web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

HET LIJDEN VAN EEN KIND

Het lijden van een kind
is het ergste dat bestaat
ze zouden moeten leven
onbewust van angst en kwaad.

Ze zouden moeten spelen
in een zonnige bloemenwei
met een vader en een moeder
broertjes, zusjes, samen blij.

Ze zouden moeten zingen
uit volle borst, een vreugdelied
velen weten niets van zingen
maar kennen alles van verdriet.

Laten we bouwen aan een wereld
waar elk leven wordt geëerd
waar God de eerste plaats krijgt
waar de Liefde nog regeert.

Laten we bij onszelf beginnen
hier en nu, op dit moment
help ons Vader in de hemel
zodat elk kind weer Liefde kent.

Even schuilen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
15
feb

EVEN SCHUILEN

Mag ik even bij U schuilen
zo maar Heer bij U op schoot
want ik kan alleen maar huilen
Heer, de wereld is in nood.

Kom toch gauw, U bent zo nodig
in deez’ wereld zo goor en grauw
kinderen kunnen niet meer lachen
niemand die zegt: Ik houd van jou.

Mag ik even m’n ogen sluiten
voor het leed, het doet zo’n pijn
‘k wil heel even niets meer horen
Uw kind wil ik alleen nog zijn.

Uw Liefde wil ik enkel voelen
Uw armen om mij heen
mij even in de hemel wanen
een bloemenwei met U alleen.

Uw Liefde voel ik door Mij stromen
een bron die nooit verdroogt
maar zich verspreidt als het mag stromen
door ieder mens waar Jezus in woont.

Nu kan ik wel weer verder leven
U vulde mij met Uw Liefde weer
ik ontving het van U om uit te delen
dank U Jezus, het gaat wel weer.

Een tuin van vrede

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
15
feb

EEN TUIN VAN VREDE

Maak mij Heer tot een tuin van vrede
waar liefde woont en haat vergaat
maak mij tot een werktuig in Uw Handen
waar Jezus hoog in ’t vaandel staat.

Maak mij een boom geplant aan water
die vruchten geeft gaaf en zoet
waar een mens in nood zich mee kan laven
omdat zij hem leven doet.

Maak mij Heer tot een bloem, die stralend
alleen nog maar Uw geur verspreidt
een geur van Christus, van hier boven
die mensen blij maakt en bevrijdt.

Maak mij Heer zoals U mij bedoeld hebt
een kind van U nederig en klein
maak mij sterk Heer in mijn zwakheid
zodat U in mij Overwinnaar kunt zijn.

EEN OPEN DEUR NAAR DE HEMEL

Alle deuren kun je sluiten
muren bouwen steen voor steen
maskers dragen, gesloten vizieren
niets en niemand om je heen.

Leven in een onneembare vesting
de ophaalbrug is zelden neer
je hart is koud en zo onkwetsbaar
dat is toch geen leven meer.

Gooi die deuren toch eens open
doe het masker nu eens af
laat die brug gerust maar zakken
begraaf jezelf niet levend in een graf.

Open je hart en durf te voelen
laat je tranen stromen, je bent niet alleen
laat de Liefde van God je hart vervullen
voel Zijn armen om je heen.

Zijn Licht zal schijnen in jouw leven
je bent geen speelbal van het lot
de deur naar de Hemel staat altijd open
je doet hem hoogstens zelf op slot.

Een kunstwerk van God

Posted by: Cobiin Dicht bij God2
15
feb

EEN KUNSTWERK VAN GOD

God’s hart is eens gebroken
en het breekt dagelijks weer
in duizenden, miljoenen stukjes
iedere breuk doet Hem zo’n zeer.

Hij voelt het verdriet en de pijn van binnen
van ieder kind dat op aard’ moet lijden
Hij draagt en ondersteunt Zijn kinderen
wijkt geen moment van hun zijde.

Ook jouw gebroken hart
kan God alleen genezen
als je alle scherven
maar aan Hem wil geven.

Hij heelt en verzorgt je wonden
met balsem van Liefde en oneindige trouw
met woorden, die Hij steeds weer fluistert:
“Jij bent Mijn kind, Ik houd van jou!

Zo geneest God diep van binnen
stap voor stap en deel voor deel
Hij maakt een kunstwerk van jouw leven
en vormt je met Hem tot één geheel.

eenhandopjeschouder

EEN HAND OP JE SCHOUDER

Een Hand op je schouder
je bent niet alleen
kijk maar eens naast je
Iemand gaat met je mee.

