar Morgen
met Jezus als gids op onze levensreis.

Het is voorbij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
15
feb

HET IS VOORBIJ

Alles is voorbij
de strijd is nu gestreden
voor jou en ook voor mij
heeft Jezus zo geleden.

Dit offer was voor ieder mens
een lam rein en volmaakt
dat God aanvaardde door Zijn Zoon
Hij heeft ons vrij genaakt.

Geknield bij het kruis en met dank in het hart
mag ook jij dit offer aanvaarden
het is te mooi en te groot voor ons hart
niemand kent de echte waarde.

Alleen God kent de prijs die voor jou is betaald
Zijn hart brak om jouw hart te helen
de weg is nu vrij om tot Hem te gaan
en eeuwig bij Hem te leven.

Een teken van hoop

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
15
feb

EEN TEKEN VAN HOOP

Je hoeft niet meer te vrezen
je hoeft niet bang te zijn
de dood is nu verdreven
verdwenen is de pijn.

Hoor je de bazuinen schallen
Jezus Christus leeft
en wij met Hem, dat is genade
dat is Pasen, het is feest.

In de hemel en op aarde
klinkt verheugd een lied
Jezus Christus, Overwinnaar
Hij verlaat de zijnen niet.

Het kruis, eens een symbool van lijden
is geworden tot een teken van hoop
voor ieder mens in heel de wereld
als je in Jezus, Gods Zoon gelooft.

(zie ook Gedichtenkaarten Pasen)

Licht in het duister

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
15
feb

LICHT IN HET DUISTER

Licht overwon het duister
de donkere nacht verdween
een Ster die straalde in het Oosten
en heel de wereld met Zijn licht bescheen.

Die alles wat in ’t duister leefde
in het Licht heeft gebracht
de dood heeft overwonnen
want Hij heeft alle macht.

In Jezus is die Liefde te vinden
Hij is het Licht in de donkere nacht
Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven
Zijn Woord is een Lamp en een Licht op jouw pad.

JESUS CHRIST SUPERSTAR

Het knallen van de zwepen
ze gaan dwars door me heen.
“Kruisig, kruisig Hem!”
riep ik met hen mee?

Het bloed uit al Uw wonden
zo weerloos als een lam
het honen en het spotten
het maakt me soms zo bang.

Waarom moest U dit dragen
waarom die helse pijn
waarom moest U zo eenzaam
van God verlaten zijn?

Waarom dronk U die beker
en ging hij niet voorbij
omdat U ons zo lief had
deed U dat ook voor mij?

Wat op Golgotha gebeurde
is te groot, ik begrijp het niet
het hart van God de Vader brak
toen Hij z’n eigen Zoon verliet.

Om ons nooit te hoeven verlaten
dat is genade, wonderlijk groot
dank U Jezus voor Uw lijden
en Uw overwinning uit de dood.

(zie ook Gedichtenkaarten Pasen)

In kleinheid groot

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
15
feb

IN KLEINHEID GROOT

Als je Jezus leert kennen
word je al maar groter
want je bent Gods geliefde kind
bemind door de Allerhoogste.

Jij mag Abba, Papa zeggen
tegen die grote sterke God
Hij heeft je in Liefde gemaakt
je bent geen speelbal van het lot.

Maar als je God leert kennen
word je ook steeds kleiner
je sterft dan aan jezelf
je eigen ik zal verdwijnen.

Maar dan gebeurt er een wonder
levensecht en wonderlijk groot
je wordt opnieuw geboren
niet uit de moederschoot.

Niet uit vlees en bloed
maar door Gods Geest, die in jou wil wonen
het oude is voorbij gegaan
het nieuwe is gekomen.

Dan ben je klein en nederig
buig je eerbiedig je hoofd
weet je dat je mag gaan groeien
want in je kleinheid ben je groot.