web analytics
Posts Tagged "troost"

Is er nog hoop?

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop2
29
jun

IS ER NOG HOOP?

Het kan me zo intens benauwen
wat er om mij heen gebeurt
het lijden van de mensheid
harten die worden verscheurd.

Door onmacht en verdriet
keuzes die anders hadden moeten zijn
wat mensen elkaar aan doen
het leven doet soms zo veel pijn.

Waar is nog hoop te vinden
waar is nog uitzicht in al dat leed
wie kan die pijn verzachten
is er iemand die redding geeft?

“Ik ben jouw kracht, Ik ben jouw troost
Ik ben jouw hoop in donkere dagen
Ik neem de wereld in Mijn armen
laat Mij haar maar dragen.

Er is geen hulpkreet die Ik niet hoor
geen traan die Ik niet zie
geen pijn die Ik niet voel
mijn kinderen heb Ik zo lief.

Ik zal niet slapen
ook sluimer ik niet
het leed van deze wereld
doet Mij ook veel verdriet.

Wees nu maar stil
Ik zal voor je strijden
alles maak Ik nieuw
er komen andere tijden.”

DE ENIGE TROOST

Te diep, te veel, te erg, te wreed
niet te peilen, zo veel leed
zo veel pijn, zo veel verdriet
zo veel tranen, die God ziet.

Hij wil je troosten
dicht bij Zijn hart.
kruip maar opschoot
vertel Hem je smart.

Hij huilt met je mee
Hij heeft ook verdriet
Hij droogt je tranen
God heeft je lief.

Zo heeft God het nooit bedoeld
Alleen Hij weet wat jij nu voelt.

(zie ook Gedichtenkaarten Overlijden)

STIL ZIJN MET JOU

Samen met jou wil ik even stil zijn
jouw verdriet is ook van mij
woorden kan ik nu niet vinden
zwijgen past hier beter bij.

M’n armen zachtjes om je schouder
zo dat je weet ik ben niet alleen
jouw tranen vermengen zich met de mijnen
Gods tranen stromen daar ook doorheen.

Zonder woorden kan ik niets zeggen
lijk ik leeg als een groot hol vat
maar gevuld met Gods Liefde om jou te troosten
zo houd ik jou in Zijn Liefde omvat.

We zijn nu verbonden met God en mensen
heel dicht bij Gods Vaderhart
de enige plek die troost kan geven
in jouw pijn en diepe smart.

(zie ook Gedichtenkaarten Overlijden)

Hij is voor jou

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

HIJ IS VÓÓR JOU

“Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?”
Romeinen 8 : 31b

God is voor ons, de Schepper van hemel en aarde en al wat daar in is, staat aan onze kant.
Aan jouw kant, aan mijn kant, Hij wil er helemaal zijn voor jou en mij.
Hij is de Almachtige, onze God en Vader, door Hem zijn we ontstaan en leven wij.
Niets kan ons van Hem scheiden, omdat Hij voor ons is.

Hij is er niet op uit om ons te veroordelen, maar om ons te redden en te bevrijden.
Een zekerheid die we maar al te vaak vergeten en die ons soms verkeerd is aangeleerd.
Wij behoren Hem toe en niets of niemand kan daar tussen komen, wat er ook gebeurt. Wij zijn het werk van Zijn Handen, we zijn een deel van Hem.

Alles wat tegen ons lijkt te zijn valt in het niet bij de grote aanwezigheid van God in ons leven.
Hij troont boven alles uit, niet als een heerszuchtig koning, maar als een liefdevolle Vader, die troost, leidt, meelijdt en bevrijdt.

Die God en Vader is vóór jou, een zekerheid die je overal door heen helpt.

WE HEBBEN EEN GROTE GOD

“Ik, Ik ben het die jullie troost.
Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling,
voor een mensenkind dat vergaat als gras?
Hoe kun je de Heer vergeten,
die je gemaakt heeft,
die de hemel heeft uitgespannen
en de aarde gegrondvest?
Hoe kun je je zo laten beheersen door angst”.
Jesja 51 : 12, 13a

Het houdt maar niet op, ik hoef bepaald niet te zoeken naar woorden van troost en bemoediging in de Bijbel.
Voor iedere dag is er wel iets te vinden waarmee je de dag door kunt.

In bovenstaande tekst wijst God ons op Zijn grootheid en Zijn macht tegenover de sterfelijkheid van een mensenkind.
Hij, de Schepper van hemel en aarde, is jouw Trooster, jouw Maker, jouw Bevrijder.
Hij heeft jou geschapen, de hele wereld en al wat daar in is. Hij draagt alles in Zijn Hand.

