web analytics
Archive for the "Gebed" Category

Jezus Overwinnaar

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
7
jul

Jezus Overwinnaar

Kom Heer Jezus
wek mij tot leven
blaas Uw adem
door mij heen.

Open mijn ogen
en mijn oren
woorden spreken
van U alleen.

Leer mij stil zijn
en naar U luisteren
hoop verspreiden
waar angst regeert.

Laat mijn leven
dat van U zijn
waar de Heilige Geest
mij leidt en leert.

Laat Uw Licht Heer
door Mij schijnen
naar Uw kinderen
ieder mens
die Uw Liefde moet ontberen
en geen hoop of toekomst kent.

Daal zo neder op deze aarde
vernieuw wat dor is dood en grauw
zodat de wereld weer zal weten
Jezus is Overwinnaar
in mij en in jou!.

Cobi van der Hoeven

n.a.v. preek Ds. Dennis Mohn 7 juli 2024

U bent mijn doel

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
6
nov

U bent mijn doel

Dank U voor het kruis Heer
dat U voor mijn zonden droeg
voor ieder mens op deze wereld
hoewel niemand er om vroeg.

Dank U voor de woorden
die U aan het kruishout sprak
tegen iemand die ooit faalde
maar nu Zijn leven aan U gaf.

Denk ook aan mij Heer
in mijn zwakheid
in mijn zonden en mijn pijn
ik leg mijn leven in Uw Handen
wil alleen de Uwe zijn.

Meer dan ooit heb ik U nodig
wil ik zoals Jezus zijn
Uw stem eenmaal horen spreken
heden zul je bij Mij zijn.

Dank u dat U regels haatte
systemen die U niet had bedacht
help mij mijn kruis vrijmoedig dragen
bewogen op weg zijn dag aan dag.

Samen met al Uw kinderen
zoals U het hebt bedoeld
laat Uw wil in mij geschiede
Jezus U bent mijn doel!

n.a.v. preek Ds. Dennis Mohn

Gebed voor Oekraïne

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
26
feb

Gebed voor Oekraïne

God aller eeuwen
Heer van ons hart
wij roepen U aan
voor een land vol van smart.

Waar uw kinderen zo lijden
het recht wordt geschonden
geen leven in vrijheid
vernietigende bommen.

De nood is zo groot
de pijn intens diep
een vader die moet vechten
en zijn kinderen verliet.

Raak toch het brein aan
van die man zo gestoord
vul hem met Uw liefde
waar hij nog nooit van heeft gehoord.

Laat de bommen zwijgen
de wapens aan de kant
dat geen mens meer zal sterven
houd hen in Uw Vaderhand.

Sla Uw troostende armen
om de Oekraïners heen
draag hen door dit diepe dal
U laat hen geen moment alleen.

Ontferm U Heer Jezus
laat Uw Liefde overwinnen
die haat doet verdwijnen
dan kan de vrede weer beginnen.

Zie ons in genade aan
dit bid ik U
in Jezus naam!

Amen

Onze wereld omarmen

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
3
dec

Onze wereld omarmen

De wereld zou ik willen omarmen
vrede geven aan iedereen
alle tranen zou ik willen drogen
niemand eenzaam of alleen.

Voedsel geven aan alle mensen
een huis een haard een lach een traan
gezondheid en een hart vol vreugde
oorlog zou niet meer bestaan.

Kleine kinderen zouden spelen
in een geurende bloemenwei
mens en dier in vrede samen
niemand verdrietig altijd blij.

Ik zou… ik wil …ik kan alleen maar stamelen
stort Uw Liefde uit ook in mij
zodat het anderen kan verwarmen
vergeef ons Heer, maak ons vrij.

Vrij van corona en zijn trawanten
vrij van de hang naar altijd meer
vrij om anderen te veroordelen
alleen U komt toe alle eer.

Schijn met Uw Licht in het diepste duister
verlicht de pijn in het donkerste hart
geef ons oog voor elkander
samen dragen elkanders smart.

Ach Heer wilt U onze wereld omarmen
vrede geven aan ieder van ons
ons vervullen met Uw Liefde
tot dat Jezus weder komt!

www.myplaceofpeace.com/onze-wereld-omarmen

Open mijn ogen

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
6
nov

Open mijn ogen

Open mijn ogen Heer opdat ik kan zien
open mijn oren opdat ik kan horen
geef mij Uw stem opdat U spreekt
en de wereld zal mogen weten
hoeveel U om hen geeft.

Geef mij Uw Liefde
om harten te verwarmen
geef mij Uw wijsheid
om de juiste weg te bewandelen.

Geef mij Uw geduld
om te wachten als het moet
maak mij zoals U
zuiver, rein en goed.

