web analytics
Archive for the "danken-prijzen-gebed-juweeltjes" Category

In Jezus naam

In Uw naam wil ik bidden
heel dicht bij U zijn
Uw warmte voelen
in U geborgen zijn. 

U wil ik kennen
leren wie U bent
veel van U houden
door U worden gekend. 

Leidt mij Heer Jezus
wat ik ook voel
U bent Overwinnaar
breng mij tot Uw doel!

Amen

www.myplaceofpeace.com/in-jezus-naam

Onze Advocaat

1 Johannes 2 : 1b, 2 (BGT)
Want er is Iemand die voor ons om vergeving vraagt bij God. Dat is Jezus Christus, die zelf zonder zonde is. Dankzij Hem wil onze God onze zonden vergeven. En niet alleen onze eigen zonde, maar die van de hele wereld.

Jezus Christus die voor ons pleit, die voor ons vergeving vraagt bij God de Vader.
Wat hebben wij Hem toch hard nodig. Zonder Hem zou alles zonder zin zijn, dan is er geen eeuwig leven, geen toekomst en geen hoop.
Maar we hebben een geweldige advocaat, dat is Jezus, Hij pleit voor ons bij de Vader.
Door Hem mogen we nu al weten dat we vrij zijn. Een vrijheid die niets te maken heeft met je vrij kunnen bewegen waar heen je wil, maar met een hart dat gericht is op God. Zijn wil doen en Zijn Liefde doorgeven in deze wereld en aan ieder die we ook vandaag weer mogen ontmoeten.
En dit mooie goede nieuws geldt niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld.
In dat licht mogen we naar deze wereld kijken, ook al breekt ons hart.
En als we ons hiervan echt bewust worden, wat Jezus voor ons heeft gedaan en nog steeds doet, dan lijkt dat moment heel even op die mooie toekomst, die op ons wacht.

Dank U Jezus dat U onze pleitbezorger bent.

www.myplaceofpeace.com/onze-advocaat

 

U WIL IK DANKEN

Zelfs in de herfst
hoor ik de vogels zingen
nog voor de bomen kaal zijn
en de winter gaat beginnen.

Ze genieten van de kleuren
warm goud en donkerrood
hun dank stijgt op ten hemel
want ze weten God is groot.

Daar wil ik ook voor kiezen Heer
alle seizoenen van het leven
in jeugd, volwassenheid, herfst en ouderdom
wil ik U mijn dank en eerbied geven.

We mogen altijd vrucht dragen, alle seizoenen van het leven.
God kan ons gebruiken onder alle omstandigheden.
Ons leven dient een doel, al lijkt het in onze eigen ogen soms van zo weinig belang.
God kent de echte waarde, eeuwigheidswaarde.

Wij kunnen dat lang niet altijd zien en dat hoeft ook niet, als God het maar ziet.
Reden genoeg om te blijven danken, heel ons leven.
Waar we ook staan, aan het begin van ons leven of al op hoge leeftijd, we mogen iedere dag ontvangen als een geschenk van God uit Zijn Hand.

Dank U Heer, ook voor deze dag.

ZING JE MEE

“Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining-
toch zal ik juichen voor de Heer,
jubelen voor de God die mij redt”.
Habakuk 3 : 17, 18

Wat een moed en geloofsvertrouwen spreken er uit deze woorden.
Als je zo ver gekomen bent als deze profeet, dat je zeker weet dat je God groot zal maken onder alle omstandigheden, hoe vreselijk ze ook zijn, wat een rust moet dat geven.
Niets is dan belangrijker dan God de Vader. Je ziet alles in het juiste perspectief en je laat je vreugde en dankbaarheid door niets of niemand ontnemen.

Ik denk dat we allemaal wel eens hebben mogen ervaren wat een zegen er van muziek en zang uitgaat. Het kan je heel diep raken en dicht bij God brengen. Het is een schitterend hulpmiddel daarbij en heerlijk om naar te luisteren of zelf uit volle borst mee te zingen.

Iemand vertelde me eens dat ze de mogelijkheid om te zingen kwijt was geraakt na een opratie.
Ze was er intens verdrietig om, want nu kon ze haar Heer niet meer groot maken met haar stem.
Gelukkig zijn er vele manieren om te juichen en te jubelen voor onze God. Al kunnen we geen woord uitbrengen, toch kan ons hart zingen tot Zijn eer.

