web analytics
Archive for the "Stilte" Category

Stil verwachten

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Stilte
31
mrt

Stil verwachten

(Stille zaterdag)

De nacht is gekomen
het kruis is leeg
de spotters zijn vertrokken
ieder ging zijns weeg.

Het graf is verzegeld
afgesloten met een grote steen
de soldaten houden de wacht
niemand kan er door heen.

De aarde is stil en koud
ze houdt haar adem in
alle hoop vervlogen
zoekend naar een nieuw begin.

Stilte over alle landen
geen geschreeuw en ook geen lied
alleen maar stil verwachten
een zucht en intens verdriet.

Hoop maar, bidt maar
blijf verlangen
het licht dat gloort reeds aan de kim
want uit die diepe duisternis
ontstaat een nieuw begin!

www.myplaceofpeace.com/stil-verwachten

Je Suis Charlie

Wie ben ik?
Wie ben jij?
Wie zijn wij?

Christen?
Moslim?
Vogelvrij?

Geliefd?
Bemind?
Gehaat?

Vrijheid
die niet echt bestaat
zo lang er nog één mens
op aarde is
die deze vrijheid mist.

Voor ieder mens
dicht bij of ver weg
is deze vrijheid
hun goed recht.

Ik weet wie ik ben
als Charlie er niet meer is
…dat ebola-kind
die zijn ouders zo mist
…de Christen
die vervolgd wordt om zijn geloof
…de vluchteling
zonder huis of hoop
…de zieke
die weet dat hij sterven gaat
…de dakloze
die leeft op straat
…de oude vrouw
die nooit haar kinderen ziet…

Maar vandaag…
Je Suis Charlie!

SOMS

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Stilte
5
jun

SOMS

Soms gaat de storm zo woest te keer
de golven beuken op mijn schip
maar Jezus vind ik niet
die rustig te slapen ligt.

Soms buldert de wind in en rond mijn huis
alles schudt en de aarde beeft
maar Jezus vind ik niet
die mij rust en vrede geeft.

Soms ben ik toch zo druk
voor mijn God in de weer
maar als ik Jezus tegen kom
herken ik Hem niet meer.

Soms ben ik zo ziek
te moe om mij naar Hem uit te strekken
dan voel ik Zijn liefdevolle Hand
die Hij op mijn hoofd wil leggen.

Soms ben ik heel stil
voor niets meer op de vlucht
ook niet voor mezelf
als een vogel zo vrij in de lucht.

Dan daalt Zijn Geest stil in mij neer
in het zachte suizen van de wind
en ik hoor het fluisteren van mijn naam
“Jij bent Mijn geliefde kind”.

IN DE STILTE VAN DE NACHT

’s Nachts is alles anders
God is mij dan zo dicht nabij
als alle zekerheden weg vallen
is Hij daar aan mijn zij.

Ik hoef Hem niet te zoeken
“Hier ben ik wees maar stil,
Ik ben de God die jou
zo graag vertroosten wil.

Jouw tranen wil ik drogen
Ik bewaar ze in een kruik
Ik hoor jouw lofzang en je klaagzang
iedere zucht en elk geluid.

Ook deze storm komt weer tot bedaren
ook dit gevecht wordt eens beslecht
het goede wint het van ’t kwade
Mijn Hand is altijd naar jou uitgestrekt.”

In de stilte van de nacht
komen stormen weer tot rust
als God de zee tot kalmte maant
en Hij mij met Zijn Liefde kust.

De hoogste top

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Stilte
16
feb

DE HOOGSTE TOP

Steeds weer zoeken naar het goede
Steeds weer kiezen voor de Heer
steeds de juiste keuzes maken
leven in Uw Liefde meer en meer.

Steeds weer zoeken naar de stilte
om te luisteren naar Uw stem
je hart en geest vullen met Gods Woord
zodat je Hem steeds beter kent.

Soms moet je daar heel hard voor knokken
want de wereld en je agenda vragen prioriteit
een etmaal heeft slechts 24 uren
en voor God is er geen tijd.

Tot je wered heel beperkt wordt
en je agenda een nutteloos vod
en je opeens alle tijd hebt
dan ga je schoorvoetend naar God.

