web analytics
Archive for the "Jezus-juweeltjes" Category

Kijken met de ogen van Jezus

We kunnen op vele manieren kijken: wegkijken, toekijken, achteromkijken, iemand nakijken, omkijken, zien, aanschouwen, observeren etc., keuzes genoeg.

“Kijken met ogen op steeltjes”, dat vind ik toch zo’n leuke uitdrukking.
Maar ik begrijp dat het niet altijd in positieve zin wordt bedoeld.
Dan maar liever kijken met de ogen van Jezus, dan kan het nooit fout gaan.
Je ziet altijd het goede in ieder mens, want je kijkt als het ware door de buitenkant heen.
De muur die iemand om zich heen heeft opgebouwd, brokkelt langzaam af en je mag zien wat er werkelijk leeft in iemand.
Het hokje waar iemand al bij voorbaat in is geplaatst, bestaat niet meer en oordelen laten we aan God over.
Dit lukt nog niet helemaal ten volle, maar we kunnen een heel eind komen.
Als we Jezus vragen om de mensen, die Hij op ons pad brengt, te laten zien met Zijn ogen, dan kan je blik inderdaad veranderen. Je wordt je bewust van gevoelens, waarvan je niet eens wist dat je ze bezat.
En je wordt er absoluut niet minder door, integendeel, het verrijkt je leven.
Dan is het geen kijken meer, maar zien!

In Epheziërs 1 : 18 wordt zo mooi gesproken over “verlichte ogen des harten” .
…opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem
recht te kennen: verlichte ogen [uws] harten. (NBG)
We leren dan als het ware zien met ons hart.

Ik denk…, nee ik weet zeker, dat ik die ogen op steeltjes maar laat staan waar ze staan en ga voor de ogen van Jezus.
Met die liefdevolle Ogen ziet Hij jou en mij tenslotte ook aan.

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

www.myplaceofpeace.com/kijken-met-de-ogen-van-Jezus

 

Springen doe je niet alleen

Gij toch doet mijn lamp schijnen,
de Here, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.
Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur.
Psalm 18 : 29 en 30 (NBG)

Daar gaat ze wandelend langs ’s Heren wegen
nog onbewust van het onheil dat haar wacht.
Plotseling hoefgetrappel en het gerammel van de strijdwagens,
een hele legerbende is in aantocht.
Ze staat als aan de grond genageld, stokstijf van schrik en ze weet niet wat ze doen moet.
Een schreeuw ontsnapt aan haar lippen, slechts één woord: “Help”, als een noodkreet.
Dan ziet ze vanuit haar ooghoeken een uitgestoken Hand en zonder er bij na te denken legt zij haar bevende hand in die grote, warme, veilige Hand.
En dan gebeurt het wonderlijke, ze voelt alle angst van zich afglijden en zonder aarzelen vervolgt zij haar weg, die nu helder verlicht is.
Nog steeds is daar het gedender van de strijdwagens te horen, het briesen en hinniken van de paarden, klaar voor de strijd.
Maar nu kan ze het gevecht aan want ze weet dat ze niet meer alleen is.
De kracht van die grote, sterkte Hand stroomt door haar heen en met opgeheven hoofd loopt ze de legerbende tegemoet.
Zijn aanwezigheid geeft haar moed en rust, zelfs midden in de strijd.

Dit was een mooie levensles voor haar.
Want toen ze later in haar leven voor een metershoge muur kwam te staan, waar ze maar niet overheen kon komen en ook geen uitweg meer zag, toen dacht ze aan die Hand.
En zonder na te denken stak zij weer haar bevende hand uit om hem in Zijn veilige Hand te leggen.
Ze werd er stil van want zij besefte, dat die Hand er al was en er altijd was geweest nog voordat zij om hulp had geroepen.
Ze waagde de sprong, samen met Hem durfde ze het aan.
En Hand in hand sprongen ze over de muur een nieuw leven tegemoet.

