web analytics
Archive for the "Hoop" Category

Hoop

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop
16
feb

hoop

HOOP

Hoop is de zekerheid der dingen
en de kracht van ons bestaan
het geeft ons steeds weer moed
om toch weer door te gaan.

Uit hoop ontstaat iets nieuws
als alles lijkt verdwenen
het wakkert de liefde aan
je kunt niet zonder leven.

God is een God van hoop
Hij wil slechts jouw geluk
al denk je soms dat je bent geboren
voor het ongeluk.

Geef nooit op want God is goed
Hij wil jou al het goede geven
al blijven geluk en stil verdriet
op aarde met elkaar verweven.

Je bent een deel van Gods plan
dat doorloopt tot in eeuwigheid
daarom is er altijd hoop
een HOOP die nooit verdwijnt.

Liefde overwint

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop, In het dal
8
feb

LIEFDE OVERWINT

Het kan me zo intens benauwen
wat er om me heen gebeurt
de dood waart rond als een woeste leeuw
hij schuimbekt en hij brult.

Naar leeftijd wordt niet meer gekeken
jonge levens in de kiem gesmoord
diepe rouw en droefenis
hun klacht wordt overal gehoord.

En nog is het niet het einde
nog is het niet voorbij
oog om oog en tand om tand
liefde en haat gaan hand in hand.

Toch zal de Liefde overwinnen
al gaat de dood nog steeds zijn gang
het laatste woord zal Jezus spreken
’t duurt nu niet meer zo lang.

20130205-184610.jpg

De dagen gaan weer lengen

De dagen gaan weer lengen
het voorjaar komt er aan
de schaatsen kunnen in het vet
de winter is op de vlucht gegaan.

Misschien hier en daar wat stormpjes
en een sneeuwbui er door heen
vermengd met een beetje vorst
daar komen we wel door heen.

Want van binnen groeit verwachting
zo als de bloempjes op het veld
al moeten ze hun kopjes buigen
voor  stormen en natuurgeweld.

Ze geven het nooit op
er komen andere tijden
de dagen gaan weer lengen
daar kan ik me eindeloos in verblijden.

De lente komt er aan

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop, Lente
4
feb

20130204-140225.jpg

Daar staat ze weer
tussen dorre bladeren
en ontluikend groen
als een Godsgeschenk
mijn lievelingsbloem.

Zo klein en nietig
als een kind
fel geel gekleurd
trotserend weer en wind.

Ik had haar al
veel eerder verwacht
en in stilte heb ik
op haar gewacht.

Ze mocht de winter overleven
om jou en mij
weer hoop te geven
want de lente komt er aan…

Al kun je het soms niet geloven
na ieder dal klim je weer naar boven
na iedere nacht komt weer een dag
zolang dit bloempje bloeien mag.

Warme kleuren, rood oranje
donkergroen, bruin en geel
een zonnestraal die ons wil verwarmen
voor God was niets te veel.

Zijn palet met vele kleuren
strooide Hij vrolijk in het rond
om ons koude hart te verwarmen
ook wanneer de winter komt.

Als de kleuren van de herfst
vervagen
het licht voor altijd
lijkt gedempt

als de bomen
stram en stijf
door niemand meer
worden gekend

Hun takken kaal en donker
kraken in de wind
van al hun schoonheid zijn ontdaan
als je nergens bloemen vindt.

Dan ontstaat juist het grootste wonder
vanuit het duister naar het Licht
voor mensenogen nog verborgen
maar niet voor Gods aangezicht.

Diep van binnen groeit nieuw leven
dat lijkt te ontspruiten uit de dood
dit leven zal altijd overwinnen
oh Mijn God wat bent U groot!

Herdenking

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop, Overlijden
6
nov

HERDENKING

Jouw licht is niet gedoofd
al schijnt het niet meer op aarde
het straalt nu in de hemel
en blijft van grote waarde.

Je gaf het door aan mij
zoals ik het weer door mag geven
het verbindt ons met elkaar
en met het eeuwige leven.

De kaars die ik voor jou ontstak
brandt nu klein en teer
toch geeft ze hoop en uitzicht
we zien elkander weer.

Ik denk aan al die mensen
met een groot en stil verdriet
dat God hen moge troosten
Zijn Licht verlaat ons niet.

Een open einde

Posted by: Cobiin Bemoediging, GEDICHTEN Cobi, Hoop
2
okt

Je verhaal is nog niet af
het is nog maar pas begonnen
het eindigt ook niet bij het graf
Jezus heeft de dood overwonnen.

Jouw verhaal is een spannend boek
dat doorgaat tot in eeuwigheid
het beste moet nog komen
je hebt alle tijd.

Je kunt niet bladeren in de toekomst
of de laatste bladzij lezen die niet bestaat
het is een boek met een open einde
dat toch al vol geschreven staat.

Jezus geeft je een kroontjespen
een inktlap en een pot met inkt
de vlekken verwijdert Hij voor jou
zodat je er niets meer van terug vindt.

Je kunt maar één bladzij tegelijk lezen
en toch schrijf jij je eigen verhaal
je weet niet hoe het af zal lopen
maar God kent het al helemaal.

Op een dag mag jij je pen inleveren
als Jezus je verhaal leest woord voor woord
er geen vlek meer is te bespeuren
en jouw verhaal een bestseller wordt.

Als God voor ons is
wie kan er dan nog tegen ons zijn
als Zijn Geest in ons is
kunnen we niet bezwijken in onze pijn.

Met God in ons en wij in hem
zal de Liefde overwinnen
door Zijn genade
mogen we steeds opnieuw beginnen.

Als God ons vast houdt
kunnen we niet in de diepte zinken
als Hij ons omhoog trekt
zullen we niet verdrinken.

Als Zijn macht in ons is
hoe kan het ons dan aan kracht ontbreken
als Hij alles met ons deelt
hebben we genoeg om uit te delen.

In de dieptepunten van ons leven
is Gods kracht onpeilbaar groot
door Zijn opstandingskracht
is er geen angst meer voor de dood.

We zullen niet bezwijken
al is de nood nog zo groot
God zal uitkomst bieden
Hij is onze hoop.

Als een bruid

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop, Lente, Leven
23
apr

Steeds meer bloesem aan de bomen
als een witte sluierpracht
zoals de bruid van Jezus Christus
die Zijn wederkomst verwacht.

Steeds meer knoppen, steeds meer bloemen
ontspruiten aan de kille aarde
uit het niets lijken zij te ontstaan
en toch van zo veel waarde.

Voor hun Schepper, voor hun Maker
voor de Heer van het heelal
die ze met zo veel Liefde vormde
en hen vervolmaken zal.

Zo mogen wij ook groeien, bloeien
zoals God het had bedacht
steeds meer op Jezus lijken
als een bruid die haar bruidegom verwacht.

Zo zal het altijd zijn

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop, Lente
19
apr

Er ligt een sluier over de bomen
wit, zuiver en ongerept
die de schoonheid nog niet wil onthullen
die God er onder heeft gelegd.

In stil verlangen en verwachten
begint de natuur te ontwaken
klaar om haar pracht te vertonen
de eerste zonnestralen aan te raken.

De vogels zingen schuchter
hun eerste lentelied
de winter is verdwenen
God verlaat hen niet.

Mensen lachen stralend
met hoop en nieuwe moed
ze weten het weer zeker
God is Liefde, God is goed.

Zo wisselen de seizoenen
met een traan en een lach
zo zal het altijd zijn
na iedere nacht komt weer een dag.