web analytics
Archive for the "JUWEELTJES" Category

GOEDEMORGEN

“God, de Heer, geef mij een vaardige tong,
waarmee ik de moedeloze kan opbeuren.
Elke ochtend wekt Hij mijn oor,
zodat het toegerust is om aandachtig te horen.
God de Heer heeft mijn oren geopend”.
Jesaja 50 : 4, 5a

Wat een mooi gebed hè, bidden om een vaardige tong waarmee je de moedeloze op kan beuren.
Als dit eens een gebed zou zijn van ons allemaal wat zou er dan veel veranderen in deze wereld.
’s Morgens vroeg of in de nacht kunnen zulke mooie momenten zijn samen met God, als het stil is om je heen en niemand je stoort.

God wekt ons iedere ochtend, we mogen steeds weer ontwaken in Zijn aanwezigheid.
En je mag gewoon elke dag bij het ontwaken even “goedemorgen” zeggen tegen de Heer.
Je zal eens zien dat die groet vanzelf uit gaat groeien tot een gebed.
Aan God zal het niet liggen, Hij heeft je oren er al voor geopend. Jij hoeft alleen nog maar te luisteren.

Zo mag je iedere dag met God beginnen, al is het maar met een korte groet of gebed, die je even stil doet staan bij het feit dat God van je houdt en ook deze dag met je meegaat.

Goedemorgen Heer,

Heer ik dank U in de morgen
voor ’t gezang van vogels …nog bijna nacht
voor het wéér mogen ontwaken
voor een mooie, nieuwe dag.

Voor de zon die weer gaat schijnen
voor de lucht zo hemels blauw
voor de bloemen en de dieren
ze vertellen me: “God houdt van jou!”

Help me deze dag te beleven
als een onderdeel van Uw plan
dat Uw wil geschiede in mijn leven
dat is waar ik naar verlang.

WE HEBBEN EEN GROTE GOD

“Ik, Ik ben het die jullie troost.
Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling,
voor een mensenkind dat vergaat als gras?
Hoe kun je de Heer vergeten,
die je gemaakt heeft,
die de hemel heeft uitgespannen
en de aarde gegrondvest?
Hoe kun je je zo laten beheersen door angst”.
Jesja 51 : 12, 13a

Het houdt maar niet op, ik hoef bepaald niet te zoeken naar woorden van troost en bemoediging in de Bijbel.
Voor iedere dag is er wel iets te vinden waarmee je de dag door kunt.

In bovenstaande tekst wijst God ons op Zijn grootheid en Zijn macht tegenover de sterfelijkheid van een mensenkind.
Hij, de Schepper van hemel en aarde, is jouw Trooster, jouw Maker, jouw Bevrijder.
Hij heeft jou geschapen, de hele wereld en al wat daar in is. Hij draagt alles in Zijn Hand.

Als je daar jouw angst mee vergelijkt, naast die grote machtige God, wiens kracht en Liefde ook vandaag weer tot jouw beschikking staan, dan besef je pas dat je angst voor mensen ongegrond is.
Ieder mens leeft in afhankelijkheid van God, door Zijn genade leven wij en zijn wij.
Niemand heeft zijn leven in eigen hand, die ligt in de Hand van God.
Waarom zou je bang zijn voor een mens of je laten beheersen door je angst, als er een God is die daar boven staat
èn naast je gaat?

We beseffen dat lang niet altijd en laten ons meevoeren door onze gevoelens van angst en onzekerheid, maar we mogen ons ook vandaag weer laten leiden door God, onze machtige Vader. Hij is vele malen groter dan jouw angst, voor wie dan ook.

Word wakker

Posted by: Cobiin JUWEELTJES, leven-juweeltjes
24
feb

WORD WAKKER

“Word wakker, word wakker…”
Jesaja 51 : 17a

Dit staat toch echt in de Bijbel hoor, ik heb het niet zelf verzonnen.
Natuurlijk staat er meer bij: “Jeruzalem, sta op!”
En verder in Jesaja 52 “Ontwaak, ontwaak”.

Voor Jeruzalem kun je ook je eigen naam invullen en je afvragen of God het misschien ook tegen jou heeft.
Goed, je ogen zijn open, je bent gewassen en aangekleed, maar ben je ook echt wakker??
Besef je wel van wie je het ook vandaag weer mag verwachten?
Heb je de schellen van je ogen verwijderd zodat je helder kunt zien?

Als dat zo is, dan kun je niet anders dan opstaan en naar Jezus gaan.
Je koesteren in Zijn Liefde en beseffen hoeveel Hij van je houdt en hoe graag Hij je dat wil tonen, iedere dag opnieuw.
Maar dan moet je wel klaarwakker zijn en je hart en ogen openen voor Hem.
Natuurlijk mag je ook slaapwandelend door het leven gaan, die keus is aan jou, maar dan mis je wel heel veel,

Als je zo deze dag ingaat zul je Hem overal tegenkomen, bij alles wat je doet en in ieder mens die je ontmoet.
God heeft overal een spoor van Zijn Liefde achtergelaten om jou bij te staan en te bemoedigen, ook deze dag.

