web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

IN DE STILTE VAN DE NACHT

’s Nachts is alles anders
God is mij dan zo dicht nabij
als alle zekerheden weg vallen
is Hij daar aan mijn zij.

Ik hoef Hem niet te zoeken
“Hier ben ik wees maar stil,
Ik ben de God die jou
zo graag vertroosten wil.

Jouw tranen wil ik drogen
Ik bewaar ze in een kruik
Ik hoor jouw lofzang en je klaagzang
iedere zucht en elk geluid.

Ook deze storm komt weer tot bedaren
ook dit gevecht wordt eens beslecht
het goede wint het van ’t kwade
Mijn Hand is altijd naar jou uitgestrekt.”

In de stilte van de nacht
komen stormen weer tot rust
als God de zee tot kalmte maant
en Hij mij met Zijn Liefde kust.

IK BEN NIET VER

Kom maar bij Mij
Ik wacht al weer zo lang
je weet toch dat ik er voor je ben
en zo naar jou verlang.

Je weet toch van Mijn Liefde
die Ik voel voor jou
Ik wil je graag omarmen
omdat Ik van je houd.

Maar dan moet je wel komen
in Mijn aanwezigheid
om stil te worden met mij
dan vervagen uur en tijd.

Hoor je nu mijn zachte stem
die aldoor al tegen je zei:
“Jij bent Mijn geliefde kind
kom maar dicht bij Mij.

Voel je nu de Liefde
die Ik door je heen laat stromen
je hoeft er niets voor te doen
alleen maar dicht bij Mij te komen.

Ervaar je nu Mijn kracht
Mijn Geest die Ik met jou deel
we zijn nu samen één
en vormen één geheel.

Dit wil ik jou geven
en nog heel veel meer
als jij Mij zoekt ben Ik niet ver
wanneer kom je weer?

Hoop

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop
16
feb

hoop

HOOP

Hoop is de zekerheid der dingen
en de kracht van ons bestaan
het geeft ons steeds weer moed
om toch weer door te gaan.

Uit hoop ontstaat iets nieuws
als alles lijkt verdwenen
het wakkert de liefde aan
je kunt niet zonder leven.

God is een God van hoop
Hij wil slechts jouw geluk
al denk je soms dat je bent geboren
voor het ongeluk.

Geef nooit op want God is goed
Hij wil jou al het goede geven
al blijven geluk en stil verdriet
op aarde met elkaar verweven.

Je bent een deel van Gods plan
dat doorloopt tot in eeuwigheid
daarom is er altijd hoop
een HOOP die nooit verdwijnt.

Heer ik bid U

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
16
feb

HEER IK BID U

Heer ik bid U voor onze wereld
voor ieder mens en ieder kind
sla Uw armen om hen heen
wees hun Vader en hun Vriend.

Heer ik bid U voor al die kinderen
die geen kind meer kunnen zijn
bruut beroofd van hun onschuld
genees oh Heer hun diepe pijn.

Heer ik bid U voor hen die rouwen
om wat zij eens hebben gehad
vult U Heer met al Uw Liefde
dat grote lege donkere gat.

Heer ik bid U voor alle zieken
in ziekenhuis of thuis op bed
geneest U hen van alle kwalen
en maak kromme wegen weer recht.

Heer ik bid U voor alle soldaten
aan het front zo ver van huis
bescherm hen voor geweld en granaten
en breng hen weer veilig thuis.

Heer ik bid U voor alle mensen
die eenzaam zijn en zo alleen
doorbreek oh Heer die grote stilte
en geef mensen om hen heen.

Heer ik bid U voor alle mensen
kinderen jong en oud
dat zij U echt mogen leren kennen
en weten dat U heel veel van hen houdt.

Help ons Heer om bruggen te bouwen
naar de mensen om ons heen
zodat we elkaar weer kunnen bereiken
leid ons Heer U weet waar heen!

Help ons Heer om los te laten
wat niet van ons is en ook nooit zal zijn
ons leven in Uw Hand te leggen
dan pas zal er vrede zijn.

GEDICHT ZONDER WOORDEN

Mensen hebben woorden nodig
zonder woorden ben je zo leeg
maar soms schieten woorden volkomen te kort
als het met lijden te maken heeft.

We kunnen lijden niet begrijpen
we kunnen het ook niet verstaan
we kunnen alleen maar Jezus volgen
en naast een mens die lijdt gaan staan.

We kunnen alleen maar zijn handen pakken
een arm om een schouder een hand die je drukt
samen lijden en zwijgen is het enige dat rest
samenzijn in Gods liefde geeft rust.

