web analytics
Archive for the "Hoop2" Category

NIEUW LEVEN
Wat kan ik verlangen naar het voorjaar dat in aantocht is. De tere groene sprietjes die zich een weg banen naar boven en wiebelend staan te knipogen naar de zon.
De knopjes van de bloemen die vol leven zitten en stil en vol vertrouwen wachten tot het moment gekomen is dat zij in volle glorie mogen bloeien en schitteren voor ieder die het wil zien.
De lammetjes die zich nu soms al aankondigen, wiebelig op hun zwakke pootjes, of al dartelend in de wei als de eerste zonnestralen hen verwarmt.
De kinderen die al zonder jas naar buiten willen. De zon schijnt, het is immers bijna zomer.
Zo geniet ieder op zijn eigen wijze van dit ontluikende wonder, voorjaar, nieuw leven, daar waar alles zo dor en doods leek.
Maar ondertussen ontstond er iets heel moois van binnen in schijnbaar dorre takken of diep verborgen onder de grond.
God is en was aan het werk.
Zou Hij dat alleen in de natuur doen of zou Hij ook met net zoveel Liefde en aandacht aan het werk zijn in onze levens? In welk jaargetijde van ons leven wij ons ook bevinden, Hij is ook in ons aan het werk.
Soms duidelijk zichtbaar en een andere keer diep verborgen en onzichtbaar,
Maar Hij is er bij, dat is zeker en Hij laat ons nooit los.
Soms moet er gesnoeid worden en dat is een pijnlijk proces. Maar juist daarna kunnen bomen, struiken en ook wij mooier groeien en bloeien dan ooit te voren.
Zelf kijk ik altijd met ontzag naar de wilgen, die stoere bomen, keurig op een rij langs mooie landweggetjes of in het park waar ik bijna dagelijks met de hondjes wandel.
Als ze gesnoeid zijn, zien ze er zo kaal en treurig uit en staan ze eenzaam voor zich uit te staren.
Er is geen kraak, smaak of heerlijkheid meer aan en toch staan ze daar geduldig te wachten tot het tijd is om al hun takken weer te ontvouwen en de tere groene blaadjes te laten ruisen in de wind.
Sommige oude wilgen zijn helemaal uitgehold, ze vormen met hun wortels een prachtig woest landschap waar sommige dieren zich graag tussen verschuilen. Zij hadden niet meer de kracht om nieuwe takken te maken met jong blad, maar ze vormen een schitterend schouwspel waar menig voorbijganger met ontzag naar blijft kijken. De kinderen fantaseren over het hol in de boom, wie of wat daar misschien in zou wonen. En als ze geluk hebben vertellen hun vader of moeder hen ’s avonds bij het naar bed gaan een mooi verhaal over die stoere oude boom, die al zo veel heeft meegemaakt en ook nu nog van heel veel waarde is.
Maar op een dag na een zware hevige storm was de boom als een luciferhoutje om geknikt, zo leek het wel. Haar kracht was verdwenen en ze had zich over gegeven aan de kracht van de natuur.
Een paar dagen later was ze helemaal verdwenen, alleen haar stronk stond er nog.
Toen ik daar naar keek moest ik wel even slikken. Ik had zo van haar genoten en nu was het voorbij, tenminste… dat dacht ik.
Ik wandelde verder en opeens zag ik daar mijn boom liggen. Kinderen klommen en klauterden over de boom heen. Ze lachten en joelden en hadden de grootste pret. Moeders gebruikten de boom als bankje en genoten zichtbaar van de zon.
Het leek wel of de boom naar mij knipoogde: “Zie je wel dat ik zelfs nu nog iets mag betekenen voor deze kinderen en hun moeders?”
En toen de lente echt aanbrak en de natuur zich in al zijn schoonheid liet zien, ontsproten er allemaal jonge groene scheuten uit de stronk van die oude wilg.
Haar leven was niet voor niets geweest en zou altijd door gaan op wat voor manier dan ook.
Ja, zo zou het altijd zijn.
Ieder leven, hoe lang of kort ook, is van waarde en heeft een doel, dat wij niet altijd kunnen zien of begrijpen. Alles past in Gods grote plan en Hij zal het voleindigen.
De komende tijd mogen we dit weer terug zien in de natuur, die altijd weer tot leven komt.
Als God zo goed zorgt voor het kleinste bloempje, zou Hij dan ook niet vol Liefde omzien naar jou en mij?
Hij maakt er iets moois van, daar mag je op vertrouwen.

De gevelde boom

Daar ligt hij dan de grote reus
geveld door stormgeweld
zijn wortels kwetsbaar naar omhoog
zijn dagen zijn geteld.

Toen hij nog stond te pronken
de grootste van alle bomen
de vogels nestelend in zijn takken
kon hij eindeloos dromen.

Hoe zou het voelen als hij vrij zou zijn
losgescheurd van moeder aarde
soms verlangde hij er naar
vond zichzelf van weinig waarde.

En nu ligt hij daar de grote held
hoe lang zou het nog duren
voor hij wordt verpulverd
met heel veel herrie en grof geweld?