Leer mij zo te leven
nederig en klein
zodat U door mij heen
de grootste kan zijn.

www.myplaceofpeace.com/open-mijn-ogen

Stort Uw Liefde uit

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
30
jan

Stort Uw Liefde uit

Ontferm U Heer, een woord zo oud
maar toch van alle tijden
ontferm U Heer over hen
die zo veel moeten lijden. 

Alleen  in stilte
of boven op de barricade
ontferm U over hen
die hun gram willen halen. 

Ontferm U Heer over ons gezin
over jong en oud of daar tussen in
over het puberbrein of het scherpe verstand
ontferm U Heer over ons land. 

Ontferm U over hen
bij wie de tijd gewoon stil staat
waar de deurbel niet meer gaat
en Corona voor de deur staat. 

Vergeef ons Heer
we hebben het mis
we kunnen het niet alleen
we hebben U zo nodig Heer
wees als een schild om ons heen. 

Geef ons oog voor elkaar
in een wereld zo koud
één ding is zeker
dat U van ons houdt. 

U hebt de wereld
nog steeds in Uw Hand
stort Uw Liefde uit
in elk hart en
over ieder land!

Amen

www.myplaceofpeace.com/stort-uw-liefde-uit

Lieve God (gebed)

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
30
okt

Lieve God (gebed)

Ik wil even met U praten
bij U zijn gewoon op schoot
danken dat ik U mag kennen
zo dicht bij en toch zo groot. 

Alles wil ik bij U brengen
heel de wereld ieder mens
dat zij U mogen leren kennen
is mijn gebed en ook mijn wens. 

Samen met U willen we strijden
tegen het virus dat ons belaagt
doen of laten wat nodig is
als dat van ons wordt gevraagd. 

Dank U voor mensen in de regering
die voor ons klaar staan iedere dag
wilt U hen zegenen en wijsheid geven
houd hen dicht aan Uw Vaderhart. 

U bent Heer over ons leven
U bent Heer over al wat leeft
U houdt de wereld in Uw Handen
ook wanneer het mensdom beeft. 

Wilt U ons meer Liefde geven
geduld en kracht voor iedere dag
zeker zijn van de overwinning
een mooie toekomst die op ons wacht. 

Ontferm U God over ons allen
vul ons met hoop en met Uw Geest
zodat onze wereld weer mag worden
zoals het in de beginne is geweest. 

Zo leg ik alles in Uw Handen
ieder mens waar hij ook gaat of staat
U laat nooit los wat U bent begonnen
dank U dat U altijd naast ons gaat. 

www.myplaceofpeace.com/lieve-god-gebed

Gebed

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
14
apr

Gebed

In de stilte van ons hart
komen we tot U oh Heer
we namen het heft in eigen hand
we kunnen het niet meer. 

Vergeef ons dat we roofbouw pleegden
op Uw aarde zo wonderschoon
ons heer en meester waanden
maar het was slechts een droom. 

Waaruit we wreed ontwaakten
alles glipte ons uit de hand
een virus waarde rond
bracht de dood in ieder land. 

We buigen ons voor U oh Heer
verootmoedigen ons heel stil
knielen voor Uw aangezicht
zoeken naar Uw wil. 

Wilt U ons weer leiden God
met Uw doorboorde Hand
reinig ons met Uw kostbaar bloed
stort Uw Liefde uit over ieder land. 

Leer ons weer te leven God
als goede rentmeesters die de aarde beheren
help ons het virus te verslaan
zodat het tij weer zal kunnen keren. 

Dit bidden wij U Heer
ga genezend rond
herstel en bevrijd
U bent onze vaste grond!

Amen

www.myplaceofpeace.com/gebed-2

Stil gebed

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
13
mrt

Stil gebed

Ontferm U Heer over onze wereld
in hun strijd tegen het kwaad
bescherm de zwakken en de ouderen
wees hun steun en toeverlaat. 

Geef de overheid, de regering
wijsheid en voldoende kracht
om de juiste keuzes te maken
houd U over ons de wacht. 

Wees bij hen die in stilte lijden
in eenzaamheid of diepe rouw
geef ons oog voor elkander
U bent Heer, een God van trouw. 

Stort Uw Liefde over ons uit
geef inzicht, wijsheid en geloof
dat onze wereld zal genezen
U bent onze hoop!

Amen

www.myplaceofpeace.com/stil-gebed

Wij zegenen jou

Posted by: Cobiin Gebed, GEDICHTEN Cobi
5
jun

WIJ ZEGENEN JOU

Wij zegenen jou, lief mensenkind
je hebt een Vader en een Vriend
die met je huilt en met je lacht
en iedere dag weer op je wacht.

Met Hem kun jij het leven aan
want Hij zal altijd naast jou gaan
zodat Zijn licht door jou zal schijnen
en al het duister doet verdwijnen.

Dat jij op al jouw wegen
Zijn zegen door mag geven
je wordt door God en ons bemind
wees een gezegend mensenkind!

www.myplaceofpeace.com/wij-zegenen-jou