Als je daar jouw angst mee vergelijkt, naast die grote machtige God, wiens kracht en Liefde ook vandaag weer tot jouw beschikking staan, dan besef je pas dat je angst voor mensen ongegrond is.
Ieder mens leeft in afhankelijkheid van God, door Zijn genade leven wij en zijn wij.
Niemand heeft zijn leven in eigen hand, die ligt in de Hand van God.
Waarom zou je bang zijn voor een mens of je laten beheersen door je angst, als er een God is die daar boven staat
èn naast je gaat?

We beseffen dat lang niet altijd en laten ons meevoeren door onze gevoelens van angst en onzekerheid, maar we mogen ons ook vandaag weer laten leiden door God, onze machtige Vader. Hij is vele malen groter dan jouw angst, voor wie dan ook.

Gods Geest in jou

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pinksteren
11
feb

GODS GEEST IN JOU

Wist jij dat God Zijn Geest wil geven
aan een ieder die in Hem gelooft?
Voordat Hij opvoer naar de hemel
heeft Jezus dat Zijn discipelen beloofd.

Wist jij dat dit de Heilige Geest is
de Trooster, die jou vertellen kan
of je rechts of dat je links moet
die in jou wil wonen, levenslang?

Wist jij dat je slechts hoeft te vragen
om de vervulling van Zijn Geest?
Het is een gebed dat wordt verhoord
en waarop God altijd antwoord geeft.

Wist jij dat je om méér mag vragen,
méér van Zijn Liefde, Zijn vuur en Zijn Geest?
Dan ziet de wereld ook Jezus in jou
en wordt het waarlijk Pinksterfeest.

Even klagen

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, In het dal
8
feb

EVEN KLAGEN

Heer, ik kan U niet meer vinden
‘k weet, het is m’n eigen schuld
‘k heb niet echt naar U gezocht Heer
daarvoor had ik geen geduld.

‘k Weet het wel, U bent vol liefde
m’n zonde vergeeft U keer op keer
maar ‘k ben zo moe van al dat knokken
soms wil ik doodgewoon niet meer.

‘k Kan het even niet aanvaarden
‘k wil nu alleen maar even klagen
zoeken naar een beetje troost
wetend dat ik straks wel weer geloof
in een God die mij de kracht zal geven
om dit leven te kunnen leven.

UW WERELD, ONZE WERELD

Er is zoveel verdriet
er is zo heel veel leed
een grafje van een kindje
een broertje dat haar bloemen geeft.

Een vader en een moeder
overmand door verdriet
ik vraag mij af, o Heer
of U dat allemaal wel ziet?

Of zit U hoog en droog
daarboven op Uw troon
en denkt U af en toe,
’t is hun verdiende loon?

O Heer, het spijt me zo
ik word zo ziek van dat geweld
maar U bent vol van liefde
dat is het enige dat telt.

U troost en U bemoedigt
en U wilt ons geluk
daar zijn we voor geschapen
wij maken zelf Uw wereld stuk.

Troost

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Overlijden
11
okt

TROOST

Woorden kunnen dit verlies niet vatten
ze schieten schromelijk te kort
slechts ÉÉN kan hier iets van begrijpen
dat is onze Vader God.

Hij ziet jouw hart en kent je pijn
je overgave en je strijd
voor jouw geliefde is dat nu voorbij
hij is nu vrij los van de tijd.

In Liefde blijven jullie verbonden
met God en met elkaar
het is moeilijk om los te laten
maar God staat met open armen klaar.

Om jullie in Zijn armen te sluiten
in Liefde te koesteren dicht aan Zijn hart
alle tranen weg te wissen
en je weer te verenigen op die grote Dag.

Als zon en maan niet meer bestaan
God zelf ons licht zal zijn
er geen tranen meer zijn om te huilen
en je weer voor altijd samen zal zijn.

Een Kindje in een kribbe
Hij is onze hoop
vervulling van verlangen
Liefde oneindig groot.

Een troost in bange dagen
twee armen om je heen
een schouder om op te huilen
nooit meer eenzaam of alleen.

Een oor dat altijd luistert
een stem die zachtjes spreekt
Zijn leven dat Hij heeft gegeven
de dood die Hij overwonnen heeft.

Kracht om te kunnen strijden
een Hand naar je uitgestrekt
een Voetspoor om in te lopen
een Wegwijzer op jouw levensweg.

Een Vriend om op te bouwen
een Schuilplaats en een Rots
een Mens zo heel gewoon
een Koningszoon, onze Vader God.