web analytics
Archive for the "Hoop2" Category

Met hoop in ons hart

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
27
jan

Met hoop in ons hart

Met de kerstboom bijna in de kast
en het Kerstkind voor altijd in ons hart
naderen we het nieuwe jaar. 

Reikhalzend uitziend naar dat vaccin
dat ons leven weer zal veranderen
in een sneltrein. 

Geen knallen van het oude
naar het nieuwe jaar
knuffelen en nabijheid misschien wel weer normaal

De tijd zal alle wonden weer moeten helen
de littekens zullen ooit gaan verbleken. 

Vol goede moed en met opgeheven hoofd
stappen we over de drempel
want er is hoop.

Hoop op een toekomst
met nieuw perspectief
in die ene zekerheid
God heeft je zo lief!  

www.myplaceofpeace.com/met-hoop-in-ons-hart

De hoogste tijd

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
27
jan

De hoogste tijd

Ik wil de zon laten schijnen in de duisternis
de bloemen laten bloeien zonder licht
mensen laten lachen ondanks verdriet
een lach wil ik toveren op een doorgroefd gezicht. 

Een kind onbekommerd spelen zonder gemis
ik wil liefde verspreiden met de deuren dicht
warmte ervaren in een wereld zo koud
ik wil dat iedereen weer van elkander houdt. 

Ik wil het virus verslaan zonder vaccin
me bewust zijn van hoe geliefd ik ben
niet bezwijken als de boze dag aanbreekt
alles over geven aan ÉÉN die Jezus heet. 

Ik wil prioriteit geven aan wat er echt toe doet
mijn ogen niet sluiten als ik kijken moet
ik wil de wereld weer veranderen in een paradijs
ik begin hier en nu het is de hoogste tijd!

www.myplaceofpeace.com/de-hoogste-tijd

We zullen zingen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
25
mrt

We zullen zingen

Dolend in mijn wereldje
die steeds kleiner wordt
roep ik het uit tot U
we hebben U zo nodig God.

Hebt U zich terug getrokken
daar boven op Uw troon
of hing U zelf aan het kruis
op Uw hoofd een doornenkroon?

Was U het zelf die rond ging
om mensen te genezen
die alles voor hen over had
zelfs Uw eigen leven?

Was U het die huilde
bij het gesloten graf
van Lazarus Uw vriend
toen hij overleden was?

Nog steeds gaat U rond
bij wie ziek is en oud
bij het zwakke en kleine
waar U zoveel van houdt. 

Zij die eenzaam sterven
mijlenver van huis
houdt U liefdevol in Uw armen
en brengt hen veilig Thuis. 

De strijd is zo hevig
het slachtveld zo groot
toch bent U Overwinnaar
over leven en dood. 

De woestijn zal bloeien
de zon komt weer op
we zullen samen zingen
tot eer en glorie van onze God!

www.myplaceofpeace.com/we-zullen-zingen

Als Uw Oog de aarde streelt…

Hoe is het voor U lieve God
als Uw Oog de aarde streelt
als U ziet hoe het mensdom huilt
en de aarde met hen beeft?

Is uw hart nog meer gebroken
dan het al reeds was
ziet U al die tranen
bij dat gedolven graf?

Hoort U al die kreten
van pijn en onvermogen
gaat dit weer voor bij
kunt U dat beloven?

Ik weet wel dat U alles ziet
Uw diep bewogen hart
het zijn Uw tranen die ik huil
in een doorwaakte nacht. 

Ik weet dat U regeert oh God
en toch waart het virus rond
vergeef en reinig ons
geef ons weer vaste grond. 

Geen antwoord op al mijn vragen
maar een toekomst vol van hoop
Jezus leeft en wij met Hem
dat is wat ik geloof. 

Hij is mijn vaste grond
mijn Schuilplaats en mijn Kracht
mijn Hoop in bange dagen
mijn Licht in de nacht. 

Kijk maar naar de bloemen
zij weten hoe het moet
ze bloeien daar voor jou en mij
alles komt weer goed!

www.myplaceofpeace.com/als-uw-oog-de-aarde-streelt

Er is hoop

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
27
apr


Er is hoop

Zijn hart breekt telkens weer
als Hij wordt dood geschoten
daar kreunend blijft liggen op de grond.
Hij is dat kind dat wordt misbruikt
voor het leven getekend
voor altijd verwond.
 
Hij is die mens die geen liefde gekend heeft
het kind zonder ouders
de ouders zonder kind
Hij zoekt in de puinhopen naar overlevenden
naar een antwoord op Zijn vragen
die Hij daar niet vindt.
 
Hij is die mens oud en verlaten
die in stilte wacht
op een teken van leven.
Hij kent de pijn van een vechtscheiding
waar niemand meer bereid is
om de minste te wezen.
 
Hij weet wat het is
als de wereld even stil staat
je toekomst verdwenen
je leven hangend aan een zijden draad.
Hij stelt die vragen “Waarom God, waarom?”
niets is Hem vreemd wat je ook vraagt.
 
