web analytics
Archive for the "JUWEELTJES" Category

Onze God

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
23
feb

ONZE GOD

“Zoals uw naam, o God, zo reikt ook uw roem
tot aan de einden der aarde,
uw rechterhand is vol van gerechtigheid.

Zo is God,
onze God, nu en altijd,
Hij is het, die ons leidt, voor eeuwig”.
Uit Psalm 48

“Onze God”, mooi hè, niet alleen mijn God of jouw God of de God van die ander, nee, hij is ònze God, van ons allemaal. Hij is is ONZE VADER, die in de hemelen zijt, maar ook juist hier in deze wereld zo heel dicht bij ons wil zijn, door Zijn Zoon Jezus Christus. Onbegrijpelijk hè dat Hij er alles voor over had om ons, Zijn kinderen, weer de mogelijkheid te geven om Thuis te kunnen komen.

We willen God zo graag begrijpen, Zijn wegen en gedachten kunnen volgen, maar dat is onmogelijk. God is niet in een plaatje te vangen. We hebben er niet eens de mogelijkheden voor om Zijn grootheid, Liefde en macht te kunnen vatten met onze menselijke brein.

Dus mogen we gewoon als een kind ONZE VADER vertrouwen en onze klamme hand in Zijn veilige Hand leggen, in de wetenschap en de zekerheid dat Hij alles in de Hand heeft, ook die dingen die wij niet kunnen begrijpen.
Hij zal het maken, ook al hebben wij geen idee hoe…

DANKEN

“Breng God een dankoffer
en doe wat je de Allerhoogste belooft.
Roep Mij te hulp in tijden van nood,
Ik zal je redden, en je zult mij eren”.
Psalm 50 : 14, 15

God danken en doen wat we beloven, dat verwacht God van ons.
Als je God een belofte doet, zul je die belofte ook moeten nakomen.
Het is soms zo makkelijk gezegd in tijden van nood, Heer…als u dit of dat doet…dan zal ik….
Je kunt beter helemaal geen belofte doen, dan een belofte doen en Hem niet nakomen.

Dat geldt net zo goed voor de beloftes die we doen aan de mensen om ons heen. Het is zo makkelijk gezegd: “Ik zal voor je bidden hoor”. Maar doen we het dan ook?
Als er iets van levensbelang is, dan is het wel het gebed voor ieder mens die de Heilige Geest in onze gedachten brengt.

Daarnaast of eigenlijk als eerste mogen we God danken voor al onze zegeningen, groot en klein.
De kleinste zegeningen zouden in Gods ogen wel eens de grootste kunnen zijn en van meer waarde dan wij kunnen inschatten.
God wil gebeden zijn en dat kan op vele manieren.
Het is heel verrijkend om jezelf op te leggen om af en toe God alleen maar te danken en je zult versteld staan hoeveel reden tot dank je hebt.

Laten wij speciaal vandaag, op de dag van de Heer, al onze zegeningen tellen en God er voor danken.
Hem komt alle eer toe, nu en tot in eeuwigheid.

Dank U Heer!

Amen

Vergeven

Posted by: Cobiin JUWEELTJES, overgave-juweeltjes
23
feb

VERGEVEN

“Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven, wie ons iets schuldig zijn”.
Matteüs 6 : 12

“Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven”.
Matteüs 6 : 14, 15

Vergeven doe je van harte, vanuit je hart en niet omdat het moet.
Het kan soms een hele tijd duren en God weet hoe moeilijk het is, maar Hij weet ook dat het de enige manier is voor jou om hier op aarde gelukkig te worden en vrij te kunnen zijn.

Vergeven heeft alles met jezelf te maken, niet met die ander.
Als je niet vergeeft straf je als het ware jezelf, je geeft die ander macht over jou.
De macht om gelukkig te worden leg je in handen van de dader.

Vergeven is ook niet afhankelijk van het feit of de dader aan jou vergeving heeft gevraagd.
Vergeven hangt alleen af van jouzelf!
Jezus gaf het goede voorbeeld toen Hij aan het kruis hing.

Mattheüs 6 : 15 is geen machtsmisbruik van God, maar God weet dat we eenmaal in de hemel zullen zijn met al die mensen die wij hebben moeten vergeven en zij die ons vergeving hebben moeten schenken.
In de hemel is geen plaats voor haat.
De hemel is volmaakte liefde en verbondenheid met iedereen. Die haat moet je kwijt zijn vóórdat je de hemel binnenkomt.

Oordelen en niet vergeven zijn hetzelfde.
Oordelen en veroordelen zijn Gods werk.

“Mij komt de wrake toe”, zegt God. Hij zal recht doen, wij kunnen daar niets mee.
Door te vergeven kun je op aarde al vrij zijn.

Laat los en je zult losgelaten worden.

