web analytics
Archive for the "Bemoediging" Category

De woestijn zal bloeien

De woestijn zal bloeien

En altijd weer
is er schoonheid te vinden
zullen er bloemen bloeien
in de woestijn.

Het kwaad zal het nooit
van het goede winnen
er zal altijd Liefde
in en om ons zijn.

Misschien moeten we
soms lang zoeken
is ons zicht vertroebeld
een beetje verblind.

Maar wie zoekt
die mag zeker weten
dat hij uiteindelijk
vrede vindt.

Een vrede
die je niet kunt bevatten
diep van binnen
ondanks pijn

is er hoop
en mogen we zeker weten
God maakt alles nieuw
eens zal er echte vrede zijn.

LIEF KIND VAN MIIJ,

Het doet Mij veel pijn en verdriet dat jou zo veel leed is aangedaan.
Jouw pijn is Mijn pijn en jouw verdriet is Mijn verdriet. Zo heb ik het niet bedoeld.
Ik heb je niet op de wereld gezet met pijn en verdriet, maar om Mij te zoeken en te vinden en zo dit leven samen met Mij te kunnen leven.
Ik heb jouw geluk voor ogen en niet jouw ongeluk.

Mensen hebben zich afgekeerd van Mij, daarom is er zo veel verdriet en pijn op deze wereld. Zij kozen er voor om hun eigen weg te gaan zonder Mij met alle gevolgen van dien.
Daar dragen nu al Mijn kinderen de gevolgen van, ook jij hebt daar mee te maken.

Maar Ik heb jullie niet alleen achter gelaten, Ik heb Mijn Zoon naar deze aarde gezonden om de weg naar Mij vrij te maken.
Dat heeft Hij gedaan toen Hij Zijn leven gaf voor alle mensenkinderen op deze aarde.
Dit betekent dat ook jij de weg in dit leven niet alleen hoeft te gaan. Ik ben bij je. Ik houd van je zoals je bent. Jij bent door Mij geliefd en een Parel in Mijn Hand.
Ik wil je zo graag helpen om ook de goede dingen te mogen ervaren in dit leven.
Bij pijn en verdriet wil ik je dragen, tot je weer zelf zult kunnen lopen. Wil jij je aan Mij toevertrouwen?
Alleen zo kun je het leven weer aan en wordt de pijn minder hevig en voel jij je niet meer zo alleen.

Probeer Mij steeds meer en beter te leren kennen.
Dat is de beste manier, zoek Mij in alles, want Ik zal er zijn!
Vertrouw op Mij en verwacht het goede.
Ik houd van jou.

Je liefhebbende hemelse Vader

JE HEBT DE HOOFDPRIJS BEHAALD

De hoofdprijs ligt voor je klaar
dat is gewoon een feit
als je hem niet ophaalt
krijg je vast en zeker spijt

Je moet hem wel persoonlijk afhalen
gewoon bij een kind in een stal moet je zijn
als je dat hebt gedaan mag je zeker weten
dat je de rijkste mens van de wereld zult zijn.

Je hoeft er niet zuinig mee om te springen
als je er van uitdeelt wordt het steeds meer
de rente is superhoog
zo’n kans krijg je niet weer.

Je mag dit ook liken of doorsturen
het is geen hoax maar echt waar
voor ieder mens groot of klein
ligt bij Jezus de hoofdprijs klaar.

Geef het maar door
aan iedereen op het wereldwijde web
Jezus heeft de prijs betaald
en voor jou Zijn leven afgelegd.

Het is de hoogste prijs
die je ooit zal kunnen behalen
het is geen beker of lintje
en je hoeft er niets voor te betalen.

Hij is kostbaarder dan goud
toch kost het je geen cent
maar je zult eens zien
hoe rijk je dan bent!

Waar was God?

Posted by: Cobiin Bemoediging, Leven2
14
feb

WAAR WAS GOD?

In die arm om je schouder
in dat lieve gebaar
in dat luisterend oor
mag je weten…God was daar.

In die ogen vol liefde
in die vriend die je steunt
in dat bemoedigende kaartje
het is God…waar je op leunt.

In de aandacht van die ander
in die woorden zo gemeend
in die mens die met je huilt
is het God…. die met jou weent.

In de hoop die gaat dagen
dwars door pijn en moeite heen
in het zeker mogen weten
God laat Zijn kinderen nooit alleen.

Open je hart

Posted by: Cobiin Bemoediging, GEDICHTEN Cobi
14
feb

OPEN JE HART

Zullen we samen naar Hem toe gaan
ons verootmoedigen voor de Heer
zullen we onze ogen sluiten
voor hem knielen, nederig en stil?

Zullen we Hem alles vertellen
wat jou zo’n pijn doet en benauwt
weet je dat ik jou mag vertellen
dat God heel veel van je houdt?

