web analytics
Archive for the "God-juweeltjes" Category

God keert dit om

NBG 2 Peterus 3 : 8, 9 en 12
Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het naleven van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Al weer een belofte van God.
Dit is een belofte die hoop geeft, uitzicht, een nieuwe toekomst, een nieuwe hemel en aarde.
Een belofte om ons aan vast te houden als we zien hoe deze wereld aan het kwaad ten onder dreigt te gaan.
Het is geen afstel dat God nog niet terug is gekomen, maar uitstel en genade. Hij wacht tot iedereen heeft gehoord van Zijn vergevende Liefde.

Wat een kans voor ons, nu er zo veel mensen hier naar Europa komen, om hen Gods Liefde te laten zien en te mogen vertellen van Jezus.
God gaat dit vreselijke leed omkeren ten goede.

Gods trouw houdt stand

Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg,
hield uw trouw mij staande, HEER.
Toen ik door zorgen werd overstelpt,
was uw troost de vreugde van mijn ziel.
Psalm 98 : 18 NBV

Steeds als ik geen moed meer had, hebt U mij vol liefde geholpen.
Als ik bang was en vol zorgen, hebt U mij getroost en blij gemaakt.
Psalm 98 : 18 BGT

Deze twee vertalingen heb ik beide gebruikt. De BGT spreekt me zo aan omdat hij, door het eenvoudige taalgebruik, heel dicht bij komt.
Dezelfde tekst in de NBG vertaling spreekt van
Gods trouw, een anker en een zekerheid, die we nooit hoeven te missen. Hij is getrouw en zal ons nooit laten staan.

Bovenstaande teksten kunnen je helpen om terug te denken aan tijden van weleer. Mooie momenten waarin we God mochten leren kennen en Zijn Liefde mochten ervaren.
Misschien wel heilige momenten, die niet in woorden te vangen zijn, maar die we nooit zullen vergeten.

Het is goed om daar aan te denken als het leven pijn doet, het verdriet ons overstelpt en de twijfel misschien wel aan ons knaagt.
God is getrouw, Hij heeft je eerder geholpen toen je het moeilijk had. En Hij zal je ook nu helpen, net als toen.
God verandert niet, wij wel, onze omstandigheden ook. Maar Gods trouw houdt stand.
Hij zal er zijn als je geen moed meer hebt, als je bang bent, je zorgen maakt, getroost wil worden.
En uiteindelijk zal hij alles omkeren in vreugde.

Kijk maar terug en vat daaruit weer nieuwe moed omdat die God van toen ook nu jouw leven in Zijn Hand houdt.
God is getrouw!

www.myplaceofpeace.com/gods-trouw-houdt-stand

 

SCHEIDEN DOET LIJDEN

Dit is een waarheid als een koe, waarmee we allemaal op de een of andere manier te maken krijgen.
Soms lijkt het wel of ons leven alleen maar uit scheiden bestaat.
Scheiden van een geliefde, een moeder, een vader, een vriend, gezondheid, werk, bezit, etc.
Er zijn zoveel dingen die voor ons van waarde zijn en waar we soms van moeten scheiden, gewild of ongewild…. en meestal is dat laatste het geval.

Scheiden veroorzaakt veel pijn en verdriet en het kan ons heel onzeker maken.
Is er nog wel iets dat zeker is?
Blijft er nog wel iets overeind staan in mijn leven dat voor mij van waarde is?
Waar haal ik mijn zekerheid vandaan als er niets meer zeker is?

Één ding is zeker voor ons allemaal en dat is de Liefde van God die Hij heeft voor ieder van ons, ongeacht wie we zijn, waar we zijn of waar we door heen gaan.
Zijn Liefde voor jou is onvoorwaardelijk, zeker en nergens van afhankelijk.
Er is ook helemaal niets dat die onbaatzuchtige Liefde kan veranderen of doen afnemen of zelfs laten verdwijnen.
Die mogelijkheid bestaat gewoon niet, want God is zelf Liefde.
Hij kan niet anders dan jou en mij in Zijn hart sluiten en je daar voor altijd veilig bewaren en koesteren met Zijn Liefde.

Er is IEMAND waar je nooit van hoeft te scheiden, zelfs al zou je het zelf willen.
Onze God en Vader blijft altijd van je houden, van Hem scheiden is onmogelijk.
Zijn Liefde voor jou blijft altijd bestaan!

Hij is voor ons

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

HIJ IS VOOR ONS

“Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten, zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen:
De Heer is mijn helper. Wat zouden mensen mij kunnen doen?”
Hebreeën 13 : 5b, 6

Als we zo al die bemoedigende teksten lezen in de Bijbel lijkt het wel of we onaantastbaar zijn.
Misschien zijn we dat ook wel? In ieder geval wel als het om onze ziel gaat.
Ons lichaam is kwetsbaar en draagt ook de gevolgen van de zondeval met zich mee.
Daar knokken we soms dagelijks mee.
Maar niemand kan onze ziel beschadigen. Iemand kan wel op je ziel trappen, zoals wij dat zo mooi uit kunnen drukken. Althans, zo voelt het dan, maar dan nog is niemand in staat om onze ziel te roven uit de Hand van God.
Daaruit komt hij voort en daarin keert hij weer, wat we in die tussentijd op aarde ook hebben meegemaakt.

