web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

Hij is onze hoop

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2, Kerst
11
feb

HIJ IS ONZE HOOP

Met Kerst moet ik eigenlijk huilen
ik voel geen blijdschap in m’n hart
ik moet steeds maar denken
aan al die mensen overmand door smart.

Aan hen die ons ontvielen
die weten te moeten gaan
ik zie alleen maar duisternis
en vul m’n dagen met een traan.

Is Kerst niet meer dan duisternis
meer dan een lach of traan
meer dan ik kan bevroeden
is Jezus ons niet voorgegaan?

Op weg naar ’s Hemels luister
te beginnen in een stal
nederig als een kindje klein
die deze wereld redden zal?

Dan springt m’n hart weer op van vreugde
als ik denk aan Hem waar ik in geloof
omdat ik in Zijn Licht mag leven
Hij verandert duisternis weer in hoop.

Hij is de weg

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
11
feb

HIJ IS DE WEG

God is een Trooster en Bevrijder
een Redder uit onze diepe nood
Zijn karakter is enkel Liefde
en Zijn Liefde is zeer groot.

Hij houdt van alle mensenkinderen
rood of bruin en blank of zwart
ook jij mag bij Hem komen
elk mens heeft een plaatsje in Zijn hart.

Je hoeft die plaats niet te verdienen
de prijs is voor jou al lang betaald
je hoeft die plek alleen maar in te nemen
Jezus wijst de weg als je bent verdwaald.

Als je Hem zoekt zul je Hem zeker vinden
dat heeft Jezus zelf gezegd
Hij is de Bron van Levend Water
Hij is de Waarheid, Hij is de Weg!

Hij draagt jou

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
11
feb

HIJ DRAAGT JOU

Als op vleug’len van een arend
draagt Hij jou wanneer je valt
zwevend op Zijn kracht van Liefde
tot je zelf weer vliegen zal.

Je kan je nooit te pletter vallen
ook al maak je een vrije val
onder jou Zijn eeuwige armen
ook in dat diepe donkere dal.

Al zie je enkel duisternis
al lijkt het donker om je heen
Zijn licht zal het uiteindelijk winnen
Zijn Liefde dringt overal doorheen.

Here red mij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
11
feb

HERE, RED MIJ!

Red mij Heer, want ik verdrink
’t is of ik steeds dieper zink
’t water stijgt tot boven m’n hoofd
’t heilig vuur is langzaam gedoofd.

Wanhoop overspoelt mij
vloed is het winnende getij
m’n hoofd gebogen naar benee’
‘k zie alleen maar die woeste zee.

Maar ik weiger te verdrinken
‘k wil niet in de diepte zinken
de duivel jaag ik weg in Jezus’ naam
door U mag ik in de overwinning staan.

Vanuit het dal kijk ik omhoog
dan zie ik weer Uw regenboog
schitterende kleuren, stralend licht
als ik m’n oog maar op Jezus richt.

Handen

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
11
feb

HANDEN

Handen kunnen werken, ruig en hard

handen kunnen strelen, teer en zacht

handen kunnen slaan, meedogenloos

handen kunnen stil zijn, hopeloos

handen kunnen troosten, stil verdriet

handen kunnen voelen, wat niemand ziet

handen kunnen geven, met plezier

handen kunnen nemen, als een dier

handen kunnen spreken, zonder stem

handen ZIJN om te vouwen, in gebed tot HEM!

Gods Geest in jou

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pinksteren
11
feb

GODS GEEST IN JOU

Wist jij dat God Zijn Geest wil geven
aan een ieder die in Hem gelooft?
Voordat Hij opvoer naar de hemel
heeft Jezus dat Zijn discipelen beloofd.

Wist jij dat dit de Heilige Geest is
de Trooster, die jou vertellen kan
of je rechts of dat je links moet
die in jou wil wonen, levenslang?

Wist jij dat je slechts hoeft te vragen
om de vervulling van Zijn Geest?
Het is een gebed dat wordt verhoord
en waarop God altijd antwoord geeft.

Wist jij dat je om méér mag vragen,
méér van Zijn Liefde, Zijn vuur en Zijn Geest?
Dan ziet de wereld ook Jezus in jou
en wordt het waarlijk Pinksterfeest.

GOD IS ALTIJD ONLINE

God is altijd online
op het wereldwijde web
bij Hem is nooit een storing
en Zijn server is nooit bezet.

Met God chatten is altijd mogelijk
het contact is levensecht
de verbinding is gelukkig draadloos
ook zonder computer kun je bij Hem terecht.

Hackers kunnen niet storen
Gods firewall werkt altijd correct
je zult hem wel zelf moeten installeren
dan is jouw verbinding perfect.

Gods computer zoekt heel het net af
om te verbinden met jou en mij
we mogen gratis downloaden
en virussen zijn er niet bij.

De beste programma’s kun je bij Hem krijgen
dan loopt je computer als een trein
en mocht je harde schijf toch crashen
dan is God voor jou altijd online.

Hij heeft geen wachttijd en geeft goede adviezen
Hij heeft zelfs een Handleiding gemaakt
als je die gebruikt als leidraad voor je leven
dan wordt jouw (levens)computer nooit meer gekraakt.

Geen zondaar te groot

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2
11
feb

GEEN ZONDAAR TE GROOT

Ook voor jou is er vergeving
ook voor jou stierf Jezus aan het kruis
ook voor jou heeft Hij een plaats bereid
bij Hem in Gods Vaderhuis.

Zijn leven is van heel veel waarde
Hij gaf het ook voor jou
vertel Hem alles wat jou vasthoudt
God blijft je onvoorwaardelijk trouw.

Hij zal je nooit veroordelen
of met boosheid gadeslaan
jouw zonden zal Hij afwijzen
maar jou kijkt Hij in Liefde aan.

Dus belijdt en vertel Hem al je zonden
geen zondaar is te groot voor Hem
zie naar Hem op en ontvang vergeving
je bent nu vrij en dat komt door Hem.

Geen brug te ver

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven2
11
feb

GEEN BRUG TE VER

Soms kunnen we elkaar niet bereiken
onrust in en om ons heen
de afstand wordt steeds groter
dan staan we moederziel alleen.

Van mens en God verlaten
geen uitzicht en geen hoop
dan rest ons nog één schuilplaats
veilig bij God op schoot.

U leert ons weer vertrouwen
U schenkt ons kracht en hoop
U geeft ons al Uw Liefde
U bent een Redder in onze nood.

U slaat een brug tussen de mensen
als wij wankelen, elkaar niet verstaan
als wij hand in hand die brug betreden
kunnen we in Uw Liefde weer verdergaan.

Geef nooit op

Posted by: Cobiin Bemoediging2, GEDICHTEN Cobi
11
feb

GEEF NOOIT OP

Geef nooit op
Ik heb de wereld overwonnen.
Geef nooit op
het is nog niet voorbij.

Geef nooit op
niets kan jou van Mij scheiden
wat er ook gebeurt
je bent een kind van Mij.

Geef nooit op
Ik ben met je al de dagen
Ik was er, ben er, zal er zijn
in goede en in slechte dagen
Mijn verlossingskracht is nooit te klein.

Geef nooit op
jouw zonden zijn vergeven
Ik geef je rust en vrede daar nog bij.
Ik ben het antwoord op jouw veelgestelde vragen
kom maar m’n kind, kom nu maar bij Mij!