web analytics
Posts Tagged "zoeken"

Een nieuw perspectief

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
4
nov

Een nieuw perspectief

God opent nog steeds deuren
als alles hermetisch lijkt gesloten
is God aan het werk en doet
ergens een andere deur open.

Soms moet je even zoeken
je ogen zijn verblind
weer een stapje terug
wat jij juist zo belangrijk vindt.

Soms moet je even wachten
je tast in het duister rond
je kan je niet meer indenken
dat daar een eind aan komt.

En toch als je de hoop
bijna hebt opgegeven
staat de deur weer op een kier
je kunt weer verder leven.

Je duwt hem zachtjes open
dit zou je nooit bedenken
een heel nieuw perspectief
dat God je nu wil schenken.

Als alles om je heen
lijkt afgesloten
kun je aan Gods Vaderhand
er zo naar binnen lopen.

www.myplaceofpeace.com/een-nieuw-perspectief

Op zoek naar God

Posted by: Cobiin Woorden van Liefde
2
mrt

Gisteravond heb ik het programma teruggekeken ” Op zoek naar God” en het heeft weer diepe indruk op mij gemaakt.
Het bracht mij als het ware ook weer een beetje dichter bij God, bij Zijn respect, Zijn geduld, Zijn Liefde voor ieder van ons.

Dit zag ik vooral in Nicolaas, een van de begeleiders van de zoekenden.
Hij was zo respectvol, liet de ander volkomen in Zijn waarde en reageerde heel liefdevol. Hij accepteerde de ander volkomen en begeleidde hen stapje voor stapje, voor zo ver zij zelf wilden en aan durfden.
Hij deed me heel erg aan Jezus denken, deze man was zo’n mooi voorbeeld van hoe een mens kan worden als hij dicht bij Jezus leeft.
Daarmee bedoel ik niet dat we allemaal in een klooster moeten gaan wonen.
Ieder mag en kan op zijn eigen wijze gestalte geven aan Jezus in zijn leven, dat was ook in dit programma heel duidelijk.

De rust en de vrijheid, ook om zichzelf te waarderen en lief te hebben, die Lieke en Kim uitstraalden, toen ze God in hun leven toelieten, dat was zo mooi om te zien.

God heeft ons allemaal zo verschillend gemaakt en Hij openbaart zich aan ons op de manier, die bij ons past en voor zo ver wij Hem toelaten. Hij zal geen stap verder gaan dan wij willen.
Ik denk wel eens, waarom breekt Hij niet in en overrompelt ons met Zijn Liefde.
Maar dan zou het geen Liefde meer zijn, maar de zoveelste keten, die ons bindt.
Liefde maakt vrij, God maakt vrij.

We hebben de stilte nodig om dit te kunnen ontdekken.
God laat zich vinden, ook door jou!

God is hier

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
25
feb

GOD IS HIER

“De arm van de Heer is niet te kort om te redden,
Zijn gehoor niet te zwak om te luisteren”.
Jesaja 59 : 1

Aan God zal het niet liggen, dat is duidelijk, voor Hem is niets onmogelijk.
Zijn arm is niet te kort om je te redden en te omarmen. Hij kan luisteren als de beste, spreken met zachte woorden van Liefde en je leiden met Zijn heilrijke rechterhand.

Zijn het dan onze zonden, onze tekortkomingen, onze pijn en verdriet waar we in verdrinken en ons soms achter verschuilen, die ons scheiden van God?
Hebben we zelf die muren opgetrokken tussen God en ons, als alles zo dor en doods lijkt?

Er kunnen zo veel oorzaken zijn waarom God zo afwezig lijkt in ons leven.
Als we heel eerlijk zijn tegenover onszelf kunnen we zeker wel een paar oorzaken vinden, die we zelf zouden kunnen veranderen.
Maar het allerbelangrijkste om te mogen weten is het feit, dat God er wèl is.
Hij staat altijd klaar om naar je te luisteren, je te helpen, te troosten en te bemoedigen.
Hij zal nooit zeggen: “Vandaag heb ik geen tijd”, want God heeft alle tijd, eeuwig de tijd.
Die tijd krijgen wij ook toegemeten, alleen vergeten we dat vaak en denken dat we alles alleen uit dit leven te moeten halen. Maar dit leven bereidt ons juist voor op die eeuwigheid samen met Hem.

