web analytics
Archive for the "kidsJezus" Category

JIJ BENT GOUD WAARD
(voor jou van de kids)

Ik wil je wat vertellen
ook al ben ik nog maar klein
Jezus is mijn Vriend
en Hij wil ook jouw Vriend zijn.

Hij houdt van alle mensen
en kinderen groot en klein
ook jij mag bij Hem horen
en altijd samen zijn.

Jij bent goud waard in Zijn ogen
een waardevol geschenk
weet dat Hij heel veel van je houdt
en met Liefde aan je denkt!

DICHT BIJ JEZUS
(voor de kids)

Soms heb je alleen maar vragen
begrijp je de grote mensen niet meer
waarom kunnen ze zo wreed zijn
doen ze elkaar soms zo zeer?

Waarom is er geen antwoord op al je vragen
ben je soms te klein en dan weer te groot
waarom worden we soms ziek
en gaan we ook ooit dood?

Het leven is soms heel oneerlijk
maar toch heeft Iemand alles in de Hand
op Hem kun je altijd vertrouwen
leg je hand maar in Jezus Hand.

Hij is het antwoord op al je vragen
Hij wijst je de weg en geeft je raad
als je Hem volgt heel je leven
dan zit je er nooit naast.

Ook dan kan het soms moeilijk zijn
ook dan is er verdriet
maar samen met Jezus ben je nooit alleen
Hij verlaat je niet.

Je mag genieten van alle mooie dingen
en danken voor iedere dag
blijdschap en pijn met Hem delen
iedere traan en elke lach.

Eenmaal zul je mogen zien
wat je nu nog niet kunt begrijpen
blijf maar dicht bij Jezus
dan ga je steeds meer op Hem lijken.

Een geheim

Posted by: Cobiin kidsJezus, kidsKINDERGEDICHTEN
23
feb

EEN GEHEIM

Ik ken een geheim dat ik je wil vertellen
zo wonderlijk, zo mooi en groot
geheimen moet je eigenlijk niet doorvertellen
dit wel, kom maar even bij mij op schoot.

Ik wil je vertellen van een Koning
een grote Koning en toch zonder troon
heel rijk en toch had Hij geen woning
Zijn naam is Jezus en Hij is Gods Zoon.

Hij werd niet in een paleis geboren
Hij had niet eens een woning
Hij had geen speelgoed of een bed
en toch was Hij een rijke Koning.

Hij had het mooiste dat je kunt bedenken
heel veel Liefde en een hart van goud
dat Hij wil delen met alle kinderen en mensen
omdat Hij heel veel van hen houdt.

Je kunt Hem niet met eigen ogen zien
en toch is Jezus overal bij
je kunt Hem wel voelen in je hart
want Jezus maakt je blij.

Zijn Liefde wil Hij aan jou geven
zet de deur van je hart maar open voor Hem
dit is een geheim dat je door mag vertellen
aan iedereen die Jezus nog niet kent.

Zo wordt Zijn Liefde steeds groter op aarde
er is genoeg voor ieder mens en kind
dan ben je rijk, ook al heb je geen geld
als je Jezus mag leren kennen als jouw Vriend.

alsjenietkuntslapen

ALS JE NIET KUNT SLAPEN

Ik weet een plek heel mooi en vredig
waar je heerlijk vrij kunt spelen
blauwe luchten en mooie kleuren
je zult je er zeker nooit vervelen.

De bloemen geuren, de zon schijnt vrolijk
en iedere vogel zingt zijn lied
de lucht is blauw, het gras is groen
er is geen pijn meer of verdriet.

En ’t mooiste van alles, daar is Jezus
en je mag bij Hem op schoot
of rustig aan Zijn voeten zitten
want daarvoor ben je nooit te groot.

Hij vertelt prachtige verhalen
geen fantasie maar levensecht
je kunt er nooit verdwalen
want Jezus weet de weg.

Ga maar vaak naar Jezus luisteren
als je moe bent of verward
dicht bij Hem wordt alles anders
schijnt de zon weer in je hart.

Hij streelt zacht over je haren
verjaagt onrust en ook angst
leg jouw Hand maar in Zijn Handen
zo ga je samen naar dromenland.

GOD HEEFT EEN PLAN MET JOU

Je bent niet zo maar hier
God heeft met jou een plan
dat had Hij al bedacht
voor jij hier op aarde kwam.

Je bent als een stukje van een puzzel
je past precies op de juiste plaats
soms moet je even zoeken
want dan zit je er naast.

Maar God is jouw Hemelse vader
die alles van ieder stukje weet
ook jij mag in Zijn plan niet ontbreken
anders wordt de puzzel nooit compleet.