Het voorjaar breekt door alles heen
maar voor hem is de herfst gekomen
geen vogels meer die nesten bouwen
en in zijn kruin komen wonen.

En toch is hij ook nu gelukkig
kindervoeten dansen op zijn takken
ze omarmen hem en lachen blij
proberen elkaar te pakken.

Ze klauteren en klimmen
in een wankel evenwicht
voor hem zijn het kleurige vlinders
een lichte last en vederlicht.

Moeders gebruiken hem als bankje
genietend in de zon
honden tillen hun pootje op
wie zoiets toch verzon.

Hij beseft met weemoed
er is een tijd van komen
en van gaan.
In dankbaarheid sluit hij zijn ogen
omdat hij zo lang
recht op heeft mogen staan.

www.myplaceofpeace.com/nieuw-leven-kort-verhaal-met-gedicht/
Cobi van der Hoeven

Met hoop in ons hart

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
27
jan

Met hoop in ons hart

Met de kerstboom bijna in de kast
en het Kerstkind voor altijd in ons hart
naderen we het nieuwe jaar. 

Reikhalzend uitziend naar dat vaccin
dat ons leven weer zal veranderen
in een sneltrein. 

Geen knallen van het oude
naar het nieuwe jaar
knuffelen en nabijheid misschien wel weer normaal

De tijd zal alle wonden weer moeten helen
de littekens zullen ooit gaan verbleken. 

Vol goede moed en met opgeheven hoofd
stappen we over de drempel
want er is hoop.

Hoop op een toekomst
met nieuw perspectief
in die ene zekerheid
God heeft je zo lief!  

www.myplaceofpeace.com/met-hoop-in-ons-hart

De hoogste tijd

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
27
jan

De hoogste tijd

Ik wil de zon laten schijnen in de duisternis
de bloemen laten bloeien zonder licht
mensen laten lachen ondanks verdriet
een lach wil ik toveren op een doorgroefd gezicht. 

Een kind onbekommerd spelen zonder gemis
ik wil liefde verspreiden met de deuren dicht
warmte ervaren in een wereld zo koud
ik wil dat iedereen weer van elkander houdt. 

Ik wil het virus verslaan zonder vaccin
me bewust zijn van hoe geliefd ik ben
niet bezwijken als de boze dag aanbreekt
alles over geven aan ÉÉN die Jezus heet. 

Ik wil prioriteit geven aan wat er echt toe doet
mijn ogen niet sluiten als ik kijken moet
ik wil de wereld weer veranderen in een paradijs
ik begin hier en nu het is de hoogste tijd!

www.myplaceofpeace.com/de-hoogste-tijd

We zullen zingen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
25
mrt

We zullen zingen

Dolend in mijn wereldje
die steeds kleiner wordt
roep ik het uit tot U
we hebben U zo nodig God.

Hebt U zich terug getrokken
daar boven op Uw troon
of hing U zelf aan het kruis
op Uw hoofd een doornenkroon?

Was U het zelf die rond ging
om mensen te genezen
die alles voor hen over had
zelfs Uw eigen leven?

Was U het die huilde
bij het gesloten graf
van Lazarus Uw vriend
toen hij overleden was?

Nog steeds gaat U rond
bij wie ziek is en oud
bij het zwakke en kleine
waar U zoveel van houdt. 

Zij die eenzaam sterven
mijlenver van huis
houdt U liefdevol in Uw armen
en brengt hen veilig Thuis. 

De strijd is zo hevig
het slachtveld zo groot
toch bent U Overwinnaar
over leven en dood. 

De woestijn zal bloeien
de zon komt weer op
we zullen samen zingen
tot eer en glorie van onze God!

www.myplaceofpeace.com/we-zullen-zingen

Als Uw Oog de aarde streelt…

Hoe is het voor U lieve God
als Uw Oog de aarde streelt
als U ziet hoe het mensdom huilt
en de aarde met hen beeft?

Is uw hart nog meer gebroken
dan het al reeds was
ziet U al die tranen
bij dat gedolven graf?

Hoort U al die kreten
van pijn en onvermogen
gaat dit weer voor bij
kunt U dat beloven?

Ik weet wel dat U alles ziet
Uw diep bewogen hart
het zijn Uw tranen die ik huil
in een doorwaakte nacht. 

Ik weet dat U regeert oh God
en toch waart het virus rond
vergeef en reinig ons
geef ons weer vaste grond. 

Geen antwoord op al mijn vragen
maar een toekomst vol van hoop
Jezus leeft en wij met Hem
dat is wat ik geloof. 

Hij is mijn vaste grond
mijn Schuilplaats en mijn Kracht
mijn Hoop in bange dagen
mijn Licht in de nacht. 

Kijk maar naar de bloemen
zij weten hoe het moet
ze bloeien daar voor jou en mij
alles komt weer goed!

www.myplaceofpeace.com/als-uw-oog-de-aarde-streelt

Er is hoop

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
27
apr


Er is hoop

Zijn hart breekt telkens weer
als Hij wordt dood geschoten
daar kreunend blijft liggen op de grond.
Hij is dat kind dat wordt misbruikt
voor het leven getekend
voor altijd verwond.
 