Wij hoeven daar alleen maar de rust voor te nemen en de stilte te zoeken om God te kunnen ontmoeten.
Dit hoeven geen spectaculaire ontmoetingen te zijn, het zou natuurlijk wel mooi zijn en ik wil niet zeggen dat dit niet zou kunnen of niet gebeurt. Maar het gaat vooral om die stilte en daarin dicht bij God te mogen zijn.
Dan kan God zich aan je openbaren, misschien wel op een hele bijzondere manier of gewoon het zeker mogen weten, God is hier!

Wat wil je dan nog meer?

GOD LAAT ZICH VINDEN

“Zoek de Heer terwijl Hij zich laat vinden,
roep Hem terwijl Hij nabij is”.
Jesaja 55 : 6

Ben je ook wel eens iets kwijt?
Je zoekt overal maar kan het nergens vinden, het lijkt van de aardbodem verdwenen.
Op een bepaald moment komt het toch weer te voorschijn maar wel op een plek waar je het helemaal niet had verwacht en ook niet hebt gezocht.

Of we zijn onze bril kwijt en komen tot onze schrik opeens tot de ontdekking dat hij gewoon op onze neus staat. We zochten wel maar veel verder weg dan nodig was.

Zo kan soms een groot deel van ons leven bepaald worden door onze zoektocht naar God.
We blijven maar zoeken en in onze zoektocht gaan we steeds verder bij Hem vandaan, want God is niet ver weg, Hij is juist heel dicht bij.
Hij is in je, om je heen en Hij legt Zijn Hand op jou. Je kunt eigenlijk niet eens om Hem heen, daarom kost het je ook zo veel pijn en moeite als je dat wèl probeert te doen.

Een vis kan toch ook niet zeggen, waar is dat water nu dat ik nodig hebben om te zwemmen? Ik kan het maar niet vinden, straks ga ik dood.
Uiteindelijk ontdekt de vis dat hij er midden in zwemt en dat het water er altijd al is geweest.

Zo zijn wij soms ook bezig met een eindeloze zoektocht naar God.
Het enige dat je echt hoeft te doen is Hem roepen en Hij zal er zijn. Hij ìs er immers al.

Of de Indianenjongen, die volgens traditie, heel de nacht alleen moest doorbrengen en zien te overleven in het oerwoud, toen hij een bepaalde leeftijd had bereikt.
Hij was vreselijk bang en dacht dat iedereen en ook zijn vader hem alleen had gelaten in die stikdonkere nacht vol gevaren, waar hij nog niet mee om kon gaan.
Maar toen het ochtend werd en het licht begon te gloren ontdekte hij tot zijn grote vreugde iets heel moois.
Achter een boom, heel dicht bij hem, stond zijn vader en hij had daar heel de nacht gestaan om over zijn zoon te waken.

Zo is onze God. Hij is daar waar jij Hem niet verwacht, heel dicht bij en Hij laat je geen moment alleen.
Stop je zoektocht maar naar Hem, het is vergeefse moeite.
Roep Hem aan en laat je door Hem omarmen, want Hij staat vlak voor je met Zijn armen uitgespreid.

DE GOEDE HERDER

De Herder houdt veel van Zijn schapen
Hij kent ze allemaal bij naam
als ze ’s avonds naar de stal gaan
raakt Hij ze één voor één in Liefde aan.

Een aaitje hier, een knuffel daar
er is geen schaap dat Hij vergeet
de schapen houden van de Herder
omdat Hij hen verzorgt en eten geeft.

De Herder telt ook alle schapen
Hij weet hoeveel het er moeten zijn
als er één schaapje is verdwaald
doet dat de Herder heel veel pijn.

Hij laat de andere schapen achter
en zoekt net zo lang tot Hij het vindt
Hij neemt het voorzichtig in Zijn armen
en verzorgt het als Zijn eigen kind.

Jij mag ook een schaapje wezen
van Jezus, Hij wil jouw Herder zijn
bij Zijn kudde mag je horen
Hij draagt je als je verdriet hebt of pijn.

Ga maar naar Jezus, Hij is jouw Herder
als je goed luistert dan hoor je Zijn stem
Hij roept jouw naam, want Hij houdt van jou
ga nu maar gauw, je hoort bij Hem!