Laten we van deze dag een vreugdevolle dag maken met muziek en zang en een hart dat juicht voor God, hoe de omstandigheden ook mogen zijn.
Hij is alle lof waard.
Ik denk dat God met een glimlach op ons neerkijkt en er van geniet.

IK VERTROUW OP U

“Maar ik ben als een groene olijfboom
in het huis van God
ik vertrouw op de liefde van God
voor eeuwig en altijd.

Ik zal u eeuwig loven om wat U hebt gedaan
ik blijf hopen op Uw naam, die goed is,
in de kring van wie U lief zijn”.
Jesaja 52 : 10, 11

David spreekt deze woorden bepaald niet in een rustige periode van zijn leven, waar alles op rolletjes loopt.
Hij was op de vlucht voor Saul en ondergedoken op een veilge plaats.
Maar ook daar werd hij ontdekt door de Edomiet Doëg en die wist niet hoe snel hij deze ontdekking door moest geven aan Saul.

Raakte David in paniek?

Nee, integendeel, hij koos er voor om God groot te maken en te eren midden in zijn hachelijke situatie.
Hij getuigde van Gods liefde en trouw en hield zich daar aan vast.
Hij wist dat Gods liefde eeuwig zou duren.
De moeilijke tijden zouden ooit voorbijgaan, maar Gods liefde blijft bestaan in eeuwigheid.

Het is lang niet altijd gemakkelijk om God groot te maken en te eren als je in een dal zit.
Maar David was maar een gewoon mens zoals jij en ik met fouten en gebreken.
Hij koos er voor om op de liefde van God te vertrouwen.
Daar gaat kracht van uit en dat geeft je moed om door te gaan, ook als de omstandigheden tegen je zijn.

Heer, ik wil U loven en op U vertrouwen. Mijn hoop is op U.
Ik zie niet naar de omstandigheden, maar naar Uw liefde, die er is en er altijd zal zijn
U bent bij mij en met U wordt deze dag een dag van overwinning in Jezus naam.

Amen

GOEDEMORGEN

“God, de Heer, geef mij een vaardige tong,
waarmee ik de moedeloze kan opbeuren.
Elke ochtend wekt Hij mijn oor,
zodat het toegerust is om aandachtig te horen.
God de Heer heeft mijn oren geopend”.
Jesaja 50 : 4, 5a

Wat een mooi gebed hè, bidden om een vaardige tong waarmee je de moedeloze op kan beuren.
Als dit eens een gebed zou zijn van ons allemaal wat zou er dan veel veranderen in deze wereld.
’s Morgens vroeg of in de nacht kunnen zulke mooie momenten zijn samen met God, als het stil is om je heen en niemand je stoort.

God wekt ons iedere ochtend, we mogen steeds weer ontwaken in Zijn aanwezigheid.
En je mag gewoon elke dag bij het ontwaken even “goedemorgen” zeggen tegen de Heer.
Je zal eens zien dat die groet vanzelf uit gaat groeien tot een gebed.
Aan God zal het niet liggen, Hij heeft je oren er al voor geopend. Jij hoeft alleen nog maar te luisteren.

Zo mag je iedere dag met God beginnen, al is het maar met een korte groet of gebed, die je even stil doet staan bij het feit dat God van je houdt en ook deze dag met je meegaat.

Goedemorgen Heer,

Heer ik dank U in de morgen
voor ’t gezang van vogels …nog bijna nacht
voor het wéér mogen ontwaken
voor een mooie, nieuwe dag.

Voor de zon die weer gaat schijnen
voor de lucht zo hemels blauw
voor de bloemen en de dieren
ze vertellen me: “God houdt van jou!”

Help me deze dag te beleven
als een onderdeel van Uw plan
dat Uw wil geschiede in mijn leven
dat is waar ik naar verlang.

DANKEN

“Breng God een dankoffer
en doe wat je de Allerhoogste belooft.
Roep Mij te hulp in tijden van nood,
Ik zal je redden, en je zult mij eren”.
Psalm 50 : 14, 15

God danken en doen wat we beloven, dat verwacht God van ons.
Als je God een belofte doet, zul je die belofte ook moeten nakomen.
Het is soms zo makkelijk gezegd in tijden van nood, Heer…als u dit of dat doet…dan zal ik….
Je kunt beter helemaal geen belofte doen, dan een belofte doen en Hem niet nakomen.