God is in al het leed dat wordt geleden
Hij doorleeft het keer op keer
Hij kijkt niet weg en laat je niet alleen
Zijn hart breekt telkens weer.
 
Toch is dit niet het einde
omdat Jezus opstond uit de dood
er is een nieuw begin
Hij is onze hoop!
 
www.myplaceofpeace.com/er-is-hoop

In jou en mij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
27
dec

In jou en mij

Diep in mij is zo’n verlangen
naar een Land hier ver vandaan
waar geen tranen zullen vloeien
alleen nog vrede zal bestaan.

Waar een wolf en een lam
vredig samen zullen zijn
waar een kind speelt met een slang
nergens tranen niemand pijn.

Waar een Licht ons zal verwarmen
stralender dan zon en maan
Jezus zelf ons Licht zal wezen
alleen de Liefde nog zal bestaan.

Waar de bomen zullen klappen
jubelen voor onze Heer
bloemen altijd zullen bloeien
want de dood is dan niet meer.

Waar de bergen zullen dansen
kinderen zingen het hoogste lied
onbekommerd kunnen spelen
geen gemis meer of verdriet.

Dit Land bestaat slechts in mijn dromen
het lijkt zo ver bij mij vandaan
maar als de Liefde zegeviert
zal dit land reeds nu bestaan.

Soms in hele kleine dingen
de juiste keuzes die ik maak
Liefde en aandacht voor een ander
zorgt dat dit Land ook hier ontstaat.

Zo krijgt Gods Koninkrijk gestalte
hier en nu in jou en mij
zal de Liefde overwinnen
dit Land is hier en heel dicht bij!

www.myplaceofpeace.com/in-jou-en-mij

Een nieuw perspectief

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
4
nov

Een nieuw perspectief

God opent nog steeds deuren
als alles hermetisch lijkt gesloten
is God aan het werk en doet
ergens een andere deur open.

Soms moet je even zoeken
je ogen zijn verblind
weer een stapje terug
wat jij juist zo belangrijk vindt.

Soms moet je even wachten
je tast in het duister rond
je kan je niet meer indenken
dat daar een eind aan komt.

En toch als je de hoop
bijna hebt opgegeven
staat de deur weer op een kier
je kunt weer verder leven.

Je duwt hem zachtjes open
dit zou je nooit bedenken
een heel nieuw perspectief
dat God je nu wil schenken.

Als alles om je heen
lijkt afgesloten
kun je aan Gods Vaderhand
er zo naar binnen lopen.

www.myplaceofpeace.com/een-nieuw-perspectief

Jij maakt het verschil

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
31
okt

Jij maakt het verschil

Als ik zo de schoonheid zie
die U in de natuur hebt gelegd
de zon met Zijn stralen
die er een gouden glans over legt.

Dan roept U mij
als het ware dichterbij
“Kom maar Mijn kind
kom maar bij Mij.

Zie de hoop
in elk blad en iedere boom
zie Mijn Liefde
waar mee ik zelfs
het kleinste bloempje kroon.

Zie de rust en stilte
als de storm weer zwijgt
de regen zachtjes fluistert
er komt een andere tijd.

Zie het zachte mos
dat je voeten streelt
vergankelijkheid in de natuur
dat weer nieuw leven geeft.

Kom maar bij Mij als het leed
van heel de wereld op je drukt
in Mijn schepping
vind je vrede en rust.

Geef niet op
als het kwaad lijkt te overwinnen
richt je blik op mij
en begin gewoon te zingen.

Spreek woorden van hoop
dat is Mijn wil
hef je hoofd om hoog
jij maakt het verschil.

www.myplaceofpeace.com/jij-maakt-het-verschil-2

Op weg

Posted by: Cobiin Hoop2
26
okt

Op weg

Van haat naar Liefde
van oorlog naar vrede
van onrust naar rust
van ontvangen naar geven.

Van de nacht naar de dag
van geween naar gejuich
van een vreemdeling
naar een eeuwig Thuis.

Van verdriet naar vreugde
van leeg naar vervuld
met Gods Geest in je leven
in Zijn Liefde gehuld.

Van zoeken naar vinden
van gebroken naar geheeld
door Jezus onze Redder
die je rust en vrede geeft.

www.myplaceofpeace.com/op-weg

Gods boog

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
29
jul

Gods boog

Het blijft me ontroeren
een teken van hoop
Gods boog in de wolken
Zijn Liefde is groot.

De wereld Zijn schepping
zo wonderlijk schoon
Zijn grootste geschenk
het offer van Zijn Zoon.

Zijn plan met deze wereld
dat blijft bestaan
Hij zal het voleindigen
daar verandert niemand iets aan.

Als de zon achter de wolken
bijna verdwijnt
houd ik me vast aan Gods belofte
als die kleurenpracht verschijnt.

Zijn boog staat aan de hemel
voor ieder mens en dier
en ik weet Hij is ons niet vergeten
God is hier!

www.myplaceofpeace.com/gods-boog