web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

DIT WIL HET KERSTKIND VOOR JOU ZIJN

Een Kindje in een kribbe
Hij is onze hoop
vervulling van verlangen
Liefde oneindig groot.

Een troost in bange dagen
twee armen om je heen
een schouder om op te huilen
nooit meer eenzaam of alleen.

Een oor dat altijd luistert
een stem die zachtjes spreekt
Zijn leven dat Hij heeft gegeven
de dood die Hij overwonnen heeft.

Kracht om te kunnen strijden
een Hand naar je uitgestrekt
een Voetspoor om in te lopen
een Wegwijzer op jouw levenspad.

Advent

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
3
dec

Advent

Een tijd van verwachting
verstilling en hoop
op het Licht van de wereld
die ons redding belooft.

Het Licht zal ontsteken
in een duister bestaan
eeuwig zal blijven branden
en nooit meer weg zal gaan.

Vrede zal brengen
geen zwaard maar een kruis
een wegwijzer voor elk mens
op hun reis naar Huis.

Advent is een kaarsje
dat brandt in de nacht
een teken van hoop
voor wie Jezus verwacht.

Ik ben

Posted by: Cobiin Dicht bij God, GEDICHTEN Cobi
1
dec

Ik ben

Soms denk ik dat God wel eens moet lachen
om hoe wij bidden, smeken, klagen
we verwachten grote wonderen
en bestoken Hem met duizend vragen.

We vertrouwen en twijfelen
danken en loven die grote God van het heelal
we zien Hem als een strenge Vader
of een vriendje dat er altijd wezen zal.

We voelen Hem mijlen ver weg
of juist heel dicht bij
we weten, Hij woont in jou
en misschien ook wel in mij.

Hij is zo groot als een Koning
of zo klein als een kind
de liefdevolle Vader
die je op aarde niet vindt.

Maar God kijkt in Liefde op ons neer
Hij omarmt ons teder en fluistert zacht:
“Ik ben die Ik ben,
veel groter dan je ooit hebt gedacht.”

Nog even

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop, Leven
29
nov

Nog even

Nog even zweven op de wind
nog even dansen in het rond
nog even vrolijk dartelen
dan bereiken ze de grond.

Teruggekeerd naar moeder aarde
weer vergaan tot stof
tot op die grote mooie morgen
ook zij weer zingen tot Gods lof.

Zo gaat de cyclus steeds zijn gang
nieuw leven, dood, maar niet voorbij
alles wordt nieuw en zal herrijzen
dat geeft hoop en maakt je blij.

Heer wilt U spoedig komen
onze wereld is in nood
we kunnen het niet zelf
die vergissing was te groot.

Heer wilt U ons vergeven
wat wij U en anderen hebben aangedaan
ontferm U over ons
zie ons leed niet langer aan.

Wacht niet langer Heer kom spoedig
het lijkt soms al bijna te laat
als satan als een briesende leeuw
in ons midden rond gaat.

Maak ons sterk Heer in onze zwakheid
al woeden stormen om ons heen
U hebt alles in de Hand
en laat ons geen moment alleen.

Zegen deze wereld Heer
ieder mensenkind
houdt ons in Uw armen
zodat ieder mens weer vrede vindt.

Help ons Heer

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
22
nov

Help ons Heer (gebed)

Help ons Heer in onze zwakheid
help ons Heer elkaar te verstaan
help ons Heer elkaar te bereiken
in Uw voetsporen te gaan.

Wilt U ons meer Liefde geven
elkaar te zien zoals U ons ziet
leer ons Heer samen te delen
uit onszelf kunnen we het niet.

Als kinderen van één Vader
de armen om elkander heen
U alleen Heer kunt ons vormen
maak o Heer, ons samen één.

Om Uw kinderen te bereiken
eenzaam en zo ver van Huis
dat zij Jezus mogen leren kennen
leidt hen naar Uw Vaderhuis.
Amen

Als ik denk…

Posted by: Cobiin Dicht bij God, GEDICHTEN Cobi
17
nov

Als ik denk aan Uw Schepping
zo vol van pracht
de bloemen, de dieren
Uw liefde, Uw kracht.

De kleuren, de schoonheid
de mens die U schiep
Uw Geest die ons
tot leven riep.

het menselijk lichaam
niet te doorgronden
zijn hersens, zijn brein
een levensgroot wonder.

Hoe groot, hoe bijzonder
hoe wonderschoon
moet U wel niet zijn
Vader, Geest en Zoon.