Je mag elke dag opnieuw beginnen
Gods genade houdt nooit op
maak Hem maar deel van heel jouw leven
dan beklim je zelfs de hoogste top.

ikzalvoorustrijden

IK ZAL VOOR JE STRIJDEN

Zo maar tranen van ontroering
van Uw Liefde diep in mij
van het zeker mogen weten
U bent hier, heel dicht bij mij.

U wist de tranen van mijn ogen
“Jij bent Mijn geliefde kind”
U leidt mij met zachte Hand
zodat ik de weg weer vind.

Van het kwade naar het goede
naar de Liefde i.p.v. haat
van wrok naar vergeving
naar een hart dat voor U open staat.

Ik mag stil zijn, U zult strijden
U verbindt zich aan het goede
in ieder mens
zodat de Liefde zal overwinnen
dat is Uw wil en ook mijn wens.

Hoe doe je dat?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2, Stilte
11
feb

HOE DOE JE DAT?

Stil zijn voor God
hoe doe je dat,
als je overloopt van vreugde
of verteerd wordt door smart?

Als de stem van de wereld
jouw leven beheerst,
als je stil zijn en luisteren
gewoon hebt verleerd?

Als je agenda beheerst wordt
door aardse zaken,
als je niet eens meer weet
hoe je tijd voor God vrij moet maken?

Vouw maar je handen
buig maar je hoofd
leg hem maar rustig
bij Jezus op schoot.

Hij streelt teder je haren
en noemt zacht je naam
zo kom je tot rust
en kun je weer verder gaan.

Fluister Mijn naam

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus, Stilte
7
mrt

Ik zal er zijn
zoek en je zult Mij vinden
in een mens die je ontmoet
in een bloem of een vlinder.

Ik zal er zijn
in de lach van een kind
in het gezang van een vogel
die zijn lied vrolijk zingt.

Ik zal er zijn
in de zon die voor jou schijnt
in de sterren die stralen
in het duister dat verdwijnt.

Ik zal er zijn
om je rugzak te dragen
laat hem maar los
je hoeft niets te vragen.

Ik zal er zijn
in elke traan die je plengt
in elke zucht die je slaakt
waar je ook bent.

Ik zal er zijn
in de stilte en de storm
fluister Mijn naam
Ik ben er!
“Jezus, kom!”

Als ik kijk naar de bloemen
naar de leliën op de velden
naar uitbundige herfstkleuren
die mij van Uw Liefde vertellen.

Naar de stilte in de winter
ongerept en zo sereen
als de vlokken dwarrelen
als manna om ons heen.

Naar de zon en naar de sterren
aan het hemels firmament
naar muziek in strelende klanken
waarin ik Uw stem soms herken.

Naar de dieren klein en teder
de zwakheid van een lam
zo heeft U Uzelf gegeven
toen U op de aarde kwam.

Naar de schoonheid die vergaat
maar van binnen blijft bestaan.
in ons allerdiepste wezen
tot we eenmaal voor God mogen staan.

In een volmaakt en eeuwig leven
dat in Gods nabijheid op ons wacht
nu nog beperkt en met veel moeite
maar in Zijn Liefde vinden we kracht.

Open Heer onze vermoeide ogen
onze oren en ons verstand
zodat we Uw schoonheid mogen aanschouwen
een voorproefje van het beloofde land.

JHWH

Posted by: Cobiin Dicht bij God, GEDICHTEN Cobi, Stilte
10
okt

De ademklanken van Gods naam
verbinden ons met Hem
zodat we Hem nooit kunnen ontlopen
Hij die zegt “Ik ben”.

Zijn adem en Zijn Geest
doorstroomt ons alle dagen
ieder uur, ieder moment
hoe kunnen wij nog vragen…

Waar bent U God
ik zie U niet, ik kan U echt niet vinden
niet horen en niet voelen,
ga maar bij jezelf naar binnen.

Sluit de gordijnen
doe je ogen dicht
stop met vragen
volg slechts het Licht.

Je ademt God uit
en je ademt Hem in
je leeft in Hem
Hij zit binnen in.

De verbinding met God
kan zo weer helen
je hoeft niets te voelen
en ook niets te geven.

Er enkel maar zijn
in een kinderlijk vertrouwen
God is nooit weg geweest
Hij zal altijd van je houden.