Luister maar goed naar God de maker
Zijn puzzel is nog lang niet klaar
maar jij past er in, dat is zeker
Jezus wijst je de weg, volg Hem maar.

Altijd Iemand

Posted by: Cobiin kidsJezus, kidsKINDERGEDICHTEN
23
feb

ALTIJD IEMAND

Altijd Iemand heel dicht bij je
altijd Iemand om je heen
altijd Iemand om mee te praten
altijd samen, nooit alleen.

Altijd Iemand die alle tijd heeft
altijd Iemand die luisteren kan
altijd Iemand die goede raad geeft
altijd Iemand die jou helpen kan.

Altijd Iemand die je niet veroordeelt
die je accepteert zoals je bent
altijd Iemand die je kunt vertrouwen
omdat Hij jou zo heel goed kent.

Altijd Iemand die met je meegaat
Hij wijst je waar je heen moet gaan
Zijn naam is Jezus, een Vriend voor ’t leven
die altijd naast je wil blijven staan.

Je hoeft je hand slechts in Zijn Hand te leggen
en Hem een plaats te geven in jouw hart
dan kan Hij je helpen waar je ook door heen gaat
omdat Hij samen met je huilt en samen met je lacht.

Wie is God?

Posted by: Cobiin kidsJezus, kidsKINDERGEDICHTEN
22
feb

WIE IS GOD?

God is waar jij bent
Hij laat je nooit alleen
zoals een vis zwemt in het water
zo is God om je heen.

Hij laat de bloemen groeien
het gras en ook de bomen
ook jou heeft Hij gemaakt
toen je nog in de buik van mama woonde.

God houdt heel veel van jou
van alles wat leeft op deze aard’
God is Liefde, Hij is goed
dat is het allermooiste dat bestaat.

Liefde is die knuffel
die je van papa of mama krijgt
liefde zie je in een mooie bloem
in de zon die hem beschijnt.

Gods Liefde zie je in de regenboog
als het regent en ook de zon wil schijnen
Gods Liefde zal er altijd zijn
en nooit, nee nooit verdwijnen.

Nu weet je wie God is
Hij is niet in woorden te beschrijven
je kunt Hem voelen diep van binnen
Hij zal altijd bij je blijven.

WAAR KIES JIJ VOOR?

Leven dat is steeds weer kiezen
voor het goede of het kwaad
die vrijheid heb je van God gekregen
je mag zelf weten waar je voor gaat.

Iedere keus is weer een stapje
dichter bij God of bij Hem vandaan
Hij verdraagt alleen het goede
het kwaad kan bij Hem niet bestaan.

Denk maar steeds, kan God hier bij zijn?
als je niet weet waar je voor moet kiezen
God verbindt zich altijd aan het goede
samen met Hem kun je niets verliezen.

Ook al heb jij je soms vergist
en een verkeerde keus gemaakt
dan mag je God alles vertellen
het is nog niet te laat.

Hij vergeeft je als je oprecht
spijt hebt van je verkeerde daad
leer van je fouten, blijf dicht bij Jezus
Hij leert je waar het werkelijk om gaat.

HET LAATSTE AVONDMAAL

Jezus en zijn discipelen waren in Jeruzalem om het Pesachmaal (Pascha/Paasfeest) te vieren. Dit feest was toen een herinnering aan de tijd dat God zijn volk uit Egypte had geleid. Er werd een lam geslacht en ongedesemd brood gebakken, en saus met bittere kruiden klaar gemaakt, net zoals het toen in Egypte gebeurde. Het was een blij feest, een blijde herinnering aan de verlossing uit Egypte, een feest met dank in het hart.

“Waar gaan wij het Pesachmaal vieren?” vroegen de discipelen aan Jezus. “Ga maar naar de stad”, zei Hij. “Daar zul je een man zien lopen met een kruik op zijn hoofd, volg hem maar en vraag aan de heer van dat huis waar wij het Pesachmaal kunnen vieren”. De discipelen deden zoals Jezus had gezegd. Zij zagen de man lopen en volgden hem het huis binnen. De heer van het huis wees hen een zaal aan waar zij het Pesachmaal konden vieren. De discipelen maakten alles klaar wat nodig was voor het feest.

