web analytics
Archive for the "Pinksteren" Category

Een brandend hart

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pinksteren
31
mei

Een brandend hart

Ons hart gericht op Jezus
Zijn Geest in ons aan het werk
zo mogen wij Pinksteren vieren
in Zijn wereldwijde kerk. 

Zijn Geest daalt nu neder
in dit mooie uur
smeedt harten samen
als één groot vuur. 

Niets kan ons scheiden
Zijn Geest maakt ons één
tongen van vuur
als een schild om ons heen. 

Gods Woord dat wordt gesproken
doorboort ieder hart
met pijlen van Liefde
nieuwe hoop en nieuwe kracht. 

Het ontsteekt weer een vuur
in ieder van ons
dat zal blijven branden
tot Jezus weder komt!

www.myplaceofpeace.com/een-brandend-hart

U wordt verwacht (Pinksteren)

Gods Geest wil in ons wonen
in alle harten groot en klein
van hen die hun hart wijd open zetten
en een werktuig van God willen zijn.

De Trooster zal dan bij ons komen
om er te zijn in diepe smart
om te bemoedigen en te troosten
ieder gebroken hart.

De Geest zal er zijn om ons te leiden
welke weg we mogen gaan
de juiste woorden geven om te spreken
altijd met ons mede gaan.

Hij zal ons hart verwarmen
in vuur en vlam voor God de Heer
zodat de wereld zal mogen weten
Jezus leeft en Hij komt weer.

Dit wil Pinksteren voor ons betekenen
zo kan Pinksteren voor ons zijn
God die zichzelf aan ons wil geven
ons leidt en wij Zijn stem mogen zijn.

De Heilige Geest is nu gekomen
God zelf daalt af in ieders hart
dat klopt voor Hem
in een vurig verlangen
wees welkom Heer
U wordt verwacht!

www.myplaceofpeace.com/u-wordt-verwacht-pinksteren

 

 

GODS ADEM (Pinksteren)

Gods adem streelt de aarde
de bloemen op het veld
de bladeren aan de bomen
mijn haren, die zijn geteld.

Hij neemt al mijn zorgen
en zonden met zich mee
Hij draagt ze op de wind
naar het diepste van de zee.

Hij verkwikt mijn ziel
en reinigt mij diep van binnen
witter nog dan sneeuw
ik mag weer opnieuw beginnen.

Zijn adem streelt mijn wangen
doorstroomt mij met Zijn Geest
Hij ontsteekt Zijn vuur in mij
dat is voor mij Pinksterfeest.

ALS DE HEILIGE GEEST JE AANRAAKT

Vuur en vlammen
kracht en gebed
alles is open
niets meer bedekt.

Geen banden, geen ketens
die ons nog binden
maar liefde en kracht
die ons met elkaar verbinden.

Geen woorden of maskers
om achter te verschuilen
maar blijdschap en vreugde
en tranen om te huilen.

Vlammen van vuur
ook al kun je ze niet zien
branden in je hart
en verwarmen je ziel.

Als de Heilige Geest je aanraakt
en je ogen open gaan
sta ook jij in vuur en vlam
en zie je Jezus naast je staan.

Gods Geest in jou

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pinksteren
11
feb

GODS GEEST IN JOU

Wist jij dat God Zijn Geest wil geven
aan een ieder die in Hem gelooft?
Voordat Hij opvoer naar de hemel
heeft Jezus dat Zijn discipelen beloofd.

Wist jij dat dit de Heilige Geest is
de Trooster, die jou vertellen kan
of je rechts of dat je links moet
die in jou wil wonen, levenslang?

Wist jij dat je slechts hoeft te vragen
om de vervulling van Zijn Geest?
Het is een gebed dat wordt verhoord
en waarop God altijd antwoord geeft.

Wist jij dat je om méér mag vragen,
méér van Zijn Liefde, Zijn vuur en Zijn Geest?
Dan ziet de wereld ook Jezus in jou
en wordt het waarlijk Pinksterfeest.

Pinksteren

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pinksteren
8
feb

PINKSTEREN

Gesluierd ging ik door het leven
een waas bedekte mijn gezicht
hoe moest ik ware Liefde geven
het duister verjagen voor het Licht?

Waar is Uw Shaloom?
Waar is Uw vrede?
Waar is Uw kracht, o Heer, in mij?

Hoe moet ik overwinnend leven?
Waar is Uw blijdschap?
Wanneer ben ik vrij?

“Ontvang Mijn Geest, kind, Ik wil Hem jou geven
Hij schenkt jou alles wat jij begeert.
Shaloom en vrede, kracht en vreugde
als Mijn Heilige Geest in jouw leven regeert.

Dan is het Pinksteren, ook in jouw leven
als Mijn Geest als een duif op jou nederdaalt.
Dan ben je vrij, kun je werkelijk leven
geen sluier bedekt dan nog jouw gelaat.”

In vuur en vlam

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Hoop, Pinksteren
13
jun

In vuur en vlam

Het zijn niet die vlammetjes
het is niet dat vuur
Gods Geest maakt je echt
zuiver en puur.

Het is niet je geld
je status of bezit
het gaat er om wie je bent
als je alleen in je binnenkamer zit.

Het zijn je gedachten zuiver en echt
die Gods Geest in je hart heeft gelegd
het zijn je gevoelens van Liefde en erbarmen
waar je een mens in nood mee kan verwarmen.

Zo wil God in jou werken
met Zijn Heilige Geest
iedere dag in vuur en vlam
en niet alleen op het Pinksterfeest.

Pinksterfeest

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pinksteren
11
jun

Pinksterfeest

Heer wilt U mij vervullen
met Uw Heilige Geest
ik mis het vuur in mij
zoals het eens is geweest.

Ik verlang zo naar Uw aanwezigheid
Uw Liefde diep in mij
Uw woorden die ik mag spreken
kom Heer, ook in mij.

Dank U Heer, dat U alles wil geven
Uw gedachten en gevoelens door Uw Geest
vul mijn hart Heer, opnieuw en opnieuw
dan is het waarlijk Pinksterfeest.

Geef het door

Posted by: Cobiin GEDICHTEN Cobi, Pinksteren
2
jun

Geef het door

Jezus heeft een plaats bereid voor jou
in het Huis van God de Vader
daar mag jij ook wonen
binnenkort of later.

Alles ligt al klaar
nieuwe kleren en een nieuwe naam
een nieuw lichaam gaaf en rein
Jezus heeft dat allemaal voor jou gedaan.

Hij is opgevaren naar de hemel
Zijn werk op aarde heeft Hij volbracht
zodat jij de weg naar Huis kan vinden
naar een Vader die op je wacht.

Geef het door aan alle mensen
Jezus stierf voor jou en mij
Hij is opgestaan en Hij leeft
Hij wacht in de hemel op jou en mij.

Tot die tijd zal Hij je leiden
met de Trooster, Zijn Heilige Geest
die je alles zal leren en de weg zal wijzen
daarom vieren we Pinksterfeest.