web analytics

STERVEN OM TE LEVEN

“Waarachtig, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft,
blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht”.
Johannes 12 : 24

Jezus is ons grootste voorbeeld, ook als we kijken naar de vrucht die Hij heeft voortgebracht.
Stel je voor dat Hij niet was gestorven, waar zouden wij dan nu zijn?
Wie zou de weg naar God voor ons vrij hebben gemaakt? Door wie zouden wij zijn gered?

Nu mogen we zeker zijn van eeuwig leven samen met Hem en door Hem.
Jezus is die weg gegaan tot in de dood en gelukkig ook er dwars door heen.
Hij stierf voor ons en legde alles af wat Hij bezat, zodat alle mensen de mogelijkheid zouden hebben om eeuwig leven te ontvangen.
Dat is nog eens vrucht dragen, maar daar ging wel het sterven van Jezus aan vooraf.
Het heeft Hem alles gekost en Hij smeekte God of deze drinkbeker aan Hem voorbij mocht gaan.
Toch heeft Hij de beker tot op de bodem toe leeggedronken, voor jou en voor mij.

Ook hierin mogen we het voorbeeld van Jezus volgen.
Wij hoeven meestal niet ons leven te geven om anderen te redden.
Maar wij mogen wel ons eigen ik kruisigen en sterven aan onszelf, net als die graankorrel, net als Jezus.

Uit één graankorrel die in de aarde valt ontstaan prachtige vruchten.
Zou er dan ook niet iets moois kunnen ontstaan uit jou en mij, als wij ons eigen ik kruisigen en ons leven in Gods Hand leggen?
De vruchten liggen al klaar, God heeft ze in Zijn Hand.
Mag Hij ook jou snoeien en laten groeien, zodat deze vruchten tot volle wasdom kunnen komen in jou?

Tags: , , ,

This entry was posted on woensdag, februari 27th, 2013 at 20:19 and is filed under JUWEELTJES, leven-juweeltjes. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed at this time.