IK BEN NIET VER

Kom maar bij Mij
Ik wacht al weer zo lang
je weet toch dat ik er voor je ben
en zo naar jou verlang.

Je weet toch van Mijn Liefde
die Ik voel voor jou
Ik wil je graag omarmen
omdat Ik van je houd.

Maar dan moet je wel komen
in Mijn aanwezigheid
om stil te worden met mij
dan vervagen uur en tijd.

Hoor je nu mijn zachte stem
die aldoor al tegen je zei:
“Jij bent Mijn geliefde kind
kom maar dicht bij Mij.

Voel je nu de Liefde
die Ik door je heen laat stromen
je hoeft er niets voor te doen
alleen maar dicht bij Mij te komen.

Ervaar je nu Mijn kracht
Mijn Geest die Ik met jou deel
we zijn nu samen één
en vormen één geheel.

Dit wil ik jou geven
en nog heel veel meer
als jij Mij zoekt ben Ik niet ver
wanneer kom je weer?

De hoogste top

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Stilte
16
feb

DE HOOGSTE TOP

Steeds weer zoeken naar het goede
Steeds weer kiezen voor de Heer
steeds de juiste keuzes maken
leven in Uw Liefde meer en meer.

Steeds weer zoeken naar de stilte
om te luisteren naar Uw stem
je hart en geest vullen met Gods Woord
zodat je Hem steeds beter kent.

Soms moet je daar heel hard voor knokken
want de wereld en je agenda vragen prioriteit
een etmaal heeft slechts 24 uren
en voor God is er geen tijd.

Tot je wered heel beperkt wordt
en je agenda een nutteloos vod
en je opeens alle tijd hebt
dan ga je schoorvoetend naar God.

Je mag elke dag opnieuw beginnen
Gods genade houdt nooit op
maak Hem maar deel van heel jouw leven
dan beklim je zelfs de hoogste top.

ZOEK EERST HET KONINKRIJK VAN GOD

Christen-zijn is constant zoeken
naar de schutter van de pijl
die je hart ten diepste raakte
met Gods Liefde en Zijn heil.

Hem ten diepste leren kennen
zodat je steeds weer groeien mag
naar de mens zoals God bedoeld heeft
en Hij jou in de beginne zag.

Geen leven beheerst door je agenda
of vermeerderen van je bezit
maar door prioriteit te geven
aan een leven dat voor Jezus is.

Zoek Hem en Zijn Koninkrijk
vergeet wat achter je ligt
laat je leiden door het goede
strek je uit naar Christus’ Licht.

Begin de dag in gebed met Jezus
zoek God bij alles wat je doet
dan kom je Hem overal tegen
want God is Liefde, God is goed!

Blijf maar zoeken

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
7
feb

BLIJF MAAR ZOEKEN

Jezus laat zich altijd vinden
ook al heb je Hem nooit gekend
Hij wil jou al Zijn Liefde geven
omdat jij voor Hem zo kostbaar bent.

Jouw hart wil Hij graag bereiken
en jou bevrijden van alle pijn
Hij zal jou nooit iets opdringen
maar wil er altijd voor je zijn.

Blijf maar naar hem zoeken
‘k Weet zeker dat ook jij Hem vindt
Hij is volkomen te vertrouwen
laat je nooit alleen, Hij is ook jòuw Vriend!

God zoekt jou

Posted by: Cobiin Bemoediging, GEDICHTEN Cobi
8
apr

God zoekt jou

Weet je dat er Iemand is
die heel veel van je houdt
Hij fluistert zacht jouw naam
Hij is op zoek naar jou!

Zijn hart doet pijn van stil verdriet
omdat Hij jou zo mist
jij hoort bij Hem en Hij bij jou
Hij heeft zich nooit vergist.

Je bent vermist maar niet verloren
je wordt gezocht maar niet verdacht
er wordt dagelijks naar je uitgekeken
er wordt door God op jou gewacht.

Jezus heeft de weg gebaand
de weg terug naar Huis
ook al heb je God verlaten
je blijft welkom in Gods Vaderhuis.

Je wordt gemist, jouw plaats is leeg
Gods plan is pas compleet
als jij je hart en ook jouw leven
aan Hem overgeeft.

Zijn Oog gaat over heel de wereld
Zijn armen in Liefde uitgestrekt
Hij sluimert niet noch slaapt
tot jij jouw Hand weer in de Zijne legt.