Weet je dat God juist wil komen
in jouw allerdiepste pijn
weet je dat Hij met je meehuilt
en heel dicht bij jou wil zijn?

Weet je dat Hij alleen jou kan genezen
omdat Hij zelf zo veel heeft doorstaan
weet je dat Zijn genezende Handen
jouw wonden weer genezen gaan?

Weet je dat er een tijd zal komen
dat er geen zorgen meer bestaan
dat jouw ogen weer zullen lachen
zich nooit meer vullen met een traan?

Weet je dat jouw gevouwen handen
een eerste stap zijn naar Hem toe?
Open je hart, richt je blik op Jezus
Hij geeft je kracht en nieuwe moed.

WAAR IS JEZUS?

Jezus vind je niet op aarde
als je zoekt naar geld of goud
wel in de ontmoeting met die zieke
in die mens, eenzaam en oud.

Je ziet Hem in de ogen van een kind
dat niet weet wat vrede is
en in jouw bewogen hart
als je voor de mensheid bidt.

Jezus vind je niet onder de kerstboom
in dat pakje groot of klein
maar in die arm om een schouder
bij mensen die verdrietig zijn.

Jezus eet niet mee aan tafel
als er geen plaats voor Hem is bereid
Hij staat wel in die lange rij
waar een kind om eten schreit.

Zoek Hem niet in het grote
maar in het kleine, in die arme stal
dan mag ook jij heel zeker weten
dat je Jezus vinden zal!

ALS JE EENS WIST…

Als je eens wist…
hoe vaak God jou Zijn Liefde wilde geven
als je het moeilijk had of verward
en niet meer wist hoe te leven.

Als je eens wist…
hoe vaak God er voor je had willen zijn
als je moedeloos was of eenzaam
overmand door verdriet en pijn.

Als je eens wist…
hoeveel God wel van je houdt
wie je ook bent of waar je gaat
voor God ben je kostbaar als stralend goud.

Als je eens wist…
wat God voor jou heeft gegeven
het liefste dat Hij had
Zijn eigen zoon om jou het leven te geven.

Als je eens wist…
dat God ook nu door Jezus in jouw hart wil wonen
je hoeft de deur slechts open te doen
dan zal Hij bij je komen.

Als je eens wist…
dat je een Vriend hebt voor ’t leven
die je overal bij helpt
en jou echte rust en vrede wil geven.

Nu weet je het en hoef je nooit te zeggen
had ik het maar geweten
want Gods Liefde is er ook voor jou
zul je dat nooit vergeten?

God is met tederheid over jou bewogen
Zijn ogen kijken je vol Liefde aan
Hij wil het goede in jouw leven
Zijn Liefde zal altijd met je gaan.

Zijn tederheid ontsmet jouw wonden
geneest, vernieuwt en vergeeft
Hij wil alles nieuw maken
omdat Hij jou nieuw leven geeft.

Jij leeft omdat Hij je wilde
je schiep en vulde met Zijn Geest
Zijn levensadem heeft ingeblazen
zonder Hem was je er niet geweest.

Zijn geliefde kind mag je zijn
Hij noemt je dagelijks bij jouw naam
Hij is jouw Vader, Vriend en Meester
je bent gezegend in Jezus naam.

Warme kleuren, rood oranje
donkergroen, bruin en geel
een zonnestraal die ons wil verwarmen
voor God was niets te veel.

Zijn palet met vele kleuren
strooide Hij vrolijk in het rond
om ons koude hart te verwarmen
ook wanneer de winter komt.

Als de kleuren van de herfst
vervagen
het licht voor altijd
lijkt gedempt

als de bomen
stram en stijf
door niemand meer
worden gekend

Hun takken kaal en donker
kraken in de wind
van al hun schoonheid zijn ontdaan
als je nergens bloemen vindt.

Dan ontstaat juist het grootste wonder
vanuit het duister naar het Licht
voor mensenogen nog verborgen
maar niet voor Gods aangezicht.

Diep van binnen groeit nieuw leven
dat lijkt te ontspruiten uit de dood
dit leven zal altijd overwinnen
oh Mijn God wat bent U groot!

Sterke armen die je dragen
ogen die je vol Liefde gadeslaan
veilig en geborgen alle dagen
nooit kom je alleen te staan.

Ook wanneer gedachten tuimelen
kris kras door elkander heen
je in jezelf geen rust kunt vinden
is Zijn Liefde in en om je heen.

Als de stormen in je woeden
golven beuken woest en wild
is daar Zijn uitgestoken Hand
zodat de storm weer stilt.

Als jij jezelf niet kunt aanvaarden
steeds weer de fout in gaat
is daar God die van je houdt
en onvoorwaardelijk naast je staat.

Sta maar op al is het wankel
met een weifelend hart
durf weer in jezelf te geloven
God geeft je nieuwe kracht.

Hij is jouw God
op Hem kun je vertrouwen
Hij houdt van jou
en zal altijd van je blijven houden!