web analytics
Archive for the "JUWEELTJES" Category

JE BENT EEN KONINGSKIND

“U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven,
u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen
aanroepen met “ABBA Vader”.
Romeinen 8 : 15

Abba, papa..zo mogen wij God noemen, dat wil Hij voor ons zijn.
Als slaaf hebben we rondgedoold in Egypte en we zijn nu verheven tot Koningskinderen.
Kinderen van de grote Koning, onze papa.

Kleine kinderen kunnen heel trots zijn op hun vader omdat ze denken dat hij alles kan en
alles weet. Maar er komt een dag dat ze ontdekken dat die vader ook fouten heeft.

Die teleurstelling wordt ons bespaard. Onze hemelse Vader zal ons nooit teleurstellen.
Hij is volmaakt in Zijn Liefde voor jou en mij, een papa waar je met recht trots op mag zijn.
We mogen ieder moment van de dag en nacht om Hem roepen en Hij zal er zijn…altijd.

Zijn Geest is in ons en die leert ons dat we Zijn kinderen mogen zijn.
Daar mogen we ons ook naar gedragen, de tijd van de slavernij is voorbij,
Je bent een Koningskind, kind van de Allerhoogste!

GEEF NIET OP

“Ik ben er van overtuigd dat het lijden van deze tijd
in geen verhouding staat met de luister die ons in de
toekomst zal worden geopenbaard”.
Romeinen 8 : 18

Er wordt intens geleden op deze wereld, ik denk dat we daar allemaal wel van overtuigd zijn.
De wereld is in barensnood en zucht.
En toch weegt dit lijden niet op tegen de luister die ons te wachten staat, schrijft Paulus in zijn brief aan de Romeinen.

Dat moet onvoorstelbaar mooi zijn, als zelfs het lijden van deze tijd daarbij in het niet valt.
Het is een balsem voor onze ziel, een hoop die al ons leed doet verzachten.

We zijn kinderen van God, Zijn erfgenamen. We delen in Zijn lijden, maar daar staat ook tegenover dat we mogen
delen in het eeuwige leven, dat we mogen verwachten, door Jezus Christus.
Gods Geest in ons is hier al een voorschot op.

Heel de schepping, alle mensen en dieren mogen deel hebben aan Zijn luister, vrijheid en heerlijkheid.
Onze verlossing is nabij.

HIJ WEET ER VAN

“Toch ziet U de pijn en het verdriet,
U merkt het op en weegt het in Uw Hand”.
Psalm 10 : 14a

Deze tekst raakte mij vanmorgen diep.
God kent onze pijn, Hij weet er van, Hij ziet het, Hij voelt het en Hij weet precies wat we moeten doorstaan.
Hij weegt het als het ware in Zijn Hand om er zeker van te zijn dat Hij ons precies de kracht geeft die we nodig hebben om met onze pijn en verdriet om te gaan, om het te kunnen dragen.
Hij kan het niet altijd wegnemen of ons er tegen beschermen, maar Hij zorgt er wel altijd voor dat we er tegen bestand zijn.
Dat is zeker, daar mogen we op vertrouwen.

Ook in je meest eenzame momenten, als je het gevoel hebt dat niemand je begrijpt of weet wat je doormaakt, dan is God daar.
Hij weet er van en samen kom je er door heen.

Hij is voor jou

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

HIJ IS VÓÓR JOU

“Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?”
Romeinen 8 : 31b

God is voor ons, de Schepper van hemel en aarde en al wat daar in is, staat aan onze kant.
Aan jouw kant, aan mijn kant, Hij wil er helemaal zijn voor jou en mij.
Hij is de Almachtige, onze God en Vader, door Hem zijn we ontstaan en leven wij.
Niets kan ons van Hem scheiden, omdat Hij voor ons is.

Hij is er niet op uit om ons te veroordelen, maar om ons te redden en te bevrijden.
Een zekerheid die we maar al te vaak vergeten en die ons soms verkeerd is aangeleerd.
Wij behoren Hem toe en niets of niemand kan daar tussen komen, wat er ook gebeurt. Wij zijn het werk van Zijn Handen, we zijn een deel van Hem.

Alles wat tegen ons lijkt te zijn valt in het niet bij de grote aanwezigheid van God in ons leven.
Hij troont boven alles uit, niet als een heerszuchtig koning, maar als een liefdevolle Vader, die troost, leidt, meelijdt en bevrijdt.

