web analytics
Archive for the "bemoediging-juweeltjes" Category

God keert dit om

NBG 2 Peterus 3 : 8, 9 en 12
Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het naleven van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Al weer een belofte van God.
Dit is een belofte die hoop geeft, uitzicht, een nieuwe toekomst, een nieuwe hemel en aarde.
Een belofte om ons aan vast te houden als we zien hoe deze wereld aan het kwaad ten onder dreigt te gaan.
Het is geen afstel dat God nog niet terug is gekomen, maar uitstel en genade. Hij wacht tot iedereen heeft gehoord van Zijn vergevende Liefde.

Wat een kans voor ons, nu er zo veel mensen hier naar Europa komen, om hen Gods Liefde te laten zien en te mogen vertellen van Jezus.
God gaat dit vreselijke leed omkeren ten goede.

Eén grote familie

Net als Jezus zijn wij kinderen van God, de Vader. Want in de heilige boeken heeft Jezus zelf gezegd dat wij zijn broers en zussen zijn. Hij zegt daar: “God, ik zal aan mijn broers en zussen over u vertellen. Samen met hen zal ik u prijzen.”
Hebreeën 2 : 11 en 12

Wij zijn kinderen van God, broers en zussen van Jezus.
Kun jij je dit voorstellen?
Ja, soms…als je boven op de berg zit…dan zou dat wel kunnen.
Maar meestal denken we daar niet aan en hebben niet altijd een hoge dunk over onszelf of over die ander.
En toch…als de waarheid echt tot ons door zou dringen, wat zouden we dan trots zijn op onze afkomst, op wie we mogen zijn.
Kinderen van God, de grote Koning. We zijn Koningskinderen, geliefd en bemind door God de Vader.
Dit geldt voor ieder van ons.

En naast ons gaat onze grote broer Jezus, Hij gaat overal met ons mee.
We mogen trots op Hem zijn, Zijn Hand vast houden en Zijn voorbeeld volgen.

Niet iedere vader is het waard om geëerd te worden en niet iedere grote broer kan een voorbeeld voor ons zijn.
Maar naar Jezus mogen we luisteren en samen met Hem en onze broers en zussen hier op aarde God prijzen.
Zo zijn we één grote familie, ook al zijn we misschien maar enig kind.
We behoren tot Gods familie, tot Zijn geslacht, Gods genen hebben we in ons. We mogen steeds meer op Jezus gaan lijken, daar voor heeft God alles al in ons gelegd.
Samen mogen we dit ontdekken en elkaar er op wijzen als we de moed soms even verliezen of teleurgesteld zijn in onszelf of de ander.

Dank U Vader God, dat we Uw kinderen mogen zijn en behoren tot Uw grote gezin. Dank U voor Jezus, onze grote broer, die altijd naast ons gaat.

www.myplaceofpeace.com/een-grote-familie

 

God, U bent mijn redder,
op U vertrouw ik,
ik ben niet bang meer,
want U geeft mij kracht Heer,
U beschermt me,
U hebt me bevrijd. Jesaja 12 : 2

We zijn gered,
we mogen op een grote machtige God vertrouwen,
we hoeven niet bang te zijn,
we krijgen kracht van de Heer,
Hij beschermt ons,
we zijn vrij!

Meer hoef ik eigenlijk niet te zeggen.
Als bovenstaande woorden goed tot ons doordringen dan kunnen we de dag wel aan. Dan krijgen we vleugels als van een arend en zweven we op Zijn kracht van Liefde, zoals een arend op de wind.
In de praktijk van alle dag lijkt dat soms wel anders. We leven nu eenmaal in een gebroken wereld. dit merken we aan alles om ons heen en ook in onze eigen geest en lichaam.
We leven niet altijd in de overwinning en toch mogen we ons daar steeds weer naar uitstrekken, naar verlangen en van God verwachten.
We mogen ons veilig geborgen weten in Zijn Liefde. Onze angst mogen we aan Hem geven, dan kan Hij ons er van bevrijden.
We mogen er op vertrouwen dat Hij het zal doen in ons.
Dat geeft rust midden in een onrustige wereld, vrede midden in het geweld, en een hart gevuld met Gods Liefde.

Ik wil me uitstrekken naar de rust en vrede, die U ons hebt beloofd Heer. Mijn vertrouwen in U stellen en niet op mijn omstandigheden.
U bent onze Vader God!

 

Maar Gods Liefde is groot!
Hij is vol Liefde voor de mensen, Hij houdt van ons. Efeziërs 2 : 4

Eigenlijk zijn we al bij Hem in de hemel. Efeziërs 2 : 7

Een hemel op aarde…?
Soms lijkt het er in de verste verte niet op. Als we naar alle ellende kijken op deze aarde, dan doet het ons bepaald niet denken aan de hemel, die stel ik me wel anders voor.
En toch zijn dit woorden van Paulus die zeker waar zijn. Hoe dan?