Ze is nooit meer vergeten dat er altijd Iemand bij haar was.
Waar ze zich ook in bevond en welke wegen ze moest gaan.
Jezus liep naast haar.
Maar ze moest wel zèlf Zijn Hand pakken.

www.myplaceofpeace.com/springen-doe-je -niet-alleen

 

De Rots van mijn hart

Psalm 73 : 25, 26 (BGT)
U bent alles voor mij,
in de hemel en op aarde.
Ook als ik geen kracht meer heb,
als ik heel zwak ben,
dan bent U er, God.
Altijd ben ik veilig bij U,
U bent alles wat ik nodig heb.

Hier wordt zo mooi de afhankelijkheid van de psalmist beschreven van God en de zekerheid dat hij alles van God mag verwachten.
Hij weet dat zijn kracht ontoereikend is en dat hij juist in zijn zwakheid de kracht van God mag ervaren.
Hij weet zich veilig bij God.

In de NBG vertaling vers 26b vind ik het zo mooi omschreven:
mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.
“Mijns harten rots”, de rots van mijn hart, de rots die mijn hart vervult.
Als je dit kunt zeggen terwijl je hart en lichaam bezwijken, dan weet je dat niet alles voorbij is.
Jezus staat als een Rots in de branding overeind en in Hem ben je veilig geborgen, wat er ook gebeurt.
Niets kan ons van Hem scheiden.
Jezus is ons doel, Hij is de constante factor in ons leven, nu en dwars door de dood heen tot in eeuwigheid.
Hij verandert niet.

Een mooie tekst om regelmatig te lezen en te herlezen.
Net zo lang tot die rust en zekerheid van je verstand naar je hart zijn afgedaald.
Zodat je net als de psalmist, zult kunnen zeggen, ook al is het stamelend:
U bent alles wat ik nodig heb.

www.myplaceofpeace.com/de-rots-van-mijn-hart

 

Onze Advocaat

1 Johannes 2 : 1b, 2 (BGT)
Want er is Iemand die voor ons om vergeving vraagt bij God. Dat is Jezus Christus, die zelf zonder zonde is. Dankzij Hem wil onze God onze zonden vergeven. En niet alleen onze eigen zonde, maar die van de hele wereld.

Jezus Christus die voor ons pleit, die voor ons vergeving vraagt bij God de Vader.
Wat hebben wij Hem toch hard nodig. Zonder Hem zou alles zonder zin zijn, dan is er geen eeuwig leven, geen toekomst en geen hoop.
Maar we hebben een geweldige advocaat, dat is Jezus, Hij pleit voor ons bij de Vader.
Door Hem mogen we nu al weten dat we vrij zijn. Een vrijheid die niets te maken heeft met je vrij kunnen bewegen waar heen je wil, maar met een hart dat gericht is op God. Zijn wil doen en Zijn Liefde doorgeven in deze wereld en aan ieder die we ook vandaag weer mogen ontmoeten.
En dit mooie goede nieuws geldt niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld.
In dat licht mogen we naar deze wereld kijken, ook al breekt ons hart.
En als we ons hiervan echt bewust worden, wat Jezus voor ons heeft gedaan en nog steeds doet, dan lijkt dat moment heel even op die mooie toekomst, die op ons wacht.

Dank U Jezus dat U onze pleitbezorger bent.

www.myplaceofpeace.com/onze-advocaat

 

Jezus is ons Licht

Maar ik blijf vertrouwen op de Heer. Ik blijf wachten op de God die mij zal redden. Hij zal mij helpen want Hij is mijn God.
Micha 7 : 7, 8 BGT

Al is het donker om mij heen, de Heer is mijn Licht.
Micha 7 : 7b NBG

Gisteren dachten we na over de trouw van God tegenover ons.
Nu komt ons vertrouwen ter sprake
naar God toe.
Eigenlijk denk ik dat we daar gauw over uitgepraat zijn.
Als je eenmaal doordrongen bent van Gods grote trouw aan ons, dan kun je bijna niet anders meer dan jouw vertrouwen op Hem stellen.
Wie zou je anders zo onvoorwaardelijk kunnen vertrouwen?
Wie kan je redden?
Wie kan je helpen?
Wie verspreidt Zijn Licht in jouw leven als alles zo donker lijkt?