MET EEN MOND VOL TANDEN

“Ik leg je mijn woorden in de mond
en bescherm je met de schaduw van mijn hand”.
Jesaja 51 : 16a

We staan vaak met een mond vol tanden, wat het geloof betreft.
We weten niet wat we moeten zeggen of we schamen ons er zelfs voor om er voor uit te komen.
Natuurlijk zijn er genoeg redenen om onze mond te houden, maar of die werkelijk kloppen…?

Soms is het inderdaad beter te zwijgen en in gedachten voor iemand te bidden of te zegenen.
Maar angst of gebrek aan woorden hoeft nooit een reden te zijn om niet te spreken, want ook daar heeft God voor gezorgd.
Hij kent onze angsten en onzekerheden als geen ander. Daarom heeft Hij ons Zijn beloften gegeven. Hij belooft ons om Zijn woorden in onze mond te leggen, zodat we zullen weten wat we spreken moeten.
En als we dan toch nog overmand worden door angst of onzekerheid dan herinnert Hij ons er aan dat Hij ons beschermt met de schaduw van Zijn Hand. Weet je nog…Gods Hand, waarin jouw naam geschreven staat.
Zou iets jou dan nog kunnen schaden?

Alles deelt God met ons, Zijn Liefde, Zijn Geest en ook Zijn woorden.
Zijn schatkamer staat tot onze beschikking.
Wij hoeven er alleen maar gebruik van te maken. God heeft in alles voorzien.

VOOR GOD ZIJN ER GEEN VRAAGTEKENS

“Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen-spreekt de Heer.
Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen”.
Jesaja 55 : 8, 9

Dit is de tekst waar ik me aan vast probeer te houden als ik niets meer begrijp van de dingen die er om me heen of in mijn leven gebeuren. Het zou zo veel makkelijker zijn als we overal een verklaring voor konden vinden, maar die is er niet.
Met Gods hulp kunnen we wel een heel eind komen, maar op een gegeven moment houdt het op. Dan kunnen we alleen nog maar erkennen dat Gods wegen onze wegen ver te boven gaan en onze plannen echt niet altijd van God komen.

Eigenlijk is dit heel goed te begrijpen als we ons bewust zijn van de grootheid van God.
Hij zelf gebruikt daar als voorbeeld de hemel voor, die in onze ogen (nog) zo oneindig ver weg is. Zo ver weg en zo ongrijpbaar zijn ook Gods wegen en dat geldt ook voor Zijn plannen.
Wij zijn niet eens in staat om Gods plannen en wegen te kunnen volgen, daar hebben we de mogelijkheden, hier op aarde, niet voor gekregen.
Eens zullen we dat wel kunnen en zullen we mogen zien wat God nu ziet.

Het geeft ook een stukje rust om te mogen weten dat er voor God geen vraagtekens zijn, alleen maar uitroeptekens.
Hij houdt heel deze wereld in Zijn Handen.
Daar horen wij ook bij met al onze kleine en grote zorgen, onze zegeningen, hoop, verleden en toekomst.

EN DE BOMEN IN HET VELD ZULLEN KLAPPEN VOOR HEM

“Vol vreugde zullen jullie uittrekken
en in vrede zul je huiswaarts keren.
Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten
en alle bomen zullen in de handen klappen”.

Zie je het al voor je…juichende heuvels en bergen..klappende bomen.
Vooral die klappende bomen spreken mij erg aan.
Ook die regel uit dat mooie opwekkingslied “En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem” hebben vanaf het begin dat ik het hoorde veel indruk op me gemaakt.
Daar wil ik nog steeds een schilerij van maken.

Wat hebben we toch een prachtige toekomst en een hoop die ons nooit zal beschamen.
Nu kunnen we het soms nog heel moeilijk hebben, maar dan hoeven we alleen maar naar de bomen in het veld te kijken. Zij herinneren ons er aan dat alles nieuw zal worden en dat zelfs de bomen zullen klappen tot eer van God en dat iedere knie zich zal buigen voor Hem.

Wij mogen dat nu al doen, onze knieën buigen in dankbaarheid en aanbidding, opstaan en God eren met een lied en in onze handen klappen van blijdschap.
De bomen zullen ons eens volgen, wat een dag zal dàt zijn!

GOD LAAT ZICH VINDEN

“Zoek de Heer terwijl Hij zich laat vinden,
roep Hem terwijl Hij nabij is”.
Jesaja 55 : 6

Ben je ook wel eens iets kwijt?
Je zoekt overal maar kan het nergens vinden, het lijkt van de aardbodem verdwenen.
Op een bepaald moment komt het toch weer te voorschijn maar wel op een plek waar je het helemaal niet had verwacht en ook niet hebt gezocht.

Of we zijn onze bril kwijt en komen tot onze schrik opeens tot de ontdekking dat hij gewoon op onze neus staat. We zochten wel maar veel verder weg dan nodig was.