We mogen opzien naar Jezus en leven in Gods Liefde, midden in de pijn en het verdriet dat ons kan overkomen. Die grote machtige God is vol Liefde voor alle mensen, voor jou en voor mij. Hij houdt van ons. Hij ziet ons zitten gewoon zoals we zijn. Hij is bewogen met ons. Zijn Liefde voor ons is groot!
Die zekerheid, dit te mogen weten, is eigenlijk al een hemel op aarde.
Het is een voorrecht om zo dicht bij God te mogen leven, nu al, hier, op dit ogenblik en alle dagen van ons leven hier op aarde.
Dat maakt het leven draaglijk omdat God ons draagt.
Die wetenschap toont ons iedere dag wel ergens een stukje van Zijn hemels Licht.
Zo leven we toch in een hemel op aarde omdat we in Zijn Licht en Liefde mogen leven.

“Dank U Here God dat wij nu al heel dicht bij U mogen leven.
Help ons dit steeds weer te beseffen, hoeveel U van ons houdt, ook als we het zo niet altijd voelen.
U bent bij ons, ook vandaag!”

 

WE ZULLEN DOORGAAN

“Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën en kies rechte paden,
zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest”.
Hebreeën 12 : 12

Wat een heerlijke tekst hè.
Wie heeft er wel eens last van knikkende knieën of het gevoel of we ontwricht zijn, letterlijk en figuurlijk.
We zijn dan amper in staat om onze ene voet voor de ander te zetten, laat staan de juiste weg te kiezen.
En toch is het mogelijk volgens deze tekst.
Aangezien deze woorden, woorden van God zijn, mogen we er ons aan vast houden en moed en kracht uit putten.

Niet door bij de pakken neer te gaan zitten. Nee, juist om door te gaan, ondanks beperkingen, verdriet en leed waar we mee om moeten gaan.
Juist dan kan God ons genezen en gebruiken daar waar Hij ons heeft bedoeld.

Dit is niet afhankelijk van onze omstandigheden, maar van ons vertrouwen op een God, die alle paden in ons leven kan effenen.
Hij brengt je tot grote hoogte en dit geldt ook voor deze dag, nu en op dit ogenblik.

JE BENT NOOIT ALLEEN

“God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen”.
Petrus 5 : 10b

Een vers eerder staat dat God ons geroepen heeft om deel te krijgen aan Zijn eeuwige luister, ook al moeten we nog een korte tijd lijden.
Het is duidelijk dat we in alles aan Jezus gelijk mogen worden; Zijn lijden, Zijn sterven, Zijn opstanding en Zijn eeuwige luister.
Maar waar we ook door heen gaan op dit moment, God zal ons er de kracht voor geven, we hoeven niet te wankelen.
Het is een belofte, die Hij ons heeft gegeven, waar we op mogen vertrouwen en waar we ons aan vast mogen houden als het moeilijk is.

Er is ook hoop een een zeker weten dat het lijden van deze tegenwoordige tijd gelukkig maar tijdelijk is, er staat ons zo veel moois te wachten.
Maar ook nu mogen we al in Zijn heerlijkheid delen en ons één voelen met Hem.
Hij kent ons geluk, Hij weet van ons verdriet, Hij weet ook hoe het zal worden.
Je bent nooit alleen.

JE BENT EEN KONINGSKIND

“U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven,
u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen
aanroepen met “ABBA Vader”.
Romeinen 8 : 15

Abba, papa..zo mogen wij God noemen, dat wil Hij voor ons zijn.
Als slaaf hebben we rondgedoold in Egypte en we zijn nu verheven tot Koningskinderen.
Kinderen van de grote Koning, onze papa.

Kleine kinderen kunnen heel trots zijn op hun vader omdat ze denken dat hij alles kan en
alles weet. Maar er komt een dag dat ze ontdekken dat die vader ook fouten heeft.

Die teleurstelling wordt ons bespaard. Onze hemelse Vader zal ons nooit teleurstellen.
Hij is volmaakt in Zijn Liefde voor jou en mij, een papa waar je met recht trots op mag zijn.
We mogen ieder moment van de dag en nacht om Hem roepen en Hij zal er zijn…altijd.

Zijn Geest is in ons en die leert ons dat we Zijn kinderen mogen zijn.
Daar mogen we ons ook naar gedragen, de tijd van de slavernij is voorbij,
Je bent een Koningskind, kind van de Allerhoogste!