ALLE SCHERVEN INLEVEREN

“Het offer van God is een gebroken geest;
een gebroken en verbrijzeld hart
zult u, God, niet verachten”.

Je hart kan nooit te diep beschadigd zijn…gebroken…verbrijzeld…of God neemt het met beide Handen aan.
Juist van een gebroken hart kan God iets moois maken, iets nieuws. Hij zal het nooit terzijde leggen en zeggen dat Hij er niets mee kan omdat er niet veel meer van over is.
God houdt er van om van een hart, dat in mensenogen onherstelbaar beschadigd lijkt, een mooi, nieuw en gaaf hart te maken.
Met Zijn warme Liefde, aandacht en geborgenheid, vormt Hij je hart weer tot één geheel.

Maar…niet vergeten om àlle scherven in te leveren bij God, want anders kan Hij er geen mooi geheel van maken.
We hebben vaak de neiging om nog maar iets achter te houden, dat niet van belang lijkt of waar we ons voor schamen.
Maar bij God mag je helemaal jezelf zijn en alles aan Hem overgeven, Hij zal je nooit veroordelen.

En als je toch niet alles tegelijk aan God over kan geven, dan mag het ook stukje bij beetje.
God heeft geduld met jou en wil niets liever dan jouw hart genezen en het vullen met Zijn Liefde, op jouw tijd en op de manier die bij jou past.

Wacht niet te lang om je gebrokenheid aan Hem te geven.
Geef God de kans om jouw hart te genezen, des te langer kun je er van genieten.

Een nieuw hart

Posted by: Cobiin Jezus-juweeltjes, JUWEELTJES
23
feb

EEN NIEUW HART

“Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig”.

Psalm 51 : 12

David had diepe spijt van de zonden die hij had begaan. Hij begreep eigenlijk zelf niet hoe hij zo diep had kunnen zinken door met Batseba te slapen en haar man naar het front te sturen, in de hoop dat hij daar zou sneuvelen. De profeet Natan had hem daarover terecht gewezen en David was zich heel erg bewust geworden waartoe ook hij in staat was.

Ook wij zijn bepaald geen lieverdjes, ook al zouden we zulke dingen misschien niet echt in ons hoofd halen. Maar toch begrijpen ook wij onszelf vaak niet, als we beseffen waar we toe in staat kunnen zijn in onze gedachten en daden.

We hebben allemaal het reinigende bloed van Jezus nodig heel diep van binnen.
Zoals David bad, òntzondig mij Heer. Reinig mij niet alleen van de zonden die ik heb begaan, maar neem ook de mogelijkheid uit mij weg òm te zondigen. Geef mij een nieuw hart.
God verhoorde het gebed van David, Hij vergaf hem al zijn zonden.

Hier zien we ook zo’n mooi voorbeeld dat God echt helemaal vergeeft en je nooit meer aan je zonden zal herinneren. Hij gooit ze in het diepste van de zee en zet er een bordje bij: “Verboden te vissen”, zoals Corrie ten Boom zo mooi zei.

God noemde David zelfs “een man naar Gods hart”.

God is een God van vergeving, die Hij graag wil schenken aan jou en mij, als wij spijt hebben van onze daden en God daarom vragen. Maar Hij verwacht wel dat we leren van onze fouten.

Zo mogen we iedere dag opnieuw beginnen met een schone lei, we krijgen steeds weer een nieuwe kans.
Ook deze dag ligt voor je als een onbeschreven blad, maak er iets moois van, samen met God.

HIJ IS ONZE HOOP

“Want op U Heer, hoop ik,
van u komt antwoord, mijn Heer en mijn God”.
Psalm 38 : 16

“Want ik ben de ondergang nabij
en altijd vergezelt mij de pijn”.
Psalm 38 : 18

Deze psalm van David is een ware noodkreet tot God.
David is er heel slecht aan toe, hij lijdt veel pijn en zijn vrienden ontlopen hem.
Hij wordt bedreigd en belasterd, Hij voelt zich zondig en onwaardig.

En toch is er hoop, ook in deze moeilijke, uitzichtloze situatie van David.
Zijn enige hoop…en dat is God.
God is de enige tot wie David zich kan richten, meer is er niet overgebleven.
God is de enige die nog te vertrouwen is, ook al heeft David nog zo veel verkeerde dingen gedaan en bezwijkt hij onder alles…God laat Hem niet vallen.

David schreeuwt het uit van ellende en belijdt Zijn zonden.
Al zijn hoop houdt hij op God gevestigd en Hij blijft op God vertrouwen dat Hij redding zal bieden.

Zo mogen wij ook ons hart uitstorten voor God, alles wat ons belaagt en pijn doet en blijven vertrouwen dat onze redding nabij is, want God laat geen bidder staan.

