web analytics
Posts Tagged "dood"

Het offer van Gods Zoon

Niemand kan dit leed doorgronden
niemand kan het echt verstaan
de pijn die Jezus heeft geleden
de weg die Hij moest gaan.

Niemand kan het echt begrijpen
geen Liefde op aard’ zo groot
Zijn leven vrijwillig gegeven
en toch overwinnaar van de dood.

God zo groot en ook een mens
kwetsbaar zoals wij
is Hij als een lam gegaan
Hij deed het ook voor jou en mij.

De beker die Hij leegdronk
tot op de laatste slok
Hij liet Hem niet voorbij gaan
maar bracht ons terug bij God.

Niets kan ons van Hem scheiden
geen ziekte, zonde of dood
de weg naar God is open
Zijn Liefde is oneindig groot!

www.myplaceofpeace.com/het-offer-van-Gods-Zoon

De dood

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overlijden
23
mrt

DE DOOD

De dood is zo ongrijpbaar
trekt je aan en stoot je af
het is een afscheid nemen
je staat aan een gedolven graf.

Het vertelt ook van een toekomst
van verwachting en van hoop
van heel zeker mogen weten
Jezus blijft bij mij, dwars door de dood.

Hij geeft je eeuwig leven
wonderschoon en vol van vrede
je hoeft niet bang te zijn
ook jou wil Hij dit geven

VOOR EEUWIG VERBONDEN

Als de wereld stil staat
niets meer is zoals het was
als je hoop verdwenen is
jouw kindje niet eens leven mag…

Als in plaats van het leven
de dood jouw kind heeft ingehaald
jouw toekomstdromen zijn verdwenen
als je volkomen bent verdwaald…

Als je enkel nog kunt vragen
waarom oh God, ik begrijp het niet
als je handen zich tot vuisten ballen
als je stikt van verdriet…

Kijk dan maar eens in Mijn ogen
zie de tranen die we samen huilen
Mijn armen open om jou te troosten
er is een plaats waar jij mag schuilen.

Ik begrijp jouw groot verdriet
omdat Mijn Zoon Mij immers ook verliet
door Hem ben jij voor eeuwig
verbonden met jouw kind
zodat je toch weer hoop en toekomst vindt.

(zie ook Gedichtenkaarten Overlijden)

ZIJN GROOTSTE WENS

U hebt de dood toch overwonnen
waarom blijft hij dan nog bestaan
waarom is er zo’n grote afstand
tussen ons en hen die heen zijn gegaan?

Waarom lijkt de dood nog steeds het einde
al is het in werkelijkheid een nieuw begin
waarom lijkt de dood soms een verlossing
en lijkt het aardse leven zonder zin?

Waarom komt u nog steeds niet weder
om ons te halen allemaal
waarom lijkt U zo te talmen?

Het is Uw genade… dat is waar.

U geeft nog steeds de kans om te kiezen
Jezus gaf zijn leven voor ieder mens
U wilt al Uw kinderen in Uw armen sluiten
dat is Vaders grootste wens.

Verenigd met God

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overlijden
12
feb

VERENIGD MET GOD

Elk leven komt bij Mij vandaan
elk leven keert terug
al lijkt een leven nog zo kort…
al lijkt het slechts een zucht…

Mijn levensadem is jouw deel
Mijn Geest, die leeft in jou
je blijft voor altijd voortbestaan
in ieder mens, die van je houdt.

Mijn Handen vormden jouw pril begin
zoals jij is er slecht één
in leven en in sterven
ben ik in en om je heen.

Zo keer je terug bij Mij
geen leven is te kort
er is geen einde na de dood
omdat je weer met Mij verenigd wordt.

NEEM DE WERELD IN UW ARMEN

Het leed van een moeder
het verdriet van een kind
het “recht” van een oorlog
verwond en verminkt.

Verbijsterd, gelaten
geen leven, maar dood
doffe ellende
het verdriet is te groot.

Te groot voor die moeder
die haar kind niet meer vindt
te diep voor die vader
z’n lichaam verminkt.

Te laat voor dat kind
geen recht van bestaan
z’n toekomst ontnomen
geen lach en geen traan.

Oh God, grijp toch in
het is bijna te laat
ontneem ons het recht
te kiezen voor het kwaad.

Ontneem ons de wil
om God te willen zijn
neem de wereld in Uw armen
zodat het kwaad voorgoed verdwijnt.

De dood overwonnen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
12
feb

DE DOOD OVERWONNEN

De dood overwonnen
niets hield U gebonden
U rees uit het graf
en stond op uit de dood.

Niets kan ons nog scheiden
geen dood en geen lijden
U hebt in ons leven
het laatste woord.

De kloof is verdwenen
ons wacht eeuwig leven
een leven met Hem
in Gods heerlijkheid.

Blijf niet staan bij dat graf
want daar is Hij niet meer
Jezus leeft en wij met Hem
dat is genade van onze Heer.

ALS DE WERELD STIL STAAT

Als de wereld stil staat
als de dag verdwijnt
je toekomst slechts een donker gat
dat in het niets verdwijnt…

Als het leven je ontvliedt
een ongelijke strijd
als de dood steeds nader komt
als de tijd verstrijkt…

Dan wacht Jezus daar op jou
sterker dan de dood
Hij overwon hem ook voor jou
Zijn liefde voor jou is levensgroot.

Wees maar niet bang, Hij draagt jou nu
je hoeft niets meer te zeggen
dan alleen je moede hoofd
veilig aan zijn borst te leggen.

Hij draagt jou door de Hemelpoort
in een wereld van Liefde en Licht
je mag Jezus nu aanschouwen
van aangezicht tot aangezicht.

Liefde overwint

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop, In het dal
8
feb

LIEFDE OVERWINT

Het kan me zo intens benauwen
wat er om me heen gebeurt
de dood waart rond als een woeste leeuw
hij schuimbekt en hij brult.

Naar leeftijd wordt niet meer gekeken
jonge levens in de kiem gesmoord
diepe rouw en droefenis
hun klacht wordt overal gehoord.

En nog is het niet het einde
nog is het niet voorbij
oog om oog en tand om tand
liefde en haat gaan hand in hand.

Toch zal de Liefde overwinnen
al gaat de dood nog steeds zijn gang
het laatste woord zal Jezus spreken
’t duurt nu niet meer zo lang.

LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN

Zo stil en koud
zo klein en lief
zo mooi, zo zacht
mijn hartedief.

Geen recht van bestaan
geen enkele hoop
ik zoek naar leven
maar vind de dood.

Ik bid tot God
en roep Hem aan:
“O Heer, waarom?
wie heeft dit gedaan?”

Ik kijk omhoog…
hij is niet dood!
want ik zie God
met mijn kind op schoot.