HET LICHT BLIJFT AAN

“Dank zij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede”.
Lucas 1 : 78, 79

Dat stralende licht is opgegaan over ons allemaal, Jezus is geboren.
Hij is het licht in ons leven dat nooit meer zal doven.
Hij is ons baken, onze wegwijzer in tijden van nood en alle dagen van ons leven.

God maakte gebruik van hele eenvoudige mensen, zoals jij en ik om Zijn plan te verwezenlijken en dat doet Hij nog steeds.
Hij heeft het licht in ons ontstoken en wij mogen Zijn lichtdragers zijn.
Wij zijn zelf niet in staat om dat licht brandende te houden, maar met ons oog gericht op Jezus kan het niet anders, dan dat Zijn licht ons omstraalt èn uitstraalt naar ieder die we ontmoeten.

Dank U Heer, dat U het licht in ons leven hebt ontstoken door de geboorte van Jezus, Uw Zoon.
Hij is ons licht en met Hem zal het nooit meer donker zijn.
Amen

HET LICHT BLIJFT AAN

Nu is het stil
de avond is gevallen
wat kleine sterren stralen
aan het firmament.

Plots een groot licht
wel duizend engelenkoren
zingen van het kind
in Bethlehem.

Het duister is verdwenen
het licht is opgegaan
in jouw en in mijn leven
blijft het licht nu altijd aan.

Houd moed

Posted by: Cobiin bemoediging-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

HOUD MOED!

“Houd moed: Ik heb de wereld overwonnen”.
Johannes 16 : 33b

Jezus spoort ons aan om vol te houden en de moed niet te verliezen.
Hij wist dat je je, ook als christen, soms heel alleen kunt voelen en het heel moeilijk kunt hebben.
Maar Hij wist ook dat er altijd overwinning zou volgen, omat Hij die overwinning voor ons heeft behaald.
Reden genoeg om vol te houden en de moed niet te verliezen.

Ook Jezus had het heel nmoeilijk om Zijn taak te volbrengen op deze wereld. Hij vroeg zelfs aan de Vader of deze drinkbeker aan Hem voorbij mocht gaan. Hij streed een zware strijd, een strijd die op een hele grote overwinning uitliep, voor ieder van ons.
Gelukkig maar dat Hij de moed niet heeft verloren en de weg is gegaan die voor ons allen ten leven lijdt.

Zo mogen ook wij weten dat we samen met Jezus in de overwinnijg mogen gaan staan, juist in die moeilijke momenten als we de moed dreigen te verliezen.
Ik ken iemand (Janke ;-)) die schrijft onder iedere mail of stukje als afscheidsgroet “Houd moed!”
Mooie gewoonte om ook hierin het voorbeeld van Jezus te volgen; vol houden en moed houden.

Ik begin er maar gelijk mee voor deze dag: Houd moed!

GEEF NOOIT OP

Geef nooit op
Ik heb de wereld overwonnen.
Geef nooit op
het is nog niet voorbij.

Geef nooit op
niets kan jou van Mij scheiden
wat er ook gebeurt
je bent een kind van Mij.

Geef nooit op
Ik ben met je al de dagen
Ik was er, ben er, zal er zijn
in goede en in slechte dagen
Mijn verlossingskracht is nooit te klein.

Geef nooit op
jouw zonden zijn vergeven
Ik geef je rust en vrede daar nog bij.
Ik ben het antwoord op jouw veelgestelde vragen
kom maar m’n kind, kom nu maar bij Mij!

ALS EEN SCHILD OM JE HEEN

“U, Heer, bent een schild om mij heen,
U bent mijn eer, U houdt mij staande,
roep ik tot de Heer om hulp,
Hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg”.
Psalm 3 : 4,5

“U oh Heer, bent een schild rondom mij
U bent mijn Heer
en U heft mijn hoofd omhoog”.

Eén van de eerste opwekkingsliederen die ik mocht leren zingen na mijn bekering.
Een lied dat grote indruk op mij maakte omdat het zoveel vertrouwen in God uitstraalde.
God, die als een schild rondom ons heen is, ondoordringbaar, onneembaar en heel beschermend.

Dat is onze God, wij mogen bijna letterlijk in Hem leven. In Hem zijn wij, bewegen wij en leven wij, dichter bij en veiliger is niet mogelijk.
Wat ons ook overkomt of waar we ook door heen moeten gaan, we beleven het in Zijn liefdevolle tegenwoordigheid.
Die zekerheid maakt zware lasten licht, want God is onwankelbaar om je heen.

Als je het op dreigt te geven en steeds dieper lijkt weg te zinken, dan helpt God je om op Hem te blijven zien.
Hij neemt vol Liefde jouw hoofd in Zijn Handen en heft het omhoog.
“Zie maar op Mij, Ik ben bij je!”