web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

Houdt mij vast

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
27
aug

HOUDT MIJ VAST

Leidt mij Heer
opnieuw en opnieuw
met Uw Heilige Geest

Ontzondig mij
en reinig mij
zoals U eens bij David deed

Laat de woorden
uit mijn hart
U welgevallig zijn

Als een Licht
in de nacht
bij vreugde en pijn

Houdt mij vast
als ik dreig
te verdwalen

Van Uw Liefde
wil ik zingen
Uw wonderen verhalen.

WAAROM WACHT U NOG?

Het leven is soms zo oneerlijk
de mensen zijn zo wreed
het lijkt wel lieve God
of U de touwtjes niet meer
in Handen heeft.

Waarom laat U ze zo vieren
een beetje strakker zou niet misstaan
we kunnen zelfs niet eens
met onze vrije wil omgaan.

Waarom komt U niet terug
en neemt U het heft in eigen Hand
we lijken wel overgeleverd aan het kwaad
oog om oog en tand om tand.

U hebt toch ook veel verdriet
om al dat zinloze geweld
waarom grijpt U niet in
zijn onze laatste uren hier geteld?

Ach Heer het is enkel genade
het is geen onwil dat U wacht
maar Uw oneindige Liefde
tot U door ieder mens wordt verwacht.

Als alle knie zich zal buigen
Uw stem zal verstaan
dan komt U weder op de wolken
en kunnen we vrij voor Jezus staan.

Bij een scheiding

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
19
aug

BIJ EEN SCHEIDING

Ook nu jullie wegen scheiden
blijf je wie je bent
Gods geliefde kind
je wordt door Hem gekend.

Het dal waar je door heen gaat
loop je niet alleen
ook al zijn sommige mensen
niet meer om je heen.

God zal je blijven steunen
al heeft Hij het niet zo bedoeld
Hij begrijpt je als geen ander
en weet wat jij nu voelt.

Moge Zijn kracht en Zijn bescherming
jullie beiden omgeven
Hij wijst je de weg
ook al zijn het verschillende wegen.

Van Hem kun je nooit scheiden
daar kun je van op aan
Hij zal met ieder van jullie
altijd met je blijven gaan!

BIJ DE BEGRAFENIS VAN FRISO

Heer ik kan alleen maar bidden
voor Uw aanwezigheid in hen
wilt U hun koude hart verwarmen
en laten merken dat U er bent.

Dat de vogels mogen zingen
een hemels afscheidslied
help hen steeds weer te beseffen
dat hij hen niet voorgoed verliet.

Dat de bloemen zullen geuren
de zon door alles heen mag breken
hen troostend verwarmen
van eeuwig leven zal mogen spreken.

Laat die laatste gang met hun geliefde
goed en vredig mogen zijn
dat in dit droevig afscheid
Uw Liefde om hen heen mag zijn.

Dat zijn leven en zijn sterven
niet voor niets zijn geweest
omdat hij in vele harten
voor altijd verder leeft.

BIJ HET OVERLIJDEN VAN FRISO

Voor de Koninklijke familie
in hun diep verdriet
om een vader die zijn kinderen
onvrijwillig achterliet.

Voor een vrouw die nu de leegte
in haar bestaan moet vullen
die haar taak als moeder
en ook als vader moet vervullen.

Voor de kinderen die nu al weten
van verdriet en gemis
niets meer zal zijn zoals het was
nu hun vader er niet meer is.

Voor een moeder die haar zoon
moet gaan begraven
een verdriet zo groot
dat alleen niet is te dragen.

Voor dit intense diepe leed
zijn mijn gebeden
ontferm U Heer over hen
wilt U troost en uitzicht geven?

Sla Uw armen om hen heen
en vernieuw hun kracht
geef hen kleine lichtpuntjes
voor iedere nieuwe dag.

Dat mooie herinneringen
dit gemis mogen gaan verzachten
en hoop mogen putten uit het weerzien
dat zij eens mogen verwachten.

UITZICHT ZONDER GRENZEN

In de kabelbaan van het leven
zweven we naar omhoog
soms heel snel of tergend langzaam
op weg naar de regenboog.

Soms blijft de kabelbaan steken
of hij stort in de diepte neer
we kunnen het niet begrijpen
en weten het niet meer.