We hoeven alleen onze ogen maar te openen om Zijn Licht te kunnen zien, zelfs in het diepste duister.

Stel je vertrouwen maar op Hem, dan zul je nooit bedrogen uitkomen.
Jezus is ons Licht!

www.myplaceofpeace.com/jezus-is-ons-licht

 

JE HEBT EEN GROTE BROER, WIST JE DAT?

“Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben allen één en dezelfde oorsprong en daarom schaamt Hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen”.
Hebreeën 2 : 31

Hij die heiligt….dat is Jezus, zij die geheiligd worden… dat mogen wij zijn.
En het mooie is dat we net als Hij dezelfde oorsprong hebben, we komen uit dezelfde roots en hebben dezelfde Vader.
We mogen ons de broeders en zusters van Jezus noemen en dat zijn we ook.
Jezus noemt ons zo en Hij schaamt zich er niet voor, Hij stelt zich als het ware gelijk aan ons.

Hier in het aardse leven heb ik één broer en naarmate ik wat ouder word ga ik dat steeds meer waarderen. Ik voel me met hem verbonden. God heeft hem gevormd in dezelfde baarmoeder als waarin ik mocht groeien. Iets dat zo intiem is, dat hebben wij mogen delen.

Zo mogen ook wij ons verbonden voelen met onze “broer” Jezus.
Hij staat ons zeer dicht nabij, Hij is het niet vergeten waar Hij vandaan komt. Wij kunnen het ons soms niet meer herinnereren, hoewel er altijd een diep verlangen naar meer, naar volmaaktheid en heiligheid in ons blijft.
Jezus is gekomen om ons daarbij te helpen, Hij is al heilig en wij mogen het worden met Zijn hulp.
Daar bedoel ik geen “heilig boontje” mee, maar gewoon weer weten waar je vandaan komt, wie je bent en wie je mag worden, door Jezus.
Fijn hè om zo’n grote broer te hebben. Hij weet de weg, volg Hem maar, ook vandaag.

Het beste deel

Posted by: Cobiin Jezus-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

HET BESTE DEEL

“Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.”
Lucas 10 : 42

Er is maar één ding noodzakelijk en dat is het beste deel, zegt Jezus tegen Martha.
Hij zegt dat niet alleen tegen Martha maar tegen ieder van ons.

Eigenlijk is dat het deel waar we vaak de meeste moeite mee hebben. Stil worden en aan de voeten van Jezus gaan zitten en luisteren naar Zijn stem.
De drukte, de zorgen en de verplichtingen van iedere dag slokken ons soms zo op, dat we de rust om stil te zijn bij God niet eens kunnen vinden.
Toch is dat het beste deel, volgens Jezus.

Natuurlijk is zo’n moment van rust op vele manieren in te vullen, dat is voor ieder weer anders.
Maar het is wel een tijd, waarin je het meeste gezegend wordt en waardoor je juist de dag weer beter aan kunt.
Een moment van rust om de dag die komen gaat of die voorbij is in Gods Handen te leggen.

Het is gewoon even die uitgestrekte Hand pakken van Jezus en mogen voelen hoe Hij hem teder drukt en zegt: “Samen kunnen we het aan, ook deze dag”.

Zo’n gelegenheid laat je toch niet voorbijgaan?

ZOU JE OPEN DOEN?

“Wie jullie ontvang ontvangt Mij en wie Mij ontvangt ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.”
Matteüs 10 : 40

Stel je voor zeg dat Jezus opeens bij je voor de deur zou staan, zou je Hem dan open doen?
Of zou je niet eens de tijd nemen om Hem zelfs maar aan te kijken en Hem gewoon weer weg sturen?
Zou je Hem herkennen, willen herkennen?
Je moet er toch niet aan denken hoor dat dit echt zou gebeuren.