Wij kunnen elkaar soms veel pijn doen, maar gelukkig hebben we niet de macht om elkaars heil te ontnemen.
Niets of niemand kan daar tussen komen.

We hebben een sterkte God aan onze zijde, die ons nooit zal verlaten.
Als Hij voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Spring maar

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

SPRING MAAR

“Nadert tot God dan zal hij tot u naderen”.
Jakobus 4 : 8a

We mogen zelf daadwerkelijk actie ondernemen om tot God te komen.
Het is een stap, die we zelf kunnen zetten, een keus die we zelf mogen maken.
Zo’n stap zal niet ongemerkt voorbijgaan, want we mogen dan zeker weten dat God er ìs.
Hij reageert direct op onze roep, Hij antwoordt en Hij zal bij je zijn.

Dit betekent niet dat God ons alleen laat tot het moment dat wij Hem roepen.
Nee, maar het betekent wel dat God wacht op ònze roep, op ònze stap naar Hem toe.
Hij zal zich aan niemand opdringen, maar staat wel altijd klaar om jou in Zijn armen te sluiten.
Zoals een kind vol vertrouwen een sprong neemt in de armen van zijn vader, zo mag ook jij
die sprong nemen in Gods veilige armen.

Waag de sprong maar, Hij zal er zijn om je door deze dag heen te dragen.

Hier heen!

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

HIERHEEN!

Jesaja 55
Vanmorgen las ik Jesaja 55 en ik verbaasde mij er over wat een hoop en prachtige beloftes er in dit hoofdstuk staan, en natuurlijk niet alleen in dit gedeelte van de Bijbel. Zeker de moeite waard om even te lezen.

Het begint al met een uitnodiging voor ieder van ons: “Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je gen geld. Koop hier je voedsel en eet.”
Mocht je vanmorgen wakker zijn geworden en niet weten wat je met deze dag aan moet, dan wijzen deze woorden uit Jesaja je direct al de juiste weg.
Je wordt geroepen, er wordt op je gewacht.
Het zal je aan niets ontbreken, je krijgt al het voedsel en water, dat je ècht nodig hebt….levend water, voedsel voor hart en ziel.

Dit alles wil God je schenken als je Hem zoekt. “Zoek de Heer terwijl Hij zich laat vinden. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is.”
Hij is er gewoon, je hoeft eigenlijk alleen maar je ogen te openen en “Goedemorgen Heer”, te zeggen en Hij doet de rest.
Dan zullen stromen van levend water vanuit je binnenste omhoog vloeien en deze dag vullen met Gods Liefde. En dan kan het niet anders meer of die Liefde moet je wel doorgeven omdat je er van overstroomt.

Dit ligt allemaal voor je klaar, aan jou de keus om er gebruik van te maken.

God heeft jou lief

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

GOD HEEFT JOU LIEF

“Ik ben er van overtuigd, dat dood noch leven, engelen noch machten nog krachten, heden noch toekomst, hoogten noch diepten, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer”.
Romeinen 8 : 38 en 39

De Liefde van God is onoverwinnelijk, niets of niemand kan ons scheiden van de Liefde van God. Zijn Liefde is er, was er en zal er altijd zijn, voor jou, voor mij, voor heel de wereld, ieder mensenkind, niemand uitgezonderd.
Wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan of waar je ook door heen gaat, Gods Liefde verandert niet.
God verandert niet, Hij IS Liefde.
Niets is hier zeker op aarde, alles gaat voorbij, maar Gods Liefde gaat nooit voorbij. Zijn Liefde blijft je heel je leven omringen tot in alle eeuwigheid. Zijn Liefde was er al voordat jij je bewust was van jouw bestaan.
Ook toen was Gods Liefde er, vanuit Zijn Liefde ben je ontstaan.

Liefde, liefde en nog eens liefde, de hele wereld draait om de liefde. Maar de grootste Liefde met een hoofdletter zien we soms over het hoofd, terwijl we er in leven en geen dag zonder zouden kunnen bestaan.

Zondag is bij uitstek een dag om stil te staan bij die geweldig mooie zekerheid, je bent geliefd door God de Vader. Onvoorwaardelijk, onuitputtelijk, onafscheidelijk ben je aan Hem verbonden met koorden van Liefde, die nooit zullen knellen, maar je bevrijden van alles dat je bindt of vast houdt.

Ik wens je een dag toe waarin je iets van Zijn Liefde mag ervaren, heel speciaal voor jou.
God heeft je lief!

