web analytics
Posts Tagged "kracht"

Noem mijn naaam

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal, Jezus2
20
mrt


Noem mijn naam
 
Noem Mijn naam
als het licht is verdwenen
noem Mijn naam
als alles donker is
noem Mijn naam
als je alleen nog maar kunt wenen
noem Mijn naam
Ik ben het
die jouw duisternis verlicht. 
 
Noem Mijn naam
als woorden niets meer kunnen zeggen
noem Mijn naam
als de hele wereld zwijgt
noem Mijn naam
als er zo veel wordt geleden
noem Mijn naam
als het kwaad soms groter lijkt. 
 
Noem Mijn naam
als de zon niet meer wil schijnen
noem Mijn naam
als het hele mensdom rouwt
noem Mijn naam
als de Liefde lijkt verdwenen
noem Mijn naam
er is Iemand die van je houdt.
 
noem Mijn naam
als de tijd stil lijkt te staan
JEZUS
naam aller namen
geen kracht of macht
kan Mijn naam weerstaan! 
 
www.myplaceofpeace.com/noem-mijn-naam2

De Rots van mijn hart

Psalm 73 : 25, 26 (BGT)
U bent alles voor mij,
in de hemel en op aarde.
Ook als ik geen kracht meer heb,
als ik heel zwak ben,
dan bent U er, God.
Altijd ben ik veilig bij U,
U bent alles wat ik nodig heb.

Hier wordt zo mooi de afhankelijkheid van de psalmist beschreven van God en de zekerheid dat hij alles van God mag verwachten.
Hij weet dat zijn kracht ontoereikend is en dat hij juist in zijn zwakheid de kracht van God mag ervaren.
Hij weet zich veilig bij God.

In de NBG vertaling vers 26b vind ik het zo mooi omschreven:
mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.
“Mijns harten rots”, de rots van mijn hart, de rots die mijn hart vervult.
Als je dit kunt zeggen terwijl je hart en lichaam bezwijken, dan weet je dat niet alles voorbij is.
Jezus staat als een Rots in de branding overeind en in Hem ben je veilig geborgen, wat er ook gebeurt.
Niets kan ons van Hem scheiden.
Jezus is ons doel, Hij is de constante factor in ons leven, nu en dwars door de dood heen tot in eeuwigheid.
Hij verandert niet.

Een mooie tekst om regelmatig te lezen en te herlezen.
Net zo lang tot die rust en zekerheid van je verstand naar je hart zijn afgedaald.
Zodat je net als de psalmist, zult kunnen zeggen, ook al is het stamelend:
U bent alles wat ik nodig heb.

www.myplaceofpeace.com/de-rots-van-mijn-hart

 

Hoop

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop
16
feb

hoop

HOOP

Hoop is de zekerheid der dingen
en de kracht van ons bestaan
het geeft ons steeds weer moed
om toch weer door te gaan.

Uit hoop ontstaat iets nieuws
als alles lijkt verdwenen
het wakkert de liefde aan
je kunt niet zonder leven.

God is een God van hoop
Hij wil slechts jouw geluk
al denk je soms dat je bent geboren
voor het ongeluk.

Geef nooit op want God is goed
Hij wil jou al het goede geven
al blijven geluk en stil verdriet
op aarde met elkaar verweven.

Je bent een deel van Gods plan
dat doorloopt tot in eeuwigheid
daarom is er altijd hoop
een HOOP die nooit verdwijnt.

Buigen of breken

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
15
feb

buigenofbreken

BUIGEN OF BREKEN

Je moet bukken en knielen om in de stal te komen
anders stoot je zeker je hoofd
je bent nooit te klein om binnen te komen
maar soms ben je wel te groot.

Je moet buigen of breken
zoals het geknakte riet
maar één ding is zeker
God verbreekt het niet.

De deur van de stal is nooit op slot
je mag er zo naar binnen gaan
vuile schoenen of gescheurde kleren
naar Jezus mag je altijd gaan.

En kom je weer buiten
klein en gebogen
maar gevuld met Zijn Liefde
en gesterkt door Zijn kracht…

Dan recht jij je rug
als nooit te voren
omdat je nu alles
van Jezus verwacht.

