web analytics
Archive for the "JUWEELTJES" Category

STERKE GOD

Mattheus 28:18
“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.”

Woorden van Jezus, die Hij sprak tegen Zijn leerlingen na Zijn opstanding, voordat Hij terug keerde naar Zijn Vader in de hemel.
Alle macht…almachtig…zeker, God is een almachtig God, maar zien we dat wel altijd?
Laat God in alle situaties Zijn almacht wel zien, krijgt Hij daar eigenlijk de kans wel voor?
Waarom geeft Hij ons opdracht om onophoudelijk te bidden en contact te hebben met onze Vader in de hemel?
Hebben wij ook niet een opdracht meegekregen toen Jezus naar de hemel terug ging?
Zou er niet veel meer afhangen van onze inzet, onze christusgelijkvormigheid?
Zijn we nog wel een zoutend zout en een lichtend licht?
Kan God nog wel door ons heen werken?

Als het alleen aan ons lag zou dit heel moeilijk worden, maar Jezus heeft ons niet als wezen achtergelaten, maar ons de Heilige Geest gegeven, die ons alles zal leren en ons zal leiden.
Hij heeft een deel van Hemzelf in ons gelegd. Wij hoeven alleen maar te luisteren of te leren luisteren.
Dan gaan wij zijn stem steeds meer verstaan en kan God door ons heen werken en Zijn almacht laten zien.
Hij heeft zich niet aan ons geopenbaard om maar verzekerd te zijn van een plekje in de hemel.
Maar met een opdracht om alle volken bekend te maken met het Evangelie.
Er ligt een duidelijke taak voor ieder van ons, dicht bij of ver weg, op de manier die bij ons past.

Alle mogelijkheden heeft God in ons gelegd, wij hoeven ze alleen maar te gebruiken, met
de zekerheid en steun van deze prachtige belofte:
“Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”

STERKE GOD

Sterke God, U lijkt zo zwak
waar is Uw kracht, waar is Uw macht?

De mens geschapen naar Uw beeld
besmeurd, bevuild en zo verdeeld.
De wereld eens Uw paradijs
verwoest, vervuild, zo goor en grijs.

Waar is Uw stem in ’t ruisen van de wind?
Waar bent U in het schreien van dat kind?
Waar is Uw toorn bij ’t rollen van de donder?
Wanneer gaat deze wereld aan zichzelf ten onder?

Uw gelaat doorgroefd van tranen
kijkt met weemoed op ons neer.
Uw wachten is enkel genade
zo sterk is onze lieve Heer!

EEN SCHILD VAN LIEFDE

Psalm 3 : 4
U, Heer, bent een schild om mij heen,
U bent mijn eer, U houdt mij staande.

In een opwekkingslied n.a.v. dit psalmvers staat zelfs: “… en U heft mijn hoofd omhoog”.

Toen ik pas mocht ontdekken dat God een persoonlijke relatie wil met ieder van ons, ook met jou en mij, was dit lied een van de eerste liederen, die ik hoorde en mee mocht zingen.
Het maakte diepe indruk op mij, God, die ons helemaal wil omsluiten in Zijn Liefde, de geborgenheid, die Hij ons wil schenken.
Hij ziet het als wij moedeloos met gebogen hoofd rond lopen.
Hij neemt zelfs de moeite om met zachte Hand je hoofd op te tillen, zodat je Hem weer in de ogen kan zien.
Dan ontdek je een Liefde, die met geen pen is te beschrijven en die je nooit meer kwijt wil raken.

God is een schild rondom ons, niet alleen boven, onder, voor en achter ons, maar rondom ons. Dit betekent dat niets of niemand er door heen kan als wij onze bescherming zoeken bij God, onze Vader.
We zijn dan als het ware helemaal omsloten door Zijn Liefde, door Zijn koorden van Liefde, die niet knellen, maar beschermen, leiden en verbinden, daar waar nodig is.
Zijn Liefde houdt ons staande, we kunnen niet ten ondergaan want Hij richt ons op en is als een veilige schild om ons heen.
Hij wil onze steun en toeverlaat zijn in alle momenten van ons leven.
Zo mag jij je veilig en geborgen weten, waar je ook door heen gaat.

Laat God je hoofd maar op tillen en kijk eens in Zijn liefdevolle ogen.
Je zult er een Liefde in ontdekken die je niet kunt bevatten, als je ziet hoe veel Hij van je houdt!

Herfst

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Herfst, JUWEELTJES
21
sep

HERFST

Prediker 3:1
Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

God heeft alles een plaats gegeven in de tijd, de juiste plaats.
“Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug”.
Niets is blijvend, God vernieuwt alles, steeds maar weer. Gods Schepping is nooit af en altijd in beweging.

Het is zo mooi om naar de Schepping te kijken als we het even niet meer zien zitten of als we God beter willen leren kennen.
De Schepping vertelt ons alles over de Liefde van God en over Zijn plan voor deze wereld.
Zijn Liefde zien we in alles wat Hij heeft gemaakt, ook in de mens.
Ook wij zijn nog niet af en veranderen voortdurend, (van binnen en van buiten), een cyclus, die nooit op houdt, ook niet bij de dood.

