web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

HET IS VOLBRACHT

Ik denk aan de weg
die Jezus moest gaan
aan Zijn pijn en Zijn lijden
hoe Hij alleen kwam te staan.

Verlaten van mensen
van Vader en vriend
Hij droeg onze straf
Die Hij niet had verdiend.

Ik zie Hem daar hangen
een wond in Zijn zij
gehoond en bespuugd
voor jou en voor mij.

Ik hoor de echo van de slagen
die de spijkers door z’n handen sloeg
ik zie de striemen op z’n rug
Zijn zweet dat werd tot bloed.

Zijn Handen doorboord
op Zijn hoofd een doornenkroon
bloed uit zijn wonden
een Koningszoon.

Zijn intens van God verlaten zijn
De woorden: “Zie de mens”.
Zijn liefde voor de moordenaar aan het kruis
vergeving was Zijn laatste wens.

Stil ga ik de weg naar Golgotha
aan het kruis kniel ik neer vol ontzag
vrij van zonden en straf, voldaan is mijn schuld,
omdat Jezus alles heeft volbracht.

Herfstkleuren

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Herfst
12
feb

HERFSTKLEUREN

Als een palet met gouden kleuren
ontvouwt de natuur zich aan mijn oog
bomen getooid in herfstkleuren
reiken tot aan de hemelboog.

Ze getuigen uitbundig van hun Schepper
die al dit moois tot aanzijn riep
de bladeren ritselend aan mijn voeten
de geuren, fruitig, warm en diep.

Geen kunstenaar kan dit evenaren
geen mens is tot zoiets in staat
dan alleen de Schepper van hemel en aarde
die ook jou met zoveel liefde heeft gemaakt.

HEB JIJ MIJ WAARLIJK LIEF?

“Heb jij Mij waarlijk lief?”
hoor ik U vragen, telkens weer.
U weet toch dat ik U liefheb
U weet toch alles, lieve Heer.

Nog steeds stelt Jezus diezelfde vraag
“Heb jij Mij waarlijk lief?”
Wat is jouw antwoord op die vraag:
“Ja Heer, ik heb U lief”, of “nee, ik ken U niet?”

God vraagt geen goede daden
geen werk uit eigen kracht
het enige dat Hij van je vraagt
is jouw Liefde voor Hem, recht uit je hart.

Hij bewees Zijn liefde voor jou
met de allermooiste daad
Hij heeft jou waarlijk lief
voor Hem is dat geen vraag.

Jezus gaf Zijn leven ook voor jou
droeg al je pijn en stil verdriet
zodat ook jij zult kunnen zeggen:
“Ja Heer, ik heb U waarlijk lief!”.

GODS BORDUURWERK

Het gaat vaak niet zoals wij willen
we begrijpen niet dat het zo moet
we kunnen niet altijd zeggen
wat God doet, ja dat is goed.

We kunnen niet begrijpen
dat God alles overziet
wij zien slechts ons eigen deel
ons eigen leed, meer zien we niet.

God ziet van het borduurwerk
ook de bovenkant
wij zien slechts draden en knopen
dus alleen de onderkant.

God houdt heel het borduurwerk
veilig in Zijn Hand
Hij weet hoe het worden moet
Hij ziet de boven- èn onderkant.

Al struikel je over draden
en gaat het niet zoals je wil
vertrouw toch maar op God de Vader
Zijn weefgetouw staat nooit stil!

Een vreemdeling

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven2
12
feb

EEN VREEMDELING

We zijn een vreemdeling op deze aarde
alleen op weg naar Huis
maar we hebben onze tenten opgeslagen
en we voelen ons hier thuis.

Gods plan wordt belemmerd
Hij had de reis voor ons gepland
als we Zijn raad hadden opgevolgd
was er vast een happy end.

Maar wij willen steeds maar hoger
bergbeklimmen tot aan de top
en als het niet gaat zoals wij willen
dan verwijten we dat aan God.