Het was een blij feest, maar de discipelen waren ook een beetje verdrietig. Jezus had gesproken over Zijn lijden en sterven en ze begrepen het niet. Wat zou er gaan gebeuren en waarom was dit nodig? Jezus zei: “Dit is de laatste keer dat ik met jullie dit Pesachmaal zal vieren, tot dat we in Mijn Koninkrijk zijn”. De discipelen schrokken, de laatste maal? Waar zou Jezus dan zijn? “Het zal niet lang meer duren, dat ik gevangen genomen zal worden”, sprak Jezus en dan moet ik sterven. Eén van jullie zal mij verraden”. De discipelen keken elkaar verbaasd aan. Nee toch, hoe kon nu iemand van hen Jezus verraden? Johannes, die dicht bij Jezus zat vroeg zacht: “Wie is het Here, wie zal U verraden?” Degene die ik een stuk brood geeft, die zal mij verraden”, antwoordde Jezus zacht, zodat alleen Johannes het kon horen. Toen gaf Hij het brood aan Judas.

Ook Judas was geschrokken van de woorden van Jezus. Zou Jezus weten wat hij van plan was. Kende Jezus zijn gedachten, het boze plan dat hij had beraamd? Wist Jezus wat er zou gaan gebeuren? Ook Judas vroeg: “Ben ik het Heer?” Jezus keek Judas heel verdrietig aan. “Ja, jij bent het. Ga maar doen wat je van plan bent”, zei Hij tegen Judas. Jezus wist alles van Hem. Judas stond op en ging naar buiten, de donkere avond in om zijn vreselijke plan uit te voeren.

De andere discipelen wisten niet wat Judas ging doen. Ze dachten dat hij nog iets ging kopen voor het feest, of iets moest brengen bij de armen. Maar Jezus wist het wel.

Ze aten van het brood en dronken van de wijn. Jezus nam het brood en brak er een stuk af. “Dit moeten jullie altijd blijven doen, als herinnering aan mij. Het gebroken brood, is een herinnering aan mijn lichaam, mijn leven, dat ook voor jullie gebroken zal worden”. Hij nam de beker met de wijn. “Deze wijn is een herinnering aan het bloed, mijn bloed, dat zal vloeien, ook voor jullie. Neem het brood en drink de wijn en doe dit later ook, zodat je altijd weer aan mij zult denken en aan het offer dat ik voor jullie heb gebracht. Dat mogen jullie nooit vergeten”.

Jezus vertelde, dat hij deze nacht gevangen genomen zou worden en veel zou moeten lijden en sterven. “Jullie zullen me allemaal in de steek laten”, zei Jezus. “Nee hoor”, riep Petrus, “ik zal U nooit verlaten, maar altijd bij U blijven. Ik zou wel voor U willen sterven”. “Ook jij zult me verlaten, Petrus.Vóór dat de haan in de vroege ochtend zal kraaien, zul je liegen en tot 3 x toe zeggen,dat je me nooit hebt gekend”. Petrus kon het niet geloven en de andere discipelen ook niet. Jezus verraden? Dat nooit.

Jezus sprak nog veel met de discipelen. Hij vertelde dat ze erg verdrietig zouden zijn, maar dat er ook weer iets heel moois zou gebeuren. Jezus moest wel sterven, maar Hij zou ook weer leven. Hij zou niet dood blijven, maar weer opstaan uit de dood. Daarna zou Hij naar de hemel gaan en daar mochten zij later ook komen. Toen baden ze samen. Jezus bad voor Zijn discipelen en voor alle mensen. Hij bad ook voor jou en voor mij. “Vader, ik wil dat ze allemaal bij Mij in de hemel komen”. Want niet alleen de discipelen mogen later bij Jezus in de hemel komen, maar alle mensen en kinderen van de hele wereld. Jezus stierf voor ons allemaal, maar dat begrepen de discipelen toen nog niet.

Jezus stond op. “Kom maar, laten we gaan, zei Hij. En ze gingen de donkere nacht in.

SPOKEN BESTAAN NIET

Spoken die bestaan niet
ook al lijken ze soms echt
in je gedachten en je dromen
als je stil ligt in je bed.

Monsters zijn ook maar verzinsels
fantasieën in je hoofd
ze verdwijnen als een luchtbel
ook al lijken ze nog zo groot.

Maar wie wèl bestaat is Jezus
Hij verjaagt alle angst in de donkere nacht
denk maar aan Hem als je alleen of bang bent
Hij houdt over jou de wacht.

Hij is groot en sterk en vol van Liefde
streelt je zacht over je hoofd
Hij houdt je hand vast als je niet kunt slapen
leg je hoofd maar veilig in Zijn schoot.

Fluister Zijn naam zacht in de stilte
Jezus
ik houd van U en U houdt van mij
ook al kan ik U niet zien
U bent altijd heel dicht bij mij.