Vandaag is de herfst begonnen, dan kijken we vaak met wat weemoed terug naar de zomer, of we verlangen naar de lente, seizoenen die voorbij zijn, maar toch weer terug zullen komen.
De herfst is een prachtige tijd met mooie, warme kleuren.
Maar uiteindelijk is het ook een tijd van verval en blijven er dode takken en dorre bladeren over.
Tenminste….zo lijkt dat, maar in die dode takken ligt nu al de belofte van nieuw leven.
De dode bladeren die op de aarde vallen en vergaan dienen weer voor voedsel voor het nieuwe leven dat eens weer zal ontstaan.

Zo kunnen ook wij ons in de herfst van ons leven bevinden, ons lichaam verandert en daar zijn we niet altijd blij mee.
En toch kan ook dat een prachtige tijd zijn waarin wijsheid en de Liefde voor God en mensen de boventoon mogen voeren.
Maar bovenal de zekerheid dat God alles in de Hand heeft en dat ook deze periode van je leven niet het einde is.

In het wisselen van de seizoenen ligt een prachtige belofte verscholen, Gods belofte: “Alles maak ik nieuw”!
Geniet maar van de herfst, daar is de tijd nu voor gekomen en ook dat is een gave van God.

Herfst​

Bladeren die dwarrelen
en dansen heen en weer
ze ritselen en fluisteren
de naam van onze Heer.

Ze danken Hem voor ’t leven
dat Hij aan hen gaf
voor kleuren en voor schoonheid
die er in hen was.

Voor het wisselen der seizoenen
voor het komen en het gaan
voor de schoot van moeder aarde
waar ze weer tot stof vergaan.

Voor het ontstaan van wéér nieuw leven
uit wat dor leek, droog en dood
voor die hoop aan ons gegeven
o mijn God, wat bent U groot!

VRIENDSCHAP

Matthew 26:40b
Hij zei tegen Petrus:’Konden jullie niet eens één uur met mij waken?

Jezus was dodelijk bedroefd, staat er geschreven. Hij wist wat er ging gebeuren en was ontzettend bang. Hij zocht de aanwezigheid van Zijn Vader om met Hem te praten en van Hem steun te ontvangen.
Maar daarnaast had Hij ook de steun en aanwezigheid nodig van Zijn beste vrienden.
Helaas konden ze dat niet opbrengen, ze vielen in slaap…zelfs tot twee keer toe.

We hebben allemaal op de eerste plaats God nodig in ons leven, maar ook mensen, vrienden, waar we onze vreugde en verdriet mee kunnen delen.
Maar het blijven mensen, die net als wij zelf, op weg zijn en nog heel veel moeten leren.
Als wij alles van hen gaan verwachten en hen op een voetstuk plaatsen, dan zullen we vroeg of laat teleurgesteld worden.
Niemand is als God, alleen Hij kan en wil er altijd onvoorwaardelijk voor ons zijn.
Hij sluimert niet nog slaapt en Hij heeft alle tijd voor jou en voor mij.

Natuurlijk gebruikt God ook mensen en daar mogen we dankbaar voor zijn.
Vriendschap is kostbaar en die mag je zeker koesteren en de hulp van anderen in moeilijke tijden is onbetaalbaar.
Maar je mag nooit iemand claimen, of vergeten dat ook jij op jouw beurt weer van betekenis kan zijn voor die ander. God kan ons allemaal gebruiken.

Jezus moest het uiteindelijk helemaal alleen doen, op het moeilijkste moment van Zijn leven werd Hij zelfs door God verlaten, opdat wij nooit van God verlaten zouden zijn, geen enkel moment van ons leven.

Je hebt EEN Vriend, die je mag claimen, waar je alles van mag verwachten en die je nooit teleur zal stellen,
Zijn naam is Jezus!

VRIENDSCHAP

Vriendschap is zo kostbaar
In een wereld zo hard en koud
Gewoon jezelf te mogen wezen
Weten dat er iemand van je houdt.

In goede en kwade dagen
In vreugde en geluk
Blijft vriendschap bestaan
Het kan nooit meer stuk.

Samen lachen samen huilen
Delen in lief en leed
Vriendschap is het mooiste
Dat je aan iemand geeft.

WAT BEN JE ONRUSTIG MIJN ZIEL

Psalm 42 : 12
Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.

We zitten niet altijd op de berg, maar gelukkig ook niet altijd in het dal.
Als er geen dal was, zou er ook geen berg zijn, ons leven zou vlak en toonloos voortkabbelen.
Toch zitten we bepaald niet te wachten op de dalen in ons leven, maar gelukkig zijn ze niet altijd even diep.
Soms moeten we onszelf wel eens aanpakken en toespreken als we in zelfmedelijden dreigen te verzinken.
In psalm 42 staat dit zo mooi beschreven.
“Wat ben je bedroefd mijn ziel en onrustig in mij”, een gevoel dat we maar al te goed kennen.
Soms niet eens te achterhalen waarom we ons zo voelen, maar zeker de moeite waard om dit te doorbreken.
Bovenstaande woorden worden zelfs nog herhaald in deze psalm, kun je nagaan hoe herkenbaar onze gevoelens zijn voor God.

