web analytics
Archive for the "GEDICHTEN Cobi" Category

Zo maar dromen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
15
feb

ZO MAAR DROMEN

Ik liep zo maar wat te dromen
een beetje depri en niet blij
langs de weg een rij met bomen
in het gelid en zij aan zij.

Plotseling begonnen zij te klappen
en te dansen in het rond
kom wees blij en niet zo neerslachtig
er is hoop want Jezus komt.

In jouw hart wil Hij reeds wonen
maar de tijd is zeer nabij
dat elke knie zich voor Hem zal buigen
Hij is Heer voor jou en mij.

Ik liep verder, ’t hoofd geheven
met flinke tred en rechte rug
met het oog gericht op Jezus
kwam vrede in mijn hart terug.

ZOEK EERST HET KONINKRIJK VAN GOD

Christen-zijn is constant zoeken
naar de schutter van de pijl
die je hart ten diepste raakte
met Gods Liefde en Zijn heil.

Hem ten diepste leren kennen
zodat je steeds weer groeien mag
naar de mens zoals God bedoeld heeft
en Hij jou in de beginne zag.

Geen leven beheerst door je agenda
of vermeerderen van je bezit
maar door prioriteit te geven
aan een leven dat voor Jezus is.

Zoek Hem en Zijn Koninkrijk
vergeet wat achter je ligt
laat je leiden door het goede
strek je uit naar Christus’ Licht.

Begin de dag in gebed met Jezus
zoek God bij alles wat je doet
dan kom je Hem overal tegen
want God is Liefde, God is goed!

Wie ben ik?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi
15
feb

WIE BEN IK?

Je bent niet wat je doet
je bent niet wat een ander van je denkt
je bent niet wat je bezit
je bent geliefd door Hem, Die zegt “Ik ben!”

Jahwe, de Schepper van hemel en aarde
die de weg bestuurt van maan en zon
Hij zal nooit laten varen
wat Zijn Hand in jou eens begon.

In Hem vind jij je oorsprong
in Hem ligt jouw bestaan
door Hem mag jij eeuwig leven
in Hem vind jij de vervulling van je bestaan.

Dus hoef je nooit te twijfelen
wie of wat je bent
nu je weet dat God je Vader is
je bent door Hem gewenst.

Nu je weet van Gods Liefde
waarin en -door je leven mag
dan krijgt jouw leven waarde
en dank je Hem voor iedere dag.

Wat is liefde?

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
15
feb

WAT IS LIEFDE?

De liefde wil alleen het goede
ze kiest niet voor het kwade
ze accepteert elk mensenkind
en laat hen in hun eigen waarde.

De liefde denkt eerst aan die ander
ze zoekt zichzelf niet
de liefde heelt en zij geneest
brengt vreugde en geen verdriet.

De liefde bevindt zich in ieder mens
maar dringt zich aan niemand op
ze helpt je de juiste keuzes te maken
en brengt je dichter bij Vader God.

Want God is Liefde, onvoorwaardelijk
houdt Hij van ieder mensenkind
Hij gaf het liefste dat Hij had
Jezus, Zijn Zoon, Zijn eigen kind.

Dat is Liefde, onbaatzuchtig
onbegrijpelijk, maar levensecht
in jou, in mij, in heel de wereld
heeft God het wonder van Zijn Liefde gelegd.

waargooijijjeankeruit

WAAR GOOI JIJ JE ANKER UIT?

Waar gooi jij je anker uit?
Waar vind je vaste grond?
Een stevige plek, die niet wankelt
als het water je tot aan de lippen komt?

Aan bezit of aan mensen
aan dogma’s van kerken,
Kunnen zij je beschermen
als het tij zich keert?

Aan geld of je huis
dat op zand is gebouwd
je verzekering, je status
is het dat waar je op vertrouwt?

Denk je zo te overleven
in goede en kwade dagen
denk je dat dit drijfzand
jou in stormen zal kunnen dragen?

Weet je wat jij nodig hebt?
Een stevige plek, een rots
dat is Jezus, Hij is zelf het Anker
een veilige schuilplaats, de Zoon van God!

Samen met U

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
15
feb

SAMEN MET U

Samen met U
spring ik over muren
samen met U
is geen dal te diep
samen met U kan ik bergen verzetten
samen met U
heb ik iedereen zo lief.

