web analytics
Posts Tagged "Gods Liefde"

Interview met Cobi

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi
17
jul

Vind je het leuk om te horen hoe ik door alles heen Gods Liefde heb mogen leren kennen?
Luister dan naar het interview, met mij opgenomen, op deze podcast.
https://open.spotify.com/episode/3uJG6vvHPP5EHu1j3h3I6x?si=L7xiW9k_QtGbl-kusdRrnQ

Maar Gods Liefde is groot!
Hij is vol Liefde voor de mensen, Hij houdt van ons. Efeziërs 2 : 4

Eigenlijk zijn we al bij Hem in de hemel. Efeziërs 2 : 7

Een hemel op aarde…?
Soms lijkt het er in de verste verte niet op. Als we naar alle ellende kijken op deze aarde, dan doet het ons bepaald niet denken aan de hemel, die stel ik me wel anders voor.
En toch zijn dit woorden van Paulus die zeker waar zijn. Hoe dan?

We mogen opzien naar Jezus en leven in Gods Liefde, midden in de pijn en het verdriet dat ons kan overkomen. Die grote machtige God is vol Liefde voor alle mensen, voor jou en voor mij. Hij houdt van ons. Hij ziet ons zitten gewoon zoals we zijn. Hij is bewogen met ons. Zijn Liefde voor ons is groot!
Die zekerheid, dit te mogen weten, is eigenlijk al een hemel op aarde.
Het is een voorrecht om zo dicht bij God te mogen leven, nu al, hier, op dit ogenblik en alle dagen van ons leven hier op aarde.
Dat maakt het leven draaglijk omdat God ons draagt.
Die wetenschap toont ons iedere dag wel ergens een stukje van Zijn hemels Licht.
Zo leven we toch in een hemel op aarde omdat we in Zijn Licht en Liefde mogen leven.

“Dank U Here God dat wij nu al heel dicht bij U mogen leven.
Help ons dit steeds weer te beseffen, hoeveel U van ons houdt, ook als we het zo niet altijd voelen.
U bent bij ons, ook vandaag!”

 

EEN ding is zeker

Posted by: Cobiin Bemoediging2
1
mrt

Blijf maar in het goede geloven
al voel jij je nog zo klein
in Gods Liefde voor alle mensen
een kind van God mogen zijn.

Genieten van de kleine dingen
waar het werkelijk om gaat
vertrouwen op Jezus Christus
die altijd naast je gaat.

Je hart wagenwijd open zetten
voor de mensen om je heen
teleurstelling en pijn incasseren
dat hoef je niet alleen.

Steeds weer opnieuw mogen beginnen
ook wanneer je de fout in gaat
iedere dag een nieuwe kans
waardoor je moedig voorwaarts gaat.

Blijf daar maar in geloven
ook al doet het leven pijn
één ding is zeker
Gods geliefde kind mag je altijd zijn!

SCHEIDEN DOET LIJDEN

Dit is een waarheid als een koe, waarmee we allemaal op de een of andere manier te maken krijgen.
Soms lijkt het wel of ons leven alleen maar uit scheiden bestaat.
Scheiden van een geliefde, een moeder, een vader, een vriend, gezondheid, werk, bezit, etc.
Er zijn zoveel dingen die voor ons van waarde zijn en waar we soms van moeten scheiden, gewild of ongewild…. en meestal is dat laatste het geval.

Scheiden veroorzaakt veel pijn en verdriet en het kan ons heel onzeker maken.
Is er nog wel iets dat zeker is?
Blijft er nog wel iets overeind staan in mijn leven dat voor mij van waarde is?
Waar haal ik mijn zekerheid vandaan als er niets meer zeker is?

Één ding is zeker voor ons allemaal en dat is de Liefde van God die Hij heeft voor ieder van ons, ongeacht wie we zijn, waar we zijn of waar we door heen gaan.
Zijn Liefde voor jou is onvoorwaardelijk, zeker en nergens van afhankelijk.
Er is ook helemaal niets dat die onbaatzuchtige Liefde kan veranderen of doen afnemen of zelfs laten verdwijnen.
Die mogelijkheid bestaat gewoon niet, want God is zelf Liefde.
Hij kan niet anders dan jou en mij in Zijn hart sluiten en je daar voor altijd veilig bewaren en koesteren met Zijn Liefde.