Dat geldt net zo goed voor de beloftes die we doen aan de mensen om ons heen. Het is zo makkelijk gezegd: “Ik zal voor je bidden hoor”. Maar doen we het dan ook?
Als er iets van levensbelang is, dan is het wel het gebed voor ieder mens die de Heilige Geest in onze gedachten brengt.

Daarnaast of eigenlijk als eerste mogen we God danken voor al onze zegeningen, groot en klein.
De kleinste zegeningen zouden in Gods ogen wel eens de grootste kunnen zijn en van meer waarde dan wij kunnen inschatten.
God wil gebeden zijn en dat kan op vele manieren.
Het is heel verrijkend om jezelf op te leggen om af en toe God alleen maar te danken en je zult versteld staan hoeveel reden tot dank je hebt.

Laten wij speciaal vandaag, op de dag van de Heer, al onze zegeningen tellen en God er voor danken.
Hem komt alle eer toe, nu en tot in eeuwigheid.

Dank U Heer!

Amen

PRIJS HEM

Psalm 68:20-21
20 Geprezen zij de Heer, dag aan dag,
deze God draagt ons en redt ons,
21 onze God is een reddende God.
Bij God, de HEER, is bevrijding uit de dood.

God draagt ons, Hij redt ons en bevrijdt ons, wat wil je nog meer?
Het is een veilig en geruststellend gevoel, je gedragen te mogen weten.
Iemand die alles van je over neemt als je niet meer verder kunt. Iemand die je juist in de moeilijkste momenten van je leven optilt, ver boven alles uit.
Hij helpt je zorgen dragen, deelt in alles, je vreugde en verdriet.

God redt ons.
Daar heeft Hij zelfs Zijn Zoon voor gegeven om ons leven veilig te stellen, zodat wij voor eeuwig bij God de Vader mogen leven.
Ook nu al in dit aardse leven wil Hij een Vader voor ons zijn en mogen we Hem Abba, papa, noemen en heel dicht bij Hem komen en zijn.

God bevrijdt ons, waarvan?
Misschien wel van onszelf, van valse plicht of schaamte, een negatief zelfbeeld of juist een hele hoge dunk van jezelf.
Hij bevrijdt ons ook van onze vijanden, Hij is onze sterke held, die Vader, waar we misschien als kind vol ontzag naar opkeken en volkomen vertrouwden.

God draagt ons, redt ons en bevrijdt ons, nu in dit leven en dwars door de dood heen.
Zijn Liefde voor jou en mij houdt nooit op en verandert nooit.
Er is geen moment in ons leven, in dood en eeuwigheid, dat God niet bij ons is.

Zo’n God kun je toch alleen maar prijzen?

WAAR KIES JIJ VOOR?

Psalms 59:17-18
17 Maar ik, ik zal uw sterkte roemen,
in de morgen uw trouw bezingen:
u bent voor mij altijd een burcht geweest,
een toevlucht in tijden van nood.
18 Mijn sterkte, voor u wil ik zingen,
mijn burcht is God,
de God die mij trouw blijft.

Mooie woorden, die ik mezelf steeds weer voor ogen wil ogen.
God is mijn burcht, mijn sterkte, een God die je kunt vertrouwen, Hij verandert niet.

Ik wil me die mooie woorden inprenten, als ik het even niet zo zie zitten.
Ik kies er voor om Uw lof te zingen, ook al voel ik het zo niet. Juist dan richt ik mijn blik op U Heer, want U bent mijn God, onze God!

Zo zouden we om kunnen gaan met onze negatieve gevoelens, die zo makkelijk de kop opsteken in de vroege morgen of welk moment van de dag ook.
Waar kiezen we voor?
Voor onze eigen negatieve gevoelens, of richten we ons op God. Voeden we onszelf met de goede, mooie momenten, die je samen met Hem mocht beleven?
Kiezen we er voor om een lied te zingen tot eer van Hem, ook al voelen we dat niet zo op dit moment?

We maken iedere dag vele keuzes, maar de eerste keuze die we maken aan het begin van de dag, is van groot belang.

Leg een loflied in mijn hart, Heer, U wil ik prijzen, ik vertrouw op U.
Amen
Stuur door  Promoot  Dit is niet OK