Die God en Vader is vóór jou, een zekerheid die je overal door heen helpt.

SAMEN MET HEM

Als het leven pijn doet en je zit met honderdduizend vragen…
Als je niet meer weet hoe je verder moet en je toekomst ziet er zo onzeker uit….

Dan is daar nog steeds die Vriend, Jezus…Hij is niet veranderd, ook al is al je zekerheid verdwenen…

Nog steeds is daar die uitgestrekte Hand die je vast mag pakken…een Hand die je zal steunen en door deze moeilijke periode van je leven heen zal helpen.
Samen met Hem kun je het aan.

SAMEN MET HEM

Gods liefdevolle armen
zijn troostend om je heen
als je ziek bent en zo zwak
en je voelt je zo alleen.

Hij zit bij je stil en rustig
Zijn Hand strekt Hij uit naar jou
leg jouw Hand maar in de Zijne
weet dat Hij heel veel van je houdt.

Roep maar, schreeuw maar naar de hemel
die van koper lijkt te zijn
vertel Hem maar al jouw frustraties
al je zorgen en je pijn.

Leg dan stil en vol vertrouwen
je hoofd tegen Zijn schouder aan
Hij geeft je moed en nieuwe krachten
samen met Hem zal het weer gaan.

UW HEIL NEEM IK AAN

“Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was
en vrede aan hen die dicht bij waren, dankzij hem
hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader “.
Efeziërs 2 : 17, 18

Kerstfeest…feest van vrede…feest van dank…feest van bevrijding…feest van eenheid.
Één door Jezus die de weg vrij heeft gemaakt naar God de Vader, die weg ligt nu open voor ieder van ons.
We mogen allemaal vrij naar binnen gaan gevuld met dezelfde Geest, Gods Geest in ons en vrijgemaakt door het bloed van Jezus. Dat maakt één en verbindt ons met elkaar, allemaal kinderen van dezelfde Vader of we nu dicht bij of ver weg waren.

Het begon bij dat kindje in Bethlehem en Gods werk werd voltooid op Golgotha.
Nog steeds vloeit het bloed van Jezus…nog steeds is het tijd…weer is het kerstfeest….nog steeds een kans.
Geknield bij het kind in de kribbe mogen we Zijn heil aannemen en danken voor zo veel genade.

HET LICHT BLIJFT AAN

“Dank zij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede”.
Lucas 1 : 78, 79

Dat stralende licht is opgegaan over ons allemaal, Jezus is geboren.
Hij is het licht in ons leven dat nooit meer zal doven.
Hij is ons baken, onze wegwijzer in tijden van nood en alle dagen van ons leven.

God maakte gebruik van hele eenvoudige mensen, zoals jij en ik om Zijn plan te verwezenlijken en dat doet Hij nog steeds.
Hij heeft het licht in ons ontstoken en wij mogen Zijn lichtdragers zijn.
Wij zijn zelf niet in staat om dat licht brandende te houden, maar met ons oog gericht op Jezus kan het niet anders, dan dat Zijn licht ons omstraalt èn uitstraalt naar ieder die we ontmoeten.

Dank U Heer, dat U het licht in ons leven hebt ontstoken door de geboorte van Jezus, Uw Zoon.
Hij is ons licht en met Hem zal het nooit meer donker zijn.
Amen

HET LICHT BLIJFT AAN

Nu is het stil
de avond is gevallen
wat kleine sterren stralen
aan het firmament.

Plots een groot licht
wel duizend engelenkoren
zingen van het kind
in Bethlehem.

Het duister is verdwenen
het licht is opgegaan
in jouw en in mijn leven
blijft het licht nu altijd aan.

STERVEN OM TE LEVEN

“Waarachtig, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft,
blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht”.
Johannes 12 : 24

Jezus is ons grootste voorbeeld, ook als we kijken naar de vrucht die Hij heeft voortgebracht.
Stel je voor dat Hij niet was gestorven, waar zouden wij dan nu zijn?
Wie zou de weg naar God voor ons vrij hebben gemaakt? Door wie zouden wij zijn gered?