Zo wil ik nu heel stil bij je zijn
en sla mijn armen om je heen
Gods tranen vermengen zich met de onze
en we weten…we zijn niet alleen!

De hoogste top

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Stilte
16
feb

DE HOOGSTE TOP

Steeds weer zoeken naar het goede
Steeds weer kiezen voor de Heer
steeds de juiste keuzes maken
leven in Uw Liefde meer en meer.

Steeds weer zoeken naar de stilte
om te luisteren naar Uw stem
je hart en geest vullen met Gods Woord
zodat je Hem steeds beter kent.

Soms moet je daar heel hard voor knokken
want de wereld en je agenda vragen prioriteit
een etmaal heeft slechts 24 uren
en voor God is er geen tijd.

Tot je wered heel beperkt wordt
en je agenda een nutteloos vod
en je opeens alle tijd hebt
dan ga je schoorvoetend naar God.

Je mag elke dag opnieuw beginnen
Gods genade houdt nooit op
maak Hem maar deel van heel jouw leven
dan beklim je zelfs de hoogste top.

debruidegomkomteraan

DE BRUIDEGOM KOMT ER AAN

De bruidegom is vertrokken
uit z’n Vaders Huis
Hij heeft alles verlaten
voor jou Zijn geliefde bruid.

De gasten zijn uitgenodigd
het eten staat al klaar
de muziek speelt een liefdeslied
je bent welkom daar.

Hij wacht alleen op jou
Zijn geliefde bruid
Hij wil jou Thuis brengen
in Zijn Vaders Huis.

Alles mag je los laten
heden, toekomst en verleden
en je met huid en haar
aan Hem overgeven.

Het kan niet naast elkaar blijven bestaan
het nieuwe en het oude
er ontstaat alleen nieuw leven
als je niets meer vast wilt houden.

Geef aan Zijn roep gehoor
trek je bruiloftskleed maar aan
Hij heeft het zelf voor jou gemaakt
het zal je prachtig staan.

Het feest kan pas beginnen
als er niemand meer ontbreekt
en ook jij jouw leven
aan Hem overgeeft.

Zo maar dromen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
15
feb

ZO MAAR DROMEN

Ik liep zo maar wat te dromen
een beetje depri en niet blij
langs de weg een rij met bomen
in het gelid en zij aan zij.

Plotseling begonnen zij te klappen
en te dansen in het rond
kom wees blij en niet zo neerslachtig
er is hoop want Jezus komt.

In jouw hart wil Hij reeds wonen
maar de tijd is zeer nabij
dat elke knie zich voor Hem zal buigen
Hij is Heer voor jou en mij.

Ik liep verder, ’t hoofd geheven
met flinke tred en rechte rug
met het oog gericht op Jezus
kwam vrede in mijn hart terug.

ZOEK EERST HET KONINKRIJK VAN GOD

Christen-zijn is constant zoeken
naar de schutter van de pijl
die je hart ten diepste raakte
met Gods Liefde en Zijn heil.

Hem ten diepste leren kennen
zodat je steeds weer groeien mag
naar de mens zoals God bedoeld heeft
en Hij jou in de beginne zag.

Geen leven beheerst door je agenda
of vermeerderen van je bezit
maar door prioriteit te geven
aan een leven dat voor Jezus is.

Zoek Hem en Zijn Koninkrijk
vergeet wat achter je ligt
laat je leiden door het goede
strek je uit naar Christus’ Licht.

Begin de dag in gebed met Jezus
zoek God bij alles wat je doet
dan kom je Hem overal tegen
want God is Liefde, God is goed!

Wie ben ik?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi
15
feb

WIE BEN IK?

Je bent niet wat je doet
je bent niet wat een ander van je denkt
je bent niet wat je bezit
je bent geliefd door Hem, Die zegt “Ik ben!”

Jahwe, de Schepper van hemel en aarde
die de weg bestuurt van maan en zon
Hij zal nooit laten varen
wat Zijn Hand in jou eens begon.

In Hem vind jij je oorsprong
in Hem ligt jouw bestaan
door Hem mag jij eeuwig leven
in Hem vind jij de vervulling van je bestaan.

Dus hoef je nooit te twijfelen
wie of wat je bent
nu je weet dat God je Vader is
je bent door Hem gewenst.

Nu je weet van Gods Liefde
waarin en -door je leven mag
dan krijgt jouw leven waarde
en dank je Hem voor iedere dag.