web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

Door Uw ogen

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
12
feb

DOOR UW OGEN

Heer help ons elkaar te begrijpen
leer ons elkaar te verstaan
kom in onze harten, leidt ons leven
zodat Uw wil in ons wordt gedaan.

Vergeef ons Heer wat wij misdeden
in woorden, daden en gebaar
breng weer liefde in ons leven
leidt ons dichter naar U en naar elkaar.

Leer ons zien Heer door Uw ogen
en niet door onze misvormde bril
als wij in ootmoed voor U buigen
komt Uw vrede in ons leven weer.

De wet is vervuld

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2
12
feb

DE WET IS VERVULD

De wet is ons gegeven, niet als een oordeel
maar als bescherming voor onszelf
als een leidraad in ons leven
vanuit Gods Liefde en zonder geweld.

Om ons te leren van elkaar te houden
te delen goederen en bezit
om voor jong en oud te kunnen zorgen
in vrijheid voor Gods aangezicht.

De wet is vervuld met het grootste Offer
de geboorte van Jezus, Gods eigen Zoon
Hij kocht ons vrij van valse plichten
bevrijdde ons van een juk en waste ons schoon.

Zo mogen wij leven, onze blik op Jezus
Hij is het Lam, voor ons geslacht
geen valse schijn, geen wetjes of regels
maar gedreven door Gods Liefde,
wordt Zijn werk door ons volbracht.

De dood overwonnen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
12
feb

DE DOOD OVERWONNEN

De dood overwonnen
niets hield U gebonden
U rees uit het graf
en stond op uit de dood.

Niets kan ons nog scheiden
geen dood en geen lijden
U hebt in ons leven
het laatste woord.

De kloof is verdwenen
ons wacht eeuwig leven
een leven met Hem
in Gods heerlijkheid.

Blijf niet staan bij dat graf
want daar is Hij niet meer
Jezus leeft en wij met Hem
dat is genade van onze Heer.

Blijf maar dromen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
12
feb

BLIJF MAAR DROMEN

Blijf maar dromen van een toekomst
waarin de vrede nog bestaat
waar geen honger is of oorlog
waar geen plaats meer is voor haat.

Blijf maar dromen van een wereld
die bevrijd is van het kwaad
waar geen pijn meer wordt geleden
waar de Liefde nog bestaat.

Blijf maar dromen van de mensen
die door God worden gekend
die Hem Vader willen noemen
gaan waarheen Hij hen zendt.

Blijf maar dromen dat ook jij eens
oog in oog met Hem mag staan
dan worden dromen werkelijkheid
volkomen is dan jouw bestaan.

ALS LIEFDE PIJN DOET

Als liefde pijn doet
en je zit met 100.000 vragen
als liefde je dreigt te verstikken
als je het niet kunt verdragen.

Als liefde je benauwt
gekoppeld is aan pijn of straf
denk dan maar aan Jezus
die ook voor jou zijn leven gaf.

Als liefde je beangstigt
terwijl je er zo naar verlangt
leg dan maar jouw klamme hand
veilig in Gods Vaderhand.

Hij leert jou weer geloven
in wat zuiver is en echt
Hij leert je wat ware Liefde is
ook voor jou heeft Hij zijn leven afgelegd.

Zo mag je bij Hem komen
kwetsbaar en heel klein
aan Zijn voeten mag je zitten
als een kind mag je bij Hem zijn.

ALS DE WERELD STIL STAAT

Als de wereld stil staat
als de dag verdwijnt
je toekomst slechts een donker gat
dat in het niets verdwijnt…

Als het leven je ontvliedt
een ongelijke strijd
als de dood steeds nader komt
als de tijd verstrijkt…

Dan wacht Jezus daar op jou
sterker dan de dood
Hij overwon hem ook voor jou
Zijn liefde voor jou is levensgroot.

Wees maar niet bang, Hij draagt jou nu
je hoeft niets meer te zeggen
dan alleen je moede hoofd
veilig aan zijn borst te leggen.

Hij draagt jou door de Hemelpoort
in een wereld van Liefde en Licht
je mag Jezus nu aanschouwen
van aangezicht tot aangezicht.

Mijmeringen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven
12
feb

Ze huppelde mij voorbij
zong voor haar kind het hoogste lied
dansend achter de kinderwagen
een moeder die geniet.

Ik voelde een steek van diep verlangen
en stille weemoed diep in mij
die mooie tijden van weleer
wat gingen ze toch snel voor bij.

Wist ze maar hoe vlug
alles voorbij zou gaan
zodat ze geen moment
verloren zou laten gaan.

Want voor ze het weet ontwaakt ze
uit een mooie droom
en wandelt ze met het kind
van haar dochter of haar zoon,

Wel wat ouder maar nog even blij
met dat warme knuistje in haar hand
en ik zing zachtjes een wiegelied
terug naar dromenland.

WEER EEN NIEUW JAAR

Weer een nieuw jaar om te beginnen
nog een onbeschreven blad
misschien wel honderdduizend kansen
die ik zelf benutten mag.

Weer veel keuzes om te maken
kiezen tussen goed en kwaad
zelf het heft in handen nemen
of Jezus op de eerste plaats.

Weer leren los te mogen laten
iets dat ik nog steeds niet kan
mijn leven overgeven aan Jezus
want U werkt op een hoger plan.

Uw zegeningen te mogen tellen
niet steeds verlangen naar meer
in Uw voetsporen te gaan
te mogen leven tot Uw eer.

Neem mijn leven in Uw handen
Heer, ook in dit nieuwe jaar
Uw Liefde door te mogen geven
dan wordt het weer een gezegend jaar.

Vrij

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
11
feb

VRIJ

Vrij te mogen zijn
je geliefd te mogen weten
Hij alleen is Heer
dat mag je nooit vergeten.

Alle banden zijn verbroken
door Jezus Christus, Gods Zoon
Zijn waarheid maakt je vrij
heilig, rein en schoon.

En mocht je toch ooit falen
jij bent en blijft Zijn kind
’t is alleen door Gods genade
dat je echte vrijheid vindt.

Vrede

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Kerst
11
feb

VREDE

Echte vrede ontstaat van binnen
echte vrede begint in je hart
alle onrecht die wordt geboren
wordt in het brein van een mens bedacht.

De vrijheid die we hebben gekregen
te kiezen tussen goed en kwaad
wordt misbruikt op grove wijze
liefde wordt omgezet in haat.

Wat is er mooier dan een baby
onschuldig, klein,van geen kwaad bewust
als wij weer worden als de kinderen
komt vrede in ons hart terug.

Dan kunnen wij toch Kerstfeest vieren
ondanks leed en pijn elkaar aangedaan
als wij ons buigen voor Kindje Jezus
daalt vrede neer in ons bestaan.