web analytics
Archive for the "JUWEELTJES" Category

JE BENT VAN MIJ

“Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!
Moet je door het water gaan – Ik ben bij je;
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien.
Want Ik, de Heer, ben je God”.

Jesaja 43 : 1b – 3bEr is niets persoonlijker dan je eigen naam.
Als er niemand meer is die je bij je (voor)naam noemt, zoals soms bij ouderen gebeurt, omdat alle bekenden zijn overleden, dan is dat een heel eenzaam gevoel.

Toch zal er altijd Iemand zijn, die je bij je naam kent, dat is God.
Hij kent ons bij onze naam, heel persoonlijk.
Hij heeft je ook met die naam geroepen, je bent Zijn eigendom. Hij heeft je immers zelf gemaakt, Hij weet precies hoe je in elkaar zit.
En als je zelf iets gemaakt hebt, ben je daar heel trots op. Je zorgt er goed voor en je bewaart het zuinig. Je doet er alles aan om te voorkomen dat het beschadigd raakt.
Zo nauw is God ook betrokken bij jou en mij.
Hij kan niet altijd voorkomen dat er pijnlijke dingen gebeuren, maar Hij belooft wel, dat het je nooit zal vernietigen. Je blijft Zijn geliefde kind, Zijn kreatie, die Hij koestert, waar Hij van houdt en waar Hij trots op is.

Want Hij is jouw God, een God sterker dan de dood of welke nare dingen er ook kunnen gebeuren.
Je bent en blijft van Hem!

Je groeit

Posted by: Cobiin JUWEELTJES, leven-juweeltjes
24
feb

JE GROEIT

“Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
laat het verleden nu rusten.
Zie, Ik ga iets nieuws verrichten,
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?”
Jesaja 43 : 18, 19a

“Heb je het nog niet gemerkt?” vraagt de Heer.
God is in ons aan het werk en soms merken we het niet eens.
We blijven maar staren naar het verleden, naar wat toen is gebeurd.
Ook al was die tijd vreselijk moeilijk en begrijpt God als geen ander hoe moeilijk het is om het verleden los te laten, Hij wil het samen met jou doen.

En het mooie is…er ontkiemt al iets. Ook al is het nog zo pril en heel kwetsbaar, het ìs er wel.
Een heel klein ontkiemend zaadje in jou…en God ziet het…Hij koestert het…èn Hij zorgt er voor. Hij laat het groeien tot het eens een grote sterke plant zal zijn.
God maakt iets nieuws in jou en Hij is er nù mee bezig.
Misschien zie je het zelf nog niet, maar het is er al wel èn het groeit omdat God het met Liefde en heel veel geduld verzorgt.

Zo blijft God jou met Zijn Liefde en heel veel geduld omgeven, verzorgen en als het ware vertroetelen, tot ook jij op mag bloeien als een sterke plant.
Ben je ook zo benieuwd hoe je zijn zal?
Kijk maar eens goed naar jezelf, het begin is er al en God houdt heel veel van dat kleine kwetsbare plantje.

JIJ BENT ZO KOSTBAAR

“Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen,
zo waardevol, en Ik houd zo veel van je…
Wees niet bang, want Ik ben bij je”.
Jesaja 43 : 4a en 5b

Het houdt maar niet op, steeds maar weer worden we bemoedigd door God.
Hij laat ons telkens opnieuw weten hoe veel Hij van ons houdt, hoe kostbaar en waardevol we zijn in Zijn ogen.
Hij weet wel hoe vaak we aan ons zelf twijfelen en dat we ons lang niet altijd voor kunnen stellen, dat we het waard zijn om van te houden.
Tóch is het zo, want God jóuw hemelse Vader zegt dit tegen jóu!

Verderop in Jesaja staat:
“Ik, ìk ben de Heer!
Buiten Mij is er niemand die redt”.

Over díe grote, machtige God spreken wij nu en Hij weet heel goed wat Hij zegt.
Want Híj is het ook, die deze woorden van Liefde tot jou spreekt.
En God vergist zich nooit.

Zo’n grote God en toch zo liefdevol en heel nauw betrokken bij jouw leven.
Dat is onze God en Vader, die er nooit genoeg van krijgt om je als een kind dagelijks bij de hand te nemen en tegen je te zeggen:
“Wees maar niet bang, want Ik ben bij je. Ik houd van je, kom maar bij Mij, ook vandaag en samen met Mij zul je het aan kunnen”.

