web analytics
Archive for the "Jezus" Category

Nooit alleen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus
31
aug

Nooit alleen

We hoeven alleen maar te komen
en naderen tot Hem
Jezus was er al en wacht op jou
Hij zal er altijd zijn.

We hoeven alleen maar om te draaien
Hem volgen in Zijn spoor
onze voeten in Zijn voetstap
samen het leven door.

We hoeven alleen maar te kiezen
welke weg we vandaag zullen gaan
Zijn weg is de beste
omdat Jezus je is voor gegaan.

En als je soms verdwaalt
het donker is om je heen
kijk dan maar eens naast je
ook nu ben je niet alleen!

www.myplaceofpeace.com/nooit-alleen

In de nacht

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal, Jezus
10
jul

In de nacht als ik niet kan slapen
is daar God die me aan wil raken
in mijn gedachten en mijn denken
wil Hij mij Zijn vrede schenken.

Ik worstel en ik zoek
de hele lange nacht
en in de morgen zie ik Jezus
Hij heeft heel de nacht op mij gewacht.

Zijn woorden zijn als balsem
Zijn Liefde warm en zacht
mijn verdriet wil Hij voor me dragen
dankbaar begroet ik een nieuwe dag.

Vertel het de wereld

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop, Jezus
12
apr

Moest dit alles niet gebeuren
was het niet reeds lang voorzegd
dat Jezus zou lijden en sterven
en de dood heeft afgelegd?

Moest Hij niet verschijnen aan de discipelen
de wonden tonen in Zijn zij
moest Hij niet opvaren naar de hemel
om een plaats te bereiden voor jou en mij?

Hij zou ons niet als wezen achter laten
dat heeft Hij immers zelf beloofd
Hij zal de Trooster sturen
aan ieder die in Hem gelooft.

Een deel van Hem zelf zal in jou wonen
zodat je Zijn roep zal kunnen verstaan
het Koninkrijk van God is nabij gekomen
vertel het de wereld in Jezus naam!

Jezus leeft

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus, Pasen
8
apr

Nu kan ik weer diep adem halen
nu ben ik uit de dood ontsnapt
nieuw leven is aan mij verschenen
Jezus is opgestaan uit het graf.

Nu kan ik weer van harte juichen
mijn lied zingen uit volle borst
God de Vader heel dicht naderen
Jezus heeft mij van mijzelf verlost.

Nu kan ik weer verder leven
de tijd heeft even stil gestaan
alles wil ik aan U geven
de Heer is waarlijk opgestaan!

Deze dag wil ik niet beleven
ik zou hem het liefste overslaan
ik wil niet knielen bij het kruis
de spijkers door Zijn Handen horen slaan.

Ik wil het geschreeuw niet horen
“Kruisig, kruisig Hem”
ik wil niet net als Petrus
doen alsof ik Hem niet ken.

Ik wil Zijn lijden niet zien
Zijn van God verlaten zijn
waarom oh God, waarom
moest dit toch zo zijn?

Dank U Jezus voor het kruis
’t is te groot, te diep
ik kan het niet begrijpen
maar U had ons zo lief.

Ga je met me mee
op weg naar Golgotha
net als de vrouwen
Jezus achter na?

Zou je Hem willen helpen
om Zijn kruis te dragen
net als Simon van Cyrene
als de soldaten het je vragen?

Kun je het aanzien als de spijkers
door Zijn Handen worden geslagen
het bloed, de doornenkroon
Zijn striemen en de slagen?

Wil je die kreet wel horen
“Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”
zou je Hem in Gethsemane
ook alleen hebben gelaten?

Zijn kruis hoef je niet te dragen
die woorden hoef je niet te horen
zelfs als je Hem alleen hebt gelaten
mag je toch weer bij Hem horen.

Juist door dat kruis
waaraan Jezus zo leed
is er vergeving voor ieder
die in het donker leeft.

Het kruis is een brug
van hoop en genade
het brengt je weer terug
bij God onze Vader.

De lijdensweg

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus
19
mrt

Nu is de tijd gekomen
van stilte en ontzag
denkend aan het lijden
dat op Jezus wacht.

Het bloed dat voor ons stroomde
de pijn die Jezus leed
de drinkbeker die niet voor bij ging
Zijn bloed dat werd tot zweet.

Nu is de tijd gekomen
om stil die weg te gaan
Jezus niet voor bij te lopen
bij het kruis stil te blijven staan.

Kijk eens naar die wonden
die scherpe doornenkroon
door God en mens verlaten
Jezus, Gods geliefde Zoon.

Het is niet te bevatten
het is te diep, te groot
Jezus bracht ons weer terug
bij Vader God op schoot.

Fluister Mijn naam

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus, Stilte
7
mrt

Ik zal er zijn
zoek en je zult Mij vinden
in een mens die je ontmoet
in een bloem of een vlinder.

Ik zal er zijn
in de lach van een kind
in het gezang van een vogel
die zijn lied vrolijk zingt.

Ik zal er zijn
in de zon die voor jou schijnt
in de sterren die stralen
in het duister dat verdwijnt.

Ik zal er zijn
om je rugzak te dragen
laat hem maar los
je hoeft niets te vragen.

Ik zal er zijn
in elke traan die je plengt
in elke zucht die je slaakt
waar je ook bent.

Ik zal er zijn
in de stilte en de storm
fluister Mijn naam
Ik ben er!
“Jezus, kom!”

Heeft Jezus je al aangeraakt
mag Hij heel dicht bij je komen
heb je Zijn Liefde al gevoeld
mag Hij in je wonen?

Heeft Jezus je al geheiligd
zuiver, eerlijk, en rein
heb je al gehoord
dat Hij jouw Vriend wil zijn?

Heeft Jezus je al schoongewassen
witter nog dan sneeuw
heeft Hij je al gevormd
tot één volmaakt geheel?

Heb jij Jezus al toegelaten
in je diepste pijn
dan zul je weer kunnen bloeien
als een roos in de woestijn.

Liefde blijft

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Jezus
14
feb

Liefde is het enige
dat nooit zal vergaan
in leven en in dood
blijft de Liefde bestaan.

Zij vraagt niet en dwingt niet
laat iedereen vrij
kwetst niemands gevoel
Liefde maakt blij.

Zij houdt niet van opsmuk
of uiterlijk vertoon
zij ziet het hart aan
zoals Jezus, Gods Zoon.

Hij is die Liefde
die was is en blijft
in jou en in mij
tot in eeuwigheid.