Op weg naar die prachtige hoogte
met een uitzicht dat niets kan evenaren
hebben we alles achter ons gelaten
om de top te kunnen behalen.

Te voet gaan we moeizaam verder
anderen schieten ons voorbij
hun kabelbaan toont geen gebreken
ze lijken vrolijk en altijd blij.

We vorderen langzaam voetje voor voetje
en rusten op het zachte mos
tot onze ogen open gaan
voor de schoonheid van de schepping van God.

De valleien en diepe dalen
de heuvels met ontluikend groen
de prachtige kleuren de zingende vogels
de heerlijke geur van een bloeiende bloem.

Al is de tocht vol met gevaren
al struikelen we keer op keer
er is Iemand die ons steeds weer opricht
Jezus Christus onze Heer.

Hij leidt ons omhoog naar die top in de verte
waar het Licht blijft schijnen dag en nacht
waar een uitzicht zal zijn zonder grenzen
en het mooiste nog op ons wacht. ..

Gods Hand

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
10
aug

GODS HAND

Er is een Hand die op jou rust
Hij is je zegenend nabij
Hij houdt je stevig vast
maar laat je toch vrij.

Hij is beschermend om jou heen
Hij leidt je naar de top
Hij draagt je wanneer je valt
en tilt je hoger op.

Zijn Hand is altijd onder je
ook in het diepste dal
hoe diep je ook mocht vallen
Zijn Hand is er al.

Die Hand laat jou nooit los
zelfs al heb je Hem verlaten
Hij wenkt je kom bij Mij
je mag altijd met Mij praten.

Op die sterke Hand
mag je wankelend steunen
je kunt er op vertrouwen
en je leven lang op leunen.

Die liefdevolle Hand
houdt God naar je uitgestrekt
tot jij jouw bevende hand
in de Zijne legt.

Dag omi

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overlijden
4
aug

DAG OMI

Bij het graf van omi
knielt een lief klein kind
in haar hand een tekening
de haren wapperend in de wind.

Haar gezichtje kijkt zo ernstig
een stille serene rust
’t is alsof ze omi
met haar liefde kust.

De tekening plaatst ze zorgvuldig
tegen omi’s steen
een zelfportret van hen beiden
nu is ze niet meer zo alleen.

Een traan druppelt als een zegen
op het hoofd van het kindje neer
ze fluistert zacht: dag omi
ik kom gauw weer.

NIETS KAN ONS SCHEIDEN

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.(Romeinen 8:38-39)

Uw Liefde is zo groot
niets kan mij van U scheiden
in Uw Liefde mag ik leven
mij verheugen en verblijden.

Waar ik mij ook bevind
in de toekomst of het heden
op de berg of in het dal
U blijft mij Uw Liefde geven.

Nooit zal U mij verlaten
ook al doet het leven pijn
kan ik U niet vinden
Uw Liefde zal er altijd zijn.

Geen macht te groot
geen kracht te sterk
of Uw Liefde overwint
in leven en in dood
is het Uw Liefde
die ons samen bindt.

Uw Liefde kan ik niet ontlopen
ik kan er niet om heen
in Uw Liefde beweeg ik mij
zij stroomt door alles heen.

Door Uw Liefde mag ik leven
uit Uw Liefde ben ik ontstaan
Uw Liefde vervult heel mijn leven
in Uw Liefde mag ik gaan.

IK NOEM JOUW NAAM…

“Vrees niet, want Ik heb je verlost, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij.” Jesaja 43 : 1

Toen ik in het donker zat
Uw stem niet kon verstaan
bleef U heel dicht bij mij
en noemde steeds mijn naam.

Tot na een lange donkere nacht
het licht weer ging gloren
de wolken verdwenen
en ik Uw stem kon horen.

U sprak mijn naam
zoals niemand hem
ooit heeft uitgesproken
vol Liefde en erbarming
ik kon het niet geloven.

“Je bent van Mij”,
sprak zacht Uw stem
“Je hoeft niet bang te zijn.
Geef Mij nu maar je angst
je zorgen en je pijn.”

En met Zijn armen
veilig om Mij heen
werd ik opnieuw geboren
vrij als een vogel
een kind van God
ik mag altijd bij Hem horen.