Ik zal je steunen

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
24
feb

IK ZAL JE STEUNEN

“Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde,
tot in je grijsheid zal ik je steunen.
Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen,
Ik zal je steunen en beschermen”.
Jesaja 46 : 4

We hoeven ons zelfs geen zorgen te maken over onze ouderdom, hoe we dan verder zouden moeten, want ook dan zegt God: “Ik zal je steunen.
Hij is en blijft onze steun en toeverlaat.

Vanaf het moment dat Hij ons in de moederschoot heeft gevormd, tijdens heel ons leven, ook in de ouderdom, Hij zal er zijn.
Er is geen dag in ons leven, waar God niet van af weet. Geen moment dat hij niet ziet en meebeleeft.

Hij verandert niet, God blijft dezelfde. Hij is niet afhankelijk van Zijn gevoelens of omstandigheden om Zijn beloftes na te komen.
Gods Woord is waarheid en Hij belooft je te steunen alle dagen van je leven, ook deze dag.

Als een olievlek

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
24
feb

ALS EEN OLIEVLEK

“Luisterde je maar naar mijn geboden,
dan zou jouw vrede zijn als een rivier,
en je gerechtigheid als de golven van de zee”.
Jesaja 48 : 18

Sommigen van ons zijn opgegroeid met het idee van een strenge, wrekende God, die alles ziet en direct straft bij ieder vergrijp.
God is zeker geen doetje en Hij haat de zonde, maar Hij is er niet op uit om ons vast te pinnen op iedere fout die we begaan. Hij heeft de zondaar lief.
Hij wil wel graag dat we van onze fouten leren en Hij is altijd bereid tot vergeving, als wij spijt hebben en Hem daarom vragen.

God heeft gezorgd dat wij een houvast hebben in ons leven, Zijn wet, Zijn Woord, de Bijbel.
Niet om ons daarop te kunnen veroordelen, maar om ons en onze medemensen te helpen om gelukkig te kunnen leven.
Hij weet wat we nodig hebben en Hij weet waar we toe in staat zijn, hoeveel pijn we elkaar kunen doen.
Daarom heeft Hij ons Zijn leefregels gegeven ter bescherming van onszelf en voor al Zijn kinderen.

Wat een rust en vrede zou het geven als wij ons allemaal aan deze regels zouden houden, te beginnen met het eerste gebod, God en onze naaste lief te hebben als onszelf.
Wij mogen daar zelf mee beginnen, ook deze dag, in ons eigen kleine wereldje.
Gods Liefde breidt zich dan vanzelf uit als een olievlek en Zijn vrede zal zich verspreiden over de hele wereld.

OEFENING BAART KUNST

“Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde,
’s nachts klinkt een lied in mij op,
een gebed tot de God van mijn leven”.
Psalm 42 : 9

“Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft,
zelfs in de nacht spreekt mijn geweten”.
Psalm 16 : 7

Normaal gesproken slapen we ’s nachts, maar velen van ons kunnen lang niet altijd de slaap vatten.
Het bijzondere is dat je ook, of juist vàn die slapeloze uren, mooie momenten kan maken dicht bij God.
Je wordt door niets of niemand gestoord en juist dan kun je je heel dicht bij God voelen en Zijn stem horen spreken. Dat hoeft natuurlijk niet letterlijk zo te zijn, maar in de stilte van je hart kan de Heilige Geest je leren en laten zien wat voor jou van belang is. Juist in de nacht ben je extra gevoelig voor de aanraking van de Heer. Het is goed om zo bij God te zijn.

Als je zo de dag mag beginnen of zelfs doorwaakte uren mag beleven als een geschenk van God, dan herken je God ook overdag eerder in de grote en kleine dingen van het leven.
Je oefent als het ware jezelf in het “zien” van God.
En oefening baart kunst.

Ik wens je geen slapeloze nachten toe, hoewel….

GOD ZIET JE

“Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt”.
Psalm 42 : 12

Verdrietig zijn we allemaal wel eens. Hier staat zelfs “bedroefd”, dat lijkt me nog dieper te gaan dan verdriet.
Het raakt je ten diepste in je ziel, en als je ziel geraakt wordt, kan het bijna niet anders dan dat het je doet verlangen naar God.

Het is mooi om te lezen hoe de psalmist zijn ziel toespreekt en tot bedaren brengt. Hij troost als het ware zichzelf met deze mooie, hoopvolle woorden “Vestig je hoop God”. De enige waarvan je zeker mag verwachten dat Hij jouw verdriet ziet en je er ook weer uit zal redden.