UIT GENADE

“Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we
dat we ook met hem zullen leven”.
Romeinen 6 : 8

Leven met Christus, wie wil dat niet…
Maar voor het zo ver is zullen we eerst moeten sterven, sterven aan de zonde.
We mogen Jezus in alles volgen, in Zijn dood (ons oude zondige leven achter ons laten), maar ook in Zijn opstanding (overwinning van dood en zonde).
Die opstanding begint nu en hier in dit leven.

We zijn niet meer overgeleverd aan de zonde, die tijd ligt achter ons, maar we mogen ons uitstrekken naar een leven in overwinning door Jezus Christus.
Hij heeft het ons voorgeleefd in alles, wij mogen Hem ook hierin weer volgen.
Soms is dat gewoon knokken en zijn we vergeten dat ons oude leven achter ons ligt.
Maar Gods genade is overvloedig, want we mogen steeds weer opnieuw beginnen.

Als je voor Jezus kiest, dan wil je niet anders meer dan steeds meer op Hem gaan lijken.

Hij is voor jou

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

HIJ IS VÓÓR JOU

“Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?”
Romeinen 8 : 31b

God is voor ons, de Schepper van hemel en aarde en al wat daar in is, staat aan onze kant.
Aan jouw kant, aan mijn kant, Hij wil er helemaal zijn voor jou en mij.
Hij is de Almachtige, onze God en Vader, door Hem zijn we ontstaan en leven wij.
Niets kan ons van Hem scheiden, omdat Hij voor ons is.

Hij is er niet op uit om ons te veroordelen, maar om ons te redden en te bevrijden.
Een zekerheid die we maar al te vaak vergeten en die ons soms verkeerd is aangeleerd.
Wij behoren Hem toe en niets of niemand kan daar tussen komen, wat er ook gebeurt. Wij zijn het werk van Zijn Handen, we zijn een deel van Hem.

Alles wat tegen ons lijkt te zijn valt in het niet bij de grote aanwezigheid van God in ons leven.
Hij troont boven alles uit, niet als een heerszuchtig koning, maar als een liefdevolle Vader, die troost, leidt, meelijdt en bevrijdt.

Die God en Vader is vóór jou, een zekerheid die je overal door heen helpt.

IN DE PALM VAN GODS HAND

“Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen mij.
Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand
zal ze uit Mijn hand roven”.
Johannes 10 : 27, 28

Schapen herkennen de stem van hun herder, zij volgen hem overal.
Ze weten dat ze niet zonder zijn steun en hulp kunnen.
Ze vertrouwen hem blindelings en ze laten zich door Hem leiden.

Een duidelijker voorbeeld had Jezus niet kunnen nemen om onze relatie met Hem te vergelijken.
Zo mogen ook wij Jezus volgen in de zekerheid dat Hij ons leidt en er altijd voor ons zal zijn.
Zelfs als je er voor kiest om je eigen weg te gaan en je Zijn stem niet meer kunt horen, dan zoekt Jezus net zo lang, totdat Hij je heeft gevonden.
Hij heeft geen rust voordat Hij jou weer in Zijn armen kan sluiten.
Het is een onvoorwaardelijke liefde voor ieder van ons. Elk mensenkind is voor Jezus van levensbelang en heeft eeuwigheidswaarde.
Je blijft geborgen in Zijn Hand, niemand kan je daaruit roven, ook al lijkt dat soms wel zo.

IN DE PALM VAN GODS HAND

Weet je dat jouw naam staat geschreven
in de palm van Gods Hand
weet je dat niemand hem daar uit kan roven
hij staat er als het ware ingebrand.

Ingegrift en ingekerft
met het bloed van Jezus, Gods Zoon
een brandmerk dat nooit meer is uit te wissen
jouw naam, zo gewoon en toch zo wonderschoon.

Niets kan jou van Hem scheiden
waar het schip ook strandt
jouw naam blijft altijd zichtbaar
veilig in Gods Vaderhand.

EEN ROTS IN DE BRANDING

“Maar de Heer zetelt voor eeuwig,
zijn rechterstoel staat onwrikbaar vast”.
Psalm 9 : 8

Wie Uw naam kent, kan op U vertrouwen,
U verlaat niet wie U zoeken Heer”.
Psalm 9 : 11

God is voor ons een rots in de branding.
Hij twijfelt of wankelt niet, Hij is standvastig en trouw, rechtvaardig en vol Liefde.
Je kunt van Hem op aan, Hij gaat recht door zee en zal je nooit verlaten.
Allemaal zekerheden die we zo hard nodig hebben in ons onzekere bestaan.

Alles kan veranderen en vergaan, maar God blijft. Hij houdt van Zijn kinderen en van deze wereld, Hij verandert nooit.
Heerlijk om daar weer even bij stil te mogen staan.
Zijn Liefde gaat overal dwars door heen, kent geen grenzen, is ook niet afhankelijk van dood of leven.
Hij blijft eeuwig bestaan en wij met Hem.

Zo kunnen we alles weer eens in het juiste perspectief zien. Dit helpt ons om ook vandaag weer de juiste keuzes te maken, samen met Hem.