web analytics
Posts Tagged "vrij"

Het Kind in de kribbe

Posted by: Cobiin Kerst
26
dec

Het Kind in de kribbe

Hij daalde uit de hemel neer
naar een arme stal
geen mens zou het Hem nadoen
de Koning van ’t heelal.

Niemand kan Hem evenaren
niemand zoals Hij
alle ketenen zijn verbroken
Jezus maakt je werkelijk vrij.

Vrij van moeten en van willen
vrij van angsten en van pijn
vrij om ja of nee te zeggen
vrij om jezelf te mogen zijn.

Vrij om te knielen
of te blijven staan
de stal voorbij te lopen
of naar binnen te gaan.

Het Kind in de kribbe
gaf Zijn vrijheid op
om ons weer te brengen
bij Vader God.

Zodat Zijn Licht
ook in ons zal schijnen
en het duister in deze wereld
voor altijd zal verdwijnen.

Je bent vrij om te kiezen
welke weg je ook zult gaan
Hij blijft op je wachten
zie je Hem al staan?

www.myplaceofpeace.com/het-kind-in-de-kribbe

Ik ben van U

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
26
feb

Ik ben van U

Ik ben van U
en U van mij
U lijkt ver weg
toch zo dicht bij

Uw armen veilig om mij heen
nimmer liet U mij alleen

Neem mijn gedachten
en mijn brein
dat ik geheel
van U mag zijn

Neem mijn hart
al wat ik ben
leer mij luisteren
naar Uw stem

doe Uw wil oh Heer in mij
dan pas ben ik werkelijk vrij!

www.myplaceofpeace.com/ik-ben-van-u

Het mensdom lacht

Het gras is groen
de bladeren ruisen
de wind zingt zacht
een wiegelied

de vogels jubelen
hoog in de bomen
eer aan God
Hij verlaat je niet

ik voel de zon
die mij wil verwarmen
een kind dat speelt
in een bloemenwei

de lucht is blauw
witte wolken drijven
traag en langzaam
aan me voorbij

het mensdom lacht
geen pijn te bespeuren
alleen Gods Liefde
in jou en mij

ik adem Zijn adem
Zijn Geest diep in mij
vreugde vervult mij
door Hem ben ik vrij!

www.myplaceofpeace.com/het-mensdom-lacht

Hij kocht ons vrij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
29
mrt

Hij kocht ons vrij

Judas had zo’n spijt
om wat hij had gedaan
Jezus verraden met een kus
toen is hij weg gegaan.

Radeloos en eenzaam
vol berouw en spijt
en toch moest het gebeuren
het was de juiste tijd.

Het stond al in de boeken
door de profeten voorzegd
en Jezus heeft Zijn leven
in Gods Hand gelegd.

En toen Judas boven kwam
bij de hemelpoort
heeft hij woorden van vergeving
uit Jezus mond gehoord.

Ook voor hem was er genade
voor jou en voor mij
Jezus heeft alles volbracht
Hij kocht ons vrij.

IK NOEM JOUW NAAM…

“Vrees niet, want Ik heb je verlost, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij.” Jesaja 43 : 1

Toen ik in het donker zat
Uw stem niet kon verstaan
bleef U heel dicht bij mij
en noemde steeds mijn naam.

Tot na een lange donkere nacht
het licht weer ging gloren
de wolken verdwenen
en ik Uw stem kon horen.

U sprak mijn naam
zoals niemand hem
ooit heeft uitgesproken
vol Liefde en erbarming
ik kon het niet geloven.

“Je bent van Mij”,
sprak zacht Uw stem
“Je hoeft niet bang te zijn.
Geef Mij nu maar je angst
je zorgen en je pijn.”

En met Zijn armen
veilig om Mij heen
werd ik opnieuw geboren
vrij als een vogel
een kind van God
ik mag altijd bij Hem horen.

GOEDE VRIJDAG

Aan het kruis werd Hij gehangen
Hij hing daar voor jou en mij
deze dag maakt mij verdrietig
maar deze dag maakt mij ook blij.

Want het kwaad is overwonnen
dat heeft Jezus voor ons gedaan
Hij droeg de straf die Hij niet verdiende
wij mogen nu vrij naar God toe gaan.

Dank U lieve Here Jezus
dat U zoveel houdt van mij
ik zal altijd van U houden
U gaf Uw leven en maakte mij vrij.

Vrij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
11
feb

VRIJ

Vrij te mogen zijn
je geliefd te mogen weten
Hij alleen is Heer
dat mag je nooit vergeten.

Alle banden zijn verbroken
door Jezus Christus, Gods Zoon
Zijn waarheid maakt je vrij
heilig, rein en schoon.

En mocht je toch ooit falen
jij bent en blijft Zijn kind
’t is alleen door Gods genade
dat je echte vrijheid vindt.

IN LEVEN ÈN DOOD

Je hoeft niet alleen te gaan
de Heer gaat aan je zij.
Ook ’t laatste stukje van je pad
is Hij er steeds bij.

Het geeft niet dat je niet kunt lopen
Hij wil je immers dragen.
En daar op die veilige plek
mag je alles aan Hem vragen.

Vertel Hem maar van je verdriet
je angsten en je pijn
hoe moeilijk het is om los te laten
ook al zou je nu al bij Hem willen zijn.

Huil maar uit bij Hem op schoot
Hij houdt je hand vast in leven èn dood
Niemand kan troosten zoals Hij
Jezus maakt jou weer volkomen vrij.

Gevangen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal, Jezus2
6
feb

GEVANGEN

In de gevangenis van het leven
ingebed in angst en pijn
onrecht, niet willen vergeven
eenzaam, niet de minste willen zijn.

Teleurgesteld in God en mensen
niemand die jou wil verstaan
toch is er Iemand die jou kan begrijpen
naar Jezus kun je altijd gaan.

Hij is een Trooster en Bevrijder
van muren om ons heen gebouwd
hij maakt vrij, geeft jou nieuw leven
als jij je aan Hem toevertrouwt.

Vrij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Twijfel/vragen
10
sep

Ik zou U zo graag altijd willen ervaren
‘k zou U zo graag willen zien
nooit geen twijfels meer of vragen
maar zekerheid en geen misschien.

Dicht in Uw nabijheid leven
Uw Liefde voelen ieder uur
altijd de goede keuzes maken
in mij een eeuwig brandend vuur.

Ik zou zo graag geen fouten maken
nooit meer wanhoop of diepe spijt
Uw stem altijd kunnen horen
geen volle agenda maar alle tijd.

Toch mag ik steeds weer bij U komen
U ziet mij in Christus aan
U weet hoe ik zal gaan worden
U blijft altijd naast mij staan.

Ik mag leven in het nu en heden
genieten van de kleine dingen om mij heen
fouten maken en er van leren
uw armen zijn altijd om mij heen.

Ik hoef het niet te verdienen
door Uw genade ben ik vrij
ik hoef mezelf niet te bewijzen
ik in U en U in mij.