Zo kan soms een groot deel van ons leven bepaald worden door onze zoektocht naar God.
We blijven maar zoeken en in onze zoektocht gaan we steeds verder bij Hem vandaan, want God is niet ver weg, Hij is juist heel dicht bij.
Hij is in je, om je heen en Hij legt Zijn Hand op jou. Je kunt eigenlijk niet eens om Hem heen, daarom kost het je ook zo veel pijn en moeite als je dat wèl probeert te doen.

Een vis kan toch ook niet zeggen, waar is dat water nu dat ik nodig hebben om te zwemmen? Ik kan het maar niet vinden, straks ga ik dood.
Uiteindelijk ontdekt de vis dat hij er midden in zwemt en dat het water er altijd al is geweest.

Zo zijn wij soms ook bezig met een eindeloze zoektocht naar God.
Het enige dat je echt hoeft te doen is Hem roepen en Hij zal er zijn. Hij ìs er immers al.

Of de Indianenjongen, die volgens traditie, heel de nacht alleen moest doorbrengen en zien te overleven in het oerwoud, toen hij een bepaalde leeftijd had bereikt.
Hij was vreselijk bang en dacht dat iedereen en ook zijn vader hem alleen had gelaten in die stikdonkere nacht vol gevaren, waar hij nog niet mee om kon gaan.
Maar toen het ochtend werd en het licht begon te gloren ontdekte hij tot zijn grote vreugde iets heel moois.
Achter een boom, heel dicht bij hem, stond zijn vader en hij had daar heel de nacht gestaan om over zijn zoon te waken.

Zo is onze God. Hij is daar waar jij Hem niet verwacht, heel dicht bij en Hij laat je geen moment alleen.
Stop je zoektocht maar naar Hem, het is vergeefse moeite.
Roep Hem aan en laat je door Hem omarmen, want Hij staat vlak voor je met Zijn armen uitgespreid.

Daar ga ik voor

Posted by: Cobiin hoop-juweeltjes, JUWEELTJES
24
feb

DAAR GA IK VOOR…

“Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput”.
Jesaja 40 : 31

Dat lijkt me wel wat…lopen zonder moe te worden, zelfs rennen en toch niet uitgeput raken.
Misschien is het niet zo letterlijk bedoeld, maar het betekent wel dat we tot heel veel in staat zijn als we onze hoop op de Heer vestigen.
Hij is het die ons nieuwe kracht geeft, net zo veel als we nodig hebben. We kunnen dan gewoon de dingen doen die God voor ons heeft bedoeld en we zullen het aankunnen.
We zullen onze vleugels uitslaan als een adelaar, machtig en wijds en daar komen waar God ons leidt.

Wat een machtig mooi gevoel moet dat zijn en we hoeven het niet eens zelf te doen.
Alleen maar alles van God verwachten en Hij zal ons er de kracht voor geven.

Dank U Heer, dat U ook mijn hoop bent voor deze dag en mij alles zal schenken wat ik nodig heb.

Amen

JE HOEFT NIET BANG TE ZIJN

“Jou zeg Ik: Jij bent mijn dienaar,
jou heb ik gekozen, Ik heb je niet afgewezen.
Wees niet bang, want Ik ben bij je,
vrees niet, want Ik ben je God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand”.

Eén van mijn lievelingsteksten, zeker als het leven pijn doet.
Weer zo veel bemoediging, kracht en sterkte die God ons aanbiedt.
Ik sta daar steeds weer versteld van hoe God weet wat we nodig hebben.
Voor iedere situatie zijn er passende woorden te vinden in de Bijbel, woorden die ons tot steun kunnen zijn en ons verder helpen op de weg die we gaan.
Woorden, die ons er steeds weer op wijzen dat Gods onoverwinnelijke kracht en liefde tot onze beschikking staan.

Hij heeft ons immers zelf gekozen om Zijn dienaar te mogen zijn.
Dus heeft Hij er ook voor gezorgd dat we een duidelijke Handleiding hebben in de vorm van de Bijbel, die we steeds weer mogen lezen en leren begrijpen, ook tussen de regels door.

En weet je wat daar staat? “God is Liefde”.

GOD KAN ER IETS MEE

“Het geknakte riet breekt Hij niet af,
de kwijnende vlam zal Hij niet doven”.
Psalm 42 : 3

Wat is er kwetsbaarder dan geknakt riet of een kwijnende vlam.
Je kan er niets meer mee en het lijkt geen enkel nut meer te hebben, het einde is in zicht.

Maar voor God is niets hopeloos, al ziet het er nog zo uitzichtloos uit, al kan niemand je nog hoop geven, bij God is er altijd hoop en uitzicht.
Hij kan zelfs een kwijnende vlam weer op doen laaien als een groot vuur.
Hij kan ook het geknakte riet weer helen, zodat het fier rechtop komt te staan.

Als God dat met het geknakte riet kan of met een kwijnende vlam, dan kan Hij dit zeker ook met jou.
Jij die zo waardevol en kostbaar bent in Zijn ogen.

Hoe jouw toestand of omstandigheden ook zijn, God kan er iets mee.
Bij God is alles mogelijk.