HIJ DRAAGT JOU

“De engel van de Heer waakt
over wie Hem vrezen, en bevrijdt hen”.
Psalm 34 : 8

“Gebroken mensen is de Heer nabij
Hij redt wie zwaar wordt getroffen”.
Psalm 34 : 19

De engel van de Heer waakt over ons en bevrijdt ons.
Maar toch betekent dit niet dat ons geen kwaad kan overkomen.
Want de Heer is ook heel dicht bij de gebroken mens en Hij redt wie zwaar wordt getroffen.

Hieruit blijkt weer dat God niets ontgaat. Hij doet echt niet even Zijn ogen dicht als wij door moeilijke tijden heen gaan, Hij laat ons nooit alleen. Ook en juist dan is Hij er bij, Hij ziet ons gebroken hart.
Ons gebroken hart is Zijn gebroken hart, onze pijn is Zijn pijn en ons verdriet is Zijn verdriet. Hij doet er alles aan om ons te helpen, Hij draagt ons er door heen tot we zelf weer kunnen lopen.
Want die tijd komt ook weer, dat is zeker en daar mag je op blijven vertrouwen.

Mijn oog is op jou

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
23
feb

MIJN OOG IS OP JOU

“Ik geef raad, op jou rust mijn oog”.
Psalm 32 : 8b

“Het oog van de Heer rust op wie Hem vrezen
en hopen op Zijn trouw”.
Psalm 33 : 18

“Vanaf zijn troon houdt Hij het oog
op allen die de aarde bewonen”.
Psalm 33 : 14

Gods oog ziet alle dingen, Hij ziet jou en mij en kent ons als geen ander.
Zijn oog gaat over de aarde om al Zijn kinderen bij te staan en te helpen, daar waar nodig is.

We praten hier niet over “het boze oog” maar over Gods oog, een oog dat Liefde uitstraalt, erbarmen, medeleven en kracht. Een oog dat jou zoekt en je heel persoonlijk ziet staan tussen al die mensen.
Zijn oog laat je niet los, het volgt je overal. Niet om jou te veroordelen of te kijken wat je fout doet, maar om jou te beschermen en te leiden.

Zijn oog zoekt je, laat jij je ook vandaag weer door Hem vinden?

Met mijn God

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
23
feb

MET MIJN GOD

“…met mijn God beklim ik de hoogste muur”
Psalm 18 : 30b

Dat zie ik al helemaal voor me…vooral die muur en speciaal die hoogte,
waar je nooit of te nimmer overheen kan komen in je eentje.
Een onvoorstelbare hoge gemetselde muur van rode bakstenen, daar kun je helemaal niets mee.
Er zitten geen oneffenheden in of andere mogelijkheden om je aan vast te houden, geen pikhouweel, geen touwen,
hoe moet je daar ooit overheen klimmen?
Je geeft het liever op…

Maar toch…je móet er overheen als je verder wilt in je leven.
Natuurlijk kun je die hindernis overslaan en er om heen lopen, maar daar leer je helemaal niets van.
Zo kom je geen stap verder ook al lijkt het of het sneller en makkelijker gaat.

Maar dan…als je verder kijkt dan je neus lang is, als je niet alleen op jezelf bent gericht
maar je hoofd naar boven heft…dan is daar God, jouw Beschermer, jouw Helper.
Hij reikt je de Hand, Zijn Hand, je hoeft jouw Hand er alleen maar ìn te leggen, jouw leven in Zijn veilige Handen.

En dan gaat het gebeuren hoor…geen hindernis te zwaar…geen berg te hoog…geen muur die je niet kunt beklimmen….
SAMEM met Hem.

Wat er ook gebeurt vandaag in jouw leven, samen met Hem kun je het aan!

HIJ LAAT MIJ SCHUILEN

“Hij laat mij schuilen onder Zijn dak
op de dag van het kwaad
Hij verbergt mij veilig in Zijn tent
Hij tilt mij hoog op een rots”.
Psalm 27 : 5

Wat een geborgenheid spreekt hier uit deze tekst.
God is zo betrokken bij alles wat we meemaken, Hij laat ons geen moment aan ons lot over.
Juist in kwade dagen, als het leven pijn doet, wil God er alles aan doen om ons er door heen te helpen.

We mogen onder Zijn dak schuilen en als we een veilige plek nodig hebben omdat het gevaar ons bestormt,
verbergt Hij ons in Zijn tent, zodat niets ons echt kan deren.

Hij is trots op Zijn kinderen, op ieder stapje voorwaarts, dat je misschien met zo veel pijn en moeite hebt gezet.
Hij schaamt zich niet voor ons, hoe we ook zijn of wat we ook doen.
Hij plaatst ons hoog op een rots, Hij laat ons merken en zien hoe veel Hij van ons houdt.

En iedereen mag dat weten voor Hem, “kijk maar eens daar hoog op die rots, dat is Mijn geliefde kind”, zegt God.

En dat geliefde kind ben jij!