web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

Tòch weer licht

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
11
feb

TÒCH WEER LICHT

Als het doek is gevallen
het applaus is verstomd
als het donker is geworden
niemand gaat en niemand komt…

Als je afhankelijk bent geworden
van de mensen om je heen
niet meer kan, maar zo graag zou willen
waar kun je dan nog heen?

Waar is troost, waar is bevrijding
waar is hoop, waar is nog kracht
wie kan er nog voor je strijden
in deze lange donkere nacht?

Waar is die goede vriend gebleven
dat bemoedigende woord, dat lieve gebaar
waar is die arm om je schouder
waar ben je nog veilig en zonder gevaar?

Bij Jezus kun je alles vinden
rust, bevrijding, hoop en kracht
Hij is jouw Vriend, Hij wil voor je strijden
Zijn eeuwige armen houden jou omvat.

Dus geef je maar over, laat je maar leiden
als je voor Zijn Liefde bent gezwicht.
Voor Jezus moet het duister wijken
ook aan jouw einder gloort toch weer nieuw Licht!

Sterven aan jezelf

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overgave
11
feb

STERVEN AAN JEZELF

Sterven aan jezelf,
hoe doe ik dat Heer?
hoe leg ik m’n oude leven af,
hoe geef ik U mijn leven weer?

Hoe geef ik mij over
hoe laat ik alles los
hoe leg ik mijn leven
in de handen van mijn God?

“Gewoon door te sterven
als een graankorrel in de grond
dan zul je zeker weten
dat er níeuw leven komt.

Door Mij ontstaat dat leven
kijk maar naar Mijn open graf
ook voor jou legde Ik
Mijn eigen leven af.

Geef je maar over
jouw leven, jouw wil en jouw eer
stromen van zegen
dalen dan op je neer”.

Sta op

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pasen
11
feb

STA OP

Hosanna, hosanna
Hij is opgestaan
laten we Hem volgen
achter Jezus aan.

Weg uit het duister
op weg naar het Licht
geen dood, maar eeuwig leven
een leven op God gericht.

Een opstandingsleven
in Zijn overwinnende kracht
kies maar voor Jezus
er wordt op je gewacht.

Sta op uit de doden
Hij ging je reeds voor
twijfel niet langer
geef aan Zijn roep gehoor.

Samen bidden

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
11
feb

SAMEN BIDDEN

Samen bidden, samen één
niets en niemand om je heen
een arm om je schouder
een hand die je drukt
een traan die gaat stromen
een lach en een zucht.

Een Vader die luistert
die troost en bevrijdt
de woorden die komen
geen uur en geen tijd.

Stromen van zegen
dalen op je neer
ze vullen je hart
en je leven steeds meer.

Niets blijft er over
van je oude natuur
Gods Geest maakt je één
zuiver en puur.

Mijn Woord

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven2
11
feb

MIJN WOORD

Mijn Woord is geen religie
Mijn Woord is niet enkel wet
Mijn Woord legt jou geen juk op
Mijn Woord bevrijdt je slechts.

Mijn Woord helpt jou juist dragen
bevrijdt van wet en plicht
Mijn Woord schenkt jou nieuw leven
maakt zware lasten licht.

Mijn Woord ontmaskert vroomheid
en maakt je levensecht
Mijn Woord schenkt overvloedig leven
als jij jouw leven in Mijn handen legt.

Mijn Woord vanuit Liefde geschreven
als Wegwijzer op jouw levensweg
lees Het door die bril van Liefde
dan begrijp je wat Ik zeg!

Kruisig Hem

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Goede Vrijdag
11
feb

KRUISIG HEM

Zou ik ook geroepen hebben:
“Kruisig, kruisig Hem”?

Zou ik ook gezegd hebben,
dat ik Hem niet ken?

Zou ik dat ook hebben gedaan,
of denk ik dat ik anders ben?

Vergeef me Heer,
dat U ook voor mij
de kruisweg bent gegaan
aan ’t kruis mijn zonden op U nam
en ze droeg als een onschuldig Lam.

Uw lichaam gebroken
Uw bloed dat voor mij vloeit.
Ik kan het niet begrijpen
dat U zo veel voor mij voelt.

Niet alleen voor mij
maar voor ieder mensenkind.
Uw leven had U voor ons over
omdat U ons zo intens bemint.

JIJ BÈNT HET LICHT

Jij bènt het licht
dat schijnt op deze aarde.
Jij bent het zout
en voor Mij van heel veel waarde.

Jij bent Mijn zoon
en kostbaar in Mijn oog.
Jij bent Mijn dochter
waar ik onvoorwaardelijk in geloof.

Jij bent Mijn kind
een kind om van te houden.
Ik ben jouw Vader
je kunt Mij altijd vertrouwen.

Ik zeg niet wat je móet worden
Ik zeg niet wat je móet zijn.
Ik noem je nú bij name
gezegend zul je zijn.

Kijk maar eens in de spiegel
zie je Mij al naast je staan?
Je lijkt op je Hemelse Vader
Mijn Licht in jou steek ik nú aan.

En wat Ik ontstoken heb
kan niemand ooit meer doven.
Een vuur in jou dat eeuwig brandt
daar mag jij in geloven.

Is er nog hoop?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
11
feb

IS ER NOG HOOP?

De wereld huilt
de tranen stromen neer
als een dichte grijze sluier
regendruppels, steeds maar meer…

geen sprankje zon
geen straaltje licht
een gesluierde vrouw
zonder gezicht…

triest en grijs
goor en grauw
is er nog hoop
voor mij, voor jou?

Mijn hoop is van de Here
die aard’en hemel schiep
Zijn Licht en waarheid schijne
ook al zit ik nog zo diep.

IN UW SCHUILPLAATS

Mag ik even bij U schuilen
want het leven doet zo’n pijn
mag ik heel dicht bij U komen
in Uw schuilplaats wil ik zijn.

Daar kan ik mij geborgen voelen
veilig bij Vader God op schoot
Uw eeuwige armen om mij heen
O mijn God wat bent U groot.

U bent mijn Redder en Bevrijder
U bent de Rots waarop ik sta
U geeft kracht om te strijden
het is allemaal gena’.

Dank U Heer voor die momenten
waar ik steeds weer naar verlang
U draagt mijn lasten en mijn zorgen
zodat ik toch weer verder kan.

Hoe doe je dat?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus2, Stilte
11
feb

HOE DOE JE DAT?

Stil zijn voor God
hoe doe je dat,
als je overloopt van vreugde
of verteerd wordt door smart?

Als de stem van de wereld
jouw leven beheerst,
als je stil zijn en luisteren
gewoon hebt verleerd?

Als je agenda beheerst wordt
door aardse zaken,
als je niet eens meer weet
hoe je tijd voor God vrij moet maken?

Vouw maar je handen
buig maar je hoofd
leg hem maar rustig
bij Jezus op schoot.

Hij streelt teder je haren
en noemt zacht je naam
zo kom je tot rust
en kun je weer verder gaan.