We hoeven niet eens zo ver te zoeken om dit voorbeeld in ons leven werkelijkheid te laten worden.
Jezus komt niet met veel vertoon en drukte, maar in alle stilte en nederigheid.
Hij dringt zich niet op maar vraagt wel van je tijd en aandacht door misschien wel die ene mens, die daarom vroeg of waarvan je wist, dat die het nodig had en die je gewoon niet hebt zien staan.

Daar stond Jezus….

Maar als we wel gehoor hebben gegeven aan die stille roep om hulp of aandacht, dan is dit voor Jezus ’t zelfde als wanneer we Hem de hulp zouden hebben gegeven die Hij nodig had.
Zo dicht is Hij bij ons, zo dicht is God bij ons, iedere dag van ons eigen leven, ook deze dag.

“Heer help mij om U te herkennen in ieder mens, die U op mijn pad brengt.”
Amen

Voeten wassen

Posted by: Cobiin Jezus-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

VOETEN WASSEN

“Als Ik, jullie Heer en jullie Meester,
je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen”.
Johannes 13 : 14

Iemands voeten wassen…bepaald geen werkje waar je als eerste voor zou kiezen.
Gezicht of handen is nog daar aan toe, maar je weet nooit hoe iemands voeten er uit zien en om over de geur nog maar te zwijgen.
In Jezus dagen was dat nog veel erger, omdat men op open sandalen liep over stoffige wegen.
Men lag aan aan tafel om te eten en voordat dit gebeurde waste een slaaf de voeten van de gasten, niet de gastheer.

Jezus draait alles om, zoals Hij heel vaak doet. Hij doet precies het tegenovergestelde van wat je zou verwachten.
Hij neemt de nederigste houding aan en verricht het minst aangename werk, dat eigenlijk de taak was van een slaaf.
Jezus stelt zich dienend en nederig op en vraagt ons dat ook te doen.
Hij onze Heer en Meester, Gods Zoon, knielt bij ieder van ons neer en wast onze voeten. Niemand slaat Hij over, voor Jezus zijn onze voeten nooit te vuil.

Zo mnogen ook wij elkaars voeten was èn laten wassen.
Het lijkt misschien een onbelangrijke taak, maar het is het mooiste dat we voor elkaar kunnen doen.

MIJN VREDE GEEF IK JOU

“Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie.
zoals de wereld die niet geven kan.
Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Jullie hebben toch gehoord, dat ik zei dat Ik weg ga en bij jullie terug zal komen?”.
Johannes 14 : 27 en 28

Jezus heeft ons iets heel moois nagelaten toen Hij weer terug naar de Vader ging, Zijn vrede.
Een rust en vrede, die niet van deze wereld is, maar van Gods Geest in ons.
Een vrede die alleen Hij ons kan schenken, onder alle omstandigheden.
Onze omstandigheden zijn niet altijd te veranderen, maar God heeft ons wel Zijn belofte gedaan.
Waar we ook door heen gaan, Zijn vrede zal in ons zijn, Hij zal er zijn.

Het komt je niet altijd aanwaaien en het gebed van andere christenen helpt je om die vrede te mogen ervaren.
Jezus bemoedigt ons ook hierin en spoort ons aan de moed niet te verliezen.
Hij weet hoe moeilijk het leven kan zijn, maar Hij heeft ons toegerust om alles te kunnen doorstaan.
Jezus heeft ons Zijn vrede beloofd.
Die vrede mogen we elkaar toebidden en -zingen en van Hem verwachten.

VREDE VOOR JOU

Vrede, vrede, diepe vrede
bid ik jou toe met heel m’n hart
los van angsten en problemen
een balsem die je leed verzacht.

Ontvang die vrede van hierboven
die alle verstand te boven gaat
die je uittilt boven je zorgen
omdat Jezus naast je gaat.

Hij is die vrede, laat Hem maar binnen
daarvoor is het nooit te laat
echte vrede op deze aarde
begint waar de deur voor Hem open staat.