web analytics
Archive for the "hoop-juweeltjes" Category

Rivieren in de wildernis

Posted by: Cobiin hoop-juweeltjes
17
jun

Rivieren in de wildernis

Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.
Jesaja 43 : 19 (NBG)

Het 2e gedeelte van de tekst waar ik gisteren over schreef blijft me maar bezig houden.
In Jesaja wordt niet alleen gesproken over een weg in de woestijn, maar ook over rivieren in de wildernis.
Het is fijn als je de weg gevonden hebt, zeker als het Dè Weg is, Jezus.
Maar vóór het zo ver is kun je flink verdwalen in de wildernis.
Je snakt naar water en er is geen beekje te bekennen, laat staan een rivier.
Het woud is bijna ondoordringbaar en je vindt geen aanknopingspunten meer, tenminste dat denk je.
Maar als God belooft dat Hij rivieren laat ontspringen midden in de wildernis, dan moeten ze er ook echt zijn.
Of zouden we ze misschien gewoon over het hoofd kunnen zien, met gesloten ogen en gebogen hoofd onze weg gaan en de aanwijzingen, bemoedigingen en wegwijzers, die God in ons leven heeft geplaatst mislopen?

Soms wel, denk ik.
Misschien zoeken we naar grote wegwijzers, billboards, overweldigende muziek, opvallende schoonheid, geld en aanzien, brede kolkende rivieren etc.
Maar als we naar Jezus kijken dan zien we dat Hij juist gebruik maakt van het kleine, het zwakke, het onaanzienlijke, het kwetsbare. Deze dingen zijn voor Hem van waarde en gebruikt Hij voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Ga maar eens op zoek naar die kleine dingen op jouw levensweg.
Een hand op je schouder, de glimlach van een kind, de schoonheid van Gods Schepping, nieuw jong leven, de beloftes van God in de Bijbel etc.
Soms liggen ze gewoon voor het oprapen en een andere keer moet je er echt naar zoeken.
Maar als je ze vindt, dan ontspringt er iets van binnen.
Eerst nog een klein kabbelend beekje, maar tenslotte ontstaat er een bron van levend water, die uitmondt in een mooie brede rivier met schoon helder water.

Op onze hele tocht door het leven mogen we er van drinken, of we nu in de wildernis zitten of in de woestijn.
We mogen het uitdelen en we zullen nooit meer te kort komen, want die bron blijft stromen en ontspringt bij het kruis van Golgotha, Jezus!

www.myplaceofpeace.com/rivieren-in-de-wildernis

 

Een weg door de woestijn

Posted by: Cobiin hoop-juweeltjes
16
jun

Een weg door de woestijn

Maar denk niet alleen aan wat er gebeurd is. Kijk niet alleen terug naar het verleden. Want ik ga iets nieuws doen. Het is zelfs al begonnen, heb je het niet gemerkt? Ik maak een weg door de woestijn, en ik laat er rivieren stromen.
Jesaja 43:18-19

Een weg door de woestijn, een rivier in de wildernis…is dat niet waar wij zo vaak naar op zoek zijn?
De weg, die we maar niet kunnen vinden, levend water waar we naar verlangen.
Midden in de woestijn of in de wildernis van het leven dreigen we soms het uitzicht kwijt te raken en de weg zijn we kwijt. Sterker nog…we denken zelfs dat er geen weg meer is, geen hoop en geen uitzicht.

Dan wordt het tijd om Gods Woord te openen en te zoeken naar Zijn belofte voor ons leven.
Wat mijzelf betreft geeft bovenstaande tekst mij weer nieuwe moed. Er staat zelfs dat Gods weg er al is, de aanleg is al begonnen, samen met Hem mag ik er naar op zoek gaan.
Het wordt een hele nieuwe weg, die ik zelf nooit bedacht zou hebben en al helemaal niet zou kunnen vinden.
Mijn rugzak mag ik achter me laten, dat reist zo veel gemakkelijker. En samen met Jezus mag ik de nieuwe weg betreden. Hij heeft het lintje al doorgeknipt voor mij en de eerste stappen gezet, Ik hoef alleen maar te volgen en mijn voeten in Zijn voetstappen te zetten.
Ga je mee?