Er is IEMAND waar je nooit van hoeft te scheiden, zelfs al zou je het zelf willen.
Onze God en Vader blijft altijd van je houden, van Hem scheiden is onmogelijk.
Zijn Liefde voor jou blijft altijd bestaan!

Keuzes maken

Posted by: Cobiin JUWEELTJES, leven-juweeltjes
25
feb

KEUZES MAKEN

“Maar ik mag door Uw grote liefde Uw huis binnengaan”.
Psalm 5 : 8

Het leven bestaat steeds weer uit keuzes maken, iedere dag weer.
Waar kiezen we voor, de weg van de minste weerstand of gaan we er voor, dwars door alles heen?

Het is een groot voorrecht om de vrijheid te hebben zelf keuzes te kunnen en mogen maken.
We hebben hier vrijheid van godsdienst en kunnen ons geloof beleven zoals we willen.

Het is mooi om te zien hoe de psalmist zich verheugd om naar Gods huis te gaan.
Ook wij mogen met elkaar God loven en prijzen, daar gaat zo veel zegen van uit.
Heel veel christenen in de wereld moeten erg veel risico nemen om samen te kunnen komen en dat hebben zij er graag voor over.
Wij hoeven er niets voor te doen en hebben zelfs mogelijkheden genoeg om een kerk of gemeente te zoeken die bij ons past.

Het is goed om ons er weer eens bewust van te zijn dat dit echt niet vanzelfsprekend is.
Laten we maar een voorbeeld nemen aan de psalmist.
We mogen God danken en er voor kiezen om met vreugde op te gaan naar Zijn huis als Hij ons roept.

LAAT MAAR STROMEN

“Wij hebben Gods Liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop.
God is Liefde.
Wie in de Liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem”.

Onze dominee begint iedere zondagochtend de dienst met deze mooie woorden: “God is Liefde, God is goed. Hij is in ons midden aanwezig door Zijn Zoon Jezus Christus”.

Mooie woorden die we niet vaak genoeg tegen elkaar kunnen zeggen en kunnen horen.
Want God is niet alleen met Zijn Liefde aanwezig tijdens een kerkdienst, of als er 2 of 3 in Zijn naam vergaderd zijn. Maar Zijn Liefde is ook in ieder van ons.
Ons lichaam is immers een tempel voor Zijn Heilige Geest, Hij woont in ons, we zijn een deel van Hem.
Zijn Liefde heeft Hij in ieder van ons uitgestort, maar dat zijn we ons lang niet altijd bewust.
Zijn Liefde hebben we weggestopt, ingekapseld of ingemetseld om het maar niet te hoeven voelen.

Gelukkig heeft God ons Jezus gegeven om die Liefde te laten zien. Als we naar Jezus kijken en Hem mogen leren kennen, dan kan het bijna niet anders of er gaat iets smelten van binnen.
Muren worden afgebroken, pantsers verdwijnen, steen voor steen en stap voor stap.
Gods Liefde komt dan naar boven borrelen, een Liefde die niet meer te stuiten is.
Zo ontstaat er een bron van levend water, waaraan ieder die je ontmoet zich kan laven. Die bron zit ook in jou, laat hem maar stromen, ook vandaag en houdt hem niet tegen. Hij zal nooit opdrogen, want Gods Liefde duurt eeuwig!

Als een olievlek

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
24
feb

ALS EEN OLIEVLEK

“Luisterde je maar naar mijn geboden,
dan zou jouw vrede zijn als een rivier,
en je gerechtigheid als de golven van de zee”.
Jesaja 48 : 18

Sommigen van ons zijn opgegroeid met het idee van een strenge, wrekende God, die alles ziet en direct straft bij ieder vergrijp.
God is zeker geen doetje en Hij haat de zonde, maar Hij is er niet op uit om ons vast te pinnen op iedere fout die we begaan. Hij heeft de zondaar lief.
Hij wil wel graag dat we van onze fouten leren en Hij is altijd bereid tot vergeving, als wij spijt hebben en Hem daarom vragen.

