web analytics
Archive for the "Troost" Category

Een Licht dat nooit dooft

Een heel klein lichtje voor jou
bij verborgen verdriet
kijk maar naar dat lichtje
als je geen uitkomst ziet. 

Als het leven pijn doet
het duister jou omgeeft
als je een lichtje zoekt
dat nooit walmt of beweegt. 

Dan wijs ik jou een Licht
dat altijd zal blijven schijnen
ga maar naar Jezus toe
Zijn Licht zal nooit verdwijnen.

www.myplaceofpeace.com/een-licht-dat-nooit-dooft

NU DE TIJD VERSTREKEN IS

Nu de tijd verstreken is
de pijn nog niet verdwenen is
het gemis zo tastbaar is
leef je in een dichte mist.

Alles lijkt zo doelloos
zo beperkt en hopeloos
leeg en zonder zin
er is geen einde of begin.

De goedbedoelde woorden
geschreven of gesproken
ze kunnen je niet bereiken
je kan het niet geloven…

dat deze pijn eens zal verzachten
je op een dag weer zult kunnen lachen
de tranen niet meer zullen stromen
je dicht bij God zult kunnen komen…

Tot die tijd zullen wij jou dragen
niets verwachten en niets vragen
er gewoon voor jou zijn
delen in jouw diepe pijn.

STIL ZIJN MET JOU

Samen met jou wil ik even stil zijn
jouw verdriet is ook van mij
woorden kan ik nu niet vinden
zwijgen past hier beter bij.

M’n armen zachtjes om je schouder
zo dat je weet ik ben niet alleen
jouw tranen vermengen zich met de mijnen
Gods tranen stromen daar ook doorheen.

Zonder woorden kan ik niets zeggen
lijk ik leeg als een groot hol vat
maar gevuld met Gods Liefde om jou te troosten
zo houd ik jou in Zijn Liefde omvat.

We zijn nu verbonden met God en mensen
heel dicht bij Gods Vaderhart
de enige plek die troost kan geven
in jouw pijn en diepe smart.

(zie ook Gedichtenkaarten Overlijden)

Samen met Hem

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Troost
16
feb

SAMEN MET HEM

Gods liefdevolle armen
zijn troostend om je heen
als je ziek bent en zo zwak
en je voelt je zo alleen.

Hij zit bij je stil en rustig
Zijn Hand strekt Hij uit naar jou
leg jouw Hand maar in de Zijne
weet dat Hij heel veel van je houdt.

Roep maar, schreeuw maar naar de hemel
die van koper lijkt te zijn
vertel Hem maar al jouw frustraties
al je zorgen en je pijn.

Leg dan stil en vol vertrouwen
je hoofd tegen Zijn schouder aan
Hij geeft je moed en nieuwe krachten
samen met Hem zal het weer gaan.

Als het duister valt

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Troost
15
feb

ALS HET DUISTER VALT

Als de gordijnen zijn gesloten
het licht verdwenen
het duister valt…

Als je gedachten
met je op de loop gaan
angst en zorg je overvalt…

Als je helemaal niet kunt slapen
minuten lijken uren
de tijd staat stil…

Als de tranen blijven stromen
en je ligt daar
eenzaam en stil…

Kijk eens goed, wie zit daar bij je
op de rand van je bed?
Wie houdt vol Liefde je Hand vast?
Het is Jezus,
dat heeft Hij immers zelf gezegd.

“Ik zal er zijn, Ik zal je dragen
als het duister je overvalt
Ik zal je in Mijn armen nemen
Ik draag je door dit donkere dal.

Ik ben jouw Trooster en Bevrijder
van angst en pijn, Ik geef je weer moed
Ik ben bij je, waar je ook door heen gaat
ga maar slapen, alles komt goed!”

Samen sterk

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Troost
14
feb

ikvermagalledingen

SAMEN STERK

Als je rust verdwenen is
gedachten tollen door je hoofd
als je niet eens meer zeker weet
waarin je eigenlijk gelooft….

Als je dreigt te breken
als het geknakte riet
dan is daar de stem van Jezus:
“Ik verbreek je niet.

Ik leg slechts mijn armen
zachtjes om je heen
help jouw lasten dragen
je hoeft het niet alleen.

Je hoeft niets uit te leggen
Ik ken je diepe pijn
die ben Ik aan het genezen
Ik zal heel dicht bij je zijn.

Ik zal voor je strijden
en de mensen om je heen
ook deze strijd wordt overwonnen
hier komen we samen door heen.

Denk maar aan die tijden
waarin je mij duidelijk zag
Ik ben nog steeds dezelfde
als Ik je vertroosten mag.

We zullen samen stil zijn
samen huilen, samen pijn
het donker zal weer gaan verdwijnen
en samen overwinnaar zijn”

Een Goddelijke kus

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Troost
14
feb

EEN GODDELIJKE KUS

Kom maar even bij me zitten
‘k sla mijn armen om je heen
leg je hoofd maar op mijn schouder
voel Gods Liefde door je heen.

Laat je tranen nu maar stromen
huil zo lang het nodig is
laat je hart door God vertroosten
Hij alleen weet wat je mist.

Sta dan op, je hoofd geheven
slaak een diepe, bevende zucht
geef het niet op, maar geef het over
dan geef ik jou van Hem een kus.

DE LIEFDE VAN EEN KLEINZOON

Oma overleden
opa in de kerk
samen met z’n kleinzoon
en God was aan het werk.

Door de ogen van die jongen
z’n troostende handen, dat lieve gebaar
door die arm om opa’s schouder
het strelen van opa’s grijze haar.

Z’n hoofd op opa’s arm
z’n liefdevolle blik
zo maar een woord van troost
een traan op opa’s gezicht.

God gebruikte die kleine jongen
en gaf kracht naar kruis
zo kon opa toch weer verder
al was oma al op weg naar Huis.

Verdwaald

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Troost
8
feb

VERDWAALD

Als de dagen korter worden
net als de rest van je bestaan
als mensen je lijken te vergeten
als je alleen komt te staan…

Als je niet meer uit kunt drukken
wat je denkt of wat je voelt
als woorden je ontbreken
om te zeggen wat je bedoelt…

Als geliefden je ontvallen
niets meer hier is wat jou bindt
als alle hoop lijkt vervlogen
dan is daar nog steeds die ene Vriend.

Jouw leven blijft voor Hem van waarde
je bent veilig in Zijn hand
al ben je verdwaald in gevoelens en gedachten
Hij draagt jou naar het beloofde land.

Wees maar niet bang

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Troost
8
feb

JE HOEFT NIET BANG TE ZIJN

Wees maar niet bang
niets kan jou echt belagen.
Je weet toch dat Ik er altijd ben
om jou bij leed en pijn te dragen?

Wees maar niet bang
Ik ben het die altijd van je houd.
Geef Mij nu maar je hand
zodat Ik weet dat je Mij vertrouwt.

Wees maar niet bang
wij zullen samen verder gaan.
Samen lijden, samen pijn
Ik zal heel dicht bij je zijn.

Wees maar niet bang
Ik geef je nieuwe kracht.
Kijk eens naar de kim,
er gloort toch weer een nieuwe dag.