www.myplaceofpeace.com/een-weg-door-de-woestijn

 

Daarna zal ik alle volken een nieuwe taal geven. Een zuivere taal, waarmee ze Mij als God zullen vereren. Allemaal samen zullen ze Mij dienen. Sefanja 3 : 9

Niemand denkt meer dat hij zonder mij kan. Sefanja 3 : 11b

Wat een belofte, wat een prachtige toekomst…
Hier mogen we naar uitkijken, dit mogen we verwachten. Deze tijd zal komen.
We kunnen het ons bijna niet voorstellen en toch staat het in de Bijbel.
Het idee, dat niemand meer zal denken dat hij zonder God kan en samen God dienen. Elkaar begrijpen en verstaan. Dezelfde taal spreken waarmee we God kunnen dienen.
Wat zal dit mooi zijn.
Ik weet niet hoe God dit gaat doen, dat mag ik aan Hem over laten, maar ik weet wel zeker dàt Hij het gaat doen en dat is voor mij genoeg.
Tot die tijd mogen wij ons laten gebruiken door God om Zijn plan te voleindigen.
En als nu deze wereld er nog zo heel anders uit ziet, dan God het heeft bedoeld, dan mogen we ons en elkaar troosten met deze zekerheid.

“Dank U Heer dat er zo’n geweldige toekomst voor ons ligt, voor ieder van ons, die hier en nu begint.”

www.myplaceofpeace.com/een-geweldige-toekomst

JE HEBT EEN GROTE BROER

“Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan”.
Hebreeën 1 : 2

Jezus is ons in alles gelijk geworden, Hij werd mens net als wij. Hij leefde temidden van de kinderen Gods en daar horen wij ook bij. Hij is ook op de proef gesteld en Hij heeft alles overwonnen.

Daarom kan Hij ons in alles bijstaan. Hij weet waar we door heen gaan. Of het nu een beproeving is, listen van de duivel, de gevolgen van onze eigen verkeerde keuzes of van die van anderen, Jezus weet hoe het is. Hij weet hoe het voelt omdat Hij ons in alles gelijk is geworden.

In de Hebreeënbrief staat ook “Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en dezelfde oorsprong, en daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen”.
Het verwondert mij steeds weer hoe dicht we bij Jezus staan of anders gezegd hoe dicht Jezus bij ons komt. We mogen ons Zijn broer of zus noemen. We hebben dezelfde oorsprong als Hij, dezelfde Vader.

Hij heeft zichzelf gegeven, zodat wij net als Hij voor eeuwig bij onze Vader mogen leven.
Hij heeft er alles voor over gehad om dit doel te bereiken voor jou en voor mij.
Hij laat ons niet aan ons lot over want Hij helpt en leidt ons iedere dag, om te komen waar Hij nu is bij God de Vader.

Een grotere Liefde bestaat er niet.

EEN SCHAT IN AARDEN VATEN

“We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw.
We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld.
We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten.
We worden geveld, maar gaan niet te gronde.
We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee,
opdat ook het leven van Jezus in ons zichtbaar wordt”.
2 Korientiërs 4 : 8 t/m 10

Paulus spreekt hier van een schat die in ons is, een overweldigende kracht, die niet van onszelf komt, maar van God. Een licht dat in ons hart schijnt en dat afstraalt van Jezus Christus.
Daardoor kunnen we alles doorstaan door Zijn kracht en genade.
Alles wat we meemaken wijst naar Jezus, Hij houdt ons staande.
We worden op dezelfde manier verzocht als Hij, we zullen sterven net als Hij.
Maar we mogen ook weten dat we er tegen opgewassen zullen zijn, we zulllen er nooit aan ten onder gaan.
Hij is in ons, een bodemloze schat, waaruit wij kracht en hoop mogen putten en aan de wereld mogen laten zien wie Jezus is.

We hebben een eeuwige hoop, Jezus, Hij leeft en wij zullen leven met Hem.

IK MAAK ALLES NIEUW

“Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.
Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht,
geen pijn, want wat er eerst was is voorbij”.
Openbaringen 21 : 4

Wat kan ik naar die tijd verlangen, dat al het lijden voorbij zal zijn.
Geen dood, geen pijn, geen verdriet, we kunnen het ons niet eens voorstellen.
Helaas leven we in een gebroken wereld en hebben we allemaal met deze dingen te maken.