Maar zoals zo vaak, ook in ons leven, is er hoop. De omstandigheden zullen niet altijd zo blijven. Na een dal komt er weer een berg, die je samen met God zult kunnen beklimmen. Er zal weer een tijd aanbreken, dat je God zal kunnen loven. Dat mag jij jezelf voor ogen houden als je het niet meer ziet zitten.
Probeer maar omhoog te kijken vanuit het dal naar God, Hij is een God die je kunt vertrouwen, Hij ziet al je pijn en moeite en Hij zal uitkomst geven.
Laat je hart maar verwarmen door deze woorden van de psalmist, je ziel zal er wel bij varen.

Samen met Hem

Posted by: Cobiin Jezus-juweeltjes, JUWEELTJES
13
sep

SAMEN MET HEM

Psalm 38:10
“Heer, al mijn verlangens zijn u bekend,
mijn zuchten is u niet verborgen”

Diep in ons hart leven veel verlangens, mooie en minder goede.
Willen zijn als Jezus of juist als die ander, die zo populair is of zo rijk in jouw ogen.
Het goede willen doen of alleen maar verlangen naar meer bezit.
Maar wat er ook in je hart leeft…God weet het. Hij kent onze diepste verlangens , maar Hij ziet ook onze frustraties.
Onze zuchten als we ons zelf weer zo teleurstellen of niet kunnen voldoen aan onze eigen eisen.

Als we dicht bij God blijven zullen we steeds meer mogen ontdekken welke verlangens van Hem zijn, welke Hij in ons hart heeft gelegd.
Met die verlangens kan God je zeker helpen en die zullen ook vrucht dragen.
Dat betekent niet dat God dingen van ons vraagt die niet bij ons passen, integendeel.
Hij geeft je er de mogelijkheden voor.
Natuurlijk zul je er ook voor moeten knokken want alle goede dingen worden tegengewerkt.
Maar je zult er gelukkiger door worden omdat het bij jou past en bij de gaven die God je heeft gegeven.
Het geeft rust om te weten dat Iemand al jouw verlangens kent en je helpt om ze te verwezenlijken.
Als Zijn verlangens jouw verlangens worden, dan vind je veel voldoening in de dingen die je mag doen.
Samen met Hem kun je het maken, ook vandaag.

AL EEN BEETJE ANDERS

Weet je waar ik me steeds weer over verwonder? Dat God met zo veel respect met ons om gaat. Hij houdt niet alleen van ons zoals we zijn, maar Hij handelt daar ook naar. Hij houdt altijd rekening met onze mogelijkheden en beperkingen.
Mij heeft Hij eens, als het ware, in mijn nekvel gepakt en me flink door elkaar geschud om het tot me door te laten dringen, dat de deur van mijn hart maar op een heel klein kiertje open stond en Hij er zo niet door kon.
Daar ben ik Hem nog steeds intens dankbaar voor, dat had ik gewoon nodig.
Bij anderen gaat Hij weer op een heel andere manier te werk, heel zorgvuldig, stapje voor stapje.
Hij zal nooit met grof geweld inbreken in ons hart en het zonder onze toestemming in bezit nemen.
Keken we maar meer naar Jezus, in onze omgang met elkaar, wat zou de wereld er dan anders uit zien.

Toch krijgen we iedere dag een nieuwe kans en mogen we met een schone lei beginnen. Gewoon bij ons zelf, dicht bij huis, daar waar God ons heeft geplaatst, “geplant” staat er zo mooi in de Bijbel.
We hebben allemaal onze eigen verantwoording en mogen daar naar handelen.
Laten we de wereld laten zien wie Jezus is en nu en hier beginnen.
Samen met Hem zijn we er toe in staat en mogen we
Zijn geur en Liefde verspreiden aan ieder mens, die Hij vandaag op ons pad brengt.

Ik denk dat de wereld er vandaag al een beetje anders uit gaat zien…… 😉

Geluk

Posted by: Cobiin Jezus-juweeltjes, JUWEELTJES
9
sep

GELUK

Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt.
Psalm 37 : 4

Geluk….zijn we daar niet allemaal naar op zoek?
En als we denken dat we het gevonden hebben dan glipt het weer als zand door onze vingers. We kunnen het niet vast houden.
Hoe zou dat toch komen, zoeken we wel op de juiste plaats?
Zoeken we wel naar het ware geluk?
Weten we eigenlijk wel wat geluk is?

Ik denk dat geluk veel dichter bij is dan we denken.
In ons, om ons heen, voor ons, achter ons, boven en onder ons bevindt zich Het Grootste Geluk dat jij je maar in kunt denken….Jezus!
We staan als het ware met Hem op en we gaan met Hem naar bed en we beseffen het niet.
En het allermooiste is, dat je zeker mag weten, dat je Hem zult vinden, als je naar Jezus op zoek gaat.
Dat noem ik nu geluk!

Vandaag ga ik op zoek naar het ware geluk, en jij?