Dank U

Posted by: Cobiin Dank/aanbidding, GEDICHTEN Cobi
10
feb

DANK U

Dank U Heer, dat ik mag komen
heel dicht voor Uw aangezicht
dat de tranen mogen stromen
en U ze met Uw liefde wist.

Voor Uw kracht aan mij gegeven
voor Uw blijdschap in mijn hart
voor ieder mens die ik mag kennen
voor iedere traan, voor elke lach.

Voor de vriendschap in mijn leven
voor de dag en voor de nacht
voor Uw Geest aan mij gegeven
dank U, dat ik leven mag.

Mijn Jezus

Posted by: Cobiin Dank/aanbidding, GEDICHTEN Cobi
7
feb

MIJN JEZUS

Sterkte, kracht en Majesteit
is mijn Jezus, aan niets gelijk.
Groot is Zijn naam en heerlijk Zijn luister
voor Zijn licht verdwijnt het duister.

Vol genade en mededogen
versteende harten barsten open
muren worden afgebroken
dichte deuren weer ontsloten.

Over blijft een kwetsbaar hart
maar sterk en weerbaar door Gods kracht.

Een Kindje in een kribbe
Hij is onze hoop
vervulling van verlangen
Liefde oneindig groot.

Een troost in bange dagen
twee armen om je heen
een schouder om op te huilen
nooit meer eenzaam of alleen.

Een oor dat altijd luistert
een stem die zachtjes spreekt
Zijn leven dat Hij heeft gegeven
de dood die Hij overwonnen heeft.

Kracht om te kunnen strijden
een Hand naar je uitgestrekt
een Voetspoor om in te lopen
een Wegwijzer op jouw levensweg.

Een Vriend om op te bouwen
een Schuilplaats en een Rots
een Mens zo heel gewoon
een Koningszoon, onze Vader God.

Je kan meer dan je zou denken
je bent sterker dan je ooit had gedacht
ook jij kan bergen verplaatsen
als je het van Jezus verwacht.

Je kan zo veel meer
als je Hem in jou laat werken
je bent tot grote dingen in staat
als je het Jezus in jou laat doen.

Hij tilt je op tot grote hoogte
juist in je zwakheid
kan Hij grote dingen doen.

Hij draagt je door woeste rivieren
klimt met je over muren
en voert elke strijd.

Hij geeft je kracht
als stormen woeden
Hij is je kompas
een baken in de tijd.

Klamp je maar vast
aan Jezus jouw Redder
je Vriend en je Meester
Leidsman en God.

Hij is voor jou
een Rots in de branding
Hij tilt je omhoog
tot je staat als een rots.

Morgengebed

Posted by: Cobiin Dank/aanbidding, GEDICHTEN Cobi
18
aug

Morgengebed

Dank U Heer voor Uw grote kracht
die U zelfs door mij wil tonen
voor Uw Liefde, voor deze nieuwe dag
dat U ook in mij wilt wonen.

Dank U voor Uw zachte stem
die ik soms hoor spreken
dwars door alle dingen heen
als ik U ben vergeten.

Dank U voor voedsel en een woning
die U voor mij hebt bereid
hier op aarde en in de hemel
waar ik mag wonen op Uw tijd.

Dank voor alle zegeningen
ook als ik ze niet eens zag
dank U dat ik U mag kennen
en U aan mij dit leven gaf.

Amen

Troost Heer

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Troost
26
jul

Troost Heer

Hoe groot moet Uw verdriet wel zijn
hoe groot Uw smart, hoe diep Uw pijn
als mijn hart zelfs gebroken is
bij het zien van zo veel rouw en diep gemis.

Hoe groot is ook Uw troost, Uw kracht
de Liefde die U zo graag wil geven
aan allen die zo zwaar worden getroffen
in dit aardse leven.

U bent een schuilplaats voor de zieken
de weduwen en ook de wees
de vluchteling, de eenzamen
U houdt van hen het allermeest.

U weet wat lijden is
U droeg het allemaal aan het kruis
U ziet elke traan
en bewaart ze in een kruik.

Ontferm U Heer over Uw kinderen
die door zo’n diep dal moeten gaan
kom met Uw troost en Uw erbarmen
raak hen met Uw Liefde aan.