web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

Het Licht van de wereld

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
20
dec

Het Licht van de wereld

Zoon van de Allerhoogste
op een hemelse troon
kind in een stal
een Mensenzoon.

Geëerd en geprezen
ere zij God
genageld aan het kruis
verguisd en bespot.

Geliefd door de Vader
een gouden kroon
een speer in z’n zij
een doornenkroon.

De beker die niet voorbij ging
het begon in die stal
Uw wil geschiede
opdat het Licht overwinnen zal.

Het Licht van de wereld
dat schijnt in de nacht
en eeuwig blijft branden
waar Jezus wordt verwacht.

Knielen bij het kribje

Een witte zachte deken
bedekt de wereld, stil en zacht
het dempt de hulpkreet van de kinderen
de noodkreet uit het diepste van hun hart.

Het verzacht de pijn die zij hebben geleden
het lijkt een beetje pais en vree
en bij het smelten van die witte wereld
neemt het ook de vrede met zich mee.

Reinig oh Heer onze harten
maak ze zuiver als puur goud
witter dan pasgevallen sneeuw
we hebben het zo vreselijk koud.

Vul onze harten weer met Liefde
met de stilte en eenvoud van een kind
we knielen bij het kribje neder
tot ons onrustige hart weer vrede vindt.

Dank U Heer dat U recht zult spreken
genezen wat zo diep is verwond
alles helemaal nieuw zult maken
kom Heer Jezus, kom!

Buigen of breken

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus, Kerst
16
dec

Je moet bukken en knielen om in de stal te komen
anders stoot je zeker je hoofd
je bent nooit te klein om binnen te gaan
maar soms ben je wel te groot.

Je moet buigen of breken
zoals het geknakte riet
maar één ding is zeker
God verbreekt je niet.

De deur van de stal is nooit op slot
je mag er zo naar binnen gaan
vuile schoenen of gescheurde kleren
naar Jezus mag je altijd gaan.

En kom je weer buiten
klein en gebogen
maar gevuld met Zijn Liefde
en gesterkt door Zijn kracht…

Dan recht jij je rug
als nooit te voren
omdat je nu alles
van Jezus verwacht.

Ontferm U Heer

Ontferm U Heer
de wereld staat in brand
wij kunnen het niet zelf
het loopt volkomen uit de hand.

We zijn van U vervreemd
verbonden met het kwaad
ontferm u Heer, vergeef ons
het is nog niet te laat.

Alleen de dieren kennen
nog de oorsprong van hun bestaan
wij zijn de weg kwijt Heer
zo ver bij U vandaan.

Ontferm U Heer en help ons
we belijden onze schuld
en buigen ons voor U neer
heb nog wat geduld.

Wij zijn als de verloren zoon
zo ver verwijderd van Huis
neem de wereld in Uw armen
en breng ons veilig Thuis.

Je wordt verwacht

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
10
dec

Je wordt verwacht

Hoor jij ook de engelen zingen
vrede op aarde zingt het engelenkoor
een Kind is ons geboren
de herders gingen ons reeds voor.

Kom laten wij Hem aanbidden
met wierook, mirre en goud
een open hart en gebogen hoofd
omdat Hij zo veel van ons houdt.

Zo naderen wij het Kind in die stal
een paar stappen vooruit en soms weer terug
maar samen op weg naar Jezus
bij Hem vinden wij het ware geluk.

De weg is soms moeilijk, lang en smal
maar de ster verlicht ons pad
de staldeur staat open voor jou en mij
wees welkom, je wordt verwacht!

DIT WIL HET KERSTKIND VOOR JOU ZIJN

Een Kindje in een kribbe
Hij is onze hoop
vervulling van verlangen
Liefde oneindig groot.

Een troost in bange dagen
twee armen om je heen
een schouder om op te huilen
nooit meer eenzaam of alleen.

Een oor dat altijd luistert
een stem die zachtjes spreekt
Zijn leven dat Hij heeft gegeven
de dood die Hij overwonnen heeft.

Kracht om te kunnen strijden
een Hand naar je uitgestrekt
een Voetspoor om in te lopen
een Wegwijzer op jouw levenspad.

Advent

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
3
dec

Advent

Een tijd van verwachting
verstilling en hoop
op het Licht van de wereld
die ons redding belooft.

Het Licht zal ontsteken
in een duister bestaan
eeuwig zal blijven branden
en nooit meer weg zal gaan.

Vrede zal brengen
geen zwaard maar een kruis
een wegwijzer voor elk mens
op hun reis naar Huis.

Advent is een kaarsje
dat brandt in de nacht
een teken van hoop
voor wie Jezus verwacht.

Ik ben

Posted by: Cobiin Dicht bij God, GEDICHTEN Cobi
1
dec

Ik ben

Soms denk ik dat God wel eens moet lachen
om hoe wij bidden, smeken, klagen
we verwachten grote wonderen
en bestoken Hem met duizend vragen.

We vertrouwen en twijfelen
danken en loven die grote God van het heelal
we zien Hem als een strenge Vader
of een vriendje dat er altijd wezen zal.

We voelen Hem mijlen ver weg
of juist heel dicht bij
we weten, Hij woont in jou
en misschien ook wel in mij.

Hij is zo groot als een Koning
of zo klein als een kind
de liefdevolle Vader
die je op aarde niet vindt.

Maar God kijkt in Liefde op ons neer
Hij omarmt ons teder en fluistert zacht:
“Ik ben die Ik ben,
veel groter dan je ooit hebt gedacht.”

Nog even

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop, Leven
29
nov

Nog even

Nog even zweven op de wind
nog even dansen in het rond
nog even vrolijk dartelen
dan bereiken ze de grond.

Teruggekeerd naar moeder aarde
weer vergaan tot stof
tot op die grote mooie morgen
ook zij weer zingen tot Gods lof.

Zo gaat de cyclus steeds zijn gang
nieuw leven, dood, maar niet voorbij
alles wordt nieuw en zal herrijzen
dat geeft hoop en maakt je blij.

Heer wilt U spoedig komen
onze wereld is in nood
we kunnen het niet zelf
die vergissing was te groot.

Heer wilt U ons vergeven
wat wij U en anderen hebben aangedaan
ontferm U over ons
zie ons leed niet langer aan.

Wacht niet langer Heer kom spoedig
het lijkt soms al bijna te laat
als satan als een briesende leeuw
in ons midden rond gaat.

Maak ons sterk Heer in onze zwakheid
al woeden stormen om ons heen
U hebt alles in de Hand
en laat ons geen moment alleen.

Zegen deze wereld Heer
ieder mensenkind
houdt ons in Uw armen
zodat ieder mens weer vrede vindt.