Zo komt onze reis vol met gevaren
die onze Reisleider niet had bedacht
en als wij in de problemen komen
wordt wel hulp van Hem verwacht.

Dan waagt Hij voor ons Zijn leven
om ons te redden uit de nood
want onze Reisleider is Jezus
en Zijn Liefde is ontzettend groot.

Je hoeft je hand slechts uit te steken
en hij wordt met Liefde omvat
zo word je gered door het bloed van Jezus
omdat Hij ook voor jou Zijn leven gaf.

Door Uw ogen

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
12
feb

DOOR UW OGEN

Heer help ons elkaar te begrijpen
leer ons elkaar te verstaan
kom in onze harten, leidt ons leven
zodat Uw wil in ons wordt gedaan.

Vergeef ons Heer wat wij misdeden
in woorden, daden en gebaar
breng weer liefde in ons leven
leidt ons dichter naar U en naar elkaar.

Leer ons zien Heer door Uw ogen
en niet door onze misvormde bril
als wij in ootmoed voor U buigen
komt Uw vrede in ons leven weer.

De wet is vervuld

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2
12
feb

DE WET IS VERVULD

De wet is ons gegeven, niet als een oordeel
maar als bescherming voor onszelf
als een leidraad in ons leven
vanuit Gods Liefde en zonder geweld.

Om ons te leren van elkaar te houden
te delen goederen en bezit
om voor jong en oud te kunnen zorgen
in vrijheid voor Gods aangezicht.

De wet is vervuld met het grootste Offer
de geboorte van Jezus, Gods eigen Zoon
Hij kocht ons vrij van valse plichten
bevrijdde ons van een juk en waste ons schoon.

Zo mogen wij leven, onze blik op Jezus
Hij is het Lam, voor ons geslacht
geen valse schijn, geen wetjes of regels
maar gedreven door Gods Liefde,
wordt Zijn werk door ons volbracht.

De dood overwonnen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
12
feb

DE DOOD OVERWONNEN

De dood overwonnen
niets hield U gebonden
U rees uit het graf
en stond op uit de dood.

Niets kan ons nog scheiden
geen dood en geen lijden
U hebt in ons leven
het laatste woord.

De kloof is verdwenen
ons wacht eeuwig leven
een leven met Hem
in Gods heerlijkheid.

Blijf niet staan bij dat graf
want daar is Hij niet meer
Jezus leeft en wij met Hem
dat is genade van onze Heer.

Blijf maar dromen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
12
feb

BLIJF MAAR DROMEN

Blijf maar dromen van een toekomst
waarin de vrede nog bestaat
waar geen honger is of oorlog
waar geen plaats meer is voor haat.

Blijf maar dromen van een wereld
die bevrijd is van het kwaad
waar geen pijn meer wordt geleden
waar de Liefde nog bestaat.

Blijf maar dromen van de mensen
die door God worden gekend
die Hem Vader willen noemen
gaan waarheen Hij hen zendt.

Blijf maar dromen dat ook jij eens
oog in oog met Hem mag staan
dan worden dromen werkelijkheid
volkomen is dan jouw bestaan.

ALS LIEFDE PIJN DOET

Als liefde pijn doet
en je zit met 100.000 vragen
als liefde je dreigt te verstikken
als je het niet kunt verdragen.

Als liefde je benauwt
gekoppeld is aan pijn of straf
denk dan maar aan Jezus
die ook voor jou zijn leven gaf.

Als liefde je beangstigt
terwijl je er zo naar verlangt
leg dan maar jouw klamme hand
veilig in Gods Vaderhand.

Hij leert jou weer geloven
in wat zuiver is en echt
Hij leert je wat ware Liefde is
ook voor jou heeft Hij zijn leven afgelegd.

Zo mag je bij Hem komen
kwetsbaar en heel klein
aan Zijn voeten mag je zitten
als een kind mag je bij Hem zijn.