Vadertje tijd

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven
15
nov

Vadertje tijd

Tijd is zo kostbaar
we houden het stevig in onze hand
maar opeens is het verdwenen
weggeglipt als korrels zand.

Wat is er nog over
van die grote berg zand
verdwenen in de eeuwigheid
we hebben niets meer in de hand.

Wat doe je met de tijd
die je over had door dat geren
maakte het je gelukkiger
weet je nog wel wie je bent?

Stel je tijd eens af
op Gods tijd en Zijn uur
zou de tijd dan stil staan
en het stil worden op den duur?

Zouden wij Zijn stem
dan weer kunnen verstaan
zouden rust en vrede
weer deel worden van ons bestaan?

Zet je tijd maar gelijk met God
je krijgt vast geen spijt
maar wel zeeën van tijd
tot in de eeuwigheid.

Vergeven

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven, Overgave
12
nov

Markus 11:25
Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.’

Vergeven

Vergeven is een noodzaak
het verandert en bevrijdt
je van een zware last
die je meedraagt in de tijd.

We hebben allemaal vergeving nodig
van God de Vader, onze Heer
Hij schenkt het ons vele malen
ook wij moeten vergeven, telkens weer.

Vergeven lijkt soms onmogelijk
het was te veel, te wreed
om zo maar te vergeven
wat een mens jou aan deed.

Bid maar tot God de Vader
Heer ik kan het niet
mijn hart lijkt wel van steen
er zit nog steeds zo veel verdriet…

dat ik dagelijks mee moet dragen
door wat een ander mij heeft aangedaan
ik kan zo maar niet vergeven
mijn hart is een beetje stil blijven staan.

Toch vraag ik U, wilt U het mij leren
aan Uw Hand en stap voor stap
zodat ik bevrijd word van mijn last
en er weer vrede komt in mijn hart.

Al mijn haat en bitterheid
zijn een deel geworden van mijn leven
wilt U mij daarvan bevrijden
aan U oh Heer wil ik het geven.

Dank U Jezus dat U het gaat doen
uit eigen kracht kan ik niet vergeven
maar U bent de balsem voor mijn hart
zodat ik weer in vrijheid kan leven.

GELUKZOEKERS

Psalm 70:5
5 Wie bij u hun geluk zoeken
zullen lachen en vrolijk zijn,
wie van u hun redding verwachten
zullen steeds weer zeggen:’God is groot!’

We zijn eigenlijk allemaal gelukzoekers.
We zoeken het overal, in geld, bezit, groter, beter, meer, en toch zijn we vaak niet tevreden en gelukkig.
Zou er een ander soort geluk zijn, zoeken we op de verkeerde plaats?

In de Bijbel staat een heel duidelijk advies: Bij U God is geluk te vinden.
Een vorm van geluk waar je vrolijk van wordt, die je doet lachen.
God zoeken en Hem steeds meer en beter leren kennen, dat is een vorm van geluk, die niet afhankelijk is van de omstandigheden of van het bezit van aardse goederen.

Weet je waar je ook gelukkig van wordt, als je God groot gaat maken.
Hem prijzen en danken onder alles.
Dat is een levenskunst, die je boven alles uit tilt. Het brengt je op een plaats waar het ware geluk te vinden is, dicht bij het Vaderhart van God.
Daar mag je ontdekken wie Hij is en wie je zelf mag zijn in en door Hem, een geliefd kind van God de Vader.
Die zekerheid maakt je blij en gelukkig, een geluk dat niemand je af kan nemen en je als een kostbare Parel in je hart mag bewaren.

Zoek vandaag maar eens binnen in jezelf in je eigen hart. Misschien heb je hem nog nooit ontdekt, maar die Parel ligt daar ook voor jou.

Veel geluk!

Geluk

Geluk daar moet je voor vechten
gelukkig dat wíl je zijn
gelukkig zijn is een keuze
geluk gaat gepaard met pijn.

Geluk zit hem niet in rijkdom
maar in tevreden en in een thuis
geluk kun je ook niet kopen
het wordt begeerd en ook verguisd.

Geluk kun je niet verdienen
je krijgt het gratis, gewoon om niet
gelukkig kun je altijd zijn
in vreugde en ook in verdriet.

Geluk is niet de afwezigheid van problemen
maar de aanwezigheid van God
geluk is in jezelf te vinden
het is geen vreemde speling van het lot.

Geluk is een gevoel heel diep van binnen
je geliefd te weten, een kind van God te zijn
zodat je hart van vreugd gaat zingen:
“God heeft mij lief, ik mag er zijn!”