Hij helpt en bemoedigt
Hij staat je ter zij
het is Jezus, jouw Vriend
Hij is je steeds nabij.

Zo maar een glimlach
van Liefde naar jou
Zijn ogen vertellen:
Ik houd zo van jou!

Ik ken al jouw zorgen
geef ze over aan mij
Ik wil je helpen dragen
dat maakt jou weer vrij.

Mijn Hand op je schouder
die jou teder drukt
je hoeft niet alleen
onder je zorgen gebukt.

Ik zal je dragen
Ik beveel zee en wind
Ik heb alles in de Hand
jij bent Mijn geliefde Kind!

EEN BAKEN IN DE TIJD

Je hoeft niets te vrezen
wanneer het donker is op je weg
als je maar jouw voetstap
in die van Jezus zet.

Hij kent de weg die jij moet gaan
zelfs als het donker wordt
Zijn voetstap heeft daar al gestaan
ook om de volgende bocht.

Al lijkt je weg een wildernis
woest en zo ver van huis
Zijn voetstappen kun je altijd vinden
ze zijn gemarkeerd door het kruis.

Zij verlichten jouw duistere pad
bakens van hoop in de tijd
die jou de weg wijzen naar omhoog
en je naar God de Vader leidt.

Blijf maar zoeken naar dat baken
als je moe bent en uitgeblust
“Kom maar bij Mij, heeft Jezus gezegd
Ik geef je weer hoop, vrede en rust.”

Geen pad is onbegaanbaar
op jouw weg door het leven
als je de voetsporen van Jezus volgt
heb je niets te vrezen.

bomenzullenklappen

DE BOMEN ZULLEN KLAPPEN

De bomen zullen klappen
voor God, die hen eens schiep
de bloemen zullen juichen
voor Hem, die hen tot leven riep.

De dieren zullen dansen
en springen in het rond
leeuw en lam tezamen
niemand wordt er nog verwond.

Geen mens voert nog de oorlog
geen haat meer of geweld
maar liefde voor de ander
elk mensenleven telt.

Het oude zal voorbij gaan
het nieuwe komt er aan
elke knie zal voor Hem buigen
als wij eens voor God komen te staan.

Bidden is…

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
15
feb

BIDDEN IS…

Bidden is…dicht bij God komen
je hoofd veilig op Zijn schoot.

Bidden is…stil wachten
weten, Gods Liefde voor mij is groot.

Bidden is…je gedachten aan God geven
de taal van je ziel delen met Hem.

Bidden is…luisteren
naar Gods zachte stem
de vreugde die je mag ervaren
als je Zijn stem herkent.

Bidden is…huilen, ontelbare tranen
die God zacht van je ogen wist
de Liefde mogen zien in Zijn ogen
Hij weet immers wat je mist.

Bidden is…vragen naar het waarom
waarom oh God, ik begrijp het niet
en toch zeker mogen weten
God verlaat mij niet.

Bidden is… schreeuwen naar de hemel
die van koper lijkt te zijn
help me God, hoe moet ik leven
verlos me toch van deze pijn.

Bidden is…danken voor genade
dat je voor God van waarde bent
dat je mag komen zoals je bent
dat je door Hem wordt gekend.

Bidden is…je hart openen
voor een God die is te vertrouwen
ook zonder woorden, stamelend, smekend
blijft Hij van je houden.

Bidden is…dat je zeker mag weten
door Jezus Christus ben ik gered
dan stijgt je lofzang ten hemel
en wordt je leven één gebed!

Als het duister valt

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Troost
15
feb

ALS HET DUISTER VALT

Als de gordijnen zijn gesloten
het licht verdwenen
het duister valt…

Als je gedachten
met je op de loop gaan
angst en zorg je overvalt…

Als je helemaal niet kunt slapen
minuten lijken uren
de tijd staat stil…

Als de tranen blijven stromen
en je ligt daar
eenzaam en stil…

Kijk eens goed, wie zit daar bij je
op de rand van je bed?
Wie houdt vol Liefde je Hand vast?
Het is Jezus,
dat heeft Hij immers zelf gezegd.

“Ik zal er zijn, Ik zal je dragen
als het duister je overvalt
Ik zal je in Mijn armen nemen
Ik draag je door dit donkere dal.

Ik ben jouw Trooster en Bevrijder
van angst en pijn, Ik geef je weer moed
Ik ben bij je, waar je ook door heen gaat
ga maar slapen, alles komt goed!”