Samen met U
recht ik steeds weer m’n schouders
samen met U
richt ik mijn blik omhoog
samen met U
kan ik mensen echt vergeven
samen met U
ontdek ik een Liefde levensgroot.

Samen met U
kan ik alles overwinnen
samen met U
vind ik rozen op mijn pad
samen met U
kunnen doornen mij niet deren
samen met U
verandert de nacht in een stralende dag.

Samen met U
kan ik vliegen als een arend
samen met U
kan ik wandelen op zee
samen met U
wordt alles anders
want U loopt naast mij
en gaat altijd met mij mee!

Opdragen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven2
15
feb

OPDRAGEN

Lief klein wonder, kind van God
bloem nog in de knop
wij zegenen jou in Jezus naam
en leggen jou in de Hand van God.

Daar ben je veilig en geborgen
iedere dag van jouw leven
jij bent een Parel in Gods Hand
een geschenk door Hem gegeven.

Kies voor het goede in jouw leven
leer Jezus kennen als jouw Vriend
je bent een kind om van te houden
wees een gezegend mensenkind.

ONDER ZIJN VLEUGELS

Onder Zijn vleugels mag je schuilen
het is goed om daar te zijn
waar verdriet en pijn verdwijnen
en jij gewoon jezelf mag zijn.

Waar nieuwe hoop toch weer gaat gloren
waar God jouw tranen zachtjes wist
waar Hij fluistert: “Jij bent Mijn geliefde kind”
en je weer weet, God heeft zich niet vergist.

Onder Zijn vleugels zie je alles anders
wordt de wereld weer een Paradijs
vind je Liefde, moed en nieuwe krachten
voor iedere dag op jouw levensreis.

Lieve God

Posted by: Cobiin Dicht bij God2, GEDICHTEN Cobi
15
feb

LIEVE GOD

Lieve God, mag ik even met U praten
want soms heb ik zo’n verdriet
de tranen willen me niet verlaten
en waarom…ik weet het niet.

’t Is een pijn heel diep van binnen
die ik niet kan beschrijven
een eenzaamheid, een stil verlangen
door niets of niemand te verdrijven.

Zijn het mijn beperkingen
is het mijn verdriet
het leed van heel de wereld
dat ik dagelijks op de beeldbuis zie?

Is het mijn verlangen
naar het Paradijs dat ik ooit verliet
naar het beloofde land
dat ik steeds weer in mijn dromen zie?

Bent U het Heer, mijn God en Vader
die dit vacuüm in mij heeft geschapen
dat door geen mens te vullen is
voel ik me daarom zo verlaten?

Maar toch…als het leed van heel de wereld
mij lijkt te overspoelen
als ik steeds dieper lijk weg te zinken
en niets meer zou willen voelen…

Dan rest mij slechts één ding
mij naar U om te keren
me storten in Uw veilige armen
niets kan mij dan nog deren.

De tranen die verdwijnen
het verdriet wordt minder rauw
ik hoor alleen Uw zachte stem
die fluistert zacht: “Ik houd van jou!”

Jouw huis

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Leven2
15
feb

JOUW HUIS

Je hoeft je heus niet op te poetsen
als je de deur voor Jezus open zet
Hij heeft ieder hoekje gezien
en kent elke verborgen plek.

Laat Hem maar rustig binnen
al is je huis in slechte staat
Jezus helpt je om het op te knappen
Hij weet hoe het worden gaat.

Van de kelder tot de zolder
kamer, keuken, in iedere kast
weet God wat er is verborgen
Hij ziet zelfs het stof onder de mat.

Als Jezus bij je binnen mag komen
gaat Hij samen met jou aan de slag
kast voor kast en kamer voor kamer
en alleen als het voor jou mag.

Niets zal Hij zo maar openbreken
met geweld of grof geschut
geen enkele deur zal Hij forceren
Hij vult je huis met Liefde, vrede en rust.

Soms moet je huis worden afgebroken
tot de grond toe gelijk gemaakt
met een nieuw fundament van Jezus Christus
weet je dat je huis stevig staat.

Zo bouw je samen aan een prachtige villa
ontstaan door genade, puur en echt
met kasten vol Liefde om uit te delen
aan ieder mens op jouw levensweg.