Maar God belooft ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw”.
Al het lijden van deze wereld zal dan voorbij zijn. Wat een dag zal dat zijn hè. Ik kan er soms zo intens naar verlangen en naar uitkijken.

Maar dit betekent niet dat God ons nu maar aan ons lot overlaat, integendeel.
Hij heeft ons zelfs Zijn Zoon Jezus Christus gegeven als onze Steun en Toeverlaat. Hij helpt ons om in het heden en nu te leven, daar waar God ons heeft geplant.
Hier mogen we bloeien en tot wasdom komen, Gods geur verspreiden en genieten van de zegeningen die Hij ons geeft.
En als we lijden, dan mogen we weten, dat dit tijdelijk is en weer voorbij zal gaan. We hebben een hoopvolle toekomst, want Hij maakt alles nieuw.

EN DE BOMEN IN HET VELD ZULLEN KLAPPEN VOOR HEM

“Vol vreugde zullen jullie uittrekken
en in vrede zul je huiswaarts keren.
Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten
en alle bomen zullen in de handen klappen”.

Zie je het al voor je…juichende heuvels en bergen..klappende bomen.
Vooral die klappende bomen spreken mij erg aan.
Ook die regel uit dat mooie opwekkingslied “En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem” hebben vanaf het begin dat ik het hoorde veel indruk op me gemaakt.
Daar wil ik nog steeds een schilerij van maken.

Wat hebben we toch een prachtige toekomst en een hoop die ons nooit zal beschamen.
Nu kunnen we het soms nog heel moeilijk hebben, maar dan hoeven we alleen maar naar de bomen in het veld te kijken. Zij herinneren ons er aan dat alles nieuw zal worden en dat zelfs de bomen zullen klappen tot eer van God en dat iedere knie zich zal buigen voor Hem.

Wij mogen dat nu al doen, onze knieën buigen in dankbaarheid en aanbidding, opstaan en God eren met een lied en in onze handen klappen van blijdschap.
De bomen zullen ons eens volgen, wat een dag zal dàt zijn!

Daar ga ik voor

Posted by: Cobiin hoop-juweeltjes, JUWEELTJES
24
feb

DAAR GA IK VOOR…

“Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput”.
Jesaja 40 : 31

Dat lijkt me wel wat…lopen zonder moe te worden, zelfs rennen en toch niet uitgeput raken.
Misschien is het niet zo letterlijk bedoeld, maar het betekent wel dat we tot heel veel in staat zijn als we onze hoop op de Heer vestigen.
Hij is het die ons nieuwe kracht geeft, net zo veel als we nodig hebben. We kunnen dan gewoon de dingen doen die God voor ons heeft bedoeld en we zullen het aankunnen.
We zullen onze vleugels uitslaan als een adelaar, machtig en wijds en daar komen waar God ons leidt.

Wat een machtig mooi gevoel moet dat zijn en we hoeven het niet eens zelf te doen.
Alleen maar alles van God verwachten en Hij zal ons er de kracht voor geven.

Dank U Heer, dat U ook mijn hoop bent voor deze dag en mij alles zal schenken wat ik nodig heb.

Amen

GOD KAN ER IETS MEE

“Het geknakte riet breekt Hij niet af,
de kwijnende vlam zal Hij niet doven”.
Psalm 42 : 3

Wat is er kwetsbaarder dan geknakt riet of een kwijnende vlam.
Je kan er niets meer mee en het lijkt geen enkel nut meer te hebben, het einde is in zicht.

Maar voor God is niets hopeloos, al ziet het er nog zo uitzichtloos uit, al kan niemand je nog hoop geven, bij God is er altijd hoop en uitzicht.
Hij kan zelfs een kwijnende vlam weer op doen laaien als een groot vuur.
Hij kan ook het geknakte riet weer helen, zodat het fier rechtop komt te staan.

Als God dat met het geknakte riet kan of met een kwijnende vlam, dan kan Hij dit zeker ook met jou.
Jij die zo waardevol en kostbaar bent in Zijn ogen.

Hoe jouw toestand of omstandigheden ook zijn, God kan er iets mee.
Bij God is alles mogelijk.