Je mag jezelf troosten als je bedroefd bent met de hoop en de zekerheid, dat God alles weer ten goede zal keren.
Ook al zie je het op dat moment niet en kun je het je bijna niet voorstellen, eens zul je God weer loven.

En als het vandaag een blijde dag voor je is, deel ook dan je geluk en blijdschap met God, want Hij wil alleen maar jouw geluk.

EEN MAN NAAR GODS HART

“Hij zette mij neer op een rots,
een vaste grond voor mijn voeten.

Hij gaf mij een nieuw lied in de mond
een lofzang voor onze God”.
Uit Psalm 40

Eigenlijk zou je Psalm 40 even helemaal moeten lezen.
Ik vind het altijd weer zo mooi om te mogen lezen, dat David heel gewoon een mens was zoals jij en ik.
Zo zat hij op de berg en zo in het dal.
Hij kon vol overgave over God praten en Hem volkomen vertrouwen, maar heel vaak ging daar een hele moeilijke tijd aan vooraf waarin Hij God om hulp smeekte.
David stortte zijn hart uit voor God. Hij maakte bepaald geen moordkuil van zijn hart, alles vertelde Hij aan God.

In de Bijbel lezen we over heel gewone mensen, met al hun fouten en gebreken, God gebruikte ze als voorbeeld voor ons.
We kunnen nooit zeggen, ja maar, die David was zo heilig.
Nou, dat was hij bepaald niet, hij had heel vaak de verkeerde keuzes gemaakt.

En toch noemde God hem “een man naar Gods hart”.
Niet om wat David presteerde, maar misschien wel juist om zijn openheid, zijn eerlijkheid, het delen van zijn gevoelens met zijn Hemelse Vader. En Zijn onwankelbaar vertrouwen in God, waarvan David steeds weer alles verwachtte.

Zo mag ook jij alles van God verwachten, ook voor deze dag.
Zoek Hem in alle dingen en je zult Hem vinden.

JE BENT NOG NIET AF

God is een goed werk in jou begonnen, met andere woorden, je bènt een goed werk, door God gemaakt. Hij heeft je geschapen en Hij zag dat het goed was.
Dat betekent niet dat je volmaakt bent, maar het betekent wel dat je door God gewild bent, door Hem gemaakt, maar je bent nog niet voltooid.
Hij zal het goede werk, dat Hij in jou is begonnen, ook voleindigen.

Je bent al door Hem vergeven en Hij zal jou ook vervolmaken door Zijn genade.
Je bent een vergeven zondaar op weg naar de volmaaktheid.
Om die volmaaktheid te bereiken heeft God wel jouw toestemming nodig. God kan dat niet alleen doen, want je hebt een vrije wil om je eigen keuzes te maken.
Maar als je God de kans geeft, dan gaat Hij je vernieuwen van binnenuit.
Alles wat daar voor nodig is kun je vinden in jezelf, de kiem van de volmaaktheid heeft God in je gelegd. Hij wil je helpen om het te ontginnen en tot wasdom te brengen.

Ben jij ook zo benieuwd hoe we uiteindelijk zullen worden?

Eén ding is zeker, je bent nu al goed en je zal volmaakt worden. Daarvoor heeft Jezus Zijn leven gegeven om dat goede werk in jou en mij te voleindigen.

Dank U Heer.

VREES NIET

“God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
en storten de bergen in het diepst van de zee”
Psalm 46 : 2 – 4

God wist dat wij door moeilijke tijden heen zouden gaan. Hij wist dat het leven niet eerlijk is, ons pijn zou doen en dat we een veilige Schuilplaats nodig zouden hebben.

God zelf wil die schuilplaats voor ons zijn, bij Hem kunnen we altijd terecht. Hij staat dag en nacht klaar om ons te omarmen met Zijn vertroostende Liefde.

Ik heb me zelfs laten vertellen dat er 365 x in de Bijbel staat “Vrees niet”.
Dat betekent niet dat God verwacht dat we iedere dag lopen te bibberen van angst. Nee, natuurlijk niet, maar Hij verwacht wel van ons, dat àls we bang zijn, we onze hulp zoeken daar waar we het kunnen vinden. En dat is echt niet moeilijk in de Bijbel, daar heeft Hij wel voor gezorgd.

Voor iedere dag van het jaar mogen we weten dat God er is om onze vreugde en ons verdriet te delen.
God is Liefde en in de Liefde is geen plaats voor angst.

Blijf maar dicht bij God, de beste plaats om ook deze dag weer te mogen beleven.