God heeft gezorgd dat wij een houvast hebben in ons leven, Zijn wet, Zijn Woord, de Bijbel.
Niet om ons daarop te kunnen veroordelen, maar om ons en onze medemensen te helpen om gelukkig te kunnen leven.
Hij weet wat we nodig hebben en Hij weet waar we toe in staat zijn, hoeveel pijn we elkaar kunen doen.
Daarom heeft Hij ons Zijn leefregels gegeven ter bescherming van onszelf en voor al Zijn kinderen.

Wat een rust en vrede zou het geven als wij ons allemaal aan deze regels zouden houden, te beginnen met het eerste gebod, God en onze naaste lief te hebben als onszelf.
Wij mogen daar zelf mee beginnen, ook deze dag, in ons eigen kleine wereldje.
Gods Liefde breidt zich dan vanzelf uit als een olievlek en Zijn vrede zal zich verspreiden over de hele wereld.

Lente

Posted by: Cobiin kidsKINDERGEDICHTEN, kidsSchepping
23
feb

lente

LENTE

Hoor die lieve kleine vogels
met hun vrolijke gezang
in de schemering hoor je hen roepen
’t is bijna dag, het duurt niet lang.

De zon staat al op jou te wachten
de nieuwe dag die naar je lacht
het licht verjaagt het duister
wordt toch wakker, je wordt verwacht.

Het is lente, kom naar buiten
zie de bloemen om je heen
ruik de bloesem, heerlijke geuren
God is in en om je heen.

In de schoonheid van de lente
zie je Gods Liefde en Zijn lach
lente betekent weer nieuw leven
een nieuwe morgen en een nieuwe dag.

tongetjesvanvuur

TONGETJES VAN VUUR

Tongetjes, tongetjes
van vuur op je hoofd
ze verwarmen je van binnen
als je in Gods Zoon gelooft.

Ze maken je blij en doen je zingen
van een God die Liefde heeft
’t is God zelf bij jou van binnen
die je deze blijdschap geeft.

Door Hem ontstaat in jou een vuur
waar ieder zich aan warmen kan
de Heilige Geest wil jou leren
hoe je dit vuur verspreiden kan.

Niemand kan zich er aan branden
het verschroeit niet en ’t doet geen pijn
het vertelt je dat God altijd
met Zijn Liefde in jouw hart wil zijn.

NOACH BOUWT EEN ARK

Noach, Noach bouw een boot
maak hem lang en breed en groot
met een heleboel kamertjes er in
voor ieder diersoort en jouw gezin.

Veertig dagen gaat het regenen
maar jou en je gezin zal ik zegenen
omdat jij leeft zoals het hoort
en luistert naar Gods Woord.

Noach deed heel erg z’n best
bouwde een ark zoals God Hem had gezegd
God stuurde de dieren, van ieder soort twee
ook zij mochten met Noach mee.

God deed de deur van de ark toen dicht
een boot op het land was een vreemd gezicht
de regen stroomde eindeloos neer
toen zag je geen aarde meer.

De ark dobberde 150 dagen rond
er was nergens vaste grond
toen opeens een harde bonk
de ark kwam weer op vaste grond.

Het water zakte dag aan dag
tot de aarde weer droog was
en op een mooie blijde dag
opende God de deur voor Noach.

Zij mochten de aarde weer bewonen
en God hun dank betonen
de dieren dartelden door de wei
iedereen was reuze blij.

God zette Zijn regenboog
hoog tussen de wolken
en beloofde dat de aarde nooit meer
door het water zou worden bedolven.

Zie je nu die regenboog in de lucht verschijnen
dan mag je zeker weten
dat Gods Liefde voor deze wereld
nooit zal verdwijnen.