Hij is die mens die geen liefde gekend heeft
het kind zonder ouders
de ouders zonder kind
Hij zoekt in de puinhopen naar overlevenden
naar een antwoord op Zijn vragen
die Hij daar niet vindt.
 
Hij is die mens oud en verlaten
die in stilte wacht
op een teken van leven.
Hij kent de pijn van een vechtscheiding
waar niemand meer bereid is
om de minste te wezen.
 
Hij weet wat het is
als de wereld even stil staat
je toekomst verdwenen
je leven hangend aan een zijden draad.
Hij stelt die vragen “Waarom God, waarom?”
niets is Hem vreemd wat je ook vraagt.
 
God is in al het leed dat wordt geleden
Hij doorleeft het keer op keer
Hij kijkt niet weg en laat je niet alleen
Zijn hart breekt telkens weer.
 
Toch is dit niet het einde
omdat Jezus opstond uit de dood
er is een nieuw begin
Hij is onze hoop!
 
www.myplaceofpeace.com/er-is-hoop

In jou en mij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
27
dec

In jou en mij

Diep in mij is zo’n verlangen
naar een Land hier ver vandaan
waar geen tranen zullen vloeien
alleen nog vrede zal bestaan.

Waar een wolf en een lam
vredig samen zullen zijn
waar een kind speelt met een slang
nergens tranen niemand pijn.

Waar een Licht ons zal verwarmen
stralender dan zon en maan
Jezus zelf ons Licht zal wezen
alleen de Liefde nog zal bestaan.

Waar de bomen zullen klappen
jubelen voor onze Heer
bloemen altijd zullen bloeien
want de dood is dan niet meer.

Waar de bergen zullen dansen
kinderen zingen het hoogste lied
onbekommerd kunnen spelen
geen gemis meer of verdriet.

Dit Land bestaat slechts in mijn dromen
het lijkt zo ver bij mij vandaan
maar als de Liefde zegeviert
zal dit land reeds nu bestaan.

Soms in hele kleine dingen
de juiste keuzes die ik maak
Liefde en aandacht voor een ander
zorgt dat dit Land ook hier ontstaat.

Zo krijgt Gods Koninkrijk gestalte
hier en nu in jou en mij
zal de Liefde overwinnen
dit Land is hier en heel dicht bij!

www.myplaceofpeace.com/in-jou-en-mij

Een nieuw perspectief

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
4
nov

Een nieuw perspectief

God opent nog steeds deuren
als alles hermetisch lijkt gesloten
is God aan het werk en doet
ergens een andere deur open.

Soms moet je even zoeken
je ogen zijn verblind
weer een stapje terug
wat jij juist zo belangrijk vindt.

Soms moet je even wachten
je tast in het duister rond
je kan je niet meer indenken
dat daar een eind aan komt.

En toch als je de hoop
bijna hebt opgegeven
staat de deur weer op een kier
je kunt weer verder leven.

Je duwt hem zachtjes open
dit zou je nooit bedenken
een heel nieuw perspectief
dat God je nu wil schenken.

Als alles om je heen
lijkt afgesloten
kun je aan Gods Vaderhand
er zo naar binnen lopen.

www.myplaceofpeace.com/een-nieuw-perspectief

Jij maakt het verschil

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
31
okt

Jij maakt het verschil

Als ik zo de schoonheid zie
die U in de natuur hebt gelegd
de zon met Zijn stralen
die er een gouden glans over legt.

Dan roept U mij
als het ware dichterbij
“Kom maar Mijn kind
kom maar bij Mij.

Zie de hoop
in elk blad en iedere boom
zie Mijn Liefde
waar mee ik zelfs
het kleinste bloempje kroon.

Zie de rust en stilte
als de storm weer zwijgt
de regen zachtjes fluistert
er komt een andere tijd.

Zie het zachte mos
dat je voeten streelt
vergankelijkheid in de natuur
dat weer nieuw leven geeft.

Kom maar bij Mij als het leed
van heel de wereld op je drukt
in Mijn schepping
vind je vrede en rust.

Geef niet op
als het kwaad lijkt te overwinnen
richt je blik op mij
en begin gewoon te zingen.

Spreek woorden van hoop
dat is Mijn wil
hef je hoofd om hoog
jij maakt het verschil.

www.myplaceofpeace.com/jij-maakt-het-verschil-2

Op weg

Posted by: Cobiin Hoop2
26
okt

Op weg

Van haat naar Liefde
van oorlog naar vrede
van onrust naar rust
van ontvangen naar geven.

Van de nacht naar de dag
van geween naar gejuich
van een vreemdeling
naar een eeuwig Thuis.

Van verdriet naar vreugde
van leeg naar vervuld
met Gods Geest in je leven
in Zijn Liefde gehuld.

Van zoeken naar vinden
van gebroken naar geheeld
door Jezus onze Redder
die je rust en vrede geeft.

www.myplaceofpeace.com/op-weg