Nu mogen we zeker zijn van eeuwig leven samen met Hem en door Hem.
Jezus is die weg gegaan tot in de dood en gelukkig ook er dwars door heen.
Hij stierf voor ons en legde alles af wat Hij bezat, zodat alle mensen de mogelijkheid zouden hebben om eeuwig leven te ontvangen.
Dat is nog eens vrucht dragen, maar daar ging wel het sterven van Jezus aan vooraf.
Het heeft Hem alles gekost en Hij smeekte God of deze drinkbeker aan Hem voorbij mocht gaan.
Toch heeft Hij de beker tot op de bodem toe leeggedronken, voor jou en voor mij.

Ook hierin mogen we het voorbeeld van Jezus volgen.
Wij hoeven meestal niet ons leven te geven om anderen te redden.
Maar wij mogen wel ons eigen ik kruisigen en sterven aan onszelf, net als die graankorrel, net als Jezus.

Uit één graankorrel die in de aarde valt ontstaan prachtige vruchten.
Zou er dan ook niet iets moois kunnen ontstaan uit jou en mij, als wij ons eigen ik kruisigen en ons leven in Gods Hand leggen?
De vruchten liggen al klaar, God heeft ze in Zijn Hand.
Mag Hij ook jou snoeien en laten groeien, zodat deze vruchten tot volle wasdom kunnen komen in jou?

Voeten wassen

Posted by: Cobiin Jezus-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

VOETEN WASSEN

“Als Ik, jullie Heer en jullie Meester,
je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen”.
Johannes 13 : 14

Iemands voeten wassen…bepaald geen werkje waar je als eerste voor zou kiezen.
Gezicht of handen is nog daar aan toe, maar je weet nooit hoe iemands voeten er uit zien en om over de geur nog maar te zwijgen.
In Jezus dagen was dat nog veel erger, omdat men op open sandalen liep over stoffige wegen.
Men lag aan aan tafel om te eten en voordat dit gebeurde waste een slaaf de voeten van de gasten, niet de gastheer.

Jezus draait alles om, zoals Hij heel vaak doet. Hij doet precies het tegenovergestelde van wat je zou verwachten.
Hij neemt de nederigste houding aan en verricht het minst aangename werk, dat eigenlijk de taak was van een slaaf.
Jezus stelt zich dienend en nederig op en vraagt ons dat ook te doen.
Hij onze Heer en Meester, Gods Zoon, knielt bij ieder van ons neer en wast onze voeten. Niemand slaat Hij over, voor Jezus zijn onze voeten nooit te vuil.

Zo mnogen ook wij elkaars voeten was èn laten wassen.
Het lijkt misschien een onbelangrijke taak, maar het is het mooiste dat we voor elkaar kunnen doen.

MIJN VREDE GEEF IK JOU

“Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie.
zoals de wereld die niet geven kan.
Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Jullie hebben toch gehoord, dat ik zei dat Ik weg ga en bij jullie terug zal komen?”.
Johannes 14 : 27 en 28

Jezus heeft ons iets heel moois nagelaten toen Hij weer terug naar de Vader ging, Zijn vrede.
Een rust en vrede, die niet van deze wereld is, maar van Gods Geest in ons.
Een vrede die alleen Hij ons kan schenken, onder alle omstandigheden.
Onze omstandigheden zijn niet altijd te veranderen, maar God heeft ons wel Zijn belofte gedaan.
Waar we ook door heen gaan, Zijn vrede zal in ons zijn, Hij zal er zijn.

Het komt je niet altijd aanwaaien en het gebed van andere christenen helpt je om die vrede te mogen ervaren.
Jezus bemoedigt ons ook hierin en spoort ons aan de moed niet te verliezen.
Hij weet hoe moeilijk het leven kan zijn, maar Hij heeft ons toegerust om alles te kunnen doorstaan.
Jezus heeft ons Zijn vrede beloofd.
Die vrede mogen we elkaar toebidden en -zingen en van Hem verwachten.

VREDE VOOR JOU

Vrede, vrede, diepe vrede
bid ik jou toe met heel m’n hart
los van angsten en problemen
een balsem die je leed verzacht.

Ontvang die vrede van hierboven
die alle verstand te boven gaat
die je uittilt boven je zorgen
omdat Jezus naast je gaat.

Hij is die vrede, laat Hem maar binnen
daarvoor is het nooit te laat
echte vrede op deze aarde
begint waar de deur voor Hem open staat.